بایگانی برچسب: s

تفکیک و استفاده از زباله در روستای ما را بدانیم زباله ای که دور میریزیم برای دور ریز مزاحم و برای طبیعت گنج و برای زباله جمع کنها مقداری پول است

تفکیک استفاده از زباله در روستای ما را بدانیم زباله ای که دور میریزیم برای دور ریز مزاحم و برای طبیعت گنج و برای زباله جمع کنها مقداری پول است. بهمین جهت باید بدانیم زندگی در روستا متفاوت از شهر است، و روش خاص خودش را دارد. روستا محیط کوچک و طبیعی و درآمدها محدود است، و خود بخود باید مخارج نیز حساب شده باشد. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: