Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

بدعت جدید در ایران بدعت به معنی چیز نوپیدا و بی سابقه، آیین نو، رسم تازه، بویژه در دین و اعتقاد،  در تعدادی از دینها و مذاهب بدعت نکوهش می شود،  و در تعدادی مورد پذیرش است.
بدعت جدید در ایران
بدعت جدید در ایران
تصویر طرح بدعت جدید در ایران،  عکس شماره 4862.
بدعت جدید در ایران
لوگو عقلانیت و انسانیت پیشه کنید،  عکس شماره 1622.
برگه 1278 پیوست لینک زیر است:
………….
بدعت جدید در ایران
بدعت جدید در ایران
      بدعت جدید در ایران بدعت به معنی چیز نوپیدا و بی سابقه، آیین نو، رسم تازه، بویژه در دین و اعتقاد،  در تعدادی از دینها و مذاهب بدعت نکوهش می شود،  و در تعدادی مورد پذیرش است.
      بدعت جدید در ایران زیاد است،  از نظر من یکی از مهمترین بدعتها،  که امروز بدلیل اینترنت و شبکه های اجتماعی زیاد شده،  دروغ گفتن نام و عکس است،  یعنی رسماً دروغگویی در ایران بشدت شایع شده،  و این دروغگویی بسیار بد است،  و آینده خطرناکی برای کشور خواهد داشت.
      یاد کتیبه داریوش می افتم،  که یکی از دعاهای مهم او این بود، "کشور از دروغ دور باشد" ولی می بینیم امروزه ایران دچار این بحران شده.  بویژه که از حد و اندازه هم گذشته،  و مردم زیادی نام و عکس خودشان را دروغ می گویند.  چه بسا این دروغگویی نهادینه در ذهن و ذات شود.
      کسی که نام خودش را دروغ می گوید،  برای او دروغگویی های دیگر کاری نخواهد داشت،  چون دروغگویی برای او جا افتاده شده.  این بدعت از حالت بدعت عادی،  امروزه بشکل یک اپیدمی دروغگویی در نام تبدیل شده،  و گریبان بسیاری را گرفته است.
      وظیفه جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی پژوهشگر و تحلیلگر است،  که در این باره بگویند و هشدارهای امنیتی ملی بدهند،  ولی متأسفانه اشخاص فعال و پویا و جویا در این زمینه نداریم.  امیدوارم اشخاص روشنفکر و علاقمند به ایران و آینده ایران و ایرانی در این باره بگویند و بنویسند.
      بطور کلی مردم ایران پایه گذار اصلی این بدعت جدید نبودند،  بلکه پایه های آن در کشتن و به زندان افتادن وبلاگ نویسها در کشورهای استعمار زده گذاشته شد.  عده ای نیز از ترس جان و زندگی و خواستن برای ادامه فعالیت،  این بدعت را پوشش دادند،  و اینک بصورت یک اپیدمی در آمده است،  و این خیلی بد است.
بدعت جدید در ایران
جلسه مجازی پرسش و پاسخ
      جلسه مجازی پرسش و پاسخ با یک گروه کوچک تلگرامی بنام کوروش بزرگ برایم پیش آمد.  ساعت ده شب نهم آذر 96 برای پرسش و پاسخ به گروه تلگرامی کوروش بزرگ دعوت شدم،  مدیر گروه می خواست بپرسد،  و من پاسخ دهم.  بدین جهت گروه را برای عموم اعضا غیر فعال کرد.
   پرسش مدیر گروه کوروش بزرگ:  شما در وبلاگتان نوشته اید،  که کوروش را استعمارگران بزرگ کردند، درسته؟
   پاسخ انوش راوید:  من ننوشتم،  لینک بدهید،  کوروش در تاریخ بزرگ است.  من همیشه می نویسم،  در تاریخ نویسی استعماری،  هرکه را هر زمان بخواهند بزرگ و کوچک می کنند،  در این باره کلی اسناد و فیلم منتشر کردم.
   پرسش مدیر مربوطه:  درباره استعمار بگویید؟
   پاسخ انوش راوید:  در این باره ده ها صفحه نوشتم و فیلم گذاشتم،  می توانید به لینک های مربوطه مراجعه نمایید،  و لینک در تلگرام گروه گذاشتم.
   ادامه پرسش:  شما می خواهید تاریخ را تغییر دهید؟
   پاسخ انوش راوید:  تاریخ یک واقعیت انجام و پایان یافته است،  هیچ کس نمی تواند آنرا تغییر دهد،  فقط افراد می توانند درباره تاریخ فلسفه بافی کنند و ادبیات بنویسند.  مشکل من با این فلسفه بافی ها و ادبیات است،  که بجای تاریخ واقعی و علمی جا زده اند.
      در ادامه هیچ پرسشی صورت نگرفت،  و من از لزوم داشتن استراتژی در برنامه،  و مسائلی از این دست،  چند خط خلاصه نوشتم،  که در مقالات مربوط به استراتژی و تاکتیک های مبارزاتی و علمی من و دیگران بصورت عادی وجود دارد.
   ادامه پرسش:  شما تاریخ طبری را که گفته اعراب ایرانیها را کشتند،  تکذیب می کنید؟
   پاسخ انوش راوید:  من تکذیب نمی کنم،  بلکه خود طبری در مقدمه کتابش تکذیب می کند.  من تعجب می کنم چطور سیستم آموزشی ایران کتابی،  که نویسنده آن خودش مطالب را تأیید نمی کند،  بعنوان تاریخ استفاده و استناد می کند.  لینک مربوط به داستان تاریخ طبری را گذاشتم،  و گفتم در اینجا بروشنی  نوشته شده است.
      در ادامه ناگه یکی از دشمنان ایران و ایرانی و چماقدار دشمن علم و دانش،  که مطابق معمول نام الکی داشت،  وارد می شود،  و با نوشتن اهانت بمن،  باعث برهم خوردن جلسه پرسش و پاسخ می شود.  البته نوشته های بی ادبانه او،  که نشان از نوع تربیت خانوادگی این فرد داشت،  توسط مدیر گروه بلافاصله حذف می شد،  ولی مدیر مجبور به ختم جلسه شد.
   مهم:  امروزه تعدادی  چماقدار اینترنتی پیدا شده اند،  و با روش جدید خود را پشت نام های تاریخ ایران مانند کوروش بزرگ و میهن پرست و این قبیل پنهان کرده اند.  این موجودات دشمن آزادی اندیشه و قلم هستند،  باید آنها را شناخت و روش کارشان را افشا کرد.
بدعت جدید در ایران
    عکس تصویر دعای داریوش بزرگ،  امید است که در ایران دیگر کسی دروغ نگوید،  عکس شماره ۱۱۴۹۴.
      در ادامه متن فوق نظرهای زیر از مهناز خانم مدیر گروه کوروش بزرگ برایم رسید و پاسخ دادم:
   نظر مهناز مدیر گروه کوروش بزرگ:  جلسه پرسش و پاسخی گذاشتیم برای رفع سوتفاهم ها و اطلاعات دوستان همگروهی اول اینکه اگر مرد هستین و شرافت دارین لطفا تمام پرسش و پاسخ رو در وبسایتتون بگذارین.
   پاسخ انوش راوید:  چرا انقدر خشن می گویید،  مطالب را ذخیره نکردم،  لطف کنید برایم ارسال کنید،  تا بگذارم،  آنچه که در خاطرم بود بازنویسی کردم.  منهم برای روشن شدن افکار،  همه مطالب و برخوردهایم در رابطه با تاریخ و وبلاگم را بی کم و کاست منتشر می کنم.
   ادامه نظر مهناز:  دوم با این روش و طرز برخورد اگر هم ذره ای شک داشتم حالا مطمئن شدم یک جیره خور نظام بیشتر نیستین.
   پاسخ انوش راوید:  شما چرا انقدر زود حکم می دهید،  این خیلی بد است و نشان از ضعف دانش و بینش است.
   ادامه نظر مهناز:  دانش شما یک دانش استعماری داخلی بیش نیست،  و بهتره کمی جوانمردی هم چاشنی کار خودتون بکنین.
   پاسخ انوش راوید:  جای تأسف است،  بجای پرسش دلیل از نشر مطالب،  به این سادگی آدم را متهم می کنید،  و اهانت عدم جوانمردی می زنید.  بنظر من این اخلاق و روحیه خوب نیست.
بدعت جدید در ایران
نبرد اندیشه
      درود و سپاس به یاران جایگاه دانش پرور ارگ ایران،  که در یک نبرد کوچک چند دقیقه ای اندیشه،  مرا یاری کردند.  در نبرد اندیشه شکست وجود ندارد،  و اندیشه ورزان و محدودگراها که در هر جناح نبرد وجود دارند،  همه پیروز از این نبرد بیرون می آیند.
      اندیشه ورزان با بسط و گسترده کردن اندیشه خود و فراگیریهای جدید،  از نبرد اندیشه پیروز بیرون می آیند.  محدودگراها نیز بدلیل حفظ و نگهداری محدوده ذهنی و دانشی خود در نبرد اندیشه پیروزمندند.
      امیدوارم روزی گرامیان اندیشه ورز هوادار تارنمای ارگ ایران را در نبردگاه های بزرگ اندیشه ببینم،  که بانگ قلم های آنها جهان را فرا گرفته باشد.
بدعت جدید در ایران
سخنی با هواداران کوروش بزرگ در سراسر اینترنت
      کوروش بزرگ در تمام نوشته ها بشدت سفارش نیکی و ادب و انسان دوستی کرده،  و از هرگونه ددمنشی با ملتها و مردم و فرهنگها جلوگیری کرده.  سفارش گسترش دانش و بینش داشته،  و خواهان صلح و آزادی برای همه بوده است.
      راز موفقیت کوروش در این سفارشها بوده،  در غیر اینصورت هیچ کس نمی تواند در هیچ چیزی موفق شود.  ایرانی هایی که خود را هوادار کوروش بزرگ می دانید،  لطف کنند یکبار با دقت منشور کوروش بزرگ را بخوانند،  و مطالب آنرا سرلوحه خود کنند.
انديشه نیک – گفتار نیک – کردار نیک
      اگر این سه مورد را در نظر نداشت،  هواداری از کوروش و داریوش و بزرگان ایران معنی ندارد،  بلکه دشمنی با فرهنگ و مدنیت ایرانی است.
بدعت جدید در ایران
بمباران دروغ
      متاسفانه بجای دانش تاریخ،  ادبیات و رجزخوانی های تاریخی را بخورد مردم داده اند.  نباید توقع داشت توده مردم که بمباران تاریخ نویسی استعماری شده اند،  بتوانند خود را نجات دهند،  ولی اندیشمندان متوجه بمباران دروغ می شوند،  و بسوی یافتن واقعیت می روند.
      این را هم اضافه کنم بمباران دروغ تاریخ نویسی استعماری،  بیش از یک قرن است با تمام قدرت در جهان انجام می شود،  بویژه در ایران بیشتر از همه جا.
      دوستی درباره مقاله دروغ قادسیه برایم نوشته:
   پرسش یک دوست:  یعنی هیچ جنگی نبوده یا بوده به اون شکل نبوده؟
   پاسخ انوش راوید:  با بیرون آمده های سیستم آموزشی خیلی مشکل دارم،  بارها در وبلاگ نوشتم،  این وبلاگ برای اشخاصی است،  که می خواهند پژوهشگر باشند.  نوشتم که علم پایانی ندارد،  بویژه در علم تاریخ هیچکس نمی تواند ادعا کند،  آنچه که می داند و گفته تمام شده و علمی است.
      در سخن وبلاگ و در برگ نخست،  نوشتم اگر هنوز ذهنیت حافظه محوری سیستم آموزشی را دارید از این وبلاگ خارج شوید.  در این وبلاگ هیچ وقت علم تاریخ،  منجمله وقایع و سرنوشتها بسته نمی شود.  آنها همیشه باز هستند،  برای تحقیق های بیشتر از جانب خود شما،  که به این وبلاگ مراجعه می کنید.
      خواهش می کنم بروید درک و دانش خود را برای ذهنیت پژوهشی بالا ببرید،  و ذهنیت حافظه محوری سیستم آموزشی را دور بریزید.  سیستم آموزشی فقط می گوید،  آنچه که ما می گوییم،  همان اصل بدون تغییر در علم است.  در واقع این نگرش دشمنی آشکار با پژوهش و علم است.
……………
   برچسبها:  بدعت، بدعت جدید، در ایران، نبرد اندیشه، بمباران دروغ، جلسه مجازی، گروه کوروش.
………….
بدعت جدید در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید