Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

خلاصه انواع تاریخ نویسیها در ارگ ایران،  گفته اند چند روش و نوع تاریخ نویسی وجود دارد،  مانند، اجمالی، ترکیبی، روایی، تحلیل،  و روشهای مختلف غربی.  برای هر کدام تعریفها نوشته اند،  و افرادی دانسته یا ندانسته از این روشها پیروی می کنند.  اما از ابتدای قرن جدید،  سه نوع اصلی تاریخ نویسی،  یا سه نوع مکتب تاریخ نویسی برای ما بوجود آمد یا آشکار شد.  در این برگه بطور خلاصه از آنها می نویسم.

خلاصه انواع تاریخ نویسیها

خلاصه انواع تاریخ نویسیها
تصویر انوش راوید در یک محوطه باستانی در اینجا،  عکس شماره ۳۵۴۱.
خلاصه انواع تاریخ نویسیها
لوگو پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره ۱۶۲۵.
برگه 1147 پیوست تاریخ نویسی نوین ایرانی است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
خلاصه انواع تاریخ نویسیها

خلاصه تاریخ نویسی استعماری

      پایه گذار آن در ایران ادوارد براون و فراماسونها و بنیاد یهود.  این تاریخ نویسی می گوید:  ایرانی ها از سیبری آمدند،  و در این سرزمین مقیم شدند.  اسکندر از اروپا آمد و ایرانیان را شکست داد و تخت جمشید را آتش زد.  اعراب بیابان گرد از بیابانهای عربستان آمدند،  ایرانیان را کشتند و اسیر کردند.  مغولها از بالای کشور چین آمدند و ایران را داغان کردند.  تیمور از آسیای میانه آمد ایرانی را کشت،  محمود از افغانستان آمد و ایران را غارت کرد.
      خلاصه کلام منظور آنها این است،  که ایرانی در اصل ایرانی نبوده،  و در طول تاریخ هم همه آمدند و آنها را شکست دادند،  و تخم بیگانگی را کاشتند.  در نهایت هدف آنها تاریخ نویسی استعماری این است،  که شما ایرانیها هیچ و پوچ هستید،  و هر وقت بخواهیم برای شما داستان و تاریخ جدید می نویسیم،  و پدر تان را در می آوریم.  این نوع دانش،  تاریخ نویسی کلاسیک سنتی قرن بیست ایران بود.
خلاصه انواع تاریخ نویسیها

خلاصه تاریخ نویسی پورپیرار

      بنیان گذار مرحوم ناصر پورپیرار،  در این تاریخ نویسی می گوید،  که اصلاً ایران نبود،  بلکه تخت جمشید یک معبد نیمه تمام بابلی بود.  خشایارشا در روز پوریم مردم مقیم ایرانیها را کشت،  و از آن پس دیگر در ایران مدنیت شکل نگرفت.  برای همین اسکندر راحت آمد و اعراب نیز بدلیل اینکه ایران باشنده مدنی نداشت،  راحت آمدند،  و این تعداد مردم مقیم را که فاقد مدنیت بودند،  راحت مسلمان کردند.  بهمین ترتیب مغول بی دردسر آمد،  و سپس انگلیسها اصفهان و صفویه را بنا کردند،  و در ادامه نیز قاجار را سرهم کردند.  این تاریخ نویسی مورد پسند بخشی از تجزیه طلب های ایران قرار گرفت.
خلاصه انواع تاریخ نویسیها

خلاصه تاریخ نویسی نوین ایرانی

      بنیان گذار انوش راوید و یاران ارگ ایران،  از ابتدای قرن بیست و یک هستند.  این تاریخ نویسی بر اساس اسناد تاریخی است،  از ادبیات تاریخی فقط بمنظور یافتن اسناد بهره می گیرد،  نه بعنوان اصل تاریخ.  از فلسفه بافی در تاریخ خود داری می کند.  از جغرافیای تاریخی و تاریخ اجتماعی،  برای تاریخ نویسی بخوبی بهره می برد.
      این تاریخ نویسی می گوید،  بعد از پیدایش هموساپین متمدن،  اولین تمدن مدنی در ایران شکل گرفت.  اولین پادشاهی و امپراطوری جهان در ایران بوجود آمد،  فرهنگ و دین در ایران پی ریزی شد،  دانش لشکری و کشوری در ایران پایه گذاری شد،  و سپس طی هزاره ها از ایران به تمام جهان رفت.
      این تاریخ نویسی ادامه می دهد،  ایرانیها در طول تاریخ بشدت هوادار صلح و آرامش بودند،  با داشتن بیشترین آموزشهای فرهنگی و کشوری،  ورزشی و نظامی،  همیشه قدرتمند بودند،  و با وجود تمدن بالاتر خود اجازه و توانایی هر تجاوز به خاک ایران را گرفتند.
      پس از پیدایش استعمار،  استعمارگران از سادگی و صفا و صمیمیت مردم استان های تاریخی حاشیه ای ایران استفاده کردند،  و بخش های زیادی از ایران را بعنوان کشورهای مختلف کوچک جدا کردند.  ولی ایرانیان با کار درست و پیروی از دانش و بینش پاک و ادب،  می توانند جذب کنند مردم سرزمین های جدا شده از ایران باشند. این نوع تاریخ نویسی مورد علاقه ایرانیان واقع نگر قرار دارد.
برخورد تاریخ نویسیها
      این سه نوع تاریخ نویس با یکدیگر در تضاد آشکار هستند،  و این تضاد باعث شده عده ای که از مفهوم علم و دانش نمی دانند،  با یکدیگر دشمنی نمایند.  بویژه در دو مورد تاریخ نویسی استعماری و پورپیراری،  که پیروان آنها گویا شستشوی مغزی و سحر شده هستند.   در آنها هرگز یادآوری نشده،  که تاریخ نیز یک علم است،  و مانند همه علوم تغییر و رشد و تکامل دارد.
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.