Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

بزرگداشت بزرگان روستای ما نمونه از فعالیت فرهنگی اهالی یک روستا برای اعلام وجود علمی و فرهنگ و ورزشی و اجتماعی و اقتصادی است.

بزرگداشت بزرگان روستای ما

      بزرگداشت بزرگان روستای ما نمونه از فعالیت فرهنگی اهالی یک روستا،  برای اعلام وجود علمی و فرهنگ و ورزشی و اجتماعی و اقتصادی است.  یعنی این روستا از عمق تاریک تاریخ بیرون آمده،  و حرفی در کل کشور و جهان دارد،  و می تواند نمونه برای همه روستاهای ایران باشد.
بزرگداشت بزرگان روستای ما
تصویر طرحی از بزرگداشت بزرگان روستای ما،  عکس شماره 9260.
بزرگداشت بزرگان روستای ما
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره 1616.
این برگه بشماره 1371 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
بزرگداشت بزرگان روستای ما
بزرگداشت بزرگان روستای ما
      چند سال گذشته فعالیتهای اجتماعی در روستاهای ایران زیاد شده،  بعضی از روستاها پیشتاز فعالیتهای اجتماعی و سازنده هستند.  مانند روستای چلاسر،  سه سال پیش جلسه ای با آقای حسین مرادخانی فعال اجتماعی و اقتصادی و ورزشی و فرهنگی روستای ما چلاسر داشتم.  قرار گذاشتیم فعالیتهای خود را گسترش داده،  و ایشان پیشنهاد کردند،  که بزرگداشت برای بزرگان روستا بگیریم.
      بعد از این گفتگو من کانال تلگرمی و وبلاگی بدین منظور ایجاد کردم،  و سعی نمودم فعالیت گروه ستاد بزرگداشت را به عمل در آورم.  ولی سه سال فعالیت خاصی بدین منظور انجام نشد،  غیر از چند نوشته من در اینجا و کانال.
بزرگداشت بزرگان روستای ما

یک موضوع پژوهشی

      شما چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید،  تا لااقل یکی از مسئولین آموزش و پرورش شهر مان و مسئولین حدود ۸ هشت روستا،  که فرزندان شان در چلاسر درس می خوانند،  از جمله دهیاران، شوراها، مدیران کانالها، مدیران بوم گردها و مدیر باغ تالار رادمان، کارخانه چای چلاسر و همه آن هایی که قلب شان برای دانش آموزان دبستان روستای چلاسر و پیشرفت ایران عزیز می تپد!!
      روان شاد پرفسور حسابی پدر علم فیزیک ایران زمین فرموده اند:  آن قلبی که برای ایران عزیز نمی تپد،  بهتر است که هرگز نتپد!!
      بدانیم پیشرفت هر کشوری بستگی به پیشرفت آموزش و پرورش آن کشور و یا آن روستا دارد.  یادآوری کنم که جناب دریانی مدیریت محترم کارخانه چای چلاسر تاکنون دو بار به مدرسه تشریف آورده،  و اعلام همیاری در تیم بزرگ ((همیاران)) کرده اند.
      این جانب …  با کسب اجازه از جناب سعدی پور،  ریاست محترم آموزش و پرورش تنکابن،  همیار با مدیریت مدرسه جناب حسین پور،  در هفته یک الی دو روز در مدرسه روستای چلاسر به صورت افتخاری بر حسب وظیفه انسانی و اسلامی و وطن پرستی،  با کمال میل و افتخار،  انجام وظیفه می کنم.
      یک هشدار و زنگ خطری رو به صدا در می آورم،  و  مصرانه تاکید می کنم که مدرسه روستا مرکز چلاسر را دریابیم،  و با هماهنگی مدیریت جناب حسین پور،  با ایشان همیار بوده و از نظر اقتصادی، علمی، فرهنگی و…  از شعارها پرهیز کرده،  و امروز عمل واقعی و سازنده کنیم،  که فردا دیر است.
سپاسمند مهرتان  پنجم دی ۹۸
   رونوشت به:  مدیریت محترم آموزش و پرورش شهرستان تنکابن،  بخشدار محترم بخش مرکزی تنکابن، مدیر محترم دبستان چلاسر، شوراها و دهیاران تلاشگر و دلسوز ذیربط،  جناب حسین مرادخانی،  موسس و مدیریت تالار باغ رادمان در چلاسر کهن و…
بزرگداشت بزرگان روستای ما

پاسخ آقای حسین مرادخانی

حسین مرادخانی
      باسلام پیرو مذاکره حضوری خدمت حضرتعالی در خصوص مراسم نکو داشت دکتر محمود خلعتبری و فرهیختگان منطقه اساتید، معلمان، نظامیان، کارمندان و غیره لازم است.
      با همکاری استاد ارجمند و بزرگوار جناب انوش راوید پروژه مدیریت و نوشته شود.
 ۱ ــ  تعیین اعضاء ستاد برگزاری.
 ۲ــ  تعیین زمان آن با تاریخ بعد از ظهر یا شب.
 ۳ ــ  تعداد مدعوین در مراسم نکو داشت.
 ۴ ــ  مسئولین که مقرر است دعوت شوند.
 ۵ ــ  امکان سنجی و اعتبار سنجی،  پیرامون همایش نکو داشت.
 ۶ ــ  هماهنگی با خانواده دکتر خلعتبری و تهیه فیلم و تیزر مستند از ایشان.
 ۷ ــ  لوحهای تقدیر که میبایست تهیه شود.
 ۸ ــ  مسئولین که جهت سخنرانی دعوت می شوند.
 ۹ ــ  مجری که تعیین میگردد.
 ۱۰ ــ  اسپانسری که انتخاب میشود.
 ۱۱ ــ  بنر و تبلیغاتی که باید پیش بینی شود.
 ۱۲ ــ  برنامه از ساعت ۳ تا ۷ بعدازظهر با یک میان وعده میشود.
 ۱۳ ــ  غروب از ساعت ۷ لغایت ۱۱ شب با شام میشود.
      لطفاً مراتب را بررسی و نتیجه را به عنوان یک پروژه اعلام فرمایید،  تا ستاد برگزاری زمان مناسب جلسه را در تالار ترتیب بدهیم.  ارادتمند حسین مرادخانی.
بزرگداشت بزرگان روستای ما

نظر و پاسخ انوش راوید

      پاسخ به پرسشهای آقای حسین مرادخانی،  شخص مشهور و فعال اجتماعی و کاری و ورزشی در کل ایران و روستای چلاسر.
 ۱ ــ  تعیین اعضاء ستاد برگزاری.
   پاسخ انوش راوید:  اعضای ستاد در دو سال پیش انتخاب شدند،  ولی تاکنون هیچ فعالیتی انجام ندادند،  غیر از من که کانال و وبلاگی بدین منظور باز کردم،  و مقداری نوشته در این مورد آنجا منتشر کردم.
 ۲ــ  تعیین زمان آن با تاریخ بعد از ظهر یا شب.
   پاسخ انوش راوید:  بعدازظهر از ساعت چهار تا هفت باشد خوب است،  درصورتیکه از ادارات دعوتی داشتیم راحتتر باشند.
 ۳ ــ  تعداد مدعوین در مراسم نکو داشت.
   پاسخ انوش راوید:  اشخاص علاقمند،  که در این باره نظر داشته و اندیشه سازنده دارند،  آنچه که من از مردم در مورد این برنامه تشخیص دادم،  حدود سی تا چهل نفر.
 ۴ ــ  مسئولین که مقرر است دعوت شوند.
   پاسخ انوش راوید:  دعوتنامه به ادارات ارسال شود،  و باز آنچه که من گمان دارم حدود ده تا بیست نفر شرکت خواهند کرد.
 ۵ ــ  امکان سنجی و اعتبار سنجی،  پیرامون همایش نکو داشت.
   پاسخ انوش راوید:  این موضوع بهتر است بعد از برگزاری بزرگداشت نوشته شود.
 ۶ ــ  هماهنگی با خانواده دکتر خلعتبری و تهیه فیلم و تیزر مستند از ایشان.
   پاسخ انوش راوید:  درصورت تمایل خانواده محترم دکتر خلعتبری من فیلم و تیزر تهیه می کنم،  و نیازمند تعدادی عکس و فیلم از ایشان هستم.
 ۷ ــ  لوحهای تقدیر که میبایست تهیه شود.
   پاسخ انوش راوید:  در این زمان بیشترین لوحهایی که در جهان داده میشود مجازی است،  و من با لوح مجازی موافقم.
 ۸ ــ  مسئولین که جهت سخنرانی دعوت می شوند.
   پاسخ انوش راوید:  بعد از ارسال دعوتنامه به ادارات،  با شرکت کنندگان گفتگو شود،  و علاقمندان در این باره صحبت کنند.  فقط بهتر است زمان صحبت تعیین شود،  حداکثر ده دقیقه،  دیدم علاقمندان به سخنرانی وقتی به میکروفون می رسند،  دیگر ول کن آن نیستند،  و طولانی و خسته کننده و بی ربط میشود.
 ۹ ــ  مجری که تعیین میگردد.
   پاسخ انوش راوید:  با شناختی که از آقایان ستاد برگزاری دارم،  بنظرم آقای …  مناسبتر هستند.
 ۱۰ ــ  اسپانسری که انتخاب میشود.
   پاسخ انوش راوید:  چه اسپانسری بهتر از خود اهالی محل،  آن سی تا چهل نفر شرکت کننده مبلغی برای حمایت و ورودی پرداخت کنند.
 ۱۱ ــ  بنر و تبلیغاتی که باید پیش بینی شود.
   پاسخ انوش راوید:  نیاز به بنرهای بزرگ و پر خرج نیست،  امروزه با شبکه های اجتماعی بهترین تبلیغات انجام می شود.
 ۱۲ ــ  برنامه از ساعت ۳ تا ۷ بعدازظهر با یک میان وعده میشود.
   پاسخ انوش راوید:  در بالا هم نوشتم،  در کل مدت سه ساعت مفید،  در بعدازظهر با چای و شیرینی بهتر است.
 ۱۳ ــ  غروب از ساعت ۷ لغایت ۱۱ شب با شام میشود.
   پاسخ انوش راوید:  پاسخ در بالاست.
   مهم:  بنظرم نباید زیاد سخت گرفت،  و باید با سریعترین و راحتترین روشها به هدف رسید،  ما پیشآهنگ باشیم.
……………
   برچسبها:  بزرگداشت بزرگان, روستای ما, حسین مرادخانی, تالار رادمان, روستای چلاسر, پاسخ انوش راوید.
………….
بزرگداشت بزرگان روستای ما
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
کد آپارات
روستاهای ایران در راه پیشرفت هستند، هر چند در مواردی بسیار کند می باشد، اما افرادی دلسوز برای روستا پیدا می شوند، که سعی می کنند اقتصاد روستایشان را شکوفا کنند. یکی از این اشخاص آقای حسین مرادخانی از اهالی روستای چلاسر صاحب تالار رادمان چلاسر است، که در این گزارش او می بینید، مشروح در لینک زیر http://arqir.com/423
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید