بایگانی برچسب: s

پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی در طول هزارههای تاریخ در سرزمین ایران فرهنگی ملیگرایی ویژه ایرانی شکل گرفته

پایایی و پایداری تاریخی ملی ایرانی در طول هزارههای تاریخ، در سرزمین ایران فرهنگی، ملیگرایی ویژه ایرانی شکل گرفته، که قدیمترین سابقه تاریخی ناسیونالیسم در جهان است. در این هزارهها ملیگرایی ایرانی بارها مورد خطر و خدشه قرار داشت، ولی بگواهی تاریخ هر دفعه قویتر از گذشته خود را نشان داد. در این هزارهها خیلیها فهمیدند، که نباید با ایرانی در افتند، زیرا ایرانیان با نفوذ بالای فرهنگی و ملی تاریخی، بسیار قوی عمل میکنند. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عمومی ایران, فلسفه و بینش | برچسب‌شده , , , , , , , , , , | 5 دیدگاه