Skip to main content

جلسه تقویم و تاریخ گذاری در ایران

          بمنظور درک درست از تاریخ و برخورد های ملی با مسائل مختلف،  نیاز است از یک تاریخ و تقویم استفاده کرد،  که بتوان با آن تمام موضوعات را پوشش داد.  در گذشته های دور،  وجود تاریخ و تقویم برای امور کشاورزی و مالیاتی،  بیشترین کاربرد را داشت،  اما امروزه بسیار گسترده و مهم شده است.  در ادامه تاریخ تقویم در ایران،  جلسه ای در ۹ شب ایران تاریخ ۲۵ آذر ۹۵ در گروه تلگرامی درس های جامعه شناسی برگزار شد،  که متن جلسه و مطالب مربوطه در زیر است.
 
جلسه تقویم و تاریخ گذاری در ایران
تصویر تعدادی تقویم از مصر تا مایا،  در اینجا،  عکس شماره 3494.
جلسه تقویم و تاریخ گذاری در ایران
لوگو،  در جهت علم باشید نه عقیده،  در اینجا،  عکس شماره ۱۶۲۱.
برگه ۷۳۹ پائیز ۱۳۹۵پیوست تاریخ عمومی ایران است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
جلسه تقویم و تاریخ گذاری در ایران

آغاز گفتگو جلسه

      در هزاره های اول تا سوم خورشیدی ایرانی،  بیشتر جمعیت ایران در حاشیه خلیج فارس زندگی می کردند،  و در آن زمان منطقه ای حاره ای و گرم بود،  و نیاز آنها به تاریخ و تقویم برای آن شرایط بود.  هنوز کسی بدرستی نمی دانند،  که از چه الگویی برای تقویم استفاده می کردند،  اما من از روی ظرف آنها متوجه شدم،  بدلیل حاره ای،  جهان را دارای دو قطب یا دو فصل می پنداشتند،  و هر فصل را ماری،  و آنها را به کنترل خود در آورده بودند.  در ظروف نیز خطوط و نشانه هایی وجود دارد،  که با شمردن آنها می توان نتیجه گرفت،  اینها تقویم بودند.
      در آن هزاره ها و آثار تاریخی ایران،  گردونه چهار پر نیز نقش بسته است،  و علائم خورشید و ستارگان و نشانه هایی،  که می توان آنرا به تاریخ و تقویم خورشیدی نسبت داد،  وجود دارد.  در یک جمع بندی می توان گفت،  ایرانیان هفت هزار سال پیش از تاریخ و تقویم می دانستند.  بهمین جهت من و پژوهشگر گرامی بانو پرنیان حامد تصمیم گرفتیم،  هر سال نوروز و یلدا را به سال و سالنامه خورشیدی ایرانی تبریک و شادباش بگوییم.
      من نیز بمنظور نشان دادن تاریخ و تقویم،  و یا تاریخ گذاری تاریخ ایران،  از این تقویم در تمام نوشته هایم استفاده کردم.  البته شخص دیگری از تقویم هفت هزار ساله برای ایران استفاده می کند،  اما نام آنرا "آریایی میترایی" گذاشته است،  که هیچ سند و دلیلی برای مبدأ میترایی هفت هزار ساله ندارد.  درضمن سال خورده آنرا نیز بر اساس یکی از تولد های شاهان گذشته گذارده است،  که این علمی نیست.  اما تقویم خورشیدی ایرانی وبلاگ ارگ ایران،  هیچ مبدأ دینی ندارد،  و فقط بر اساس خورشید و ایران،  یعنی سرزمین ار یا ایر هاست.
      در هرصورت از اینکه من یا این و آن یک تقویم بنویسم،  و از آن استفاده کنیم،  دلیل بر جمعی و کشوری بودن آن نیست،  منظور من فقط درست نوشتن تاریخ ایران،  در تاریخ تقویم است.  بدون آن دائم باید گفت قبل از میلاد بعد از میلاد،  و کلی اشتباه با تاریخ گذاری های تاریخ نویسی سنتی ایرانی می شود.  ذکر تاریخ ایران،  با تاریخ تقویم های غیر ایرانی،  روحیه و تاریخ نویسی ایرانی را کم رنگ و ضعیف می کند.  آنقدر اشتباه در تاریخ گذاریها وجود دارد،  که باعث اشتباه و گیج شدن تاریخ دان های ایرانی شده،  و چون طبع کنشگری کم و واکنشگری زیاد است،  بی خیال یک ترتیب اثر قطعی شده اند.
      تاریخ و تقویم را باید مجلس یک کشور تأیید و قابل اجرایی کند،  اما،  اما،  تکرار و گفتن درباره تقویم خورشیدی ایرانی در وبسایتها،  و نامه نگاری های رسمی و غیره،  باعث می شود این تاریخ و تقویم در اذهان نقش ببندد،  و مطمئن در آینده جایگاهی پیدا خواهد کرد.  آینده با درک درست از تاریخ،  در حال یا اکنون ساخته می شود،  در اینجا.
اطلاع بیشتر از تقویم خورشیدی ایرانی در لینک زیر:
. . . این صفحه بعد از جلسه کامل پست می شود . . .
جلسه تقویم و تاریخ گذاری در ایران
تصویر انوش راوید در قلعه ضحاک،  در اینجا،  شماره ۸۵۴۷.
   مهم ــ  تاریخ واقعی بتنهایی در میان نوشته ها و کتاب های موجود نیست،  نویسندگان در زمان و مکان،  باب میل خود و سران دوران،  گفته و نوشته اند.  باید تاریخ واقعی را با درک از تاریخ مندی و اندیشه ورزی،  از میان تمامیت تاریخ بیرون کشید.
   توجه ــ  ابتدا پرسش های خود را در جستجو های ارگ ایران بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را خواهید یافت،  اگر نیافتید،  با مطالعه مطالب بالا آمده،  می توانید پرسش خود را تخصصی تر بپرسید.  همچنین جهت پرسش و پاسخ های بیشتر به برگه های پرسش و پاسخ های ارگ ایران مراجعه نمایید.

پیش گفتار جلسه

      حال یعنی امروز ما از تاریخ و سرنوشت می آید،  و باید بدرستی از تاریخ دانست،  تا بتوان مسیر آینده را درست برنامه ریزی نمود.  نقشه راه در این قرن کار خیلی تخصصی است،  و باید گرایش های و دانش های مختلف در آن دست داشته باشند،  و همه این دانش ها نیازمند هستند،  از تاریخ های درست و واقعی بهره بگیرند،  تا بتوانند ماشین طرح ها را بدرستی بحرکت درآورند.
      نمونه آن گفتگو در چند شب گذشته برای خشکسالی و کمبود آب ایران بود.  علت تاریخی آن عدم شناسایی و درک الهه های آب در ایران باستان می باشد.  اگر الهه های آب و آناهیتا و غیره را بدرستی می شناختند،  متوجه می شدند،  که وجود این الهه ها نه برای تفریح،  بلکه برای ساخت سرنوشت بوده است،  در اینجا.  امروزه با تکیه به داده های غربی،  و بویژه سیستم آکادمی غرب،  ذهن های فعال تاریخی جستجوگر و کنشگر ایرانی،  که در تاریخ علم و تمدن جهان نقش بسزا و اصلی را داشتند،  بیشتر به ذهن های واکنشگرای حافظه محور تبدیل شده است.
      در هرصورت،  جمع بندی برای تدوین آینده،  مدیریت و سازمان های پیشرو مدرن می خواهد،  تا آنجا که می دانم در ایران چنین سازمان هایی نداریم.  ولی می دانم بنا به نیاز آینده بینی،  این سازمان و مجموعه شبدری آنها،  شکل خواهد گرفت.  ما از اکنون سعی می کنیم گوشزد کنیم،  که باید بمنظور اهداف آینده،  باید از تاریخ دانست،  و بدرستی و واقعی دانست.  بدین جهت از عزیزان و بویژه یک درصد باهوش تقاضا دارم،  با دقت به این مهم توجه نمایند،  و پیگیر باشند.
      در ابتدای قرن ۱۹ وسیله پیشرفت کشورها،  داشتن زیر ساخت راه و ریل و بندر، و تلگراف و سپس صنایع سنگین ذوب فلزات بود.  مطابق معمول تاریخ،  این زیر ساخت های پیشرفت،  رشد و تکامل داشت،  از دهه آخر قرن ۲۰ زیر ساخت فقط اطلاعات و ارتباطات بود.  در ساختارهای تاریخی اجتماع توضیح دادم،  که در ادامه رشد و تکامل،  تمدن جدید بسمت تمدن کنترل انرژی می رود.  شاید در ذهن ایرانی اینگونه پیدا شود،  که مانند قرن ۲۰ می خواهند لشکر بکشند چاه های نفت را بگیرند،  یا بنزین را کوپنی نمایند.
      همانطور که می دانید تمام گیتی از انرژی پیدید آمده،  و انرژی در همه حال وجود دارد،  و فقط شکل آن تغییر می کند،  تمدن کنترل انرژی،  یعنی بتوانند هر چه بخواهند با تغییر حالت انرژی بسازند،  یا در واقع انرژی را کنترل کنند.
      این حجم دانش نیازمند دانایی های جدید است،  پس ما وارد دنیای جدیدی از اطلاعات و ارتباطات می شویم.  بنا به تقاضای هر جامعه سطح اطلاعات و ارتباطات تفاوت دارد،  ولی ثابت نیست،  و رشد و تکامل دارد.  بسیار از ایرانیها فکر می کنند،  تفاوت زیاد و فوق العاده با غرب پیشرفته داریم،  و بسیار می پندارند چیزی کم نداریم.  این گونه پنداشتن ها نیازمند کار تحلیل گرانه علمی است،  آنچه که مسلم است ما نیز رشد و تکامل داریم.
      بمنظور ارتقا و رشد و تکامل،  همانگونه که قبلاً گفتم،  نیازمند داشتن اندیشکده های شبدری هستیم،  و اینها نیز در حال ظهور هستند.  این اندیشکده ها بمنظور کار های تحلیلی و برنامه ای خود،  نیازمند یک زیر ساخت تاریخی و تقویمی هستند،  که بتوانند هماهنگی هایی در تاریخ و اطلاعات و ارتباطات داشته باشند.  اشخاصی که با تاریخ سروکار دارند،  در گاهشماری تاریخی بشدت دچار مشکل و سردگمی هستند،  قبل از میلاد، میلادی، قمری، هجری و…،  حتی نمی تو%D<نند دروغها را در گاهشماری تاریخ تشخیص دهند.  تاریخ می خوانند ولی نمی توانند از آن اطلاعات امروزی بسازند،  در اینترنت بزنید سال ایکس قبل از میلادی یا قمری یا هجری چه اتفاقاتی بوده،  هیچ چیز دستگیرتان نمی شود.
      گفتم ما داریم وارد دنیای جدید تمدن می شویم،  باید ابزار های اولیه یا زیر ساخت ورود به این تمدن را داشته باشیم،  این زیر ساخت،  ساخت انواع نرم و سخت نیست،  در این تمدن جدید داشتن تاریخ و تقویم درست و حسابی مهم است،  که بتوان در آن به جستجوی گسترده پرداخت،  یکنواختی درست کرد،  و بتوان آنرا نرم کلاسیک و کوانتمی نمود.
      بیشتر نمی نویسم،  زیرا قبلاً نوشتم،  در آینده بینی و گاهشماری و غیره هستند،  منتظر پرسشها و نظرات عزیزان هستم.

در امتداد جلسه

      مطابق معمول تمام جلسات آزاد،  همیشه عده ای هستند،  که سعی می کنند بحثها و مسائل انحرافی را مطرح کنند،  و عده ای نیز به نوعی سعی در برهم زدن دارند.  موضوع های جانبی متفرق مرتب پرسش و گفته شد،  با اینکه درباره جلسه چند پست در وبلاگ نوشته بودم،  و توضیح های زیادی از چند روز قبل در گروه گذاشته بودم بازهم در بابک افروز پرسشهای متعدد می نویسد:
   پرسش های بابک افروز:   شما در مورد تاریخ سانتیفیوژ چیزی میدانید؟  اولین بار چه کسی سانتیفیوژ را ابداع کرد؟؟  من این پمپ را از نزدیگ دیده ام برایم سوال هست چگونه کار میکنه لطفا چگونگی کار کردن پمپ خلا گریز را توضیح دهید؟  منظورتون از گاهشماری یعنی چه؟  تاریخ و تقویم کدام دوره تاریخ؟ توضیح به صورت پراکنده نوشته شده به علت کمبود وقت عنوان خاصی برای بررسی ارایه دهید؟  چهار چوب بحث بازخوانی تاریخه ولی مشخص نیست کدوم دوره؟  لطفا اینجا توضیح دهید که دیگران هم استفاده کنند؟ میشه ظرفی را که میگوید به عنوان تقویم استفاده میکردند را نشان دهید؟ اصل طراحی تقویم باید دارای مبدا باشد مبدا شما برای طراحی تقویم جدید چیست؟  شما به تقویم کدام دوره تاریخ اعتقاد دارید؟؟ نقویم خورشیدی در قطب شمال و جنوب زمین کارایی ندارد اقوامی که در قطب شمال زندگی میکردند از چه تقویمی استفاده میکردند؟؟  این سنگ نوشته تیمره ایا توضیحی دارید؟   در تمدن تیمره چرا از اشکال اسمانی استفاده میشده  تقویم خورشیدی دارای خطا است و دقت کافی ندارد دلیل خود را از انتخاب تقویم خورشیدی بیان کنید؟ پیش تدوین ان را ارایه دهید ؟  در دوره کوروش ایران پادشاهی بوده تمدن جیرفت و غیره پادشاهی نبوده؟  اندیشمندی که تقویم خورشیدی را که دارای ۱۰ خطای فنی میباشد را تایید کند از نظر من رد میباشد یکیش عدم محاسبات زوایای طلوع و غروب،   تمام جهان چگونه استفاده میکنند در قطب اصلا کاربرد ندارد،  تقویم خورشیدی بر اساس همان مکان طراحی شده و کاربرد دارد،   چگونه گاهشمار گرگوری در قطب شمال و جنوب کار میکند؟  مگه تقویم جهان ایرادی دارد در زمان کنونی ؟؟  
   دکتر قلمکاری پور:  دوستان خواهشا اجازه بدهید استاد راوید مطالبشان را به اتمام برسانند.
   پاسخ انوش راوید:  آقای بابک افروز البته پرسش های خوبی دارید،  ولی مربوط به این بحث نمی شوند،  در وبلاگ پاسخ می دهم.  در هرصورت بیشتر پرسش های شما در وبلاگ می باشد،  می توانید در جستجوهای وبلاگ پاسختان را بیابید.  این بخش نیاز به داشتن یک تقویم برای ایران است،  که بتواند تاریخ و حال و آینده ایران را بخوبی پوشش دهد،  بسیاری پیشنهاد تقویم میلادی می کنند،  ولی من می خواهم نظریه یک تقویم خورشیدی ایرانی را مطرح کنم و گسترش دهیم.
   مهم:  آقای بابک افروز،  با نام کامل بابک کیوان افروز،  با نظرها و پرسش های متعدد ضد و نقیض در طول جلسه،  دو حالت ایجاد کرد،  یا دانشی و درکی از تشکیل جلسات تلگرام نداشت،  یا قصد جو سازی و برهم زدن جلسه بود.  این فرد در هیچ یک از جلسات گروه حاضر نمی شود،  و خبری از او نیست،  ولی یک دفعه در جلسه من چنین برخورد می کند.  درصورتیکه می دانست که می توانست،  نظرات و پرسشهای خودش را در هر زمان برای من بفرستد،  تا پاسخ دهم و در وبلاگ هم بنویسم.
   توجه:  من فقط یک وبلاگ نویس ساده هستم،  و افراد در اینترنت برایم دارای ارزش هستند،  و هیچ تفاوتی ندارند.  فقط باید توجه داشت،  هر شخص باید درباره رفتار های اجتماعی در گروه ها و اینترنت اطلاعات بدست آورد،  تا برای خودش و دیگران مفید واقع شود.
   مهندس ناسر آلمانی:  استاد راوید من همیش فکر کردم برای آغاز روشن میشود تاریخ را به "پیش از کوروش" و "پس از کروش" بخش کرد. البته تاریخ دقیق. نه آنکه در جشنهای شاهنشاهی بکار گرفته شد. شما در این مورد چه فکر میکنید؟
   پاسخ انوش راوید:  قبل از کوروش بزرگ تمدن ایران چند هزاره را گذرانده بود،  بنظرم گفتن و ۲۵۰۰ سال در اهداف سیاسی یهودی انگلیسی بود.  مشروح در اینجا.
   پرسش هومبان:  درود برهمه،میشه لطفا بفرمایید این بحث سر چیه؟ هرکس از راه میرسه یه بحثی راه میندازه و سوال میکنه، اینگونه بحث کردن چه سودی داره؟
   پاسخ انوش راوید:  یکماه است دارم درباره موضوع جلسه می گویم و می نویسم و لینک می دهم،  ولی عده ای علاقه به خواندن و تحقیق و دانش ندارند و فقط دوست دارند یک بند پرسش ها و نظرات بی ربط بدهند.  این امری عادی در اینگونه جلسات است،  ولی شما در صورت تمایل فرصت دارید،  از طریق لینکها مطالب را پیگیر نمایید،  و اگر پرسشی دارید در وبلاگ مطرح نمایید.
   نظر پیام سینایی:  نظریه پردازی با مطالعه علمی و یا پژوهش دردی از این بحث ها دوا نمیکند تا زمانی که با احترام و علم به اینکه از چه رو واز کجا سخن میگوییم را باری به هر جهت پراکنده نکنیم با احترام به همه من نمیدونم چرا در این همه تمدن سنگ نوشته ای وجود ندارد که قدر خودمونو به احترام دونیم؟ و وارث این تمدن نخواهیم بود چرا که تمام رفتارهایشان فعلا اکتسابی است گویا از تمامی اساتید ممنون و البته من واقعا نامم پیام سینایی هااست و تمنا میکنم تا دیر نشده و به پنالتی نکشید  ………….کاروان قافله را رهزن بیگانه زده دست ساربان این رو قافله سالاری نیست.
   پاسخ انوش راوید:  بله مشکل همین است،  باید یک درصد باهوش متخصص هوشیار عمل کنند تا کشور و ملت از گزند حوادث جهانی بتواند بگذرد.
   نظر بابک افروز:  دقیقترین محاسبه ای که کشف شد توسط یک فرد یهودی که از ماه و ستارگان برای محاسبه استفاده کرد،   که در قطب شمال و جنوب با خطای ۹ درجه تست شد  و توانست نقطه مرکز زمین را پیدا کند که شهری در استان سیتان و بلوچستان است. تقویم قمری که مبدا ان ماه و ستارگان است ایا اطلاعاتی دارید؟  سال قمری با تقویم قمری کاملا متفاوت است،   در سال قمری فقط از ماه استفاده میشود ولی در تقویم قمری هم از ماه و هم از ستارگان استفاده میشود.  علم تقویم قمری انحصاری و دست یهودیان است و قابل دسترسی نیست.
   پاسخ انوش راوید:  پرسش ها و نظرات شما مربوط به موضوع جلسه نمی شود،  می توانید در جستجو های وبلاگ ارگ مطالبی برای پاسخ بیابید،  یا پرسش هایتان را در وبلاگ مطرح کنید تا پاسخ دهم.
   پرسش دکتر قلمکاری پور از بابک:  یهودیان؟  میشود لطفا توضیح بدهید.
   پاسخ انوش راوید:  تقویم جلالی و گریگوری و میلادی،  همه خورشیدی هستند،  بمنظور نیاز به تقویم جدید،  و ایجاد هماهنگی جهانی و در راستای تاریخی ایران،  تحقیقات خود را بیشتر کنید.
   نظر بابک افروز:  بله ولی وقتی برای پیشگویی و محاسبه علم اعداد استفاده شود کاملا انحصاری میکنند،  بله در ظاهر تقویم برای محاسبه ایام به کار میرود ولی در باطن محاسبه زمان که در موشک سازی نقطه زن از این علم بکار میبرند.
   پاسخ انوش راوید:  شما اگر دانشی در این موارد دارید،  جلسه ای بگیرید و مطرح کنید،  نه اینکه با نظرات و پرسشهای متعدد،  سعی در مخدوش کردن موضوع اصلی جلسه را داشته باشید.
   پرسش میلاد:  من سوالم اینه ۷۰۰۰ و ۱۳۹۵ و ۲۰۱۶ چه فرقی به حال ملت داره؟  یکی به من بیسواد این و توضیح بده  جز ارضای تمایلات شونیسمی به درد دیگه ای نمیخوره.
   پاسخ انوش راوید:  از نظر شما ممکن است فرق نداشته باشد،  ولی عده ای عقیده دارند باید تقویم ایران،  ایرانی شود.  پاسخ دقیق در متن مطالب و در صفحه تقویم وبلاگ وجود دارد.
   نظر افسانه:  چقدر خوبه وقتی دانش و اطلاعات کافی نداریم به شنونده یا خواننده بودن بسنده کنیم.   جناب بابک و میلاد من نیز بی سوادم در این زمینه،  ولی اینهمه در ابتدای یا وسط مباحثه،  سنگ اندازی هم شایسته نیست بزرگوار.
   پاسخ انوش راوید:  سپاس از توجه شما.  بله فردی مانند آقای بابک افروز،  با مطرح کردن پرسشها و نظرات متعدد،  هر یک دقیقه یک،  که حتی نمی داند چیست،  بوضوح نشان می دهد،  قصد تخریب در جلسه را دارد.  اینگونه افراد در جلسات دیگر،  و زمان های گروه حضور ندارند،  ولی  یک دفعه در جلسه من چنین برخورد می کنند،  بخوبی مشخص است،  نیت خاص دارند.  آقای بابک افروز در تاریخ ۲۵ / ۸ / ۹۵ یک نهار در منزل من بود و پذیرایی شد در اینجا،  و گفتگو های دوستانه داشتیم،  درصورت تقاضای عزیزان جامعه شناس این گفتگو را ارسال می کنم.
      اما آقای میلاد کمی متفاوت است،  ایشان بنظرم جوان خوبی است،  و در جلسات مختلف و در زمان های گروه حضور دارد،  گمان نکنم قصد خاص داشت.  چون ایشان در گروه فعال هستند،  بهتر بود با دقت و ادب بیشتر می نوشت،  اینطور بنظر می رسد جو گیر شد،  که نهایت گفت عصبانی شده.
    آقای بابک افروز با نوشتن هر دقیقه یک نظر و پرسش متفاوت،  ندانست کار اخلاقی خوبی نیست،  و کاری می کرد،  که آرامش را بهم بزند،  و فرصت پرسش را نیز از دیگران بگیرد.  و آقای میلاد نیز چندین بار تکرار کرد،  که پاسخ پرسش من چه شد.  اینها درصورتی است که در ابتدا نوشته بودم،  به پرسش هایی که در متن پاسخ داده ام،  یا بی ربط به موضوع است،  آخر پاسخ می دهم،  عدم دقت و توجه به مسائل و موضوع ها در راستای سبک کار سیستم آموزشی است،  و این برای آینده ایران خوب نیست.
   نظر بابک افروز:  در دورانی که اکثر مردم ایران دارای مشکل اقتصادی هستند پیشنهاد تدوین تقویم جدید کاملا اشتباه و بچه گانه است.
   پاسخ انوش راوید:  از نظر شما و با توجه به شناختی که از شما دارم بی اهمیت است،  ولی اشخاصی فرهیخته ای هستند،  که داشتن یک تقویم ایرانی،  که تاریخ ایران را بخوبی پوشش دهد را دارای اهمیت می دانند.
   نظر هومبان:   سپاس از بحث پرباری که داشتیم و به کلی نتایج سودمند رسیدیم، لطفا همیشه از این موارد و بحثها داشته باشیم هرشب، مثلا مثل  همین بحث امشب که به جای پاسخ دادن سوالات به جز طفره رفتن و مغلطه و از اخر هم خداحافظی و زیر کشیدن از بحث، لطفا شخص یا مبحثی را که برای بحث انتخاب میکنید طوری باشد که لا اقل شخص مورد نظر دو خط از مبحث اطلاعات داشته باشد
   پاسخ دکتر قلمکاری پور:  دوست گرامی! به مجرد اینکه دیدید  فردی که بحث را پیش میبرد، دانش کافی را ندارد، کافیست به سخنانش توجه نکنید.  اینطوری ساده تر نیست؟ نباید وقتتان را تلف کنید و در عین حال در پایان سخنان ناپسند بگوئید،  در پشتهائی که گذاشته شده بود، هدف بخوبی آمده بود. آیا شما آن مطالب را مطالعه کردید؟
   ادامه پاسخ انوش راوید:  عزیزان من کجا رفتم،  ببینید نه می خوانید و نه دقت می کنید،  دایم دارم می گویم همیشه و هرشب در خدمتم،  اگر پرسشی را در جلسه پاسخ ندادم،  بخاطر اینکه پاسخ آن در متن نوشته ها بود.  البته باز هم پاسخ می دهم،  نمی خوانید و گاه بی توجهی می کنید،  من کجا گفتم دانش نجوم دارم،  من نیاز به داشتن تقویم هماهنگ با جهان را مطرح کردم.  عزیزان سعی نمایید بمنظور ارتقا دانش،  دانش خود را بمیدان آورید.  بسیار می بینم ایرانیان ادعا دارند،  که خیلی می دانند،  ولی می گوییم بگویید چیزی نمی گویند.  من همیشه در خدمت هستم و امیدوارم روح سازنده را تقویت کنید.  اتفاقاً در ابتدای همین شب،  بحث جامعه شناسی در این مورد،  و رفتار ایرانیها مطرح بود.
   نظر بابک افروز:  لطفا مباحثی ارایه دهید که هم بار اطلاعات و دانش را بالا برده و هم نیاز روز جامعه باشد.
   پاسخ انوش راوید:  چندین پست در وبلاگ و کلی مطالب در یک هفته گذشته در این باره را،  در گروه نخواندید و ندیدید،  هزاران پرسش و پاسخ در وبلاگ را هم نمی دانید.  مشکل از شما نیست،  مشکل از سیستم آموزشی ایران است،  که نگذاشته ایرانیان دقت کافی در مسائل را پیدا کنند.
   نظر افسانه:  دست از طلب ندارم،  خستگی ناپذیری و شجاعت و پشتکار این سهم کمی از ازاد اندیشی نیست, موفق باشید.
   پاسخ انوش راوید:  ممنون،  من همیشه می گویم و برای آن تحلیل دارم،  که جامعه را یک درصد باهوش متخصص تغییر می دهند،  نه توده ها.
      عزیزان برای ادامه لطف نمایید لینک زیر را مطالعه نمایید،  مطمئن باشید به همه پرسش های سازنده شما رسیدگی می کنم،  و خواهش می کنم ضمن مطالعه دقیق و ابراز علاقه به مورد نظر،  در گفتگو شرکت کنید،   که در نهایت وقت گرانبهای شما تلف نشود.
   نظر امین:  درود به همه،  در مورد لزوم ایجاد تقویم ملی با مبدا ملی با جناب راوید موافق هستم.
   دکتر غلامرضا حیدری:  درود بر شما،  باید شرایط گفتگو را تسهیل کنیم و به کسانی که زحمت می کشند و مطالعه و بحث می کنند احترام بگذاریم.  خسته نباشید به جناب راوید عزیز.
   نظر افسانه:  همه خسته نباشید،  اگر مباحث مورد تایید نیست،  راحت ترین اقدام شرکت نجستن است نه به هم ریختن نابخردانه.
   پاسخ انوش راوید:  درود و سپاس به شما و همه عزیزان متفکر،  امیدوارم هر دفعه توانایی بیشتر برای حفظ آزادی اندیشه و قلم بدستم آوریم.

 

در حاشیه جلسه

 

   در حاشیه جلسه نیز چند مورد نظر و پرسش مطرح شد.
   نظر میلاد:  شما رفتید و تصویر تاییدیه ی کتاب تازه چاپ رو قرار دادید که اساتید دانشگاه چنانچه بخوان کتابشون از طرف دانشگاه مزبور چاپ بشه موظف به گرفتنش هستند.  جناب راوید ، منابع تاریخی با ارزشترین گنجینه اساتید تاریخ هستند.  شما فرق منبع و ماخذ رو نمیدونید؟
   پاسخ انوش راوید:  پاسخ شما در دو لینک زیر است،  درصورتی که آنها را خواندید و متوجه شدید،  که سازمان های استعماری یهودی مانند موسسه گیب تاریخ سازی کرده اند،  خوب است،  در غیر اینصورت،  برای حفظ و نگهداری محیط آزادی اندیشه و قلم،  مختار هستید،  هر مطلب قانونی را بگویید،  و مشکلی نیست.
   ادامه پاسخ انوش راوید:  منبع یا مأخذ باید دارای سند آثار تاریخی و باستان شناسی باشند،  در غیر اینصورت ممکن است از ترفند های سازمان های تاریخ سازی استعماری باشند،  دو لینک بالا را با دقت مطالعه نمایید.
   مهم ــ  عزیزان،  لطف نمایید دانایی خود را برای آزادی اندیشه و قلم بالا ببرید،  و سعی نمایید شما نیز وارد میدان گرفتن جلسات شوید،  نه اینکه با ندانم کاری و بی احترامی به پای من یا دیگری بپیچید.
   نظر افسانه:  جناب انوش،  درست میفرمایید،   دوره ی با چوب و چماق جلسه ای را به هم ریختن تاریخ مصرفش گذشته.  اکنون وارد مرحله نوینی شده ایم،  یعنی وارد جلسه میشویم با نیت بر هم زنی بدون هیچ ابزاری،  یعنی سوال بی ربط میپرسیم،  لودگی میکنیم،  مسیر بحث را به انحراف میکشانیم،  و مرتب پارازیت میفرستیم،  و بعد مدعی میشویم چی شد؟؟ 
      این یه سیستم کاملا کار شده،  و مشخصا طراحی شده است،  شما دلسرد نشوید،
اگر خوش بود گر محک تجربه اید به میان <><>  تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
      بنابر این تعجب نکنید اگر تکرار شود هوشیاری می طلبد،  حال اگر غشی در ایجاد این فضای خوب بحث نباشد پیش میرود  دلسرد نشوید،  این هم آن بخشی از آموزه های تربیتی است،  که باید بهش پرداخته شود،  از پای بست ویران کردند،  حال نمیگذارند نقشی هم به ایوان بخورد.
   پاسخ انوش راوید:  درود و سپاس از توجه شما،  بله کامل درست می فرمایید،  در مدت بیش از ده سال وبلاگ نویسی با این قبیل افراد زیاد سروکار داشتم،  و آنها را می شناسم.  ابتدای همین شب یک صحبت جامعه شناسی در این مورد جریان داشت،  اینجا گروه درسهای جامعه شناسی است،  همه این ها مورد دقت نظر تحلیل گران گرامی قرار می گیرد.  یکبار دیگر سپاس از شما.
   آخرین گفته درباره موضوع جلسه:  یکی از مهمترین مسائل در بررسی های تاریخی ایران،  وجود چندین نوع تقویم است،  که باعث شده تحقیق های تاریخی را مشکل نماید،  یا حتی در هم بریزد.  بطور ساده همیشه با چند نوع تاریخ برخورد می کنیم،  هجری قمری،  هجری شمسی،  انواع میلادی،  انواع تقویم شهریاری،  تبدیل هر کدام و یافتن زمان درست تاریخی خود داستانی است.  در حال حاضر برای تاریخ نویسی نوین ایران،  نیازمند یک تقویم تاریخی نوین هستیم،  امیدوارم هر چه زودتر به یک وحدت در این مورد دست یافت.  خاطر نشان نمایم،  برای این منظور نباید منتظر اقدامات دولتی یا شبه دولتی بود،  بلکه اینکار وظیفه بلاگر های تاریخ نویس است.
توجه و مهم
     در این قرن دیجیتال،  ما دو شخص هستیم،  یکی بی نهایت صفر یک اطلاعات نرم ما،  و دیگری خود جسم سخت ما.  در جلسات ساختار های تاریخی اجتماع در این باره توضیح نوشتم،  که هر فرد و کل جامعه در دید سطحی نیستند،  و سه و چهار بعدی و بیشتر می باشند.  جسم سخت ما وقتی در جایی هست،  صفر یک های دیجیتال خود را هم همراه دارد،  می خواهد در یک مکان باشد،  می خواهد در محیط مجازی باشد.  بنابر این همیشه باید مراقب بود،  که چه می کنیم و چه می گوییم،  زیرا صفر یک های دیجیتال نخواسته کار خودشان را می کنند،  و هیچ رابطه ای با جسم سخت ما ندارند.  این گفته ها در قرن گذشته مفهوم نبود،  اما الان قابل درک است.
      اطلاعات که شامل اطلاعات ما هم می باشد،  از یک عکس دیجیتال گرفته تا دانش ما،  کوانتومی هستند و در حال انفجار و گسترش،  امکان در دست گرفتن و کنترل آن وجود ندارد.  امیدوارم درباره موضوع مهم جامعه سخت و نرم،  دانش خود را بالا ببرید.  منظور من برای مطرح کردن بخاطر این است،  که عزیزان بدانند،  در این قرن عکسها و گفته ها و اطلاعات و هر آنچه که در دنیای دیجیتال وجود دارد،  امکان پخش آن می باشد.  اگر کسی می خواهد این اطلاعات پخش نشود،  درست مانند داشتن دانش های قرون گذشته،  و عدم درک کردن دانش های این قرن است.
      گفته ها و نوشته های شما در گروه ها و یا هر جای مشابه قابل انتشار مجدد است،  و هیچ محدودیت قانونی ندارد،  اگر می خواهید از پخش دیجیتال ممانعت کنید،  بهترین راه بستن جسم سخت خود،  در یک جای محدود است.  اگر به موارد قانونی هم مراجعه نمایید،  و بگویید در گروه عمومی مطلبی گفتم،  و در اینترنت تمام یا بخشی از آن پخش مجدد شد.  قانون بشما خواهد گفت،  نباید در اینترنت و یا محافل آن شرکت می کردی.  دقت کنید،  عدم آگاهی و دانش خود در این موارد را با عصبانیت و بی خردی ترکیب نکنید،  بلکه مطالعه و تحقیق خود درباره این موضوع را بالا ببرید.
ادامه حاشیه جلسه
      برای عده ای این پرسش پیش آمده بود،  که چگونه است ما ابتدا تبریک ها را بسال آریایی میترایی می دادیم،  و حالا می گویم سال خورشیدی ایرانی.  ما مخترع یا مبتکر تقویم هفت هزار ساله ایرانی نیستیم،  و نمی توانیم چنین ادعایی بکنیم. 
   پرسش انوش راوید:  ما در مورد تقویم آریایی میترایی،  پیرو تحقیقات ۲۳ سال پیش آقای سیاوش اوستا بودیم،  و تاکنون از سالی استفاده می کردیم،  که نشان می داد امسال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی،  برابر با  7035 آریایی میترایی است،  و درباره آن نیز اسناد داریم.  حال چگونه است که یکباره سال ۷۰۷۷ شده است؟  آیا تغییرات در تحقیق و تحلیل و یا دیدگاه ایجاد شده است؟
   پاسخ سیاوش اوستا:  درود فراوان و مهر بسیار و سپاس از توجه و پرسش اندیشمندانه شما
   در کنگره امسال نو زرتشتی های جهان،  که در نوروز برگزار شد،  تصمیم گرفته شد تا تاریخ پادشاهی رضا شاه بزرگ که هفتاد و هفت سال پیش بوده است جایگزین ۳۵ شود.
      ایشان در ادامه یاد آور شده اند،  که چون رضا شاه پهلوی به ایران خدمت کرده اند،  تصمیم گرفته اند سال ۷۰۰۰ آریایی میترایی را به دوران آن شاه تغییر دهند.  بعد از اینکه ایشان اعلان کردند که سال را بعد از ۲۳ سال پیگیری تغییر داده،  و به یک شاه دوران معاصر ایران مربوط کردند،  من چند مسئله مهم را در نظر گرفتیم:
  1 ــ  برای ۷۰۰۰ سال میترایی هیچ سند تاریخی وجود ندارد،  و میترایی یک دین و آئین است،  که قدیمی ترین سند آن مربوط به کتیبه اردشیر دوم در اینجا است.  اگر ما میترایی را ۷۰۰۰ ساله بنامیم،  بزرگترین اشتباه یک تاریخ نویس است.
  2 ــ  گفتن آریایی در یک سالنامه آنرا نیز محدود می کند،  و هنوز سندی برای نام هفت هزار ساله آریایی وجود ندارد،  و این نیز اشتباه است.
  3 ــ  بنابر این من تصمیم گرفتم سالنامه را خورشیدی ایرانی بنامم،  که خورشید مشخص است،  و ایران هم همینگونه،  و تبریک های خود را از دو سال گذشته با خورشیدی ایرانی گفتم و در نوشته هایم استفاده کردم.
      حال اگر کسی می خواهد روی آریایی و یا میترایی هفت هزار ساله پا فشاری کند،  شاید اسنادی دارد که نمی خواهد رو کند،  یا سادگی می کند و بی سند می گوید.  با یک صلیب شکسته در یک ظرف قدیمی،  نه میترایی ثابت می شود نه آریایی،  ولی تمدن ایرانی نشان داده می شود.
خبرهای آینده جدید
      این نوشته برای کسانی است،  که اخبار و اطلاعات سیاسی و اجتماعی را پیگیر می کنند،  برای افراد بی تفاوت نیست.  در خبرها می شنویم،  که جهان در حال تغییر است،  از نظر من همان تغییری است،  که در ساختارهای تاریخی اجتماع بررسی کردم و در آینده نگری،  آنرا تمدن کنترل انرژی نامیدم.  در این دوران جدید از تمدن،  کشور ما نتوانسته خود را جلو بکشد،  و رشد و تکامل لازم را داشته باشد،  نمونه تحلیل آن در جدول های زیر است.
      بحران سیاسی منطقه خاورمیانه اصطلاحی یا قاره کهن را گرفته،  و دارد ایران را باشدت به معرکه می کشاند.  تمام نشریات جهان از ایران و دخالت در امور دیگر کشورها توسط ایران می نویسند،  در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور جدید و هیئتش از تحریم های بیشتر و جنگ و این چیزها می گویند،  کردستان و آذربایجان و عربستان و افغانستان و غیره همه به نوعی به ایران می پردازند.  در ادامه سبک کار استعمار و امپریالیسم دیگر نیازی به یک ایران یکپارچه در مقابل اتحاد شوروی و مقابل جبهه ناسیونالیسم عربی وجود ندارد،  و خطر بیخ گوش کشور است.
      ولی همیشه چند درصد مردم هستند،  و متوجه وضع بحرانی می شوند،  و سعی می کنند برنامه هایی برای کنترل اوضاع بدست آورند،  که در جدول زیر ردیف های ۴ و ۵ و ۶ می شوند.  از میان این چند درصد،  باز هم درصد کمی کنشگر می باشند،  جدول چهار،  و می توانند اقداماتی انجام دهند.  عده زیادی مأیوسانه و شاید با مسخرگی می گویند،  دیگر مردم بدبخت و گرفتار هستند،  اینکار و آنکار بچه درد می خورد.  این عده توانایی درک از طرح و نقشه و برنامه های دراز مدت و میان مدت و کوتاه مدت ندارند.
      یکی از طرح های که می تواند بخش بزرگی از مردم قاره کهن را متحد سازد،  و در مقابل ترفند های استعمار و امپریالیسم بحرکت درآورد،  ایجاد شرایط ناسیونالیسم در منطقه است.  این شرایط زیر بنایی می خواهد،  الکی حاصل نمی شود،  یکی از پایه های این بنا داشتن یک تقویم ملی است،  که منطقه ایران تاریخی را پوشش دهد،  و به ترتیب با پایه های دیگر،  مانند باز نویسی تاریخ واقعی و نجات آن از دست تاریخ نویسی استعماری است.
شهروند سرنوشت ساز
       با اینکه صد سال از انقلاب مشروطیت و پیدا شدن احزاب و تشکیلات می گذرد،  ولی هنوز ملت ایران نتوانسته اند،  در یک حزب که هیچ،  در یک گروه کوچک مجازی جمع شوند،  و قدر یکدیگر را بدانند،  و از یکدیگر استفاده ببرند.  همانطور که در جدول زیر پیداست،  ردیف های ۱ و ۲ و ۳ بیشترین تلاش خودآگاه و ناخودآگاه را ضد موضوعی می کنند.  در بخش های کشوری اینها براحتی مورد حمایت دشمنان قرار می گیرند،  تا مقاصد آنها را پیش ببرند.
      اما شهروندانی وجود دارند،  که سرنوشت ساز هستند،  در کار های گروهی درست و برابر قوانین عمل می کنند،  تحقیق و مطالعه می کنند،  و نظم و آرامش را برقرار می کنند.  این اشخاص می توانند در مسائل مختلف مورد نظر یا تخصص شان اثر گذار باشند،  و به پخش و نشر مطالب کمک می کنند.  در حال حاضر ایران،  اشخاص سرنوشت ساز در درصد پائینی قرار دارند،  و علت آن حمایت ناخودآگاه آنها از ردیف های ۱ و ۲ و ۳ جدول زیر است.
      از نظر من اشخاص تأثیر گذار در سرنوشت،  باید با افراد ضد سرنوشت سازی برخورد کنند،  و نگذارند که آنها در کارشان موفق باشند،  زیرا به سادگی دارند ایران را در جدول های ۲ تا ۵ بجهان معرفی می کنند،  که خیلی بد است.  از نظر من باید سریع به افراد ردیف های ضد اخلاق و ضد سرنوشت تذکر داده شود،  یا از گروه های تخصصی منزوی یا بیرون کرد،  تا محیط برای اشخاص سرنوشت ساز،  مناسب و بهتر شود.  در واقع عدم توانایی ایرانی در ایجاد حزب و تشکیلات،  همین کنار آمدن و تنبیه نکردن افراد ضد تشکیلات و کار جمعی است. 
جمع بندی اجتماعی جلسه
      بمنظور بررسی های دیگر یک جمع بندی در جدول زیر از جلسه فوق داشتم،  درصد های این جمع بندی مانند اتفاق های مشابه در جلسات نقاط دیگر حضوری یا مجازی است.  امیدوارم عزیزان جامعه شناس نیز جمع بندی های اجتماعی خودشان را از تلگرام و غیره منتشر نمایند.
جمع بندی اجتماعی جلسه،  از حدود ۵۰ نفر حاضر
جدول شماره ۷۳۹/۱
ردیف
مورد
تعداد،  نفر
درصد
۱
برهم زننده جلسه
۲
۴
۲
شبهه افکن
۱
۲
۳
احساس گرا
۲
۴
۴
طرفدار آزادی
۱
۲
۵
طرفدار نظم
۳
۶
۶
پرسشگر تخصصی
۱
۲
۷
خاموش و بی تفاوت
۴۰
۸۰
     البته در بعضی از جلسات این ارقام کم و بیش می شود،  جلسه های تاریخی و سیاسی حساسیت بیشتری دارند،  و نوسان هایی در موارد فوق وجود دارد،  ولی بطور کلی همین ارقام است.
تلگرام و سیاست گذاریها
      تقریباً همه مردم از تلگرام استفاده می کنند،  راحت و مجانی است،  و خیلی امتیاز های دیگر دارد،  اما این تلگرام یکی از مهمترین ابزار های سیاست گذاریهای کشور های تولید کننده آن است.  نظرات و گفتگوها و پرسشها و برخوردها توسط ماشینهای هوشمند جمعبندی می شوند،  کاری که در گذشته ها توسط افرادی چون ادوارد بران حضوری با مردم انجام می شد.  بهمین جهت ایرانیها ندانسته دارند آمار خودشان را در اختیار سیاست گذاری های غربی بویژه آمریکا قرار می دهند.
 
استفاده از نام در تلگرام ــ  جدول شماره ۷۳۹/۲
ردیف
مورد
درصد
۱
نام واقعی
۲۰
۲
بخشی از نام
۲۰
۳
نام غیر واقعی
۶۰
 
شخصیت در دانش و بینش ــ  جدول شماره ۷۳۹/۳
ردیف
مورد
درصد
۱
دانش و بینش خاص
۱۰
۲
دانش بینش غیر خاص
۱۰
۳
بی تفاوت و متغییر
۸۰
 
کنشگر و واکنشگرا  ــ  جدول شماره ۷۳۹/۴
ردیف
مورد
درصد
۱
جستجوگر و کنشگر
۴
۲
غیر حرفه ای واکنشگرا
۱۶
۳
بی تفاوت و متغییر
۸۰
 
نگرش به علم و دانش ــ  جدول شماره ۷۳۹/۵
ردیف
مورد
درصد
۱
علمی نگر
۱۰
۲
سطحی نگر
۱۰
۳
بی تفاوت و متغییر
۸۰ 
   توضیح:  این ۵ جدول برداشت من از جلسه فوق،  و چند جلسه دیگر در یک گروه تلگرام است.  من جامعه شناس نیستم،  ولی متأسفانه با اینکه تمام مردم ایران از تلگرام استفاده می کنند،  تا کنون جمع بندی های اخلاق رفتاری ایرانیان در تلگرام را ندیدم،  امیدوارم اساتید جامعه شناس در این راه حرکت کنند،  قبل از اینکه جمع بندی ها  روی میز کار غربیها باشد.  استعمار و امپریالیسم به همین سادگی و با برداشت از خصوصیات ایرانی در چند جدول این پست،  متوجه می شوند،  که ایرانیها چه هستند و چگونه فکر می کنند،  و خواهند گفت بریم پدرشان را در آوریم.  با جامعه شناسی ایرانی در جدول،  مشکل تمدنی پیداست،  امیدوارم جامعه شناس های گرامی،  بررسی علمی تر و تمدنی تر از ایرانیان ارائه دهند.
      قبل از تشکیل جلسات،  مانند جلسه فوق،  به دکتر قلمکاری پور گفتم منتظر بازخورد ها هستم،  تا نتایج را بررسی کنم،  و ایشان فرمودند،  که این جلسات بهترین موقعیت برای بازخوردهاست،  در پایان هر کدام از جلسه ها گفتم که خیلی عالی بود،  اگر از نظر دیدگاه ها و پرسش های علمی مربوطه کم بودند،  ولی از نظر بررسی های جامعه شناسی مانند متن ها و جداول های  فوق عالی بودند.  با تشکر مجدد از دکتر بیژن قلمکاری پور در اینجا.
جلسه تقویم و تاریخ گذاری در ایران
   تصویر ۸۶۰۰ .  نقل سخنی از امیر کبیر:  ابتدا فکر می کردم مملکت وزیر دانا می خواهد،  بعد فکر کردم شاید شاه دانا می خواهد،  اما اکنون میفهمم ملت دانا می خواهد.  
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.