Skip to main content
تاریخ جهل و خرافات در ایران باز میگردد به دوران اولیه سنگ و در طول زمان بدلایل مختلف تعریفهای متفاوت دارد.  گاهی در تاریخ اجتماعی،  جهل و خرافات زیاد بود،  و گاه بسیار کم،  همه را باید در راستای ساختارهای تاریخی اجتماع بررسی نمود.  در این زمان انفجار اطلاعات و ارتباطات،  با جهل و خرافات مبارزه و ریشه کن کنیم.

تاریخ جهل و خرافات در ایران

تاریخ جهل و خرافات در ایران
تصویر آثار چکش جهل بر نقشهای معبد مهر مراغه،  عکس شماره 3707.
 این برگه بشماره 581 پیوست لینک زیر است:
تاریخ جهل و خرافات در ایران
لوگو در جهت علم باشیم نه عقیده،  عکس شماره 1615.
   پرسش مهم:  آیا بطور کلی انسان موجوی خردمند است،  یا در میان انسانها خردمند هم وجود دارد؟
   مهم:  انسان با هوش کم و حتی هوش متوسط،  بر اساس باور خود عمل می کند،  تعدادی اشخاص باهوش بالا هستند،  که کامل خرد و دانش بکار می برند،  و در تارنمای ارگ ایران به آنها یک درصد باهوش می گوییم،  در لینک زیر.
تاریخ جهل و خرافات در ایران

اقسام جهل و خرافات

      جهل و خرافات به چند قسم است،  تعدادی را در اینجا بررسی می کنم،  و ادامه را بخواننده متن میسپارم،  زیرا برای بررسی تاریخ آن لازم است از آنچه آثارش باقی مانده،  متوجه و پیگیر شویم.  پایین همین برگه دیدگاه خود را در رابطه با جهل و خرافات بنویسید.
   شانس و اقبال ــ  شانس و اقبال در حقیقت عنوان موهومی است،  که از مغز کسانی تراوش می شود،  که علل حوادث را نمی دانند،  لذا ناچار می شوند برای راضی ساختن وجدان خود آنها را به دست یک سلسله عوامل نامرئی و خرافی بسپارند.
   رمّالی و سرکتاب ــ  باور اشتباه برخی از مردم عقیده به رمال و سرکتاب است،  که موجب سودجویی گروهی شیاد شده است.  با نامهای عوام فریبانه دعانویس و… که گاهی صدها هزار تومان از گرفتاران اخاذی می کنند.
   آداب خرافی عقد و عروسی ــ  از عقاید خرافی رایج در ایران این است،  که باید در مراسم عقد شرایط زیر وجود داشته باشد:
   عدد سیزده ــ  عدد سیزده نزد بسیاری از ملتها نحس است.  ریشه نحوست عدد سیزده این است،  که سومریها عقیده داشتند خدایان دوازده تا هستند،  و کارهای مردم را انجام می دهند،  ناگهان خدای سیزدهمی بوجود آمد،  و یکی از خدایان را کشت و نظام امور را بر هم زد از این رو ملت عدد سیزده را نحس می دانستند.
   خوابنامه های خرافی ــ  خوابنامه هایی با نامهایی چون خادم باشی، شیخ احمد، و… منتشر می شود،  که باعث تحریک آدمهای ساده و باور آنها به تعبیر خواب می شود.
   دعا نویسی و فال بینی ــ   سادهها با ذهنیت خرافی بشدت به دعانویس و فال بین اعتقاد دارند و بسادگی اغفال ترفندهای شیادهای دعانویس و فال بین می شوند.
   درمانهای خرافی ــ  مردم ساده بجای دکتر و دارو عقیده به درمانهای خرافی دارند، و با مراجعه به درمانگرهای جاهل بشدت به سلامتی خود صدمه می زنند.
   طلسم و جادو ــ  باور بسیار غلط سادهها باور به طلسم و جادو است،  و با مراجعه به سودجویان این ترفند غیر عقلانی می روند و بشدت به خود و اطرافیانشان صدمه میزنند.
   قمر در عقرب ــ  و آینده بینی از ستارگان و رفتارهای آسمانی نیز از باورهای اشتباه است که سادهها را با این ترفند اغفال می کنند
   بخت خوب و بد ــ  داستانی از جهل و بی خردی سادههاست،  که توانایی تعلیل و تحلیل اوضاع را ندارند،  و زندگی را با بخت و خوب و بد می سنجند.
   دروغهای تاریخی ــ  این دروغها نیز بصورت خرافات درآمده،  و عده ای بشدت به آنها پای بند هستند،  و هر روزه بر آن می افزایند.  عده ای نیز با نشر و پخش آنها مانند رمالها درآمد زایی می کنند.
      در جهل و خرافات و اشاعه آنها،  پول و درآمد زیاد خوابیده،  نظم بخشی از حکومت سرمایه داری در آن است،  نباید آنرا ساده دانست.  در جهل و خرافات و ساده نگهداشتن مردم،  براحتی می توانند حکومت کنند.  سردمداران این جهل و خرافات قدرت انتشاراتی و فیلسازی سرمایه داری غربی مانند هالیود و بالیود است،  که بصورت حرفه ای و موذیانه مشغول نشر جهل و خرافات هستند.
تاریخ جهل و خرافات در ایران

جهن یا جن

      در بسیاری از متون قدیمی و میانه و جدید از جن گفته و نوشته اند،  و از پیران قدیمی نیز در این باره شنیده ایم،  و همیشه برای همه پرسش پیش آمده که این جن چیست و چه بوده.  تمام اینگونه داستان ها به دوران تمدنهای میانرودان بر می گردد،  و از ادبیات آن تمدنهاست.  یک اصل مهم را هم باید توجه نمود،  مردم تمدنهای کهن ار و آت و جی،  خیلی بیشتر از آنچه که ما تصور کنیم علمی بودند،  و آنها عقایدشان نه بر اساس احساسات پوچ،  بلکه بر پایه علم قرار داشت،  زیرا مدت چند هزار سال سابقه تمدن داشتند،  یعنی آنها عقاید نداشتند،  بلکه علم داشتند.
   ــ  جن = جهن،  درست آوای جن به معنی جن های غیر انسانی،  جهن است،  بر وزن جهنم (= جهن+ نم = جایگاه جهن)، نه بر وزن جهن خلاصه شده واژه جهان.  ولی در ادبیات چند سده گذشته آوا و نوشته آن از جهن به جن تغییر کرد،  هـ کوتاه آوای وسط آن گفته نشد،  هم اکنون اگر به نزد پیران مدرسه نرفته روستاهای دور دست بروید،  جن را جهن می گویند.
      از پیران مدرسه نرفته روستاهای دور دست در طی چندین سال شنیده ام،  که جن ها می پریدند،  و به آنها جهنده می گفتند،  یعنی جهن + ده = عملکرد.
      از گذشتگان شنیده بودم،  می گفتند،  در غارها و دخمه های قدیمی،  که با سنگ چیده شده،  و یا سنگ بزرگی نیز بر بالای آن قرار داده اند،  جن ها زندگی می کردند.  آن قدیمیها می گفتند،  که وقتی چند هزار سال پیش انسانهای دوران سنگ منازل و گبرهای شان را در طول تاریخ رها می کردند،  جن ها آنجا را مناسب برای زندگی می دیدند،  و درون آنها اقامت می کردند.
تاریخ جهل و خرافات در ایران
تصویر انوش کنار گور دخمه ای در شهر یری،  عکس شماره 5641.
      آن موقع که جوان بودم و امکانات تکنولوژی تحقیقاتی چون امروز نبود،  این گونه حرفها مانند جن را خرافات می دانستم،  و بسیاری را همچون دروغهای تاریخی به حساب می آوردم،  حالا می دانیم که از میان حرفها و داستانهای قدیمی،  می شود خیلی مسائل را به تحقیق گرفت.  یکی دو سال گذشته همین حرفها را از مردمان آفریقا و اندونزی شنیده ام،  قدیمیهای ایران می گفتند،  این جن ها یک سوم تا یک ششم انسان قد و قامت دارند،  و خیلی سریع و فرز هستند،  و می جهند،  در اندونزی و آفریقا هم چنین می گویند.  چند سال پیش اسکلت نوعی انسان در اندونزی بنام هومو فلورسیلین Homo floresiensis کشف شده،  که به همین مقیاس می باشد،  و در تحقیقات مشخص کرده اند،  که بدلیل اندازه کوچک خیلی سریع تر از انسان فعلی بوده اند.  ولی هیچ کس بدرستی نمی داند به چه دلیل منقرض شده اند.  گویا این انسان نماهای کوچک در اندونزی چند ده یا چند هزار سال پیش منقرض شده اند،  آنها توانایی شکار و کشاورزی و استفاده از ابزار و اسلحه را نداشتند،  فقط می توانستند چیزهایی بیابند و بخورند،  یا از Homo Sapiens  بدزدند،  درست مانند آنچه که قدیمی های ایران می گفتند.
      افراد مسن و قدیمیهای اندونزی تعریف می کنند،  از قدیمی هایشان شنیده اند،  که این آدم کوچولو ها از مزارع و منازل آنها دزدی می کردند.  یک روز مردم که از دست آدم کوچولوها کلافه شده بودند،  رفتند آنها را کشتند،  و غارشان را آتش زدند.  در همین غار مورد نظر،  باستان شناسان توانستند باقی مانده اسکلت یک خانواده شش نفری آدم های کوچک را پیدا کنند،  تاکنون این تنها مورد یافته شده در نوع خود می باشد.  شاید بد نباشد در گوشه کاوشهای مناطق باستانی ایران،  این قبیل انسانهای کوچک را هم در نظر داشت.
تاریخ جهل و خرافات در ایران
تصویر آدم کوتله های شهداد،  عکس شماره 4165.
      در نگاهی کوتاه به اعماق تاریخ نوشته ام:  ….  Homo Sapiens در گیر با انسان نماهای هومو فلورسیلین  Homo floresiensis شدند،  که حدود 12 هزار سال پیش آخرین خانواده اینگونه انسان نما را در غار گینه سوزاندند،  و استخوانهای سوخته ای برای ما یادگار گذاشتند.  جهت اطلاع بیشتر بزبان انگلیسی در جستجوها بنویسید:   Homo floresiensis و اطلاعات و دانش بگیرید.
تاریخ جهل و خرافات در ایران

تمرین آزادی

تاریخ جهل و خرافات در ایران
تصویر انوش راوید در آتشکده ری،  عکس شماره 8429.
      سعی نماییم حرف و دیدگاه خودمان را بگوییم،  نظر و دانش دیگران را برابر با قوانین علمی و آزادی بررسی کنیم.  برپایی آزادی اندیشه و قلم را از خودمان شروع کنیم.
تاریخ جهل و خرافات در ایران
سرنوشت تاریخ
تاریخ جهل و خرافات در ایران
تصویر سکه پوراندخت ساسانی،  عکس شماره 8133.
      داستان عجیب از سرنوشت تاریخ،  1500 سال پیش زنان ایران به مقام شاهنشاهی یعنی شاه شاهان می رسیدند.
……………
   برچسبها:  تاریخ جهل, تاریخ خرافات, اقسام جهل, اقسام خرافات, تمرین آزادی, سرنوشت تاریخ, رمّالی سرکتاب, جنگیری قدیمی, دعا نویسی, فال بینی.
   هشتگها:  #جهل_خرافات, #سرنوشت_تاریخ, #رمّالی_سرکتاب, #جنگیری_قدیمی, #دعا_نویسی, #فال_بینی
………….
تاریخ جهل و خرافات در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
آیین چادر کشی حسینیه قنادها در سبزوار، این حسینیه از اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی، و یکی از آثار ملی ایران است. هر ساله در دهه اول محرم، خیمه ای بر روی ۴ تیر چوبی به ارتفاع ۱۳ متر در داخل حسینیه برای عزاداری برپا می شود. مشروح در http://arq.ir/1008
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.