Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان یک موضوع مهم برای داشتن جامعه سالم و آینده ای بهتر است و باید آنرا بخوبی شناخت.  اگر میخواهیم کشور و جامعه خوب و در حد نرمال داشته باشیم،  ابتدا باید آنرا بشناسیم.  تاریخ کشور را بدرستی و دور از دروغ بدانیم،  جامعه و مردم را نیز همچنین دور از هر گونه تعصب ملی و دینی و قومی بررسی کنیم.  با درست دانستن از آنها و تطبیق با یک جامعه سالم،  میتوانیم در بر طرف کردن مشکلها و مسائل،  تحلیلهای راهبردی و راهبری ارائه کرد.

ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان

ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان یک موضوع مهم برای داشتن جامعه سالم و آینده ای بهتر است، و باید آنرا بخوبی شناخت. اگر میخواهیم کشور و جامعه خوب و در حد نرمال داشته باشیم، ابتدا باید آنرا بشناسیم. تاریخ کشور را بدرستی و دور از دروغ بدانیم، جامعه و مردم را نیز همچنین دور از هر گونه تعصب ملی و دینی و قومی بررسی کنیم. با درست دانستن از آنها و تطبیق با یک جامعه سالم، میتوانیم در بر طرف کردن مشکلها و مسائل، تحلیلهای راهبردی و راهبری ارائه کرد.
تصویر کاریکاتور دوران بابک زنجانی،  عکس شماره 3794.
 این برگه بشماره 1495 پیوست لینک زیر است:
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان یک موضوع مهم برای داشتن جامعه سالم و آینده ای بهتر است، و باید آنرا بخوبی شناخت. اگر میخواهیم کشور و جامعه خوب و در حد نرمال داشته باشیم، ابتدا باید آنرا بشناسیم. تاریخ کشور را بدرستی و دور از دروغ بدانیم، جامعه و مردم را نیز همچنین دور از هر گونه تعصب ملی و دینی و قومی بررسی کنیم. با درست دانستن از آنها و تطبیق با یک جامعه سالم، میتوانیم در بر طرف کردن مشکلها و مسائل، تحلیلهای راهبردی و راهبری ارائه کرد.
لوگو آزادی را بشناسیم و درک کنیم،  و آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس داریم،  عکس شماره 1624.
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان

ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان

      وقتی ما می خواهیم کاری انجام دهیم،  اول از همه آن را خوب برانداز میکنیم و سپس اقدام.  بهمین جهت اول باید فرهنگ ایرانی و اسلامی را خوب برانداز کنیم،  تا ببینیم چیست،  و رابطه این دو فرهنگ را هم بدانیم.  من معمولاً  وقتی فرهنگ ایرانی را نام میبرم،  دیگر از فرهنگ اسلامی نمیگویم،  زیرا فرهنگ اسلامی درون فرهنگ ایرانی مستتر و جاری است.
      فرهنگ ایرانی همچنان در جامعه بشدت وجود دارد،  از نوروز گرفته تا عشق به ایرانی و دین،  یعنی فرهنگ ایرانی نیاز به احیا ندارد،  بلکه نیاز به پاکسازی و بازنگری دارد.  بطور معمول هر موجود زنده مانند جامعه و همه جانداران،  غیره زنده مانند رایانه و سنگ و آب،  دچار آلودگی و ویروس و نفوذ میشوند،  که باید همیشه مراقب بود و برای رفع کوشید.
      برای زدودن آلودگی نیاز به متخصص و ابزار است،  در رایانه کلی اطلاعات برای ویروس زدایی وجود دارد،  ولی برای جامعه و مردم این اطلاعات خیلی کم است،  بهمین جهت وظیفه روشنفکران است،  تا میتوانند از مشکلات بگویند و بنویسند.  این مشکلات ضد تمدن و فرهنگ ایرانی،  اکثر بر اثر نفوذ سیستم آموزشی غرب زده،  و دانشهای اشتباه آنها به ایران و جهان القا و تلقین و جا شده است.
      نتیجه این است هر چه زودتر باید از سیستم آموزشی غرب زده در اینجا خارج شد،  و یک سیستم آموزشی پردازش محوری ایرانی،  بدور از هر گونه اغفال غربی بنا گردد.  درباره این نوع سیستم آموزشی در تارنمای ارگ ایران زیاد نوشتم،  و امیدوارم حرفه ایهای آموزشی،  در جهت روشنگری این سیستم یاری کنند.  این یک نیاز برای ادامه بقای کشور و ملت است،  یک سرگرمی نیست.
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان

تفاوت بینشهای مردمی

      ما در کشوری زندگی میکنیم،  که تعدد مردمان استانی،  با فرهنگهای کمی متفاوت از یکدیگر دارد،  و در هر یک از شرایط،  دو نوع بینش کلی در هر نقطه از کشور حاکم است.  یکی بینش آزاد ملی،  و دیگر بینش دینی اسلامی،  این دو نوع بینش حتی در یک خانواده هم دیده میشود،  با نگاهی به اطراف خود بخوبی میبینیم.  چنین جامعه ای فقط یک راستای فرهنگ آریایی،  و کلی زیر مجموعه فرهنگی داد،  که نشان از تنوع زیستی و امکان برخورد کم و بیش این تنوعها هست.
      با این وجود یک فرهنگ کلی در طول تاریخ برای ایرانی بوجود آمده است،  که براحتی همه زیر مجموعه فرهنگی ایران براحتی با یکدیگر سازش دارند.  این فرهنگ در واقع فرهنگ آریایی است،  یعنی با اعتقاد دانشی به ملیت و دین و سنن و زبان همه مردم.  یعنی با اینکه بینشهای مختلف در ایران وجود دارد،  ولی هیچ مشکل و مسئله ای بین مردم نیست،  و برخورد این تفاوتها همان فرهنگ اصیل ایرانی است،  که وجود دارد.  در فرهنگ ایران،  ممنوع کردن ممنوع است،  هر درک و بینشی آزاد است که آزاد باشد.
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان

نامه به دهیاری

      دهیارهای محترم روستاهای چلاسر و جل،  همانطور که میدانید سرزمین ما محیط مناسب گردشگری است،  و همیشه چند برابر جمعیت اینجا مسافران و گردشگران هستند.  این جمعیت گردشگر زباله دارند،  و بصورت انبوه تفکیک نشده،  در سطلهای زباله و اطراف خیابان و طبیعت میریزند.  چه خوب است تدبیری شود،  که این عزیزان مهمان برای زباله های خود،  اقدام بازیافتی نمایند،  و بابت مخارج انتقال زباله هم مبلغی پرداخت کنند.
      نباید گذاشت زندگی و امکانات کم مردم محلی مورد تهاجم پولدارها با اتوموبیل های قیمتی قرار گیرد،  و خسارات را محلیها با پرداخت پول اندک خود دهند.  خود ما در راویدسرا تاکنون هیچ زباله ای برای حمل به بیرون نداشتیم،  حتی یک بار هم نداشتیم.  زباله های گیاهی در چاله باغ و زباله پلاستیک هم مجانی به افراد جمع کننده بازیافتی میدهیم.  لطف کنید تدبیری نموده تا به گردشگران روستای ما،  درباره جمع آوری زباله اطلاع مفهومی داده شود.
#گردشگران, #روستای_ما, #راویدسرا, #زباله
   پرسش از عموم:  بنظر شما چند درصد مردم ایران دانش لازم بازیافتی زباله را دارن؟
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان

آغاز سال با انبوه زباله

      هیچکدام از این زباله های عکس،  از مردم ساکن محلی نیست،  همه را مسافران انبوه شده درون ویلاها ریخته اند.  آنها به خیال خود کار درستی انجام داده،  و در داخل و یا اطراف سطل زباله محلی ریخته اند.  ولی نمی دانند مخارج حمل آن بعهده مردم ساده روستا خواهد بود.  زباله هایی که خیلی زود توسط حیوانات بیشتر پراکنده میشوند،  و جمع کردن آن برای ما مردم محلی است.
      خودم همه را دیدم،  با لباسهای شیک و ماشینهای قیمتی،  این آشغالها را در این زباله دانهای روستا ریختند.  آنها به اندک بینش خودشان کار درستی کردند،  اما در باطن کشور دارد از دست میرود،  طبیعت و منابع و آب و خاک،  و همه چیز در حال فرسایش و انهدام است.  اگر اینگونه پیش برود بزودی نشانی از ما ملت خیلی قهرمان تاریخی باقی نخواهد ماند.
      برای ساخت ویلا همه ادارات کلی پول میگیرند،  رقمهای صدها میلیونی،  ولی زباله آن برای مردم روستاست.  نابود شدن طبیعت،  که مشاع همه ملت و برای کل کشور است.  بارها نوشتم و گفتم،  باید درک و انضباط واقعی اجتماعی را آموزش داد،  و یا با هر وسیله دیگر حاکم کرد،  نه فقط دریافت پولهای کلان،  که هیچ رد و سندی درست و حسابی هم ندارند. #انوش_راوید, #راویدسرا
   پرسش از عموم:  درک و دانش و بینش شما برای آینده طبیعت ایران چیست؟
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان

تخریب گرایی یا وندالیسم

شدت گرفتن وندالیسم در کشور را جدی بگیریم.
      تخریب‌گرایی یا خرابکاری یا وَندالیسم بمعنای تخریب کنترل نشدهٔ اشیاء و آثار فرهنگی با ارزش یا اموال عمومی و خصوصی است.  تخریبگرایی یک ناهنجاری اجتماعی بحساب میآید،  و دلایل متعددی برای آن عنوان میکنند.  تخریبگرایی را در زمره انحرافات و بزه‌ کاریهای جوامع جدید دسته ‌بندی میکنند.  آنرا عکس ‌العملی خصمانه و واکنشی کینه‌ توزانه نسبت به برخی از فشارها، تحمیلات، ناملایمات، اجحافها و شکستها تحلیل میکنند.
      عامل وندالیسم،  تخریبگر یا خرابکار نامیده میشود،  جامعه ای که دچار خرابکاران باشد،  جامعه بیمار و روبه زوال محسوب میشود،  و نیاز است سریع درمان شود.  تمایل به تخریبگرایی شامل:  تخریب اموال عمومی، فضای سبز، جاده‌ها، فروشگاه‌ها، دیوارها، وزیر ساختهای کشوری و محلی و اموال مردم مانند سنگ و آتش زدن اتوموبیلها و غیره مردم است.
      امروزه با وجود شبکه های اجتماعی،  تخریبگرایی فقط در مورد سخت آثار تاریخی و شهری و مردمی نیست،  بلکه بصورت نرم آن و تخریب ذهنی و تاریخی و تمدنی و هک نرم هم جریان دارد.  شناسایی حرکتهای نرم خرابکاری بسیار مشکل است،  و نیاز به کارشناسان و اساتید حرفه ای در زمینه های مختلف و هماهنگی بین آنها با دستگاه های دولتی است.
      خیلی در خبرها می بینیم و می شنویم از تخریبها و خرابکاریهایی مانند آتش و سنگ زددن به اتوموبیلهای مردم، سرقت و قطع کابلهای برق و تلفن.  تخریب اموالی مانند اتوبوسها، کندن راهنمایی جاده‌ها، خراب‌ کردن دیوارها، شکستن شیشه‌های مغازه‌ها و بهم‌ ریختن ورزشگاهها و غیره.  این اقدامات همه در راستای واندالیسم است،  و باید توسط سیستم های حکومتی با دقت علمی به آنها برخورد شود.  #راهبرد_ملی #انوش_راوید.
   پرسش از عموم:  بنظر شما چه چیز باعث رشد وندالیسم در کشور شده است؟
   انوش راوید:  دیدگاه زیر را یک میهن دوست برایم فرستاد،  چون من تهران نیستم،  و در راویدسرا از این خبرها نیست،  نمیدانم جریان چیست.  اساتید محترم لطف نمایید رسیدگی و پیگیری کنید.
   دیدگاه نیکو از تهران بزرگ:  با سلام،  لطفا در خصوص مطلبی که می نویسم به مردم آگاهی دهید. در سطح شهر تهران و البته ممکن است در تمامی ایران باشد،  مغازه ها و فروشگاه هایی را که محصول ایرانی میفروشند،  و یا اگر فضای حداقل پویای زندگی روزمره مردم ایران باشد را جمع میکنند.
      مثل بازار سعدی (کوچه بِرلن گفته می شود) بخشی از آن در مسیر به بهارستان مربوط به آئینه و شمعدان فروشها بوده است،  این مجموعه جمع شده است،  و تبدیل به فروش محصولات پمپهای وارداتی از سوی غرب شده است.  به عنوان:  میلان، ایتالیا، یا داروخانه هایی که محصول غیر ایرانی میفروشند.
     کاملا این بخش را چشمگیر انتخاب کردند،  متاسفانه فضای ایرانی در آن بخش در حال نابود شدن میباشد همچنین در تمامی بازارهای ایران مثل بازار تجریش پاساژ قائم به آرامی فضا به سمت یکنواخت شدن یعنی فقط فروش طلا میرود،  و بخش پوشاک جمع آوری شده است.
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان
مخابرات و حس آپارتاید
      امان از دست این کشور،  وقتی می گویم دزدی زیاد شده،  بعضی ها ناراحت میشوند.  همانطور که میدانید و قبلاً گفتم،  کابل تلفن محل ما را دزدیده بودند.  با پیگیری های متعدد من و اهالی و شورا،  بالاخره بعد از هشت ماه وصل شد.  بعد از وصل شدن،  یکی از خطوط ما همچنان از تقسیم سر کوچه قطع بود.  چندین بار مخابرات زنگ زد گفت،  اینترنت خود را خرید کنید،  در غیر اینصورت قطع میکنیم و خسارت میگیریم،  هر بار گفتم کابل دزدی شده.
      به تاریخ های زیر دقت کنید:
   در 4 / 12 صبح تلفن از تقسیم سرکوچه وصل شد.
   در 9 / 12 ساعت  09:55  از مخابرات پیام آمد:  درخواست جمع آوری سرویس شما ثبت شد.
   همان روز در 10:00 به مخابرات زنگ زدم،  که دو سه روزه وصل شده،  و شما بدون اطلاع قبلی درخواست جمع داده اید،  اینکار درست نیست.
   همان روز در 10:40 پیام مخابرات آمد:  اینترنت شما جمع آوری شد.
   همان روز در 11:00 از مخابرات زنگ زدند،  بیایید سرویس جدید بخرید.
   همان روز در 11:10 رفتم مخابرات گفت،  باید سرویس جدید بخرید و خسارت قطع بدهید.  گفتم دو سه روزه وصل شده،  و من کلی اینترنت همراه خریدم باید آنها هم مصرف شود،  قبل از دزدی هم کلی اینترنت خریده بودم که باطل شد،  هیچ اخطار قطع نیامد.  با خنده که گویا من زیر نظر آپارتاید هستم،  گفت:  همینه.
     یعنی هم دزد زده هم دولت خسارت می خواهد.  سرعت عمل مخابرات دولت را دقت کنید،  کمتر از یکساعت قطع کرد،  حال برای هر کاری ماهها مردم را معطل میکنند.
  #انوش_راوید,  #آپارتاید.
   پرسش از عموم:  تفاوت آن دو فعل فعال کشور دزد و شاه دزد در چیست؟
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان یک موضوع مهم برای داشتن جامعه سالم و آینده ای بهتر است و باید آنرا بخوبی شناخت
   آپارتاید اداری یعنی در ادارات متوجه شویم،  که مراجعه کننده را غیر هموطن و یا از نژاد پست بدانند،  و با او برخوردهای خشن و زشت و غیر اخلاقی کنند.  یا با قوانین مختلف غیر اصولی،  نسبت به مردم سخت گیری اشغالگران را کنند.  هیچ راهنمایی و راه اندازی در کار مردم انجام نشود،  و بطور کلی دست و پای مردم را با دستورات غیر ملی و پول خواهی بسته باشند.  آپارتاید اداری در کشورهای اشغال شده انجام میشود،  مانند کشورهای سرمایه داری عقب افتاده،  که بطور غیر مستقیم در اشغال امپریالیسم هستند. 
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان
#برخورد_تمدنها
      برخورد تمدنها یا جنگ تمدنها تئوری مطرح شده توسط متخصص علوم سیاسی ساموئل هانتینگتون است،  که مطابق این تئوری پس از پایان جنگ سرد فرهنگ و هویت مذهبی سرچشمه همه درگیریها خواهد بود.  این تئوری در یک مقاله با نام «برخورد تمدن ها» در سال ۱۹۹۳ چاپ شد،  که واکنشی به کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» فرانسیس فوکویاما منتشر شده در سال ۱۹۹۲ بود.  نظریه برخورد تمدنها از هانتینگتون در سال ۱۹۹۲ ابتدا در یک سخنران مطرح و بعد هم در مقاله‌ ای در سال ۱۹۹۳ منتشر شد.
      این مقاله بسیار مطرح شد و توسط مقاله‌ های بعد از او،  مورد استناد بسیار قرار گرفت.  هانتینگتون در سال ۱۹۹۶ تئوری خود را با انتشار کتابی به نام «برخورد تمدنها،  و دوباره سازی نظم جهانی» بسط داد. اصطلاح برخورد تمدنها پیش از هانتینگتون نیز مطرح شده بود،  مثلاً در سال ۱۹۹۰ توسط برنارد لوئیس،  در مقاله با نام بنیان خشم مسلمانان مطرح شد.  همچنین در سال ۱۹۴۶ توسط آلبر کامو.  در کتابی به سال ۱۹۲۶ در مورد خاور میانه با نام «اسلام جوان در حرکت»  از بازیل متیوز به کار رفته ‌است.
   محتوای نظریه برخورد تمدنها ــ  هانتینگتون در تئوری خود تمدن ‌های جهان را به قسمت‌ های مجزا تقسیم میکند،  که شامل نه حوزه،  تمدن غرب، تمدن اسلامی، ارتدوکس‌ها، ژاپن، چین، آمریکای لاتین، آفریقا، تمدن بودایی و هندوئیسم میشود.  هانتینگتون با اشاره به موضوعاتی چون جنگ یوگسلاوی و درگیری هند و پاکستان، مذهب را به عنوان نقش کلیدی در این در گیرها مطرح میکند.
      هانتینگتون ترکیه و ایران را به عنوان کشورهای نوظهور در عرصه بنیاد گرایی اسلامی مطرح میسازد.  با این نظریه متوجه میشویم چرا اوکراین را از سال 1994 خلع سلاح کردند،  کشوری که از نظر قومی و زبانی و دینی مستعد نفوذ امپریالیسم است.  شرق ارتدکس و غرب کاتولیک و مرکز پروتستان.
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان
خدای مصری
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان یک موضوع مهم برای داشتن جامعه سالم و آینده ای بهتر است، و باید آنرا بخوبی شناخت. اگر میخواهیم کشور و جامعه خوب و در حد نرمال داشته باشیم، ابتدا باید آنرا بشناسیم. تاریخ کشور را بدرستی و دور از دروغ بدانیم، جامعه و مردم را نیز همچنین دور از هر گونه تعصب ملی و دینی و قومی بررسی کنیم. با درست دانستن از آنها و تطبیق با یک جامعه سالم، میتوانیم در بر طرف کردن مشکلها و مسائل، تحلیلهای راهبردی و راهبری ارائه کرد.
تصویر خپری خدای مصر باستان،   نمودار طلوع خورشید،  عکس شماره 5166.
      خپری یا خپره سوسک سرگین‌ چرخان،  از اسطورههای تاریخ مصر باستان،  بمعنای قائم به ذات است.  این سوسک نزد شهروندان هلیوپولیس،  نمادی از خدا و نمودار طلوع خورشید بود.  خپری را به شکل انسان با سر سوسک سرگین غلتان و گاه سوسک کامل بتصویر میکشیدند.  این خدا در مصر سفلی، در شهر هلیوپولیس در زمان پادشاهی نوین بسیار معروف بود.  این خدا معبد و فرقه‌ نداشت.  اما در میان مردم عادی و فراعنه،  نمادی محبوب بوده‌ است. نماد سوسکی را در کنار مقبرههای مومیاییها میساختند یا حک میکردند
…………….
   برچسبها:  ویروس زدایی, ویروس جامعه, جامعه بیمار, جامعه سرگردان, مخابرات اشتباه, حس آپارتاید, تخریب گرایی, تعریف وندالیسم, تفاوت بینشها, بازار مسگرها, سکوت بازار.
   هشتگها:  #ویروس_زدایی.
…………
ویروس زدایی از جامعه بیمار سرگردان
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
پیامهای آسمانی کلاس هفتم درس مزدوران شیطان، دبیر معارف: شهرام هوشیار

از میکروبهای بداخلاقی، دروغگویی، تنبلی، غیبت، ناسزاگویی و… دوری کنیم، و راه های پیشگیری و مقابله با آنها را بشناسیم. مشروح در لینک  https://akza.ir/1400/03/23/post-12

* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.