Skip to main content

مزدک و مزدکی و مزدکیسم

   ــ  مزدک = نام شخص آورنده مرام و دین مزدکی.
   ــ  مزدکی =  نام پیروان مرام و دینی که مزدک آورده است.
   ــ  مزدیکسم =  گرایش سیاسی اجتماعی فرقه و مسلک آیین مزدکی.
. . . این برگه بزودی کامل پست می شود . . .

مزدک که بود

      درباره مزدک که بود و از کجا بود،  مختلف گفته اند،  در هر صورت من او را رهبر جنبش ضد بی عدالتی،  مربوط به آن دوره از ساختار های تاریخی اجتماع می دانم.
      پیدایش مزدک یا هر شخص پیام آور جدید،  دلیل بر نیاز به ایجاد تغییر در تاریخ اجتماعی است،  آگاهی رسانی و گسترش پیامها و خواسته و مرام آن شخص،  دلیل بر ایجاد زمینه های لازم تغییر اجتماعی است.  بوجود آمد مکتب سیاسی از آن،  وجود مقاومت های مختلف در مقابل تغییر اجتماعی است.
      اگر نوعی مکتب یا ایسم مربوطه نتواند در اهدافش موفق شود،  از بین نمی رود،  بلکه همچنان پا بر جا می ماند،  تا در فرصت دیگر و بنا به مناسبتی دیگر،  و با نام دیگر خود را نشان دهد.  ادامه بزودی
. . . .
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.