Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید را باید شناخت تا بتوان تاریخ را بدرستی خواند و دانست،  همیشه تاریخ قدرتهای حاکم توانایی داشتند که سرنوشت سازی کنند.

سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید

سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید
تصویر شهر تاریخی خرانق استان یزد،  عکس شماره 7628.
 این برگه بشماره 1074 پیوست لینک زیر است:
سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید
لوگو مراقب باشید با دروغ گفتن و نوشتن در تاریخ ذهن شما را مطیع نکنند،  عکس شماره 1626.
سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید
سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید
      تاریخ نوشته شده توسط چهرهها و کارگزاران استعمار،  در کل تمام دوران استعمار و امپریالیسم را باید خوب شناخت،  و با تمام وجود آن پرت و پلاها را درک کرد،  و با دانایی نوین به جنگ آنها و پاک نمودن دروغها رفت.  امروز استعمارگران اعتراف میکنند،  که آینده جهان در گوشه ای از ایران بزرگ نگارش میشود،  در واقع بدلایل جغرافیایی بسیاری از تاریخها و جریانات تاریخ اجتماعی در قاره کهن و بویژه ایران ساخته و پرداخته،  و سرنوشت ها نوشته شده است.
      از موج دوم تمدن،  اروپا بورژوازی و صنعتی شد،  در ساختارهای تاریخی اجتماع نوشته ام،  و گامی فراتر از بقیه جهان که در موج اول و فئودالی و کشاورزی باقی بود پیش رفت.   بدینسان استعمار پدیدار گشت،  و این پستی گرایی،  نوکرانی نیاز داشت،  که یا وجوداً ساده باشند،  یا خائن بسرزمین مادریشان،  تا بتواند آنها را در خدمت بی چون و چرا گیرند.  دشمنان تاریخ ایران اراجیفی برای منافع و مطامع خودشان بنام تاریخ و مرزها سر هم می کنند،  تا بتوانند دنیا را با حقه و کلک بکام خود بگردانند،  و نقشه های شوم سرنوشت سازی را بکشند.
      در این زمان هنوز از این نوکران عده قلیلی باقی اند،  که در اشکال مختلف مانند رسانه های خارجی، سایتها و وبلاگها سعی دارند،  بفرض مفلوکانه خودشان افکار روشن مردم دانا و آگاه ایران را منحرف کنند.  ولی این غلامکان نادان به جا مانده از استعمار کهن کور خوانده اند،  ملت های و قوم های ایران بزرگ تا نابودی تاریخ ساختگی و دروغی،  نوشته و پرورانده شده دوران استعماری،  و باز نویسی گذشته های پر افتخار خود،  یکدل و یکصدا خواهند بود.
      این عده اندک از نوکران نادان،  که پولی یا مجانی هستند،  با نوشتن نازا و اهانت، پرت و پلا، دروغ و دونگ،  در وبها و نظرات و یا با ایمیل،  سعی می کنند تاریخ نویسان نوین ایران را،  از کار شکوهمند و مهم خود دور کنند.  آنچه که پیداست ایرانیان سرفرازان تاریخ،  سازندگان سرنوشت و جهان نو خواهند بود،  آگاهی از ترفند ها و رنگها و نیرنگ های دشمنان تاریخ ایران بزرگ،  موضوع مهمی است،  و باید در کنار بررسی های تاریخی و تاریخ اجتماعی آنرا هم در نظر داشت.
      فردی با چند حرف زشت ساده گانه در نظرهای تارنما نوشته،  که تو نمی توانی تاریخ را تحریف یا عوض کنی،  تاریخ همینه که هست،  این گونه افراد آنقدر ترسو هستند،  که خودشان را هم معرفی نمی کنند،  می ترسند و نمی توانند برداشتهای جدیدی از علوم و زندگی داشته باشد.  آنها نمی توانند درک کنند مقالات و نظرات من جهت این است که با دانایی نوین فکر کنیم و بیاندیشیم،  که آیا،  آنچه تا کنون می دانستیم واقعی است؟  حقیقت چه میتواند باشد؟
      بعضی ها دوست دارند در تصورات خودشان بمانند،  چه فکر و دانششان علمی باشد یا نباشد،  می پندارند علم در همان اندازه است.  بنظرم  آنهایی که علم را در حد دانش خودشان می دانند،  می توان فسیل گفت،  که در اردوی ملی و مردمی مجازی ایران از آنها نوشته ام.  باید توجه داشت،  علم پایان ندارد،  و دست به دست و نسل به نسل بیشتر میشود،  و تغییر می کند،  در موج نوی ایران و تاریخ و فرهنگ یادگیری گفته ام.  در این میان،  ترسویی از بیچارگی هر چند گاه مرا تهدید به مرگ میکند،  او نمی داند و نمی فهمد،  اینجا ایران سرزمین دلیران است،  مردمی که نشان شرافت در تاریخ دارند،  ما عاشقان خاک پاک ایران هستیم،  خونمان می جوشد از برای نابودی دشمنان تاریخمان.
      دشمنان ساده که با دروغهای تاریخی سعی در نفی تاریخ شکوهمند و شیرین عزیز ما را دارند،  دیگر کارشان تمام شده است،  آنها می خواهند بگویند ایران جالیز بود در اینجا،  و ایرانی بادمجان،  که هر کس آمد آنها را سربریده است.  هم میهنان و جوانان عزیز با مطالعه و پیگیری وبسایت ارگ ایران،  مچ دروغگوها را در تاریخ بگیرید.  مقاله ها و مطالب این تارنما را،  با حفظ کامل محیط دمکرات،  به تمام زبانهای مردم خوب ایران بنویسید،  تا همگان به دروغهای تاریخ چون حمله الکساندر یونانی،  و حمله چنگیز مغول،  حمله اعراب بیابانی،  حمله تیمور گورکانی،  و بسیاری دیگر از دروغها کاملاً آگاه شوند،  و این را همه بدانند،  که دشمنان تاریخی مشترک دارند.
      دشمنان تاریخ ایران می خواهند بگویند،  که مردم غیور این سرزمین تاریخی،  ترک و آذری،  کرد و لر،  لک و بختیاری،  قشقایی و ترکمن،  کابلی و زابلی،  پارسی و مادی،  خوزی و مازی،  بلوچ و گیلک،  پشتون و هزاره،  غیره و غیره که بسیارند،  همه و همه آنقدر بی اصل و نسب،  ضعیف یا بی غیرت بوده اند،  که هر کس به راحتی آمد و آنها را شکست داد و به بردگی برد.  حتی پا را فراتر می نهند،  و در بعضی جاها مثلاً می گویند،  مردم خوش تیپ و خوشگل و قوی هیکل آذربایجانی،  از بازماندگان اقوام منگول دشتهای گبی و آلتا هستند،  و با حمله مغول به ایران آمده اند.  ولی مردمان ایران ساده نیستند،  که دیگر اغفال این پرت و پلاها و ترفندها شوند،  آنها می دانند مردم قوی و سالم و زیبای ایران،  از بدو پیدایش تاریخ تمدن در این آب و خاک پاک بوده،  و سرزمین خود را با قدرت نگه داشته،  و در رشد و تکامل تاریخ تمدن خیلی تأثیر داشته اند.
   پرسش از عموم:  آیا تاریخ استعمار را با تمام ترفندها و نیرنگها و رنگهای آن درک کرده اید؟
سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید

فرصت تاریخی ایرانیها

      به دلیل مسائل مختلف تاریخ ساز که در میهن عزیزمان جریان دارد،  به نظر می رسد آگاهی داشتن از دلیل مراحل و موضوعات تاریخی مربوطه اهمیت پیدا می کند،  تا مردم در دام ها و ترفند های دشمنان نیافتند.  بنابر این نگاه کوچکی به تاریخ و تاریخ اجتماعی به عنوان،  فرصت تاریخی ایرانی ها، می اندازم،  برای بهتر دانستن تاریخ اجتماعی ایران،  مطالعه و پیگیری وبسایت ارگ ایران پیشنهاد می شود.
      طی دویست سال گذشته رقابت شدیدی بین انگلیس و روسیه برای نفوذ بیشتر در جغرافیای ایران بزرگ جریان داشت،  با قرار داد 1921 ایران و شوروی مدت طولانی این رقابت کم رنگ شده بود.  ولی در سال 1978 با ضعیف شدن روسیه،  انگلیس با حساب استراتژی و تاکتیک نفوذی پانصد ساله خود در ایران،  موفق شد گستردگی بیشتری در اشکال آشکار و مخفی در ایران بدست آورد.  در این دو سه سال گذشته،  روسیه توانسته بعد از حدود 30 سال فراز و نشیب در کشور خودشان،  از برکت نفت و گاز ثبات نسبی بدست آورده،  و با زیرکی از مشغولیات رقیبانش در عراق و افغانستان استفاده نماید،  و چنگ اندازی های جدیدی را شکل دهد.
      چند سال پیش با پیدا شدن رد پای پوتین در خاک ایران،  مطالبی به عنوان شکست فکر شوم در دریای مازندران نوشتم.  همچنین در سی سال گذشته انگلیس به کار های استعماری در ایران مشغول بوده،  ولی با ایجاد نیرو های مستقل ملی و مردمی،  و یا پیدایش حفره های عمیق رنگ باخته،  تاکتیک تاریخی پانصد ساله اش بی اثر شده است.  در واقع آن دو قدرت استعماری و امپریالیستی به دنبال راه کارهایی دیگر و نوین برای نفوذ در ایران می باشند،  مردم ایران باید هوشیار و آگاه بوده که در دامهای این دو قلدر منش تاریخی خود نیافتند.  مسئله مهم این است که هرگز در طول تاریخ دیده نشده تاریخ دوبار تکرار شود،  مردمی که به سرعت انقلاب 57 را سازمان دادند و به انجام رساندند،  باعث وحشت و ترس و دست پاچگی دشمنان گردیدند،  که از غیرت و قدرت ایرانیها غافل بودند.
      در قرنهای 19 و 20  دو رقیب روس و انگلیس جنگ و گریزها و عقب و جلو رفتنهای مختلفی در ایران داشته اند،  و همیشه تکیه روسیه برای نفوذ به ایران بر دوش قزاقها و نیروهای امثال بوده است،  و آن طرف بر احساسات و خواسته های عاطفی مردم تکیه داشته.  آنها در صحنه جهانی با یکدیگر یکسانند و جایگاه های خوبی دارند،  ولی با این وجود امکان سازش در ایران را ندارند.
      هر چند در این مورد ممکن است مدتهای کوتاهی با هم کنار بیایند،  و چون آتش بس موقت به تجدید قوا مشغول گردند،  ولی پایدار نمی تواند باشد،  چین و گاهاً ژاپن و اقمار اقتصادی آنها در جهت و یا زیر مجموعه سیاست تاریخی روسیه در ایران،  و آمریکا و گاهاً اروپا در سمت یا زیر مجموعه سیاست تاریخی بریتانیا قرار دارند،  این صف بندی سیاست گذاریها را بسیار مشکل کرده است.
      آنها می ترسند که اگر طرف مقابل حتی بر نیمی از جغرافیای سیاسی و یا اقتصادی ایران مسلط شود،  تمام برنامه ها و خواست هایش از بین برود،  و فاجعه ای و شکستی جبران ناپذیر برایشان روی دهد.  البته هر کدام از زیر مجموعه ها،  خود دارای فلسفه و منطق خاص سیاسی هستند،  و بدون اطمینان به یکدیگر با نگرشی متفاوت برنامه می ریزند،  که چندان در یک جهت نیست،  باید توجه داشت،  این نقطه ضعف آنها قوت ایرانی هاست.  در هر صورت با برخورد دوباره بالا های جهان،  فرصت تاریخی در اختیار ایرانی ها قرار گرفته است.
      امروزه ایران عزیز با داشتن میلیونها جوان تحصیل کرده،  و جغرافیایی مهم با منابع بسیار،  می تواند معادلات تاریخی را در قرن 21 به نفع خود بر هم بزند.  هوشیاری و دقت، تحلیل و تعلیل اصول مهمی هستند،  که باید بر احساس و عاطفه تاریخی غلبه کند،  جوانانی که بر موج زمان سوار هستند،  به راه خود خواهند رفت و تاریخ را شکاف می دهند،  و دیوارهای ساختگی و دروغ را فرو می ریزند.  سطحی نگری و شتاب زدگی و هیجان رفتگی دور از انتظار تاریخ سازی است،  و باعث از بین رفتن انرژی های ملی می گردد،  و سوء استفاده امپریالیست نو را در پی دارد.
      بریتانیا نیروهای وابسته خودش را در دو جناح نگه می داشت،  تا اگر جناحی از فرامین استعماری کوتاهی کرد،  جناح دیگر را به کار اصلی بگمارد تا دیگری را ترمیم نماید،  اما روسیه فقط یک جناح نظامی و فاشیستی را ترجیح می داد.  انگلیسها نفرات رده های اول سیاسی جناح ها را به ندرت و به دلایل خودشان به قتل می رساندند،  ولی روسها با فضل خاص نظامیشان فرماندهان را بی دوام می کردند و به راحتی می کشتند.  مهره های رده های دوم و سوم نیروهای محلی وابسته به استعمار انگلیس چندان کاری به سیاست های بالا دستی نداشتند،  فقط به نوکری مفتخر بودند،  ولی نوکران و نیروهای وابسته به روسیه کمتر مخ داشتند.
      مطابق طبیعی و ذات بشری،  همیشه میان رده های هر کدام از نیرو های فوق اختلاف وجود داشت،  و از این وضع توده های پائین دست مردم،  برای اردوی ملی و مردمی استفاده موقت می بردند.  در قرن 21 و با گذشت زمان آنها یعنی دشمنان تاریخی ایران،  تکامل یافته اند،  مردم هم باید احتیاط کنند که احتمالاً بازیچه این نیروها نگردند،  آنها اسماً و مجازی از تمام سیاستها و گروه ها،  راست، چپ و میانه، وسط بسیار استفاده می کنند،  که جهت اغفال ملتها ساخته و شکل داده اند.  به بهانه ها و کلک های مختلف و با ظاهر ملی و کشوری،  خودشان را در همه جا،  جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، می چپانند،  تا مقاصد امپریالیستی را پیش ببرند.  شناختن دوست از دشمن و شعارهای واقعی،  امر مهمی است،  که با دانستن تاریخ و اجتماعی بدون دروغهای دشمنان امکان پذیر است. 
     در آن دویست سال 18 تا 20 میلادی،  ایرانی در شرایط خوبی نبود،  اما اینک ملت ایران در رأس حرکت های نو می باشد،  و حتی می تواند جهان را در تمام بعد آن متحول نماید،  که این مسئله مهم و حیاتی است.  دقت نظر ایرانی ها از نفوذ دوباره و تاریخی استعمار گران جدید،  جلوگیری خواهد کرد.  باید توجه داشت ملت های امروز ایران آن مردم 30 یا 70 سال پیش نیستند،  امروز از سطح آگاهی و دانش و بالندگی برخور دارند،  و استفاده گسترده از وسایل تکنولوژیکی مدرن و امروزی را در بالاترین اندازه برخور دارند،  و انقلاب دانایی قرن 21 را خوب می شناسند.
      هر حرکت کوچک و یا بزرگ سازنده از جانب توده مردم،  و یا ویران کننده از طرف امپریالیست نو،  به همه و همه مردم و اقشار جامعه مربوط می شود،  در واقع این و آن و من و ما ندارد،  باید در تمام موارد مردم عزیز ایران دقت و توجه داشته باشند.  همچنین لازم است پویایی این خط با جغرافیای مهم آن،  مورد تحلیل دقیق با حفظ کامل دمکراسی و آزادی خواهی قرار گیرد،  و اگر کسی فقط خود را ببیند کاملاً گمراه است،  و بزرگی و شادابی ملت ایران را نشناخته.
      داشتن فعالیت و تحرک های ویژه در مسیر سازندگی تاریخ ایران بسیار مهم است،  و هر اقدامی شکوفایی بیشتری برای رشد اجتماعی ایران را به دنبال دارد.  تاریخ نشان داده که حرکتهای جدا سری و قهر آمیز با ملت ایران محکوم به نابودی است.  با شناخت تاریخی مطمئنا مردم ایران به عقب باز نمی گردند و تصور اینکه چهرهها و کارگزاران استعمار می توانند،  هم میهن های عزیز را بر گردانند اشتباه و سادگی دشمنان می باشد.
   قابل توجه ــ  در این میان چالش های و بحران های بزرگی پیش روی ایران قرار دارد،  بخش هایی از آن را می نویسم:
   اقتصادی مانند:  ـ کمی تولید مواد غذایی در داخل و گرانی آن در جهان، ـ  وابستگی غیر اصولی و غیر سازمانی به اقتصاد جهان،  ـ کم شدن درآمد صادراتی نفت و داشتن واردات زیاد،  ـ حجیم بودن پول و اسکناس های رایج ایرانی و نداشتن پشتیبانی اقتصادی و مالی برای آنها،  ـ کمبود آب آشامیدنی و کشاورزی و توزیع نا مناسب آب.
   اجتماعی مانند:  ـ افزایش بی برنامه جمعیت دو برابر در کل و چهار برابر شهر نشینی در 30 سال گذشته و بیش از ده برابر در یک قرن،  ـ عدم وجود افراد متخصص کاری در سطح کم سواد و با سواد عالی و نیز فراوانی افراد دارای تخصص متوسط حاصل از دانشگاه های ایران،  ـ بیکاری گسترده بدون برنامه های تولید کار.
   سیاسی مانند:  ـ عدم تجربه ملی در سازمانهای قرن 21 ،  ـ نداشتن تحلیل درست از توازن قوا در بالای جهان و عدم ایجاد و حفظ توازن در منطقه،  ـ  ندانستن واقعی و به تمام معنی جغرافیای ایران توسط اندک سیاست گذاران.
سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید
تصویر انوش راوید در دریاچه بختگان در اینجا،  عکس شماره 7234.
 
      کل آب اقیانوسها هم نمی توانند کشتی ایران را غرق کنند،  مگر اینکه در آن رخنه کنند،  نقاط رخنه را بشناسیم و با تدبیر مقابله نماییم.
……………
   برچسبها:  سازندگان سرنوشت, سرنوشت قدیم, سرنوشت جدید, فرصت تاریخی, فرصت ایرانیها, سرنوشت اقتصادی, سرنوشت اجتماعی, سرنوشت سیاسی.
………….
سازندگان سرنوشت قدیم سرنوشت جدید
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
ویدیو کمیاب رنگی از کنفرانس‌تهران در سفارت شوروی یا باغ اتابک با حضور چرچیل و استالین و روزولت، آذر ۱۳۲۲ برابر نوامبر ۱۹۴۳. مشروح در  http://arq.ir/290
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.