Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

تاریخ و جغرافیای آب و هوا در ایران

تاریخ و جغرافیای آب و هوا در ایران

در سال‌ های پیش رو،  میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین خواهد بود،  بیابان‌ها در ایران بسیار گسترش خواهند یافت.  غالب زیستگاه‌ های ایران وارد یک دگردیسی پس‌ رونده خواهند شد.  یعنی جنگل‌ها درختزار می‌شوند،  درختزاران بوته‌زار می‌شوند،  بوته‌زارها بیابان می‌شوند،  و بیابان‌ها به عدم زادآوری مطلق نزدیک خواهند شد.  
تاریخ و جغرافیای آب و هوا در ایران
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره ۱۶۱۰.
برگه 451 پیوست مدنی و اجتماعی ایران است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
خشکسالی در ایران و راه مقابله با آن
خشکسالی در ایران
      خشکسالی در ایران نیازمند طرح های بزرگ علمی،  با دید ناسیونالیسم ایرانی است.  گویا دوره های خشکسالی در همه تاریخ ایران وجود داشته است،  و هر دوره تاریخی نسبت به دوره قبل بیشتر و بیشتر و ماندگار تر شده است.  خشکسالی برابر است با بی آبی یا حداقل کم آبی،  و سپس گرانی غذا و بیکاری و بدبختی همه مردم.
      اگر به مراکز جمعیتی و پایتختی ایران در طول تاریخ دقت کنید،  متوجه می شوید،  پایتختها و مراکز جمعیتی ایران در سه تا دو هزار سال پیش در یک سوم جنوبی کشور بوده است.  در هزار و پانصد تا پانصد سال پیش در یک سوم مرکز ایران بوده،  در پانصد سال گذشته پایتخت های ایران و مراکز جمعیتی به یک سوم شمالی ایران منتقل شده است. 
      انتقال پایتختها و مراکز جمعیتی کشور در طول چهار هزار سال پیش نشان از پیشرفت خشکسالی و عقب نشینی مراکز جمعیتی ایران دارد.  همیشه هم در تاریخ و ادبیات ایران از خشکسالی گفته شده است.  اما خشکسالی قرن بیست و یک ایران،  متفاوت از همه خشکسالی های دوران تاریخی ایران است.  زیرا دخالت انسان در طبیعت باعث مضاعف شدن آن شده است.
      همانطور که گفتم برای مبارزه با خشکسالی ایران،  نیازمند طرح های بزرگ علمی است،  که فقط با دید ناسیونالیسم واقعی ایران قابل انجام سالم است.  ناسیونالیسم واقعی ایران را بشناسید،  و در راه ایران و ایرانی و آینده ای طراحی شده حرکت کنید.  اغفال ناسیونالیسم و احزاب ساخته و پرداخته امپریالیسم نشویم.
. . . ادامه دارد . . .
تا کامل شدن این نوشته لطف کنید لینک زیر را ببینید.
* * * *
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.