Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین بطور کامل متفاوت از بررسیهای تاریخی حتی در دو دهه گذشته است،  تمدن وارد سرعت بیش از پیش رشد و تکامل شده،  که حتی پیش بینی میشود این روند لحظه ای تغییر کند.  بهمین جهت باید دیدگاههای جغرافیایی و نظامی نیز سریع تغییر کند،  اگر نتوانیم اندیشه خود را لحظه ای بروز کنیم،  جا مانده و نابود میشویم.

سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین

سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین
تصویر برای سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین،  عکس شماره 3763.
 این برگه بشماره 700 پیوست لینک زیر است:
سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشیم،  عکس شماره 1610.
سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین

سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین

   در ایران تحلیل گران قدر سنتی زیادی داریم،  و آنها بهترین تحلیلها و راهکارهای راهبردی،  و راهبری را ارائه داده اند.  مردم ایران نیز در ارائه تحلیل بسیار حرفه ای هستند،  منهم دیدگاهی می گویم.
      تاریخ بر مبنا و پایه های ساختارهای تاریخی اجتماع ساخته شده،  و این ساختار شامل دوره های تمدنی و گذرهای تمدنی،  و دوباره تمدن جدیدتر و گذر جدیتر است.  بنظرم  یک تحلیلگر و طراح راهبردی،  نباید این موضوع را فراموش کند،  مانند،  زمان هخامنشیان تحلیل و راهبرد جغرافیایی نظامی مخصوص آن دوره داشت،  که برای دوره های بعدی به تاریخ پیوسته بود،  و درک دوره جدید نیاز بود.
      یا مثلا در دوران ابتدای استعمار،  استعمارگران سعی می کردند در گوشه و کنار دنیا بندری را بگیرند،  و قلعه و توپ و سرباز بگذارند.  سپس با رشد استعمار روشهای پیشرفته را پیش گرفتند،  و با نرم تاریخ نویسی،  توانستند با دروغ گویی در تاریخ،  ملتهای دیگر را بجان هم بیاندازند.  در دوره امپریالیسم قرن بیست،  با قدرت گرفتن نظامی،  اشغالها و سرکوبهای سنگین و حکومتهای دست نشانده بود.
      در قرن جدید روشهای سنتی و تاریخی را کنار گذاشته اند،  و دارند با دیجیتال دنیا را میگیرند،  در مقاله های دیکتاتوری دیجیتال،  و یا اسیران دیجیتال،  یا جنگ دیجیتال،  و غیره از آنها نوشتم.  نمونه آنرا می توان همین مدتی پیش در ترکیه دید،  که تحلیل گران سنتی،  نتوانستند آنرا درست بیان کنند،  و با دیدگاه های سنتی بررسی کردند.
      اردوغان بعد از اشغال شمال سوریه و عراق و قره باغ،  سرمست از غرور بسبک ساده سری عثمانی بود،  که به ناگه عثمانیت او،  و قلعه های نظامیش با آنهمه سرباز و توپ و تانک پر خرج فرو ریختند.  در فیلمهای خبری دیدیم،  که اردوغان بشدت گیج میزد.  وقتی عثمانیت با خوشحالی مشغول جهان گشایی،  و تعیین سیاستهای جغرافیایی و نظامی خود بود،  زیر دیوارهای قلعه آنها،  ارز دیجیتال با سرعت داشت تمام سنگرهای قلعه را از بین می برد.
      این فرو ریزی،  بناگه اردوغان و جهان را گیج کرد.  سه سال پیش جوان شانزده ساله ای یک کیف پول دیجیتال از جیبش درآورد،  و بمن نشان داد،  و گفت آینده از آن این است،  و بزودی شما سنتیها گیج و درهم میشوید.  راست می گفت امروزه مردم اهل کار و اقتصاد ترکیه همه کیف پول دیجیتال دارند،  و عثمانیت مفهوم آنرا نمی فهمید،  و نخواهد فهمید.  بیشتر پول خرید خانه و کالا در ترکیه،  با ارز دیجیتال است.  همچنین در پاکستان و افغانستان برای خرید مخدر و خیلی چیزها،  ارز دیجیتال است.
      بیش از دوهزار نوع ارز دیجیتال داریم،  که رشته آنها دست شرکتهای فراملی و بانکهاست،  و سرمایه اصلی آنها نیز در دست سرمایه داران یهودی و بی هویت.  وقتی عثمانیت اردوغان داشت برای اسرائیل شاخ و شانه میکشید،  و تانک و سرباز نشان میداد،  آنها داشتند از زیر ترکیه را نابود،  و به مجموعه جغرافیای اقتصادی خودشان اضافه می کردند.
      برای اینکه از سیاستهای جغرافیایی و نظامی ایران و یا هر کشوری بدرستی بدانیم،  ابتدا باید تفاوت و جنگ قدرتها را بشناسیم،  بین نرم امپریالیسم سنتی،  که انرژی خود را از سخت سرمایه داری سنتی کشوری میگرد،  با نرم امپریالیسم نو،  که انرژی خود را از سخت سرمایه داری بی هویت میگیرد.  بدین منظور اطلاعات زیادی در ارگ ایران وجود دارد.
      آینده خیلی زود،  و سریعتر از تصور سنتی،  بسوی نرم ترانس اومانیسم،  یا فلسفه فرا بشریت میرود،  که پایه های آن بر سخت فرابشر قرار خواهد داشت.  شناخت آینده دیجیتال و فرابشریت و فراانسان،  برای تحلیلها و طرحهای راهبردی خیلی مهم هستند.  من معمولاً وقتی می بینم تحلیل گری متوجه سرعت حرکت زمین زیر پا نیست،  گفته های او را رها می کنم.
      خوشبختانه ما در ایران از نظر توانایی و فناوریهای دیجیتال و علوم ترا و فرو ریخته و نانو،  جزو ده کشور برتر جهان هستیم،  یعنی براحتی می توانیم وارد دنیای جدید شویم.  فقط کافی است اندیشمندان تحلیل و استراتژیست ایرانی،  که هر روزه از آنها می شنویم،  از این توانایی ایرانی بهره گیرند.
      بطور کلی در کنار راهکارهای سنتی سیاستهای جغرافیایی و نظامی ایران در منطقه و جهان،  که بخوبی در حال اجراست،  بهتر است سیاست ساخت بستر داده، اینترنت ملی، هوش مصنوعی، محتواهای نرم، ارز دیجیتال،  علوم نانو،  و ترا و فرو ریخته هم جهت نفوذ بیشتر بهره برد.  نمونه بگویم، ما امروزه در روستاها محتاج بذرها و سمها و کودهای خارجی سرمایه داری بی هویت هستیم،  یعنی ما منطقه نفوذ جغرافیای آنهائیم.  
سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین

پرسشها و پاسخها

   پرسش مهدی محمد:  رابطه سرمایه داری بی هویت و رمز ارز چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  درود و سپاس به شما و همه عزیزان ایران دوست،  من انوش راوید از کلبه روستایی خودم در راویدسرا شمال ایران در خدمت هستم.
      وجود رمز ارز یعنی سرمایه داری بیهویت،  و این نوع کاپیتال جهانی از رمز ارز است،  برای استفاده از رمز ارزها یا به تملک درآوردن آنها،  لازم نیست حتما اطلاعات شخصی ارائه کرد،  میتوان با یک نام مستعار و به صورت ناشناس به معامله رمز ارزها پرداخت.  این یعنی سرمایه داری بی هویت.
      رمز ارز،  بر پایه اینترنت است،  و به صورت آنلاین از یک شخص به شخص دیگر منتقل میشود.  اشخاص ثالث معتمد برای استفاده از سیستم رمز ارز لازم نیست،  نیاز نیست به شخص یا سازمان دیگری،  برای نظارت و کنترل دارایی خود اعتماد کرد.  کاربران در همه حال کنترل کامل پول و اطلاعات خود را در اختیار دارند.
      بطور سنتی هر کشور ارز مخصوص به خودش را دارد،  که به آن ارز ملی میگویند.  انتقال ارزهای ملی در سطح جهانی کار دشواری است،  اما رمز ارزها را راحت میتوان به سراسر جهان ارسال کرد.  این ارزهای رمزنگاری ‌شده به ارزهای بدون مرز معروفند.  هیچ پولی به عنوان پشتوانه در بانکهای مختلف مثل بانک مرکزی برای رمز ارزها وجود ندارد.
      بطور کلی بگویم،  پیدایش و گسترش رمز ارز از آخر قرن گذشته،  سرمایه داری بی هویت نیز پیدا شد،  که بر پایه رمز ارز استوار است.  رشد این سرمایه داری بی هویت،  باعث تغییرات عمده در شکل نظام کاپیتال جهانی شده.  بزرگان سرمایه در جهان برای این آینده متفاوت،  بفکر ایجاد سازمان تجارت جهانی افتادند.
      ما در ایران لازم است،  در تحلیلها و طرحهای راهبردی و راهبری،  موضوع مهم سرمایه داری بی هویت و رمز ارز را در نظر داشته باشیم.  تجارت رمز ارزی یا حتی زندگی رمز ارزی،  باعث تغییرات عمده در شیوه کشورداری سنتی شده است.
      درباره رمز ارز اطلاعات زیادی وجود دارد،  منهم متخصص آن نیستم،  منظورم در اینجا گفتن از رمز ارز نیست،  بلکه بررسی آن در جنبه های سرمایه داری بیهویت است.  اگر ما نتوانیم روشهای جدید و نفوذ کاپیتالیسم را درست بررسی کنیم،  خود بخود فسیل شده و جا مانده میشویم.
سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین
   تصویر دستگاه‌های باجه ارزهای دیجیتال (ATM)،  هزاران دستگاه توزیع ارز دیجیتال در سراسر جهان وجود دارد،  هر روز به تعداد آنها با تکنیک بالاتر افزوده میشود. عکس شماره 9680.
   ادامه پرسش مهدی محد:  تضاد بین امپریالیسم سنتی و امپریالیسم نو آیا فقط در نوع سرمایه است؟
      امپِریالیسم یا نظام سلطه یا امپراتوری ‌طلبی،  تعریفهای مختلف دارد.  ولی در کل به معنی جمع شدن و انباشت سرمایه در دست عده ای محدود سرمایه دار،  در یک کشور صنعتی است.  همچنین تقاضای پول بیشتر از طریق نفوذ و تجاوز و زیر سلطه درآورن کشورهای دیگر است.
      امپریالیسم انرژی خود را از سرمایه داری در یک کشور صنعتی می گیرد،  هر کشور صنعتی بزرگ از ابتدای قرن بیست سرمایه داری محلی و کشوری داشت،  و تعریفی از امپریالیسم را حمل میکرد.  این امپریالیسم کشورها در رقابت و رو در روی یکدیگر بودند،  بهمین جهت منجر به جنگهای زیادی بین آنها شد،  منجمله دو جنگ معرف به جنگ جهانی،  که در واقع جنگ بین امپریالیسم هاست نه جهان.
      این تعریف ها برای امپریالیسم قرن بیست است،  که سرمایه داری ملی در آن کشورها جریان داشت.  برای زمانی که سرمایه داری در حال پنهان و مخفی شدن و شرکتهای فراملی است نمی باشد.  در این قرن با روز بروز افزون شدن رمز ارز یا ارز دیجیتال،  و افزایش شرکتهای فراملی،  که سرمایه های آنها از رمز ارز گرفته میشود،  و با رمز ارز گردش کار دارند.
      در کل امپریالیسم یک ساختار فیزیکی نیست،  بلکه به اشتباه آنرا با تیر و تفنگ و سرباز تعریف کردند.  امپریالیسم یک تعریف و یک فرهنگ از سرمایه است،  در واقع یک جریان نرم است،  که انرژی خود را از سرمایه داری سخت میگیرد.  سرمایه داری یک ساختار فیزیکی و قابل لمس است،  و می شود آنرا در همه جا دید و لمس کرد.
      در این زمان و ابتدای دهه دوم قرن جدید،  دو نوع سرمایه داری داریم،  یکی سرمایه داری با پول کاغذی و بانکها و شرکتهای سرزمینی از قرن گذشته.  دیگری سرمایه داری بدون پول کاغذی،  و بدون بانک و بدون شرکتهای سرزمینی در قرن جدید.  دو تعریف متفاوت از سرمایه داری،  خود بخود باعث برخورد بین آنها می شود.
      در تعریف امپریالیسم گفتم،  که انرژی خود را از سرمایه داری میگیرد، ذات انرژی هر چه باشد،  انرژی گرفته هم همان است.  این تغییرات در تدوین برنامه ها هم تاثیر میکند،   گفتم امپریالیسم نرم افزار و سرمایه داری سخت افزار است.  با سخت جدیدی روبرو هستیم،  و برای کارکرد درست این سخت جدید سرمایه داری بیهویت،  نیازمند نوشتن تعریف جدید از نرم امپریالیسم جدید است.
      تدوین این نرم نیاز به طراحان دارد،  این طراحان در سازمان تجارت جهانی گرد آمده اند،  پاپ و جمع زیادی از سران سرمایه جهان هستند.  زمانی که برای این تدوین و گسترش رمز ارز گذاشته می شود،  دوران گذر تمدنی است.  یعنی ما از تمدن امپریالیسم قرن بیست یا امپریالیسم سنتی به سمت شیوه جدید امپریالیسم نو می رویم.
     امپریالیسم سنتی بدلیل ماهیت ملی و سرزمین و زمانی خود،  با تیر و تفنگ و سرباز بود،  اما امپریالیسم نو بدلیل ماهیت خود،  چون کشوری و سرزمینی نیست،  و هویت مالی شناخته شده ندارد،  کامل متفاوت هستند.  اگر ما نتوانیم تفاوت این دو امپریالیسم را بشناسیم به اشتباه می خواهیم با امپریالیسم نو با تیر و تفنگ مبارزه کنیم و این غیر ممکن است،  درصورتیکه در جیب ما و یا در کنارماست.
      دیگر اینکه اگر نتوانیم تفاوت دو امپریالیسم را بدانیم،  نخواهیم توانست در میان آنها مانور دهیم و راه درست مبارزه با آنها را تشخیص دهیم.  بنا به فرمول تاریخ و فرهنگ یادگیری سرمایه داری سنتی و ملی در حال از بین رفتن است و بزودی این گذر تاریخی طی میشود و سرمایه داری بیهویت بطور کامل پیروز میدان رشد و تکامل تمدن می شود.
     عموماٌ تحلیل گران و تدوینگران راهبردی و راهبری در ایران،  موضوع مهم تفاوت کلی امپریالیسم سنتی و امپریالیسم نو را دقت نمیکنند.  حرکت قوی سرمایه داری بیهویت برای پایان دادن بکار سرمایه داری سنتی را در نظر نمی گیرند.  این گفته های من برای یاد آوریست،  در ایران قویترین استراتژیستها را داریم،  امیدوارم این موارد مهم را نیز در نظر بگیرند.
      در این موارد ده ها نوشته در تارنمای ارگ ایران وجود دارد،  برای اطلاع بیشتر و نوشتنن دیدگاه و پرسش،  می توانید به تارنمای ارگ ایران مراجعه نمایید،  و با ما همراهی نمایید.
سرعت حرکت زمین زیر پا را حس کنیم،  تا جا مانده و عقب افتاده نباشیم.
……………
   برچسبها:  سیاستهای جغرافیایی, سیاستهای اقتصادی, سیاستهای نظامی, سیاستهای نوین, رمز ارز, ارز دیجیتال, طلایه داران بدون مرز, طلایه داران, بدون مرز.
   هشتگها:  #سیاستها.
…………
سیاستهای جغرافیایی و اقتصادی و نظامی نوین

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
گفتگو و پرسشهای مدیر ارشد کانال و گروه طلایه داران بدون مرز با انوش راوید درباره امپریالیسم نو و سرمایه داری بیهویت و ارز دیجیتال.
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.