Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد یک نماد اصلی تمدن جدید است که روز بروز علمیتر و دقیقتر میشود،  و باید آنرا شناخت و برای راهبرد ملی در نظر داشت.

سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد

سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد
تصویر برگ شبدر مانند سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد،  عکس شماره 7074.
 این برگه بشماره 1070 پیوست لینک زیر است:
سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد

تعریف عمومی فدرالیسم

      در قرن 21  می توانیم تحولی دگری ببینیم که از یک قرن پیش با نام آن آشنا ولی از کارایی آن بی خبر بودیم،  اما در این قرن به یک مهم تبدیل شده که باید آنرا علمی دانست و با  سنت گریزی  و دانایی قرن 21 از آن استفاده نمود.  فدرالیسم به این مفهوم است،  که تعدادی گروه منفرد،  زیر پرچمی واحد جمع می شوند،  البته تا اندازه ای هویت مشترک داشته باشند بهتر است.
      فدرالیسم سعی می کند ضمن کوچک و یا دست کم مستقل نگه داشتن خود در عین حال بزرگ باشد،  خود مختاری و همکاری را با هم ترکیب کند.  در فدرالیسم سازمانها در ضمن کوچک بودن مزیت بزرگ را دارند،  و از صرفه جویی مقیاس استفاده می کنند،  و می توانند انعطاف پذیری مورد نیاز را داشته باشند،  هم چنین  حضور در یک جمع مهم را احساس کنند.  فدرالیسم معادلی برای تمرکز زدایی نیست،  تفاوت این دو واژه را باید خوب دانست.
      در تمرکز زدایی انجام کارها و امور بخش های دور افتاده را بخود آنها می سپارند،  و مرکز کنترل کلی را در دست می گیرد،  و اجازه ابتکار عمل کلی نمی دهد.  با دانستن  تاریخ و فرهنگ یاد گیری و استفاده از تکنولوژی این قرن،  مرکز تمرکز زدایی می تواند،  آگاهی های لازم را براحتی تبادل کند،  و اطمینان از انجام حاصل نماید.
      در بعضی از کشور ها مانند بریتانیای سلطنتی،  فدرالیسم را شکل مناسب برای اداره مستعمره های دور دست یا دشمنان شکست خورده می دانستند.  در قرن 20 این مهم کمتر فهمیده و به آن دقت نشده است.  شاید می پنداشتند که این پدیده باعث تفرقه و ضعف آنها خواهد شد،  در صورتیکه بیشتر واقعیت های تاریخی دقیقاً عکس این اندیشه را نشان داده بود.  فدرالیسم در قرن 21 با تفاوتی آشکار نسبت به آنچه که از آن تاکنون می دانستیم عمل می کند،  کارها را با دانایی این قرن سازمان می دهد.
      در کشور های فدرال گروه های سیاسی و اقتصادی و جغرافیایی،  تشکیل دهنده اصلی محسوب می شوند،  آنها خود فدرال و با برنامه مستقل بوده و با علم اینکه در چهار چوب فدرال در فدرال گرد هم آمده اند تا بعضی کارها را مشترکاً سازمان و انجام دهند.  مرکز قدرت خود را از تمام گروه ها دور و نزدیک به مکان و عقیده می گیرد،  بنابراین مرکز به هماهنگی و مشاوره می پردازد،  نه اینکه به هدایت یا کنترل مستقیم اقدام کند.
      همچنین آنها به مرکز مشاوره میدهند و کنترل خاص بر آن دارند،  در واقع اعتماد معکوس ایجاد می شود،  بنا بر این با بکار بردن دانایی قرن،  ابتکار ها، انگیزه ها، و انرژی غالباً از بخشها سرچشمه می گیرد،  و در مرکز می چرخد و به همه جای سازمان می رود.  سویس نمونه خوب فدرال است،  که خواندن قانون اساسی و قوانین مربوط به فدرال آن کشور برای کسانی که می خواهند تخصصی بداند مهم می باشد.  آیا شما در اطرافتان سازمان فدرال دیده اید؟  
سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد

فدرالیسم چگونه است

      سازمان کل فدرال، از سازمان های کوچکتر که دور آن جمع شده اند تشکیل می گردد،  و این سازمان های با هماهنگی که در قوانین و اساس نامه و مرام نامه آنها ذکر است،  اداره میشوند.  ولی بصورت کلی سازمان های فدرال،  سازمان های شل و سفت هستند،  مرکز که در واقع انتخاب شده از تمام ارکان فدرال می باشد،  تصمیمات بسیار سفت و سخت برای خود می گیرد،  و سازمان های وابسته با حساب توانایی به اجرا می گذارند.
      فدرالیسم یک انتخاب آزاد یا دلخواه نیست،  در تاریخ هیچ نمونه از دلخواهی این پدیده ندیده ایم،  فدرالیسم یک جبر است که باید با  دانایی قرن 21  به آن رسید.  قوانین اساسی فدرال هنگامی شکل می گیرد که سازمان ها و یا ایالات کوچک و منفرد،  گرد یکدیگر جمع شوند و قدرت مرکزی را تشکیل دهند و قوانین فدرال را وضع کنند.  بنا بر این فرایند فوق اغلب نا خواسته و نه چندان سنجیده یا آگاهانه عارض می شود،  و سازمان فدرال شکل می گیرد.
      بار دیگر این نا پیوستگی عظیم قرن نو سنت گریزی بدون آنکه متوجه باشیم بر ما چیره شده است،  یعنی سازمان های شبدری دارند شکل خودشان را نشان می دهد.  به محض آنکه سازمان های شبدری شکل گرفتند،  اجباراً پیدایش فدرالیسم را در پی دارند.  در اینصورت با درک جبر فدرالیسم باید با اندیشه و دانش لازم به استقبال آن برویم و علم لازم را به جامعه تزریق کنیم که مشکلات احتمالی پیش نیاید.
      به جای آنکه امور در یک جا متمرکز شود و ارایه اطلاعات و کنترل با بدی صورت گیرد،  و در نهایت تصمیمات با اشتباه انجام شود،  می توان با اقدام بجا و شایسته سازمان فدرال را که خواه نا خواه می آید مد نظر داشت.  هسته ها پراکنده،  از جمله ولایات کوچک و یا سازمان های کم اهمیت،  سر انجام فدرالیسم را اجتناب نا پذیر می کنند،  و هسته های بزرگ را سبب می شوند،  و در نهایت باعث مناسب شدن مسائل و ارزان تر بودن هم میگردد،  در غیر این صورت روش های گذشته بیش از حد گرانقیمت خواهند بود.
      چالش قرن 21 همچنین واقعیت های اقتصادی و ضرورتها سر انجام سازمان های فدرال را وارد دنیایی تازه می کند،  پرداختن به تفکر استراتژیک در حد اجزای منفرد تشکیل دهنده ما را به راهی نو می برد.  به هر روی،  مرکز یک سازمان فدرال کنترل کامل را در دست ندارد،  به لحاظ منطقی آسان است که فکر کنیم تصمیم گیری های کلان و بلند مدت در مرکز اتخاذ شود و اجرای آن به بخشها محول گردد.  مردم و اجتماعات و نظریه های سیاسی کم اهمیت نمی باشند،  غیر قابل باور در تصمیمات سازمان فدرال قرار می گیرند،  در واقع بشکلی کنترل جزئیات در دست یکایک اجزاست.
   پرسش از عموم:  آیا شما اندیشه ای برای سازمان فدرال دارید؟
سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد

اداره سازمان فدرال

      باید تصویر جدیدی از همه امور داشته باشیم تا بتوانیم ببینیم سازمان فدرال چگونه اداره می شود،  دیگر در اینجا واژه مودبانه رئیس و یا رهبر نیست.  بلکه وظایفی است که پایین به بالا و بالا به پایین می دهد،  همانگونه که یکدیگر را انتخاب می کنند،  در واقع فدرالیسم عرصه افراد با افکار جدید است.  در واقع از نظر سیاسی،  مرکز به جمعی از روسا تبدیـل می شود،  که در زمان و مکانی بخصوص به نیابت از طرف کل فدراسیون عمل می کند،  و سپس روسا به بخشهای خود باز می گردند تا سهم خود را از کل انجام دهند.
      بنا بر این اداره کردن یک مرکز فدرال کار قدرت مطلق مانند یک پادشاه و یا رهبر نیست.  مرکز فدرال باید محلی برای تبادل نظر و اندیشه سازی و ایجاد اتحاد کاری و خشنود کردن زیر مجموعه از اقدامات دمکراتیک باشد.  سازمانها و سرزمین هایی زودتر بسمت فدرال می روند،  که از افکار مستقل ملی برخوردار باشند،  دور از نفوذ استعمار و امپریالیسم و همچنین دانایی قرن 21 را درک کرده باشند.
      اگر فدرالیسم غلط درک شود،  می تواند بدتر از فقدان فدرالیسم باشد.  فدرالیسمی که اشتباه فهمیده شود،  به نوعی عدم تمرکز فاقد کارایی تبدیل می شود،  و به بحث از توخالی و بی فایده بودن و انتقادات سخت منجر می شود.  داشتن درک روشنی از فدرالیسم صحیح و مفاهیم آن خیلی اهمیت دارد،  در غیر اینصورت فدرالیسم بوجود نمی آید،  و تبدیل به واژه عجیب و غریب و شکلی پر درد سر تبدیل میگردد.
       شیوه جدیدی از تفکر مورد نیاز است،  تفکری واژگون،  کلاً تفکرات قبلی کارایی ندارند و همانطور که بارها گفته ام باید دیدی نو،  نو واقعی به جهان داشت.  سازمان فدرال نه تنها شکل و ظاهری متفاوت دارد،  بلکه به لحاظ فرهنگی نیز متفاوت است،  کسانی که خواهان اداره کردن یا مدیریت بر آن هستند،  و کسانی که این مدیریت بر آنها اعمال می شود،  مجموعه نگرش های متفاوتی را طلب می کند که باید داشته باشند.
      این همان نا پیوستگی قرن 21 در سازمان فدرال است که مسئله ایجاد می کند،  که در واقع تغییر ساختار نیست،  بلکه تغییر فلسفه می باشد.  سازمان فدرال در صورتی کار خواهد کرد که افراد شاغل در مرکز نه تنها مجبور باشند بخشی از قدرت خود را واگذار نمایند،  بلکه خواهان انجام این کار باشند،  زیرا فقط در اینصورت است که می توانند به تصمیم گیران جدید برای اخذ تصمیمات اعتماد کنند،  و فقط در اینصورت است که آنها را قادر خواهند کرد که کار کنند.
      بنابر این باید با دانش بدانند و اعتقاد داشته باشند،  که انجام این کار ضروری و خوب است،  آنها باید در این مورد احساس خوبی داشته باشند،  زیرا یک کار خوب انجام داده اند.  برای اداره سازمان فدرال و انجام مسئولیت جدید،  و کسب توانایی خوب،  آموزش کافی بسیار لازم است،  تا نیروهای جدید با علم کافی بتوانند با اراده مثبت و اعتماد و علاقه و درک واقعی فدرالیسم انجام وظیفه نمایند.  برای درک بهتر حتماً مقاله سازمانهای نوین قرن 21 را بخوانید.
   پرسش از عموم:  آیا شما فدرالیسم را در قالب سازمان های تجاری و یا کشور های فدرال می شناسید؟
سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد
نمونه جالب از فدرالیسم
      بعضی ها از فدرالیسم می ترسند،  و فکر می کنند موضوع خیلی مهمی است،  همین شوراهای اسلامی ایران خود فدرالیسم ساده است،  اگر برای همین شوراها افراد متخصص تر انتخاب شوند،  و اختیارات بیشتری داشته باشند،  نوعی فدرالیسم اولیه انجام شده است.  تعریف و قانون و فرمول بندی هایی به آن اضافه نمایم،  فدرالیسم واقعی شکل می گیرد.  مهم نیست که چندان سخت گرفته شود،  بهتر است تکامل گرایی فکر نکرد،  بلکه برای شروع آدم یک دقیقه ای بودن بهتر است.
      قاره کهن در شرایط خاص تاریخی قرار دارد،  قاره از جانب شرق و غرب تهدید می شود،  در خود مقاله قاره کهن نوشته ام و از تکرار آن خود داری می کنم،  بنابر این لازم است برای این قاره فکری در تاریخ اجتماعی شود.  بهتر است برنامه هایی باشند که تمامی قاره را پوشش دهند،  یکی از این برنامه ها می تواند فدرالیسم باشد،  کشورها بصورت فدرال،  با تعریف و تمجیدی ویژه قاره شکل جدید گیرند.
      اینجا بصورت خلاصه می نویسم.  مثلاً  کشور ازبکستان می تواند یک جمهوری اصلی باشد،  که دارای دو جمهوری فدرال تاجیک و ازبک باشد،  جمهوری اصلی دارای رئیس جمهور و مجلس ها،  و دو جمهوری فدرال هر یک دارای رئیس دولت و شورا های جداگانه،  البته هر کدام از دو جمهوری فدرال دارای چندین ملت و قوم و دین هستند،  که می توانند مانند شوراهای اسلامی ایران هر کدام دارای شوراهای فدرال باشند.
      در بعضی از سرزمینها یک منبع مهم و استراتژیک جهانی وجود دارد،  مانند عربستان،  در صورت فدرال شیعه های منطقه نفت خیز ظهران بیشترین سود را خواهند برد.  با حساب آن منبع استراتژیک و چشم داشت جهانی،  بخشی از درآمد به منطقه فدرال تخصیص و مابقی در کل کشور توزیع شود.  یا مانند گاز ترکمنستان که منبع اصلی گاز و درآمد در سرخس فارسی نشین این کشور قرار دارد.
      بنظرم بهتر است حدود 5 سال روشنفکران درباره این موضوع بگویند و بنویسند و کم و بیش کنند،  و 5 سال هم دولتها با این طرح بازی کنند،  و سپس در ابتدای تمدن جدید کنترل انرژی قاره کهن به رهبری ایران پیشتاز ورود به دنیای نو گردد.  کوتاهی از این مهم صدمات غیر قابل جبرانی می زند،  مثلاً اگر شورش و نارضایتی پیش آید،  و دست شرق یا غرب قاره در آن باشد،  مسئله در یک منطقه فدرال می ماند و اصلاح می شود.
سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد
امید برای آینده
سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد
سوم خرداد روز آزاد سازی خرمشهر گرامی باشد،  تصویر شماره 7264.
      تاریخ ایران انباشته از جنگهای دفاعی است،  جنگهایی که در نهایت به این جغرافیای کنونی ختم شد.  امید است آینده انباشته از پیشرفتهای دانش و بینش و سیاست داشته باشیم،  تا از بروز جنگهای ناخواسته جلوگیری شود.
 ……………
   برچسبها:  سازمان فدرالیسم, فدرالیسم علمی, سازمان شبدری, سازمان آزاد, تعریف فدرالیسم, فدرالیسم عمومی, نمونه فدرالیسم, چگونگی فدرالیسم, سازمان فدرال, تعریف شبدری.
………….
سازمان فدرالیسم علمی شبدری آزاد
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تاریخ تمدن به مرور و طی هزارها از جایی به جایی رفته است، در این چند عکس این حرکت تمدن و مهاجرت تاریخ بوضوح نشان داده می شود، مشروح در http://arq.ir/470
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.