Skip to main content
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی از اینترنت ۱۰۱
راوید سرا
جل چلاسر
      عکس هوایی از راوید سرا،  عکس شماره ۷۷۳۷،  که توسط یک پهباد کوچک مهندسی گرفته شده است،  1 ــ  منزل انوش راوید،  2 ــ  کارگاه و دفتر انوش راوید،  3 ــ  منزل پدر و مادر انوش،  دو اتوموبیل سفید در پارکینگ انوش دیده می شوند،  که یکی آنها متعلق به آقای رضا یحیی،  پسر عموی انوش است،  که با مادر و خانواده خوبش مهمان بودند،  و دیگری از آن دوست محقق انوش آقای نوید صلح دوست است،  خانه انوش و پدرش در میان کلی درخت و باغ است،  و به همه خوش می گذرد،  و به نوعی میعادگاه دوست و آشناست،  که همیشه چند نفری هستند.
پهباد کوچک مهندسی
پهباد
      عکس یک پهباد کوچک مهندسی،  در آینده پهباد نقش اساسی در زندگی دارد،  مانند پهباد های حمل کننده بمب و موشک ویرانگر،  که از قاره ای دیگر هدایت می شوند،  و یا همین پهباد کوچک مهندسی،  که بمنظور های:  اکتشاف آثار تاریخی و معدنی،  راه و ساختمان،  نگهداری باغ و دام،  نقشه کشی و تبلیغات،  تفریح خانگی و غیره استفاده می شود،  یا پهباد های متوسط که جهت حمل و نقل،  بویژه در پست استفاده می شوند،  امیدوارم این صنعت در ایران نیز رونق بگیرد،  و شما نیز یکی داشته باشید.  مشروح در اینجا.
   پرسش:  آیا در آینده کمی از شلوغی خیابانها به آسمان منتقل میشود،  و یا آنهم مانند خیابانها شلوغ و درهم می گردد؟
قانون اساسی مدرن
   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون قانون اساسی برای یک کشور،  یک سازمان یا…. نوشته اید؟  یا هرگز بفکر تدوین چنین قانونی بوده اید؟  که در آن تکنولوژی های نوین، حفظ محیط زیست،  انرژی های نو و….  در اولویت باشد؟
کتاب قانون اساسی
عکس شماره ۷۷۳۶ .
      قانون اساسی یک کشور تعیین کننده پیشرفت آن کشور است،  بهمین جهت باید با شرایط سرعت رشد و تکامل در قرن جدید،  تدوین شود،  که بتواند حرکت های سریع تغییرات ناپیوسته را در نظر بگیرد،  تا مردم  کشور در قانون قدیمی جا نمانند.  ضمن بررسی جغرافیایی کشور،  می دانم که دارای هشت موقعیت کلی آب و هوایی و آبریز و آبخیز است،  همچنین در طول تاریخ شرایط قومی و ملی و فولکوریک،  در این هشت موقعیت شکل گرفته است.  در قرن ۲۱ نیاز بشر به انرژی و غذا بیشتر و بیشتر می شود،  و باید این دو را در اصل و ابتدا برای تدوین یک قانون کار آمد قرار داد.  هم چنین نمی شود با ترکیب تمامی جمعیت با تمامی منابع،  آنها را جمع آوری و سرهم کرد،  و بتوان نتیجه خوب گرفت.  بنظرم برای قانون اساسی بهتر است اصل فدرالیسم علمی را در نظر گرفت،  فدرالیسمی که هر یک از مناطق کشور بتوانند با امکانات موجود خود،  زمینه رشد و شکوفایی سرزمین خود را فراهم آورند.
فدرالیسم جغرافیایی تاریخی،  بر اساس منابع و منافع ملی و مردمی شکل گرفته،  نه بر پایه تیره ای و قومی.
      بمنظور نوشتن قانون اساسی بهتر است از قوانین کشور عزیز ایران،  و چند کشور اروپایی و آمریکایی و غیره کمک گرفت،  تا قانون اساسی نوشت.  در ضمن از جدید ترین دست آورد های علمی و تکنولوژی های نوین هم در قانون اساسی بهره برد،  منجمله انتخابات اینترنتی،  و یا مجلس های استانی و ایالتی مجازی.  زیرا عقیده دارم که مردم هر یک از بخش های کشور باید از استعداد های ملی و مردمی خود بهره ببرند،  و وابسته به منابع ایالت و یا استان جانبی نباشند.  مانند استان های بیابانی ایران،  که با داشتن کویر های پر انرژی خورشیدی رایگان،  نباید محتاج نفت و گاز باشند،  و باید از این برکت طبیعت،  بتوانند چرخه های تولیدی را بگردانند،  و تولید ثروت و دانش نمایند. 
      همچنین یکی از مهمترین موضوعات،  در نظر گرفتن تاریخ و فرهنگ یادگیری است،  به همین جهت برای قانون اساسی،  بهتر است حداکثر اعتبار را ۲۰ سال تعیین کرد.  یک مجلس قانون اساسی،  که اعضای آن میان برگزیدگان حرفه ای قانون دان باشند،  توسط مردم انتخاب شوند.  در صورت تقاضای بیش از ۵۰ درصد مردم،  که توسط اینترنت در سایت قانون اساسی ثبت نام کرده باشند،  این مجلس قانون گذار زودتر برپا شود،  تا بتوانند قانون اساسی را ترمیم و یا بازنویسی کنند. 
فلسفه ۱۲۰ ساله عمر کنى
      در دوران هخامنشیان سال کبیسه وجود نداشت همیشه اسفند ماه ۲۹ روز بوده، در تقویم آن زمان هر چهار سال یک روز ذخیره میشد،  و طی ۱۲۰سال یک ماه ذخیره داشتند،  که آن سال را بجای ۱۲ماه، ۱۳ ماه اعلام می کردند،  در ماه سیزدهم هیچکس کار نمیکرد همه با خرج حکومت جشن می گرفتند بنابر این مردم در حق هم دعا می کردند،  که ۱۲۰سال عمر کنند تا حداقل یک جشن یک ماهه را ببینند.!!  (اینترنت)
زن مرد
   عکس از زن و مردی در ییلاق های البرز،  در بسیاری از نقاط ایران،  مردم بدلیل زندگی سالم،  عمر های طولانی دارند،  و دعای انشاالله ۱۲۰ سال عمر کنی اکثراً در مورد آنها صدق می کند، عکس شماره ۴۵۸۹.
ﺑﺎﻭﺭ ﻓﯿﻠﯽ
آیا ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯿﺪ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺭﻭ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
بچه فیل با مادرش
عکس شماره ۷۷۴۶ .
    ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﻫﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ،  ﻃﻨﺎﺑﯽ ﺑﻪ باﯼ ﺑﭽﻪ ﻓﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ،  ﻭ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾک ﻣﯿﻠﻪ،  ﺗﺎ ﻓﯿﻞ ﻧﺘﻮاﻧد ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨد.  ﻓﯿﻞ ﺩﺍﺋﻢ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨد،  ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧد ﺗﮑﻮﻥ ﺑﺨﻮﺭد،  ﻭ ﻫﻤﻮﻧﻄﻮﺭﯼ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣاﻧد،  ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽ ﺷود،  ﻗﺪﺭﺕ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺩﺍﺭد ﮐﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﻨد،  ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﻪ ﭘﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ،  ﺣﺘﯽ ﺗﻼﺵ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨد.  ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻓﯿﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ،  ﺩﯾﮕﻪ ﺳﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪند،  ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭند،  ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻓﯿﻞ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨد،  ﭼﺮﺍ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧد.  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﺑﺎﻭﺭ فیلی ﺩﺍﺭﯾﻢ،  که باید رهاشون کنیم.
     ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩمون ﺑﺎﺷﻪ،  ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﺑﻂ ﻧﺪﺍﺭد،  ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﺑﻂ ﺩﺍﺭد.  ﺍﮔﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیماﻥ ﻧﺮﺳﯿﻢ ﻭ ﺑﻤﯿﺮﯾﻢ ﻣﻘﺼﺮ ﺧﻮﺩﻣﻮﻧﯿﻢ،  ﭘﺲ ﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻓﯿﻠﯽمون ﺭﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ،  ﭘﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎ ﻭﺻﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﻃﻨﺎﺏ ﺭﻭ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﻢ ﻭ ﺫﻫﻨﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.  به راستی ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭد.  (اینترنت)
این متن خوندن داره
      ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﻣﺮﺩﻡ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﯿﻞ، ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ ﻭ ﻧﺸﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍﺩﯾﻮﺍﮐﺘﯿﻮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ،  ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﯾﻦ یعنی ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۴۵ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺩﻻﺭ،  ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﯿﻞ ﺯﺩﻩ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ،  ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ.  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۵۷۰۰ ﮔﺎﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﯿﻞ،  ﮐﻪ ﺣﺎﻭﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ،  ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺳﺨﻨﮕﻮﯼ ﭘﻠﯿﺲ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟ ﻬﺎﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،  ﻭ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ۹۶ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪﻩ،  ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﮔﻨﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ،  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﻧﺠﺎ، "ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ" ﺍﺳﺖ.  برای ﻫﻤﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺎﺭﺵ را درست ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻩ،  ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻣﯿﺸود،  ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺑﺰﻧد،  ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ.  (اینترنت)
سونامی
عکس از سونامی ژاپن،  عکس شماره ۷۷۴۷.
فیلسوف و اندیشیدن
   ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻥ و اندیشمندان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،  ﻣﻨﺸﺄ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻠﻮﻡ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺍﺳﺖ،  ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﯿﻠﺴﻮﻑ،  ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
مشاهیر
عکس طرح تصویر تعدادی از اندیشمندان تاریخی ایران،  عکس شماره ۲۹۷۷.
   پرسش:  آیا شما در جامعه امروز ایران می توانید چند فیلسوف را نام ببرید؟  و دلایل خود را برای اندیشمند نامیدن آنها بگویید؟
تپه‌ های باستانی ایران
      نام تعدادی از تپه های معروف باستانی ایران،  جهت اطلاع مراجعه شود به سایت های باستانی ایران.
    آرپا تپه،  تپه اهرنجان،  تپه باستانی،  تپه باستانی حاجی‌آباد،  تپه باستانی خاقانی خیرآباد،  تپه باستانی دره دو چنار سپیدارک،  تپه باستانی رامجین،  تپه باستانی سرخاب،  تپه باستانی قاسم‌آباد،  تپه باستانی قلا،  تپه باستانی قلعه دشت آقربلاق،  تپه باستانی قوهه،  تپه باستانی لشکرآباد،  تپه باستانی ملک‌آباد،  تپه باستانی نمکلان،  تپه باستانی ینگی امام،  تپه پری،  تپه تاریخی آوه،  تپه چغا گلان،  تپه چیا جانی،  تپه حسنلو،  تپه رحمت‌آباد،  تپه زاغه،  تپه سگزآباد،  تپه سیلک،  تپه صاحبجان،  تپه گیان،  تپه مارو،  تپه میل،  تپه هگمتانه،  تپه یوخار قلعه،  تپه‌حصار،  چغا بنوت،  سالالا،  سراب گیان،  سنجر،  قلعه توت ایلام،  قلعه زینل‌آباد،  قلعه گبران،  گوهرتپه،  مارلیک،  موشکی،  نوشیجان،  هفت‌تپه،  تپه سنگ چخماق،  تپه‌ های شوش،  تپه مصلی همدان،  تپه کوزران،  تپه گرده‌شین،  تپه سینیز،  تپه قبرستان،  تپه ازبکی،  تپه سورپشتکی،  و…
انوش راوید در تپه حسنلو
عکس انوش راوید در تپه حسنلو،  عکس شماره ۴۴۸۶.
ریشه یابی رزم ژاپنی
 ریشه یابی نام ژاپن ــ  ژا = ژان = دارای جان،  مانند ژاندارم = نگهدارنده جان.  ژ از ابتدای ژن = زن آمده است،  که ژن تولید کننده است،  و جان می سازد،  ژنراتور = تولید کننده،  جهت اطلاع بیشتر به وبلاگ گفتمان تاریخ بروید،  یا معنی نام شهرها و روستاهای ایران را بخوانید،  که توضیح بیشتر دارد.
      ژاپن یا  Japan = ژا + پان = نگهبان یا نگهدار،  ژاپان یا ژاپن = نگهبان جان،  معبد الهه نگهبان ژان یا جان.
      امروز به غلط و اشتباه ژاپان یا ژاپن ایرانی را با نام  جابان می گویند،  در هزاره سوم و چهارم خورشیدی ایرانی،  فلات مرکزی ایران تا ارتفاع ۱۳۵۰ متر زیر دریاچه بزرگ قرار داشت،  و مردم برای رفت و آمد از قایق استفاده می کردند،  و بنادری بنام سربندر و یا سربند،  و کرج (کر = کرانه + رج = رگ = اسکله های کنار هم) استفاده می کردند.  در همین دوره مردمانی از ژاپان ایران به شرق کوچ کردند،  و بعلت آشنا بودن به کشتی و قایق به جزایر ژاپن رفتند،  و نام خود را بر آن سرزمین گذاشتند،  منجمله بدلیل شباهت کوه فوجی یاما با کوه دماوند.  همانگونه که مردم سین یا چین ایران به سرزمین چین،  و هند ایران به هند رفتند،  و غیره،  و نام خود  را به آن سرزمین ها گذاشتند،  جهت اطلاع بیشتر به جغرافیای تاریخی ایران بروید.
سامورایی
عکس طرح سامورایی و شمشیر سامورایی،  عکس شماره ۷۶۶۱.
   شمشیر سامورایی:
   کاتانا  =  کا = سنگ کوه،  کاتا = سنگ کوه دو لبه، + نا = دارای بلندی،  کاتانا واژه ای کاملاً ایرانی است.
   تمام واژه های جهانی ریشه در حروف هیروکلیف جی دارد:
   کا = کو = کوه، سنگ کوه
   کاکو = دو سنگه،  سنگ تیز کوه،  سنگ شیشه = چاقو.
   کات و کاتا = قاط = قارچ = بریدن قطع کردن = ک + ت و تا = مضاعف، که در واژه های زیادی بکار رفته است مانند:  تاتار، تاخت، تبر، تیغ و
   کاتب = کا + تب = کنده کار یا ضربه زن در سنگ و کوه.
   تب = ضربه زدن،  که با کمی تغییر آوا در تب، تبر، تبخ، تبل و… آمده است
   شهر تب مصر که در که پر از کنده کاری است.
   کاشان = کاسان = کا + سان = معبد کوه سنگی خورشید.
   کاسی = اهل یا پیرو معبد کوه سنگی خورشید،  اهل کاشان.
   کاکا = کاکو= چاقوی سنگی خود بخود دو لبه = برادر که دو لبه است.
   شمشیر = شم وسیله نوک تیز + شیر =  قوی و برنده،  شمشیر واژه ای کاملاً ایرانی
   شم = کوه های نوک تیز ضلع شمالی خلیج فارس مانند کوه جم = در نهایت شمال
فهرست ایرانی است
   در ستون کناری،  لینک فهرست وبلاگ را قرار داده ام،  بسیاری می پندارند فهرست واژه ای عربی است،  در صورتیکه در زبان عربی ریشه یابی ندارد،  زیرا فهرست واژه ای ایرانی است.  فه اول فهمیدن به معنی آگاهی و رست به معنی رستن و روییدن است،  که در جمع می شود محل آگاه شدن رستن نوشته ها.  خود تاریخ زبان عربی ریشه در زبان کهن ایرانی دارد،  حتی آثار تاریخی مرکز کشور عربستان این موضوع را بوضوح می گوید.
      در حروف الفبای فارسی،  ف در ابتدای،  فهمیدن، فراخ، فاتک، و… آمده است،  فارسی = فا + رسی = بزرگ داننده رشد یابنده در بالا،  که معادل پارسی است.  پارسی = پرسری،  پر در سر ها،  داننده ها و حاکمان دوران باستان بودند،  به معنی نام شهرها و روستاهای ایران مراجعه شود.
ایران و ایرانی را دوست دارم
ایران زیبا
عکس زیبایی از ایران،  عکس شماره ۷۷۴۸.
اگر ایران به جز ویران‌سرا نیست؛
من این ویران‌سرا را دوست دارم.
اگر تاریخ ما افسانه‌ رنگ است؛
من این افسانه‌ها را دوست دارم.
نوای نای ما گر جان‌گداز است؛
من این نای و نوا را دوست دارم.
اگر آب و هوای‌َش دل‌نشین نیست؛
من این آب و هوا را دوست دارم.
به شوق خار صحراهای خشک‌َش،
من این فرسوده‌پا را دوست دارم.
من این دل‌کش زمین را خواهم از جان
من این روشن‌سما را دوست دارم.
اگر بر من ز ایرانی رود زور،
من این زورآزما را دوست دارم.
اگر آلوده ‌دامانید، اگر پاک!
من ای مردم، شما را دوست دارم
ترانه سرا (پژمان بختیاری)
در پی آزارند
دیدید مدام در پی آزارند ؟
لی لی به لالای دیگران بگذارند ؟
یک روز کلاه می نهند بر سر ما !
یک روز دگر، کلاه برمی دارند ! (نگار نگارین)
 ادامه جنایات بشر
سگ کشی
   عکس جمع آوری سگ های کشته شده بدست انسان،  عکس از سایت تابناک با عنوان "سگ‌ کشی غیرقانونی است؛ اما حقوق حیوانات خریدار ندارد"،  عکس شماره ۷۷۴۹.
      متأسفانه بشر دارد با کشتن میلیونی خودش و حیوانات و درختان تنومند جنگلی،  نابودی بشریت را از زمین سرعت می بخشد.  چند روز پیش در انگلستان یک جلسه علمی بزرگ برپا بود،  و می گفتند طبیعت و کره زمین در مقابل این فجایع از خودش عکس العمل نشان داده،  و باید هرچه سریع تر در کائنات یک سیاره دیگر یافت.  متأسفانه تر!  با نگاهی به اطرافمان موج خشوت و کشتن و بی تفاوتی در مقابل طبیعت را می بینیم،  که بیشتر آن سرچشمه در عدم درک از تاریخ و بوم و مرام گرایی دارد،  و کاری از ما معدود انسانها هم ساخته نیست.  باز متأسفانه اینگونه که پیداست،  خالق خدا تا چند هزار سال دیگر تمام کهکشانها را به نابودی می کشاند.
کتاب تاریخی جدید
 سرخپوست
     درود،  کتاب تاریخ حضور مسلمانان و ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب از جناب دکتر حمید شفیع زاده، یک کتاب خوب و ارزشمند از اولین کاشفان قاره آمریکا است.  ایکاش نویسنده بجای چاپ کتاب گران قیمت کم تیراژ،  نوشته های خودش را از ابتدا در اینترنت منتشر می کرد،  تا علاقمندان نیز با او زودتر و بیشتر آشنا می شدند،  و با پرسشها و نظرات نوشته را کامل تر می کردند.  در واقع چاپ کتاب در این قرن،  عدم شناخت حرکت زمین زیر پا است،  و نیز باعث گران شدن بهای چوب و نابودی بیشتر جنگلها،  مصرف فراوان آب و انرژی،  و کلاً صدمه به محیط زیست است،  همچنین علاقمندان در گوشه و کنار ایران و جهان،  از مطالب مورد نظرشان محروم می شوند،  کسانیکه ادعای علم ایرانی دارند،  باید از مسائل کاسبکاری دوری کنند،  مشروح در اینجا.
   مهم ــ  امیدوارم جناب دکتر حمید شفیع زاده،  پی دی اف کتاب خودشان را درست کنند،  و رایگان در اینترنت منتشر نمایند،  تا بیشتر به بخشی از علم در ایران و برای ایرانی خدمت شود،  و نیز صحت ادعای ایران و ایرانی دوستی ها ثابت شود.
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه:  اگر وبسایت به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir