Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

نکات مهم معامله ملک در ایران را باید بدرستی بدانیم تا دچار مشکل پاسگاه و دادگاه و از دست دادن سرمایه نشویم.  شرایط مختلف در ایران،  مانند گرانی بیش از حد مسکن در شهرهای بزرگ،  نبود کار و درآمد بنا به نیاز زندگی در شهرها.  گرانی خوراکیها و حمل و نقل در شهرهای بزرگ.  بدی آب و هوا و تعداد زیاد بازنشستگان در شهرهای بزرگ،  و دهها علت دیگر،  جمعیت زیادی برای زندگی به شمال کشور آمده و در آینده خیلی بیشتر میآیند.  خود بخود آنها خریدار ملک در شمال سبز ایران هستند،  و این موج باعث افزایش قیمت ملک در شمال شده،  و اینها روی هم نیز باعث افزایش تعداد کلاهبرداریهای ملکی شده است.  در نشریات از هزاران کلاهبرداری ملکی و رشد دویست درصدی آن در سال نوشته اند،  که بیشترین رقم مراجعه به دادگاهها را تشکیل میدهند.  چند توصیه در زیر رعایت شود. #انوش_راوید

نکات مهم معامله ملک در ایران

نکات مهم معامله ملک در ایران را باید بدرستی بدانیم تا دچار مشکل پاسگاه و دادگاه و از دست دادن سرمایه نشویم
تصویر زیبا از غرب مازندران،  عکس شماره 3116.
این برگه بشماره 1496 پیوست لینک زیر است:
نکات مهم معامله ملک در ایران را باید بدرستی بدانیم تا دچار مشکل پاسگاه و دادگاه و از دست دادن سرمایه نشویم
لوگو درک و عشق بطبیعت آینده بشر را تضمین میکند،  عکس شماره 1528.
نکات مهم معامله ملک در ایران

نکات مهم خرید ملک در ایران

نکات زیر را بدقت بدانیم
  1 ــ  سند دار بودن ملک.
  2 ــ  اخذ مفاصا حسابهای لازم.
  3 ــ  بررسی اسناد مالکیت فروشنده.
  4 ــ  حصول اطمینان از مالکیت فروشنده.
  5 ــ  دقت در اینکه ملک موقوفی است یا خیر.
  6 ــ   دارا بودن اختیار فروش ملک توسط فروسنده.
  7 ــ  اخذ استعلام از در رهن و یا بازداشت نبودن ملک.
  8 ــ  تعیین تکلیف قرار داده اجاره ملک اگر در اجاره باشد.
  9 ــ  حصول اطمینان از درج انشعابات آب و برق و گاز در سند.
  10 ــ  تصریح به انتقال پارکینگ و انباری و هر گونه فضای مورد نظر.
  11 ــ  کپی سند مالکیت و کپی گواهی پایان کار ساختمان به امضای خریدار و فروشنده برسد و پیوست قرارداد شود.
  12 ــ  درصورتیکه فروشنده به وکالت از مالک اقدام بفروش میکند،  توجه شود،  که وی طبق اختیارات وکالتنامه حق اخذ ثمن یعنی پول معامله را دارد یا خیر.
نکات مهم معامله ملک در ایران

رابطه چکی معامله ملک

  1 ــ  اگر ملک خود را امروز قولنامه‌ای بفروشید،  و چکی به تاریخ فردا تحویل بگیرید،  و فردا که به بانک رفتید،  حساب فروشنده خالی باشد،  و این چک هیچوقت پاس نشود،  در کمال حیرت شما نمیتوانید برگردید و معامله را برهم بزنید!
  2 ــ  اگر چنین تصوری دارید در اشتباه بزرگی هستید! حتی اگر در دادگاه شکایت کنید،  قانون و دادگاه از شما حمایت نمیکند،  و میگویند از لحظه‌ای که قولنامه فروش را امضا کردید،  شما مالک ملک نیستید،  و فقط مالک چک هستید،  و بروید برای شکایت مطالبه وجه چک!  آیا پولی گیرتان بیاید یا نیاید!
  3 ــ  حتما قبل از اینکه معامله کنید،  مشورت نمایید،  عجله و طمع نکنید،  فقط تمرکز روی فروش گرانتر نباشد،  درستی معامله و عواقب معامله از قیمتش مهمتره!
  4 ــ  مثلا اینجا بخاطر اینکه مطمئن شوید،  که اگر هر یک از چکها پاس نشد،  بتونید معامله را فسخ کنید،  یعنی معامله را با اراده خودتون برهم بزنید،  میتوانید خیلی با اعتماد به نفس شرط فسخ به علت عدم پرداخت چک و یا هر علتی را در قولنامه بیاورید.
  5 ــ  مثلا در قولنامه بنویسید:  "فروشنده شرط نمود،  چنانچه چک شماره ….. مورخ ….. بانک …. به علت کمبود موجودی یا نبود موجودی،  پاس نشد،  حق دارد ظرف یک هفته با ارسال پیامک به شماره موبایل … یا بنگاه،  و اعلام فسخ یا ارسال اظهارنامه،  معامله را فسخ و باطل کند،  و ضمناً خریدار تا زمان پاس نشدن چکها حق فروش و اجاره و هیچ نوع قراردادی با دیگران را ندارد.
  6 ــ  در این حالت،  شما حق دارید،  ظرف یک هفته معامله را فسخ کنید،  یعنی برهم بزنید.  حتی اگر خریدار قبول نکند!  و فردا،  پول چک را به حسابتان واریز کند،  یا پول را به حساب چک کارسازی کند،  بازهم شما حق دارید،  انتخاب کنید که معامله را فسخ کنید یا نکنید!
  7 ــ  توجه کنید،  حتما حتما در مدت تعیین شده،  فسخ را باید به طرف معامله اعلام کنید،  اگر اعلام نکنید و مدت یک هفته تمام شود،  معنی حقوقی آن این است،  که روی قولنامه و معامله هستید،  و فقط حق مطالبه پول چک را دارید!  تا اینجا حق فسخ بود.
  8 ــ  اهمیت حق انفساخ در قرارداد،  وقتی ملک خود را فروختید،  و یک فقره چک یا تعدادی چک دریافت کردید،  و بخواهید شرط کنید که در هر صورت،  اگر چک یا چکها پاس نشود،  بدون نیاز به اعلام و بیان فسخ به خریدار معامله برهم بخورد، یعنی باطل شود، از حق انفساخ در قرارداد استفاده میکنید.
  9 ــ  مثلا در قولنامه بنویسید:  "فروشنده شرط نمودند اگر چک شماره… مورخ … یا هر یک از چکها در موعد مقرر برگشت بخورد،  این معامله منفسخ است،  در هر صورت نیاز به اعلام انفساخ نیست،  و خریدار حق فروش و اجاره و هیچ نوع قراردادی تا تعیین تکلیف این شرط را ندارد".
  10 ــ  اگر چک در موعد مقرر پاس نشد،  دیگر این معامله خود بخود باطل است،  و حتی شما نمیتوانید به آن استناد کنید،  مگر اینکه هر دو نفر،  قولنامه‌ جدیدی امضا کنید!
  11 ــ  در حق فسخ،  اگر خریدار بگوید،  که در موعد مقرر به من اعلام نکردی،  که معامله را فسخ کردی، شما باید:
   اول:  طریقه بیان و اعلام فسخ را در قولنامه بیاورید،  و سعی کنید شفاف و آسان آن را بنویسید،  مثلا اعلام از طریق سامانه ثنا یا ارسال پیامک به شماره موبایل …. متعلق به خریدار.
  دوم:  بهتر است اصل اسناد و مدارک نزد بنگاه یا شخص معتمدی تا زمان پاس شدن چکها امانت باشد،  و در قرارداد از عبارت "امانت نهادن تا زمان پاس شدن چک"  استفاده کنید.
  سوم:  در شرط انفساخ هیچ نیازی به اعلام و بیان ندارید،  و همینکه چک پاس نشد، معامله منحل و باطل است.
   توجه:  موضوعات و مسائل بیشتر برای خرید و فروش ملک را در اینجا بخوانیم و بدقت بدانیم،  تا از مشکلات و دردسرهای متعاقب احتمالی جلوگیری شود.
نکات مهم معامله ملک در ایران

زمین نفروشید

      هم ولایتی های عزیز،  بدلیل سقوط روز افزون ارزش پول ایران،  از فروش زمین و باغ و نگهداری پول آن خود داری کنید.  اشخاصی که این موضوع را میدانند،  به بقیه روستائیان عزیز بگویند.  در همین روستای ما افرادی دو سه سال پیش زمین خود را فروختند،  و پول آنرا در بانک گذاشتند،  تا ماهیانه بگیرند،  الان پول آنها بی ارزش شده است.
      میبینم عده ای دلال که پول آنها باد کرده،  دارند میگردند با اغفال،  زمینهای روستائیان را از جنگ آنها در بیاورند.  قیمت زمین از پارسال تاکنون بیش از دو حتی سه برابر شده،  مراقب باشید گول نخورید.  به روستائیان بویژه افراد سن بالا اطلاع رسانی حضوری نمایید،  من تا آنجا که توانستم در این چند سال حضوری گفتم.
      فروش اراضی روستا،  غیر از نابودی طبیعت و کشاورزی، زندگی کشاورزهای زمین فروخته هم صدمه میبیند.  باید از بنگاه های املاک روستای ما خواسته شود،  احساس ملی محلی داشته باشند،  و مراقب مردم محلی در مقابل تهاجم بیرحمانه دلالها باشند.  دلالهای سرمایه دار به هیچکس رحم نمیکنند مانند فاجعه جنایت متروپل آبادان.
      یکی از وظایف شوراهای روستایی،  وظیفه:  "جلب‌ مشارکت‌ و همکاری‌ عمومی‌ در انجام‌ امور فرهنگی‌ و دینی"‌.
      یعنی شوراها برای نگهداری و پایداری زندگی روستائیان،  منجمله راهنمایی برای نفروختن زمینها و باغهای کشاورزان،  باید کار فرهنگی انجام دهند.  متاسفانه در این باره تاکنون هیچ ندیدیم،  که هیچ،  بلکه بیشتر این دوستان بخاطر داشتن موقعیت شورایی،  بنگاه داری هم میکنند،  و روستائیان منطقه ما بیشترین فروش املاک خود را داشتند.  #انوش_راوید
نکات مهم معامله ملک در ایران
کدام کمپین بهتر است
  #کمپین_نه_به_فروش_زمین_کشاورزی
  #کمپین_نه_به_دلال_بازی_زمین_کشاورزی
  #کمپین_نه_به_مفت_فروشی_زمین_کشاورزی
      متنی که بعنوان زمین نفروشید نوشتم،  دوستانی گفتند کشاورزان خیلی گرفتار هستند،  و مجبورند زمین خود را بفروشند.  خرید و فروش و تغییر مسیر کار و زندگی برای همه مردم،  یعنی آزادی اقتصادی در کشور،  و این خیلی خوب است.  اما این آزادی نباید به قیمت و دردسر زیادی،  برای کشور و روستا و خود فرد انجام شود.  در چند سال گذشته دلالها با کمک عده ای عوضی از محل،  تا توانستند زمینهای کشاورزی کشاورزان را مفت از چنگ آنها درآوردند.  باید با این عمل مفت خری مقابله کرد،  و آگاهی رسانی نمود.
      تا چند سال پیش و تا عمق تاریخ هیچ کشاورزی نمیدانست تورم پولی مالی چیست،  هنوز هم خیلی ها نمیدانند،  برای همین لازم است آگاهی از تورم پولی و مالی را بکشاورزان بویژه قدیمی ها رساند.  خودم بارها به کشاورزانی که ملک فروخته بودند،  گفتم،  شما که صد میلیون گرفتی با حساب رسمی تورم چهل درصد پول،  و ارزش افزوده دویست درصدی سالیانه قیمت زمین،  پول شما با ارزش دلار تا یکسال دیگر کمتر از نصف و حداکثر پنجاه میلیون میشود،  آنها گفتند ما تومان فروختیم و کاری به دلار نداریم.
      نباید سه موضوع برای این هدف را یکی دانست،  سه موضوع جداگانه هستند،  یک،  فروش زمین کشاورزی،  دو،  دلال بازی زمین کشاورزی،  سه،  مفت فروشی زمین کشاورزی.  اشخاص فهمیده لطف کنند،  این سه موضوع را از یکدیگر تفکیک کنند،  و در جامعه بیان نمایند.  آینده ایران بسمتی میرود،  که مسئولین فرهنگی و دولتی و شبه دولتی هر منطقه،  وظیفه پایایی و پایداری تولیدات فهم و شعور و کالاهای مختلف منطقه را باید داشته باشند.
#انوش_راوید,  منبع:  کانال تلگرام روستای ما    t.me/rotrir
نکات مهم معامله ملک در ایران
اولین اقدام فروش زمین کشاورز
      انقلاب سفید شاه و مردم،  یکی از بزرگترین ضربه ها به اقتصاد تاریخی ایران بود،  کاری بدون مطالعه،  که هم خاندان شاه را نابود کرد،  و هم ایران را به این روز انداخته که نیمی از غذایش را وارد میکند.  وقتی سند املاک را بکشاورزان محرم شده دادند،  بیشتر آنها سریع شروع بفروش کردند،  و نیروی کار سرمایه داری نوپای شهری ایران شدند،  و در کارخانه ها و خدمات شهری مشغول و حاشیه نشینی شهری شدند.
      بظاهر آنها کشاورز محروم ساده بودند،  ولی در باطنشان گنجی از دانایی کشاورزی سنتی ایرانی قرار داشت،  که در شهر به هیچ درد نمیخورد،  جز اینکه از بین برود.  خیلی از قناتها و سیستمهای آبیاری سنتی،  با نبود آنها نابود شد،  خودم چندین روستا را دیدم،  مانند بیاضه،  که انبوهی از حبوبات تولید میکرد.  با نبود کشاورزان سنتی،  قناتها و سیستم آبیاری و دانایی کشت و کار،  در وسط کویر تبدیل بهیچ شد.
      کشاورزان آمده به حاشیه شهرها و کارگر شده در کارخانه ها و خدمات شهری،  خیلی زود متوجه شدند،  رویای شهر نشینی آنها تبدیل بهیچ شده.  برای هر فرد این یک هیچ است،  ولی برای کل کشور فاجعه است،  یعنی نابودی کشاورزی سنتی و نابودی ارزش انسانی کشاورز.  کشاورزان چند سال پیش و کارگران جدید شهری با احساس بی هویتی بدنبال هویت جدید،  لشکر آخرین انقلاب ایران را تشکیل دادند.
      امروزه نیز در ظاهر تعدادی دلال و یا پولدار،  بقیه زمینهای کشاورزان را مفت از چنگ آنها در میآورند،  در نهایت کشور است،  که دچار تغییر ناپیوسته میشود.  تغییرات ناپیوسته کشوری یک دانش است،  و باید تحلیلگران حکومتی و دانشگاهی و مردمی آنرا بدانند.  این تغییرات ناپیوسته باعث آخرین انقلاب ایران شد،  و این تغییرات ناپیوسته دارد ایران را بسمت جدیدی میبرد،  که از درک تحلیلگران کم سواد و ساده در بخشهای دولتی و دانشگاهی و غیره خارج است.
#انوش_راوید، منبع کانال تلگرام #روستای_ما،   t.me/rotrir
   پرسش از عموم:  آیا میتوانید پرسش بنیادی درباره تغییرات ناپیوسته کشور کنید؟
   پاسخ انوش راوید به یک دیدگاه:  درود گرامی و سپاس از توجه و دیدگاه شما،  درباره درست یا اشتباه یکجا نشین کردن عشایر،  و از بین بردن خان سالاری در ایران بدست رضاشاه،  و از بین بردن نظام ارباب رعیتی،  که توسط محمدرضا شاه انجام شد،  طی هشتاد سال گذشته خیلی گفته و نوشته شده است.  ولی این دو موضوع که فرمودید کامل متفاوت از روش اصلاحات اراضی شاه و مردم است،  که باعث شد روستائیان زمینهای خود را بفروشند.  شاید این یک طرح نفوذی بود،  که کشاورزی سنتی ایران را سریع نابود کند،  نه مرحله ای ترمیم نماید.  هدف من گفتن از تاریخ نیست،  بلکه ترسیم خطر تغییرات ناپیوسته کشوری است،  که ممکن است از مشابه این موضوع پیش آید.  پاینده باشید.
نکات مهم معامله ملک در ایران
حمل تاریخی برده
نکات مهم معامله ملک در ایران را باید بدرستی بدانیم تا دچار مشکل پاسگاه و دادگاه و از دست دادن سرمایه نشویم
تصویر نقشه حمل برده،  عکس شماره 7142.
      مسیرهای حمل و تعداد برده از قرن شانزده تا قرن نوزده به آمریکا و اروپا.  وقتی از تاریخ نویسی استعماری میگویم،  عده ای ساده میپرسند یعنی چه.  یعنی اینکه با دستکاری و تقلب در تاریخهای سنتی و شفاهی کشورها،  یا مانند ایران تاریخ نویسی آنوسیها،  و نشر گسترده دروغهای تاریخ،  مردم را آماده حکومتهای دست نشانده و برده گونه،  و هزاران ماجرای دیگر استعماری میکنند.
……………
   برچسبها:  نکات معامله, معامله ملک,  رابطه چکی, معامله چکی, روش معامله, زمین نفروشید, کمپین زمین.
   هشتگها:  #معامله_ملک.
…………
نکات مهم معامله ملک در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
شهر سازی در شمال ایران رونق زیادی دارد، چه خوب بود طرحهای ملی و بزرگ راهبردی اساسی برای اینکار اجرا می شد. مشروح در لینک http://arq.ir/1394
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.