Skip to main content
مقاله مرده مقاله فعال تا پایان قرن گذشته و ابتدای قرن جدید،  مقاله نویسی می شد مقداری کاغذ را سیاه کردن و سپس در چند جا گفتن و خواندن،  این نوع مقاله مرده است.  اما از قرن جدید مقاله نویسی تفاوت پیدا کرده،  و بجای کاغذ در اینترنت منتشر می شود،  و براحتی در دسترس و بازنشر و نظر و پرسش همه قرار می گیرد،  می شود مقاله فعال.  مقاله مرده غیر قابل رشد و تکامل است،  و فقط همان نوشته تا آخر زمان است،  اما مقاله فعال در اینترنت باز نشر های متعدد می شود،  و نظرها و پرسشهای متعدد باعث رشد و تکامل آن می گردد.
مقاله مرده مقاله فعال
مقاله مرده مقاله فعال
تصویر شماره ۳۲۷۶ .
مقاله مرده مقاله فعال
لوگو پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره ۱۶۲۵.
برگه 1185 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
مقاله مرده مقاله فعال
مقاله مرده مقاله فعال
      دیده ام اساتید،  بهترین مقاله های کاغذی و کتابها را نوشته اند،  این نوشته ها حداکثر سالی پانصد فروش و یا پخش داشته،  و درنهایت در گوشه ای خاک می خورند.  اما مقاله هایی هر چند بی خود و بی ادبانه جایی در اینترنت نوشته شده،  ده ها هزار باز نشر و هزاران نظر و پرسش و صدها هزار لایک خورده اند،  مانند در اینجا.
      امروزه در سیستم آموزشی نباید اجازه انتشار مقاله کاغذی داده شود،  و بهتر است همه کتابها و مقاله ها و پایان نامه ها در اینترنت منتشر شود.  همچنین یکی از مهمترین شاخص های نمره و سواد آنها،  باید تعداد باز نشرها و نظرها و پرسشها و لایکها باشد.  زیرا به این ترتیب در دوران جدید تمدن علم و دانش رشد و تکامل می یابد.  مقاله های کاغذی بدون انتشار در اینترنت،  مقاله مرده است.
      باید توجه داشت،  در این قرن علم و دانش بسرعت رشد می کند،  انبوه داده های می رسد،  و در دسترس است.  بهترین راه رسیدن به رشد و تکامل،  و داشتن جامعه ای دارای علم و دانش،  واقعاً باید سیستم آموزشی ایران در اینترنت فعال باشد.  همه درسها و همه امتحانات و هر چه هست و نیست در اینترنت باشد،  تا در آینده مردمی با درک و دانش و بینش نوین،  و سیستم اداری حرفه ای این قرن داشته باشیم.  در غیر اینصورت بطور کلی جا ماندن از رشد و تکامل جهان،  و باز ماندن در دوره های تمدنی قبلی در ساختارهای تاریخی اجتماع است.
      مقاله مرده فقط نظر نویسنده از دانش خود او،  یا برداشت او از دانشهای دیگران است.  اما مقاله فعال نظر و دانش همه مردم در هر بخش و اندازه تخصص است.  تا آخر قرن گذشته دانش مردم محدود به آنچه می شد،  که می خواندند،  و آنچه می خواندند نظر نویسنده آنها بود.  از ابتدای این قرن،  دانش محدود به نظرهای تحمیلی در یک کتاب و نوشته نمی شود،  بلکه انبوهی نظر و دانش در یک روش و یا تخصص مقابل فرد قرار دارد.  ادامه دارد.
مقاله مرده مقاله فعال
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.