Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

 
 فنی مهندسی ارگ ایران
تصفیه خانه های آب و فاضلآب،  مسکونی و صنعتی
فنی مهندسی ارگ ایران
تهیه، فروش، ساخت، نصب، راه اندازی، تعمیر، نگهداری،  قطعات تصفیه خانه های آب و فاضلآب و  انواع لجن کش و پمپها،  فیلتر و سختی گیر و کلر زنی مایعی و گازی،  تابلو و لوازم برق صنعتی
تجهیزات تصفیه خانه های آب و فضلآب
 * آشغالگیر دستی و اتوماتیک                       * سیستمهای اکسلاتور کلاریفایر
 * پمپهای لجن کش شناور                            * فیلترهای شنی تحت فشار
 * آشغال خرد کن اتوماتیک                           * فیلترهای گراویتی
 * هوادهی سطحی و عمقی                           * فیلترهای کربن اکتیو
 * دستگاههای سختی گیر                             * آب شیرین کن
 * چربیگیر دستی و مکانیکی                        * دستگاههای دی ایونایزر
 * دانه گیر دستی و مکانیکی                         * دستگاههای سیکلون
 * لجن روبهای ته نشینی                              * دستگاههای بی کربنات گیر     
 * کواگولاتور //  فلوکولاتور                          * دستگاههای دی اریتور
 * هاضم لجن هوازی                                    * پکیج های تصفیه آب و فضلآب
 * کلریناتور،  مایعی و گازی                          * مواد شیمیائی آبها و پسابها
 * فیدرهای تزریق مواد شیمائی                      * رزینهای کاتیونی و آنیونی
 * مبدلهای حرارتی و مخازن صنعتی                * واحدهای متعادل کنند
 جهت تماس و دریافت خدمات به بخش تماس با ما مراجعه نمایید
فنی مهندسی ارگ ایران
تصفیه آب و فاضلآب،  صنعتی و مسکونی
اجرا  ـ  تعمیر  ـ  نگهداری
تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلآب
آشغالگیر دستی و اتوماتیک                      SCREEN
انواع پمپها                                             PUMPS
آشغال خرد کن                           COMMINUTOR
هوادهی سطحی             SURFACE  AERATOR
هوادهی عمقی                            AIR  BLOWER
چربی گیر دستی و مکانیکی                   OIL  TRAP
دانه گیر دستی و مکانیکی                   GRIT  TRAP
لجن روبهای ته نشینی                            SCRAPER
کواگولاتور                                COAGULATOR
فلو کولاتور                                FLOCULATOR
هاضم لجن هوازی            SLUDGE  DIGESTION
کلریناتور                                 CHLORINATOR
فیدر ها                                              FEEDERS
مخازن صنعتی                                            TANK
اکسلاتور                                      ACCELATOR
فیلترها،  شنی، گراویتی،  کربن اکتیو             FILTERS
 
تصفیه  دو زیستی فاضلاب
      در نیم قرن گذشته فرآیند تصفیه طبیعی فاضلآب توسعه پیدا کرده،  و در شبکه های قابل کنترل تصفیه به کار گرفته شده است.  این فرآیند که به "تصفیه در استخر تثبیت لجن" موسوم است،   در تمام جهان و با انواع ابتکارات برای شرایط جغرافیایی و شهری و صنعتی حاوی مواد آلی استفاده میشود.  بعضی از سیستم های تصفیه در استخر تثبیت لجن نادرست طراحی شده، که از خود خصوصیات نا مطلوبی نشان میدهند.  ولی با اندکی تغییرات، می توانند قابلیت خود را بدست آورند.  عموماً روش تصفیه در استخر تثبیت لجن،  کارایی خوبی نشان داده است.
      در سی سال گذشته ابداعاتی از انرژی صفر تا کم،  در این مورد با اصول فنی استفاده شده است.  روش هایی موسوم به Accel-o-Fac   و  Aero-Fac  که سرمایه گذاری کم، مصرف انرژی پایین و هزینه نگهداری اندک داشته،  و قادر به عرضه پسآب تصفیه شده بسیار مرغوب هستند.  ظاهراً  بیولوژی این فرآیندها بسیار پیچیده و بغرنج می نماید،  ولی طراحی سیستم نسبتاً صریح و روشن است،  که این باعث هزینه کمتر از دیگر طراحی ها می باشد.  در بیولوژی طبیعی، مواد آلی توسط ارگانیسم زیستی باکتری تجزیه میشود،  که سه مرحله اصلی وابسته به دیگری برای غذا و رشد دارند.
      ابتدا با دمای و زمان مشخص،  مواد و ذرات جامد فاضلآب توسط باکتری های هوازی وابسته به اکسیژن و مواد آلی محلول در پسآب هضم می شوند.  سپس مواد آلی محلول آزاد شده،  از طریق فعالیت در حوضچه بی هوازی،  توسط باکتری های ناهمجنس دوست (هتروفیلیک) مورد استفاده قرار می گیرند،  و به   co2 و باکتری های جدید تبدیل میشوند.  تنفس هوازی،  مواد آلی را به مواد سلولی جدید،  و co2 تبدیل می کند،  سپس در اختیار فتوسنتز جلبکی قرار می گیرد.  جلبکها که منبع اصلی اکسیژن در سلول فرآورنده هستند،  از طریق فتو سنتز،  اکسیژن را به شکل محصول پسمانده تولید می کنند،  که این پس از نمک های معدنی وco2  منبع غذایی آنها میشود.
      مواد جامد آلی که در کف حوضچه اولیه بی هوازی ته نشین میشوند،  ابتدا از طریق فرآیند تخمیر متان توسط باکتری های بی هوازی،  و فرآیند تعفن توسط باکتری های طبیعی هضم میشوند.  باکتری های طبیعی که در لایه نازکی درست در بالای ناحیه لجن بی هوازی اقامت دارند،  مواد آلی مرکب تر را به مولکول های ساده تر،  نوعاً اسید های آلی تبدیل می کنند،  که به عنوان منبع غذایی باکتری های بی هوازی مورد استفاده قرار می گیرند.  اینها نیز اسید های آلی را به  CH  , CO2 , NH3 , H2S  تبدیل می کنند.  در طرح این تصفیه خانه،  ابتدا فاضلآب توسط کانالی که در آن کلیه مراحل آشغالگیری و دانه های شن و ذرات چربی گیری انجام میشود،  عبور کرده،  و بعد از اعمال فوق،  فاضلآب را توسط پمپ به دو حوضچه هوادهی انتقال می دهیم،  در حوض های هوادهی ۲ میلیگرم در لیتر اکسیژن ضروریست، و ۶ تا ۸ ساعت و یا بیشتر بطور دائم هوادهی،  و بر هم زده میشود،  تا توده بیو لوژیکی به حالت تعلیق باقی بماند.
      سر ریز مخلوط حوض های هوادهی را به دو حوض ته نشینی قیفی شکل نهایی انتقال میدهیم،  تا توده باکتری جدید در آن ته نشین شود،  زمان ماند کلی لازم برای این مرحله ۴ تا ۶ ساعت است.  آب سر ریز ته نشینی نهایی به قسمت کلر زنی برای ماند ۳۰ دقیقه ضد عفونی،  و سپس برای مصرف به مزرعه آزولا و نی هدایت می شود.  لجن فعال ته نشینی بنا به نیاز سیستم توسط پمپ قسمت هایی به هوادهی و به تانک هاضم لجن و بستر لجن هدایت میشود.  لجن انتقال داده شده به تانک هاضم لجن،  که کاملاً بسته میباشد،  بعد از زمان ماند مناسب،  به بستر لجن منتقل میشود،  لجن آن گرفته میشود،  و پسآب باقی مانده ته بستر،  به ابتدای سیستم منتقل میشود،  تا باکتری های آن جهت بی هوازی استفاده شود.  سر ریز تانک هاضم لجن به هوادهی میریزد.  بیو گاز حاصل شده در تانک هاضم جهت استفاده به مخزن گاز میرود،  که در انرژی های نو توضیح داده شده است.
فنی مهندسی ارگ ایران
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه:  اگر وبسایت به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ   http://arq.ir