Skip to main content
آداب معاشرت قرن ارزش زمان در این قرن مهمترین مسئله و ثروت و داشته اصلی،  زمان است،  باید مراقب بود زمان با ارزش از دست نرود،  بویژه بوسیله افرادی،  که درکی از زمان و موقعیت ندارند.  با اینکه در اینجا نه ترافیک وجود دارد،  نه مسیر های طولانی،  ولی با کمبود زمان روبرو هستم.  متأسفانه همیشه مورد هدف افرادی قرار می گیرم،  که برای زمان ارزشی قائل نیستند،  و فقط می خواهند وقت خود را هدر دهند.
آداب معاشرت قرن ارزش زمان
آداب معاشرت قرن ارزش زمان
تصویر انوش راوید در میمند،  در اینجا،  عکس شماره ۳۲۷۴.
آداب معاشرت قرن ارزش زمان
لوگو عقلانیت و انسانیت پیشه کنید،  عکس شماره ۱۶۲۲.
برگه 1186 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
آداب معاشرت قرن ارزش زمان
روشهای ساده امروزی آداب معاشرت
    قرن گذشته در آموزش آداب معاشرت آمده بود،  موقع حرف زدن دست در جایی نکنید،  و چنین باشید و چنان باشید.  ولی در این قرن آداب معاشرت تغییر اساسی کرده،  و آداب معاشرت قرن گذشته در این قرن پیش پا افتاده شده.  این قرن زمان تخصص و تخصصی تر بودن است،  در این قرن زمان ارزش بیشتر دارد،  یا در واقع زمان بر دانش است،  در قرون گذشته دانش بر زمان بود.
   دستور یک ــ  بدون هماهنگی قبلی دیدار نداشته باشید.
      امروزه همه تلفن همراه دارند،  هرگز بدون هماهنگی بدیدار نروید.  حتی اگر صمیمی ترین دوست یا فامیل باشد.
   دستور دو ــ  دستور جلسه و دلیل دیدار را بیان کنید.
      سعی کنید در همان تماس یا بمجرد دیدار،  دستور جلسه را بیان کنید،   مانند برای یک دیدار و جویای حال و یا گفتگو درباره موضوع مشخص.
   دستور سه ــ  مدت زمان ملاقات را در همان تماس یا بمجرد دیدار تعیین کنید.
      مهمترین ارزش در این زمان،  زمان است،  همه چیز را می توان خرید،  ولی زمان با ارزش را نمی شود خرید و جایگزین کرد.
   دستور چهار ــ  از صحبتهای طولانی پرهیز کنید،  یا پر حرفی نکنید.
      در چند جمله کوتاه و حساب شده گفته خود را بگویید.  بسیاری افراد عادت کرده اند صحبتهای طولانی و بدون وقفه می کنند،  بدون در نظر گرفتن حوصله و نیاز طرف صحبت.
   دستور پنج ــ  از پرسیدن درباره موضوع های خصوصی دیگران خوداری کنید.
      پرسیدنهای زیاد از عادتهای بسیاری است،  که رفتار پسندیده نیست.  از اظهار نظر در مواردی تا از شما پرسیده نشده،  جداً خود داری فرمایید.
      یکی دیگر از عادتهای عادی ایرانیان اظهار نظر های مختلف،  بویژه در امور پزشکی است،  که کار اصلاً درستی نیست.
   دستور شش ــ  از اظهار فضل و دانایی جداً خود داری نمایید.
     قرن تخصص و تخصصی تر بودن است،  با گفته ها و رفتارتان کاری نکنید،  که گویای دانایی و فضل شماست،  امروزه هر شخص نیاز به هر دانشی داشته باشد،  با چند کلیک در اختیار دارد.  متخصص در تمام زمینه ها هم بفراوانی وجود دارد.
   دستور هفت ــ  در مواردی که از شما پرسش نشده دخالت نکنید.
      عادت بسیاری است،  در همه موارد دخالت می کنند،  که هیچ،  بلکه در این دخالت خود پافشاری هم می کنند،  که انجام شود،  یعنی فضولی نکنید.
   دستور هشت ــ  دو جنبه و روحیه مادی و معنوی را تشخیص دهید.
      باید دقت کرد در آداب معاشرت جنبه های مادی و معنوی طرف را در نظر داشت،  و بنا به خواسته خود در این جنبه ها نبود،  و احترام کامل به عقیده دیگران گذاشت.
   دستور نه ــ  فلسفه و برنامه زندگی خود را به دیگران تحمیل نکنید.
      افرادی آنچه را که خود از زندگی و بود و باش دارند،  یعنی فلسفه و برنامه زندگی خود را مناسبترین می دانند،  و سعی می کنند بی دلیل بدیگران تحمیل کنند.
   دستور ده ــ  مرتب برنامه ها و مقاله های آداب معاشرت را پیگیری نمایید.
      در این قرن ارزش زمان،  امکان مطالعه و بدست آوردن اطلاعات و دانش فراوان وجود دارد،  و راحت در اختیار است.  مرتب  و دائم دانش و بینش خود در آداب معاشرت را با مطالعه بالا ببرید.
. . .
آداب معاشرت قرن ارزش زمان
تصویر شازده عبدالحسین میرزا فرمانفرما بعد از شکار آهو،  در اینجا،  عکس شماره ۲۲۳۳.
آداب معاشرت قرن ارزش زمان
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.