Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی است،  زیرا بدون درک از مفهوم علم،  عقلانیت وجود نخواهد داشت.  تقریباً همه مردم برای خود عقلانیت قائل هستند،  و همچنین مقدار دانش و بینش خود را درست و علمی میدانند.  اما واقعیت میتواند غیر از این باشد،  تشخیص عقلانیت فردی و اجتماعی و کشوری،  از توانایی آن فرد و ملت خارج است.  نتیجه هاست که در دراز مدت مقدار عقلانیت را مشخص میکند،  نهایت عقلانیت برابر با بود و نبود است،  و میانه و درصد ندارد.

عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی

عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی است زیرا بدون درک از مفهوم علم عقلانیت وجود نخواهد داشت
تصویر انوش راوید در یک روستای قدیمی با یک روستایی عزیز،  عکس شماره 3778.
 این برگه بشماره 1464 پیوست لینک زیر است:
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی است زیرا بدون درک از مفهوم علم عقلانیت وجود نخواهد داشت
لوگو درک و عشق به طبیعت آینده بشر را تضمین میکند،  عکس شماره 1528.
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی

آغاز سال با انبوه زباله

      هیچکدام از این زباله های عکس،  از مردم ساکن محلی نیست،  همه را مسافران انبوه شده درون ویلاها ریخته اند.  آنها به خیال خود کار درستی انجام داده،  و در داخل و یا اطراف سطل زباله محلی ریخته اند.  ولی نمی دانند مخارج حمل آن بعهده مردم ساده روستا خواهد بود.  زباله هایی که خیلی زود توسط حیوانات بیشتر پراکنده میشوند،  و جمع کردن آن برای ما مردم محلی است.
      خودم همه را دیدم،  با لباسهای شیک و ماشینهای قیمتی،  این آشغالها را در این زباله دانهای روستا ریختند.  آنها به اندک بینش خودشان کار درستی کردند،  اما در باطن کشور دارد از دست میرود،  طبیعت و منابع و آب و خاک،  و همه چیز در حال فرسایش و انهدام است.  اگر اینگونه پیش برود بزودی نشانی از ما ملت خیلی قهرمان تاریخی باقی نخواهد ماند.
      برای ساخت ویلا همه ادارات کلی پول میگیرند،  رقمهای صدها میلیونی،  ولی زباله آن برای مردم روستاست.  نابود شدن طبیعت،  که مشاع همه ملت است،  برای کل کشور است.  بارها نوشتم و گفتم،  باید درک و انضباط واقعی اجتماعی را آموزش داد،  و یا با هر وسیله دیگر حاکم کرد،  نه فقط دریافت پولهای کلان،  که هیچ رد و سندی درست و حسابی هم ندارند. #انوش_راوید, #راویدسرا
   پرسش از عموم:  درک و دانش و بینش شما برای آینده طبیعت ایران چیست؟
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی است زیرا بدون درک از مفهوم علم عقلانیت وجود نخواهد داشت
   تصویر یکی از توریهای زباله که توسط دهیاری روستای ما نصب شده،  و محل دردسر مقابل درب راویدسرا شده،  که مرتب باید خیابان و اطراف آنرا پاک کنیم.  همه را ویلا نشینها و مسافران و گردشگران منطقه زیبای ما میریزند.  عکس شماره 9705.
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی

کفران زندگی

      مدتی پیش در متنی از ره آور غرب و استعمار و امپریالیسم،  در کنار فساد و فحشا و بدسواد،  ولگردی هم نوشتم.  شاید برای خیلیها پرسش شود،  ولگردی چرا.  بنظرم این یکی از مهمترین ابزار سبک کار آنهاست،  سبکی که باعث میشود،  آدمها بجای مطالعه و کار و تلاش و دانش و بینش،  بیشتر و بیشتر،  وقت خود را بیهوده به گردش بگذرانند،  بدون اینکه بخواهند دست آوردی داشته باشند.  هرچه بیشتر بگردند بیشتر طالب آن میشوند،  این را بوضوح از طرحهای تبلیغاتی غربی میتوان دید.
      ممکن است شخصی برای کار و پژوهش جایی برود،  و یا ممکن است سالی یکبار برای استراحت سالیانه جایی برود،  خوب است و مشکلی ندارد.  اما اگر این بصورت گردش دائمی برای مردم در آید،  یعنی یک بدعت و اپیدمی شده است،  و لازم است اندیشمندان علوم انسانی برای معالجه جامعه اقدام کنند.  علتهای آن را بیابند،  و راه چاره را بگویند،  که چرا مردم بیش از اندازه علاقمند به گردش هستند.  ریشه گردشگری زیادی و ضررهای مادی و انسانی آن گوشزد کنند.
تارنمای #راهبرد ملی, #گردشگری, #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا میتوانید از علوم اسلامی درباره گردشگری زیادی متنی بگویید؟
نامه به دهیاری
      دهیارهای محترم روستاهای چلاسر و جل،  ضمن عرض تشکر و خسته نباشید،  همانطور که میدانید سرزمین ما محیط مناسب گردشگری است،  و همیشه چند برابر جمعیت اینجا مسافران و گردشگران هستند.  این جمعیت گردشگر زباله دارند،  و بصورت انبوه تفکیک نشده،  در سطلهای زباله و اطراف خیابان و طبیعت میریزند.  چه خوب است تدبیری شود،  که این عزیزان مهمان برای زباله های خود،  اقدام بازیافتی نمایند،  و بابت مخارج انتقال زباله هم مبلغی پرداخت کنند.
      نباید گذاشت زندگی و امکانات کم مردم محلی مورد تهاجم پولدارها با اتوموبیل های قیمتی قرار گیرد،  و خسارات را محلیها با پرداخت پول اندک خود دهند.  خود ما در راویدسرا تاکنون هیچ زباله ای برای حمل به بیرون نداشتیم،  حتی یک بار هم نداشتیم.  زباله های گیاهی در چاله باغ و زباله پلاستیک هم مجانی به افراد جمع کننده بازیافتی میدهیم.  لطف کنید تدبیری نموده تا به گردشگران روستای ما،  درباره جمع آوری زباله اطلاع مفهومی داده شود.
#گردشگران, #روستای_ما, #راویدسرا, #زباله
   پرسش از عموم:  بنظر شما چند درصد مردم ایران دانش لازم بازیافتی زباله را دارن؟
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی

قرن رشد اقتصادی نوین

      رشد اقتصادی در این قرن شامل،  اقتصاد مقاومتی و رشد دانش و تولید است.  رشد اقتصادی دستوری نیست،  بلکه روند تکاملی تمدن است،  باید گذرها و دوره های تمدنی انجام شود.  میتوان خود را اغفال نمود با آمار و جو سازی،  وانمود کرد رشد اقتصادی حاصل شده است،  اما نهایت در آمار و غیره نتیجه مشخص خواهد شد.
      بمنظور رشد اقتصادی و زیر مجموعه های آن نیاز است،  اول از همه سیستم اداری یک کشور درست شود،  فساد و اختلاس و دزدی ریشه کن گردد.  دوم تمامیت سیستم آموزشی کشور،  بطور کامل در جهت رشد اقتصادی برنامه ریزی راهبردی و راهبری شود.  سوم روابط علمی و تجاری بدرستی و سلامتی انجام،  و از سیاسی کاری و حالت مکتبی خارج گردد.
      این چند خط بطور کلی است،  و برای هر موضوع آن کار کارشناسی حرفه ای لازم است،  اشخاصی که توانایی تدوین طرحهای راهبردی درازمدت داشته باشند.  عادت به گفتن و نوشتن های بدون طبقه بندی علمی آن،  از روشهای تمدنی قرون میانه است،  که درک و بینش کوتاه مدت و گذرا داشتند.  در این قرن باید خیلی باهوش بود،  و بدرستی گفته های رهبری را متوجه شد و پیگیری کرد.
   پرسش از عموم:  چرا درباره تمدن مورد نیاز برای رشد اقتصادی مطلبی گفته و نوشته نمیشود؟
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی
اقتصاد درونزا و برونزا در روستای ما
راهبردی و راهبری روستا را بدرستی بشناسیم.
      اقتصاد روستایی ایران تابع هشت منطقه جغرافیای اقتصادی و آب و هوایی ایران است،  بهمین جهت تعیین نوع اقتصاد روستاها،  شامل متغییرها و زیر مجموعه توابع آن میشود.  به هیچ عنوان نمیشود،  دو روستا در دو منطقه کلی را در یک مدل،  تحلیل و راهبرد اقتصادی و بود و باش نمود.
      بطور کلی اقتصاد روستا را میتوان در دو نوع درونزا و برونزا تقسیم بندی کرد،  و مهمترین بخش آن در این زمان دادهها این است،  که دست اندرکاران هر روستا اطلاعاتی درباره انواع اقتصاد روستایی داشته باشند،  تا بتوانند برای راهبردی و راهبری روستا بهترین تصمیمها را بگیرند.
      اقتصاد برونزا روستایی مقدار یا ارزش تولیدی آن خارج از روستا تعیین میشود،  و از خارج به روستا اقتصادی میگردد.  در اقتصاد برونزا سلیقه مصرف کنند مد نظر است،  تولیدات روستا بنا به سلیقه در زمان قابل تغییر است.
      اقتصاد درونزا روستایی مقدار و ارزش تولیدی آن داخل روستا تعیین میشود،  و در روستا مدل سازی تولیدی میگردد.  در اقتصاد درونزا سلیقه سنتی روستا مد نظر است،  تولیدات روستا بنا به حافظه تاریخی تولیدی روستا است.
      با دو تعریف کوتاه از دو روش اقتصادی در روستا متوجه میشویم،  که به هیچ عنوان نمیشود،  خارج از روستا مانند وزارتخانه های اقتصاد و کشور و غیره،  تعیین تکلیف برای روستا کنند.  ممکن است،  بخاطر قدرت ذاتی مرکزی کشوری ایران بتوانند تصمیم هایی برای روستا بگیرند،  و به روستا تحمیل کنند،  ولی در نهایت شکست است.  #انوش_راوید, #روستای_ما.
   پرسش از عموم:  شما چقدر شناخت درباره اقتصاد شهر و روستای خود دارید؟
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی
اقتصاد روستای ما
      برای تحقیقات از اقتصاد هر روستا در ایران،  هیچ منبع پژوهشی داخل روستایی وجود ندارد.  این درصورتی است،  که در هر روستای ایران،  کلی افراد تحصیل کرده وجود دارد،  که مقیم روستا یا شهر هستند.  هیچ یک اقدامی برای تهیه تدوین شده اقتصاد روستای خود نکرده اند،  شوراها و دهیاران هم بیشتر در فکر گذران امور روستا هستند،  تا جمع بندیهای راهبردی.
      وقتی در این قرن و زمان با اینهمه امکانات،  هیچ سند تدوین شده از اقتصاد روستا در دست نیست،  جای نگرانی مفهومی و نگرانی از آینده روستایی در ایران است.  آنچه که تاریخ یک قرن گذشته ایران نشان میدهد،  جمعیت روستایی از نود درصد به سی درصد رسیده است،  زمانی نه چندان دور تولیدات روستایی اقتصاد کشور را تامین میکرد،  ولی بطور مرتب کم و کمتر شده،  و امروزه به وضع بحرانی رسیده است.
      قبلاً نوشتم ایران هشت منطقه اقتصادی و آب و هوایی دارد،  و بطور کلی اقتصاد روستاها تابع منطقه اقلیمی خود هستند.  روستای ما در منطقه اقتصادی مهم گردشگری و تولید غذایی پر رونق قرار دارد،  بهمین جهت روستایی است،  که قابلیت رشد اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد.  من همیشه سعی کردم روستای ما را در اینترنت معرفی کنم،  ولی متاسفانه آماری از روستا در دست نیست.
      امروزه بیشترین درآمد روستای ما از فروش اراضی روستا حاصل میشود،  و سپس تولیدات غذایی و گل و گیاه و گردشگری است.  آماری از مقدار هیچ یک در دست نیست،  فقط گردشگری با وجود چند کلبه گردشگری بنام بومگردی های روستایی است. گردشگران در روستا نیز هیچ مرکز گذران خرج و خرید ندارند،  و فقط مقدار پول اندک اقامت شبانه را میدهند.
      بمنظور ایجاد ظرفیتهای کاری و درآمدی در روستا،  نیاز است جنبه های گردشگری روستا بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.  فروشگاه های صنایع دستی و چایخانه های سنتی،  و نمایشگاه و موزه در روستا تاسیس شود.  انتشار مطالب روستا اعم از دیدنیها و آمار و گفتگوها با اهالی صورت پذیرد،  و در این موارد به اهالی آموزش داده شود.  فقط فروش زمین آینده خوبی را برای روستا نخواهد داشت.
      تازه واردین به شهرکها و ویلاهای جدید،  اکثر از نظر فرهنگی دید و ذهنیت برای اقامت روستایی ندارند،  و نیاز به آموزش ویژه دارند.  آنها اقدام به سر و صدا و مزاحمت برای طبیعت میکنند،  و تصورشان این است،  که انبوه شده در یک ویلا یا اقامت روستایی،  باید راحتی و آزادی عمل رفتاری داشته باشند.  صدمه دیدن روستا،  صدمه به هویت باشندگان یک روستا نیست،  آسیب به کل تمدن ایرانی است.  #انوش_راوید, #روستای_ما
   پرسش از عموم:  آیا شما طرح راهبردی برای روستای مورد نظر خود دارید؟
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی
روش زندگی روستایی
      مدیر کل بانک اکسیم که در توسعه بین المللی است،  و در اغلب کشورهای دنیا شعبه دارد،  با بیان جملاتی  اقتصاددانان را به فکر فرو برد.  البته من در روستای ما این را بارها تکرار کردم،  ولی کسی بفکر فرو نرفت حتما باید یک آدم مهم خارجی چیزی بگوید تا اهمیت دهند.
      من قبلاً گفتم و وی چنین گفت:
      یک دوچرخه سوار برای همانند سازی اقتصادی در کشورها و کل جهان فاجعه بار است،  زیرا او ماشین نمیخرد و برای خرید ماشین هم وام نمی گیرد.  پولی برای بیمه پرداخت نمیکند،  و سوخت هم نمیخرد.  برای نگهداری و تعمیرات دوچرخه هزینه ای پرداخت نمیکند،  پولی صرف پارکینگ نمیکند،  و منجر به تصادفات شدید هم نمیشود.
       دوچرخه سوار به بزرگراه های چند لاینه نیاز ندارد،  به باشگاه ورزشی و داروهای لاغری هم نیاز ندارد،  زیرا چاق نمیشود.  این افراد سالم برای اقتصاد ما فایده ای نداشته و لازم هم نیستند،  زیرا آنها پولی برای خرید انواع داروها نخواهند پرداخت،  همچنین به بیمارستان و دکتر نیاز ندارند.
      دوچرخه سواران هیچ چیز به تولید خالص ملی ما نخواهند افزود.  در نقطه مقابل هر رستوران مک دونالد علاوه بر افرادی،  که بطور مستقیم در آن کار می کنند،  حداقل سی شغل ایجاد می کند:  ده متخصص قلب و ده دندانپزشک و ده متخصص تغذیه،  و این مساله ای است،  که ارزش در نظر گرفته شدن دارد.
   نظر انوش راوید:  حداقل مانند من موتور سیکلت خوب است،  تقویت روستا و زندگی روستایی،  باعث نابودی اقتصاد گمراه جهانی و در نهایت پایان کشتارها و جنگها و بیماریها میشود.  آن سرمایه داران جهانی خواهند گفت،  پیاده روی از آن هم بدتر است،  زیرا افراد پیاده،  حتی همان دوچرخه را هم نمی خرند!!!
      آنها نمیخواهند #روستای_ما شکل بگیرد. #انوش_راوید,
   پرسش از عموم:  آیا شما دوچرخه را برای زندگی در این زمان ترجیح میدهید؟
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی
اولین ابزار علمی اداره روستا
      یک روستا یک مجتمع اقتصادی است،  و از باشندگانی تشکیل شده که هر یک بزرگ و کوچک نقش در این اقتصاد دارند.  خود بخود یک مجتمع اقتصادی را باید با روش اقتصادی راهبردی تعیین،  و نیز راهبری اقتصادی نمود.  هیچوقت نمیشود یک مجتمع اقتصادی را به افرادی سپرد،  که تخصص اقتصادی نداشته باشند،  زیرا باعث صدمه به آن مجتمع اقتصادی میشوند.
      ممکن است یک فرد آدم خوب و مومن،  یا کارمند و معلم و نظامی و کشاورز و غیره خیلی عالی باشد،  ولی این خوب بودن دلیل بر ذهنیت اقتصادی اداره یک مجتمع اقتصادی نمیشود.  اگر قرار است افراد غیر اقتصادی،  رهبری در این اقتصاد بسته را بدست گیرند،  باید از مشاوران قوی اقتصادی کمک بگیرند.  روستا همیشه طول تاریخ یک مجتمع بسته اقتصادی بود.
      امروزه با درک و دانشهای نوین اقتصادی،  میتوان نتیجه های عالی برای اداره روستا گرفت،  و در راه رشد و شکوفایی روستا حرکت کرد.  فقط باید دانست روستا محل اقامت افراد یک مجتمع اقتصادی است،  نه محل اقامت عده ای کشاورز یا باشنده مقیم.  کشاورز یک ذات کاری و سخت افزار،  و اقتصاد یک دلیل وجودی نرم افزار است،  هیچ نرم افزاری بدون سخت افزار کارایی ندارد.
      همچنین هیچ سخت افزاری بدون نرم افزار توانایی اجرایی ندارد،  این تعریف را امروزه ما بخوبی متوجه میشویم،  که تا دو دهه قبل معنی نداشت.  بهمین جهت باید از ترکیب کشاورز باشنده روستا و دانش اقتصادی،  جریانی را حرکت داد که به آن تولید ملی روستا میگویند.  چون روستاهای ایران را بعنوان یک مجتمع اقتصادی ندانسته اند،  برای همین هیچ آمار و اطلاعاتی از تولید ملی روستاها،  یعنی اولین ابزار علمی اداره روستا نیز وجود ندارد.
      ابتدایی ترین کار برای نمونه روستای ما در چلاسر و جل این است،  که بتوان تولید ملی روستا را آماری کرد،  و شاخصهای مختلف تولید و رشد را نمودار نمود.  البته اگر این را به مسئولین روستا بگوییم،  ممکن است فکر کنند کار بسیار مشکلی است،  ولی اگر میخواهیم نمونه باشیم،  باید آنرا پیگیری نماییم.  شن ریزی و سطل زباله و اینقبیل رفتارهای ساده روستا داری است،  رفتار علمی و عمیق متفاوت است. #روستای_ما, #انوش_راوید
   پرسش از عموم:  آیا شما اطراف خود را بعنوان یک مجتمع اقتصادی مشاع نگریسته اید،  یا یک همراهی محلی؟
……………
   برچسبها:  عقلانیت پایدار, بینش پایدار, انبوه زباله, کفران زندگی, نامه دهیاری, قرن رشد, اقتصاد درونزا, اقتصاد برونزا, روستای ما, زندگی روستایی, اولین ابزار, اداره روستا.
   هشتگها:  #روستای_ما, #اقتصاد_روستا.
…………
عقلانیت پایدار در دانش و بینش علمی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
نماهنگ دانش و تکنولوژی ابزار تمدن سازی می گوید، رایانش کوانتومی تمدن جدید می آورد، و این تمدن بطور کامل متفاوت از تمام دوره های تاریخی است، مشروح در لینک http://www.arq.ir/1470
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.