Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

بحرین استان چهاردهم ایران بود استانی که با نیرنگ و دسیسه استعمار و امپریالیسم در سال 1350 از خاک ایران جدا شد،  که مورد تایید مردم ایران نیست.

بحرین استان چهاردهم ایران

بحرین استان چهاردهم ایران
تصویر نقشه استان چهاردهم ایران،  عکس شماره 3313.
بحرین استان چهاردهم ایران
لوگو با جدید از شکوه تاریخ ایران دفاع نمایید،  عکس شماره 1607.
این برگه بشماره 1017 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
بحرین استان چهاردهم ایران
بحرین استان چهاردهم ایران
      جزیره‌ ایرانی بحرین  ۷۷۸ کیلومتر مربع وسعت دارد.  در گذشته به منطقه ساحلی جنوب خلیج فارس،  حد فاصل بصره تا بحرین امروزی بحرین گفته می‌شد،  و از خاک اصلی کشور ایران محسوب می شد.
بحرین استان چهاردهم ایران
   تصویر نقشه دولتی عثمانی از ابراهیم متفرقه افندی،  از «ممالک ایران»،  حدود 1729 میلادی،  استانبول،  قطیف و بحرین جزو ایران عکس شماره 4079.
بحرین استان چهاردهم ایران

استان بحرین ایرانی است

      استان بحرین را فردی بدیگری واگذار کرد،  که توسط کودتای آمریکایی و انگلیسی شاه ایران شده بود،  و دولت دست نشانده خارجی داشت.  بنابراین از نظر قانونی این واگذاری از جانب مردم ایران و رای مردم ایران نبوده،  و بطور کل باطل است.
      کودتای ۲۸ مرداد 1332 در اینجا،  با طرح و حمایت مالی و اجرایی سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (اس‌آی‌اس) و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بوده است.  در آمریکا از آن به نام عملیات آژاکس نیز یاد می‌شود.  در این کودتای محمدرضا پهلوی و متعاقب دولت دست نشانده صاحبان کودتا را به ایران تحمیل کردند.
      جدا شدن بحرین از ایران در روز ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و با چشم ‌پوشی وی از حاکمیت ایران بر منطقه بحرین صورت پذیرفت.  یعنی زمانی که دولت و شاه کودتای آمریکایی انگلیسی ایران،  از حاکمیت ایران به بحرین چشم پوشی کردند،  آنها نماینده آمریکا و انگلیس نتیجه کودتای 1332بودند.
      مردم ایران آن دولت را تایید نکرده بود،  یعنی آن دولت دست نشانده نمی توانست از جانب مردم ایران اقدامی انجام دهد،  و خود بخود تمام اقدامات آنها از نظر مردم ایران غیر قانونی است.  از نظر مردم ایران بحرین همچنان یک استان ایران محسوب می شود،  و باید در کنترل ملت ایران و دولت قانونی ایران باشد.
بحرین استان چهاردهم ایران

واقعیت دوران باستان

      از قرن ششم قبل از میلاد تا قرن سوم قبل از میلاد بحرین بخشی از شاهنشاهی هخامنشیان بود.  از قرن ۳ قبل از میلاد تا ورود اسلام در قرن ۷ میلادی، بحرین جزئی از شاهنشاهی‌های اشکانیان و ساسانیان بود.  در حدود ۱۳۰ سال قبل از میلاد،  حکومت اشکانیان خلیج فارس را تحت کنترل خود درآورد و نفوذ خود را عمان گسترش داد.  از آنجا که آنها نیاز به کنترل مسیر تجارت خلیج فارس داشتند،  پادگان‌هایی را در سواحل جنوبی خلیج فارس تأسیس کردند.
      در سده سوم میلادی،  ساسانیان جانشین اشکانیان شدند،  و این منطقه را تا زمان ورود اسلام چهار قرن بعد،  به عنوان بخشی از ایران نگه داشتند.  اردشیر بابکان نخستین حاکم شاهنشاهی ساسانیان ایران،  به عمان و بحرین رفت و ساناتروق،  یا ساتیران را شکست داد،  احتمالاً فرماندار اشکانی در بحرین بوده ‌است.  وی پسرش شاپور یکم را به عنوان فرماندار بحرین منصوب کرد.  شاپور در آنجا شهر جدیدی بنا کرد،  و پس از پدرش آن را باتان اردشیر نامگذاری کرد.
      در این زمان بحرین استان جنوبی ساسانی را در بر می‌گرفت،  و ساحل جنوبی خلیج فارس را به علاوه مجمع الجزایر بحرین درآورد.  استان جنوبی ساسانیان به سه ناحیه تقسیم شده بود،  هاگر،  اکنون استان الحفوف، عربستان سعودی،  باتان اردشیر،  اکنون استان القطیف،  عربستان سعودی،  و میشماگیگ،  اکنون جزیره بحرین.  در دوران خانات و سلسله های کوتاه ایران تا زمان صفویه همیشه بحرین و قطیف خاک ایران حساب می شد.
بحرین استان چهاردهم ایران

قرون جدید بحرین ایران

      از سال ۱۵۲۲ تا ۱۶۰۲ میلادی،  بحرین مدت خیلی کوتاه در اشغال پرتغالی‌ها قرار گرفت.  در سال ۱۶۰۲ میلادی،  پس از اخراج پرتغالی‌ها توسط شاه عباس از خلیج فارس،  دوباره حاکمیت ایران بر آن،  به جز دوره‌های کوتاهی از حمله عمانی‌ها،  تا سال ۱۷۸۳ میلادی ادامه پیدا کرد.
      از دوران صفویه جغرافیای سیاسی،  جای جغرافیای قبیله ای دوران قبل تر را گرفت،  و با پیدا شدن نقشه های جغرافیایی،  بوضوح نشان می دهند که بحرین در نقشه جغرافیای سیاسی خاک ایران بوده است.  استان بحرین ایرانی است،  و مردم ایران هرگز این استان را بدیگری واگذار نکردند،  و نخواهند کرد.
بحرین استان چهاردهم ایران
ممالک محروسه ایران
      تا همین صد سال پیش مملکت بمعنی جا و محل و منطقه و شهر و ولایت بود،  اگر از کسی می پرسیدی کجایی هستی مثلاً می گفت مملکت راویدسرا،  در مملکت تنکابن.
      در نقشه های عثمانی  می نوشتند ممالک ایران و یا ممالک آناطولی.  در عهدنامه گلستان بین ایران و روسیه،  ممالک روسیه و ممالک ایران نوشته.  یعنی تمام ولایات و شهرها و روستاها و سرزمینها،  که از آن دولت روسیه و ایران هستند.
      محروسه هم یعنی حراست شده،  بمعنی مناطق و سرزمینها که مورد حراست یک دولت است، واژه ترکیبی آن ممالک محروسه می شود.  تا همین یک قرن پیش،  این تعبیر در ایران و هند و عثمانی در اسناد و نامه های رسمی بکار میرفت.
      روزنامه اختر چاپ استانبول سال 1881 قیمت سالانه این روزنامه را در مناطق مختلف چنین مینوشته است:  استانبول و دیگر ممالک محروسه عثمانیه،  و سپس:  ممالک محروسه ایران.
      عده ای تجزیه طلب که کوچکترین اطلاعی از تاریخ ندارند،  با سادگی یا زرنگی میگویند،  ممالک محروسه ایران،  یعنی ایران همیشه از مملکت های مختلف مانند،  آذربایجان و خراسان و ری و طبرستان تشکیل یافته بود.
      آنها با کم سوادی خود تصور می کنند،  که هیچوقت عملاً کشوری بنام ایران وجود نداشته است.  یا اینکه با زرنگی بیشتر می گویند،  ممالک محروسه،  یعنی اینکه این سرزمینها با زور یکجا نگهداشته شده بودند.
……………
   برچسبها:  بحرین ایران, استان چهاردهم, استان بحرین, واقعیت بحرین, تاریخ بحرین, ممالک محروسه.
………….
بحرین استان چهاردهم ایران
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
ویدیو کمیاب رنگی از کنفرانس‌تهران در سفارت شوروی یا باغ اتابک با حضور چرچیل و استالین و روزولت، آذر ۱۳۲۲ برابر نوامبر ۱۹۴۳. مشروح در http://arqir.com/290
تفسیر نقاشی موزائیکی پمپئی رم باستان، واقع در موزه ناپل ایتالیا، دروغی دیگر از الکساندر کبیر غرب است. تاریخ دانهای غربی بدروغ می گویند نبرد ایسوس الکساندر و داریوش سوم است. مشروح در http://www.arq.ir/161
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید