Skip to main content
 
کارت بازرگانی و کارت پیله وری
 
 صفحه 1680 پیوست اداری و ثبتی و دیوانی است.
 عکس کارت بازرگانی،  عکس شماره 7765 .
مختصری از نحوه صدور کارت بازرگانی
1- تعریف کارت بازرگانی
2- کاربردهای کارت بازرگانی
3- موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی
4- صدور کارت بازرگانی
5- قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور کارت بازرگانی
6- مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی (اشخاص حقوقی)
7- مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی  (اشخاص حقیقی)
8- ابطال کارت بازرگانی
تعریف کارت بازرگانی
کارت بازرگانی، مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شورای اسلامی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد .بر اساس مقرراتی که در حال حاضر در دست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یکسال می باشد . تمدید کارت بازرگانی با ارائه مدارک لازم برای برای مدت مذکور انجام می گیرد و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب ادامه می یابد.
کاربردهای کارت بازرگانی
ثبت سفارش و ترخیص کالا
واردات از مناطق آزاد
مبادرت به حق العمل کاری در گمرک
صادرات کلیه کالاهای مجاز
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از :
شرکت تعاونی مرز نشینان
ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که در بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند
پیله وران
کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار
کالاهایی که صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد
ماده 3- قانون مقررات صادرات و واردات : مبادرت به امر صادرات و واردات کالا بصورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تایید وزارت بازرگانی می رسد.
صدور کارت بازرگانی
برای صدور کارت بازرگانی دائم باید از طریق اداره کل ثبت شرکتهای محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتی و گواهی پلمپ دفاتر  نمود و سپس به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مرکز استان محل فعالیت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تکمیل پرونده و امضا کارت در اتاق مربوط جهت تایید نهایی به اداره کل بازرگانی استان مربوطه مراجعه کرد . کارت بازرگانی شرکت های خارجی جهت تایید به اداره کارت بازرگانی وزارت  ارسال می شود .
به موجب تصویبنامه شماره 80163/ت/68663 مورخ 17/12/76 *** شرکتهای تعاونی باید کارت بازرگانی خود را از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت نمایند .
قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی
الف ـ بند 2 ماده 10 آیین نامه مقررات صادرات و واردات 73/02/06
کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستانها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند صادر می گردد.
تبصره : کلیه شرکتهای تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفا" از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می نمایند .
2-1-1 اشخاص حقیقی ایرانی .
2-1-1 داشتن حداقل سن 23 سال تمام  .
2-1-2 داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
2-1-3 داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به نأیید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدرک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
2-1-4 داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت ، اعم از ملکی یا استیجاری .
2-1-5  داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی .
2-1-6 داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی .
2-1-7 عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمانها ی دولتی و قوای سه گانه .
2-1-8 عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب .
2-1-9 نداشتن محکومیت کیفری .
2-2- اشخاص حقیقی غیر ایرانی :
2-2-1 داشتن حکم شرایط مقرربرای اشخاص ایرانی باستثنای برگه پایان خدمت وظیفه  یا برگه معافیت .
2-2-2 داشتن برگه کار و اقامت معتبر.
2-2-3  عمل متقابل کشور متبوع  آنها در مورد ایرانیان معتبر آن کشور در موارد خاصی که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متقاضی متقاضی به تشخیص وزارت ضرورت داشته باشد . وزارت مذکور میتواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط محل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن محل متقابل به اتاق بازرگانی صنایع  و معادن ایران اعلام نماید.
اشخاص حقوقی (اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده ، سپس در ایران به ثبت رسیده باشد .
2-3-1 مدیران عامل ورئیسان هیأت مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر در بند های (2-1-1) ،  (2-1-2)  ، (2-1-7) ، (2-1-8) ، (2-1-9) ، (2-2-2) ، (2-2-3) باشند .
2-3-2 مدیران شرکتهای تعاونی  و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع ، مشمول محدودیت بند(2-1-7 ) نخواهد بود .
2-3-3 مدیران شرکت دولتی ، شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های موضوع حفاظت صنایع ، که حکم مدیریت آنها توسط سازمان دولتی یا نهاد ذی ربط صادر شده باشد. از ارائه گواهی بند موضوع بند (2-1-9) معاف خواهند بود .
2-3-4 شرکتها باید واجد شرایط در بندهای (2-1-4) ، (2-1-5 )، (2-1-2) و (2-1-8) باشند .
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی (اشخاص حقیقی)
1. در خواست صدور کارت بازرگانی
2. کپی مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)
3. کپی کارت ملی
4. تکمیل 1 برگ فرم مشخصات بازرگانی(تایپ فارسی)
5. اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی(فرم الف)
6. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی(فرم د)
7.دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
7.اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکتها
12.اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه
13. 2 قطعه عکس 4×3 (جدید،تمام رخ،ساده با ‍‍پس زمینه سفید)
14.یک سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی(حداقل سن 23 سال تمام)و رویت اصل آن
15.دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
16.دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار.(در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار،ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند،چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند،ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.)
17.اصل و فتوکپی فیش 440000 ریالی در وجه سازمان بازرگانی
18.اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.
تذکر 1. کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر 2. در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی می باشد.
تذکر 3. هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی (اشخاص حقوقی)
1- تکمیل یک برگ فرم مشخصات بازرگانی .
2- اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف).
3- اصل و کپی فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء منقاضی توسط  دفاتر اسناد رسمی (فرم د).
4- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تایید اداره ثبت رسیده باشند
5- اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها .
6- اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه .
7- دو قطعه عکس 4*3  (جدید ، تمام رخ ،سالم با ‍‍پس زمینه سفید).
8- دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 23 سال تمام )و رؤیت اصل .
9- دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رؤیت اصل ان .
10- دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل کار در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار ارائه  دو سری کپی از کلیه صفحات سند و رؤیت اصل سند . چنانچه به  صورت شاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این سند رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرفین متقاضی الزامی است .
تذکـــر :
1-  عدم اشتغال تمام وقت در دستگاهای دولتی (قوای سه گانه )
2-  حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است .
3-  هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند داشته باشد .
ابطال کارت بازرگانی
ابطال کارت بازرگانی ممکن است اختیاری یا اجباری باشد .
الف –ابطال اختیاری (انصراف)
اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن کارت بازرگانی می توانند با ارائه مدارک ذیل به اتاقهای بازرگانی و تعاون اداره کل مقررات صادرات و واردات یا سازمانهای بازرگانی استانها تقاضای ابطال کارت نمایند .
اشخاص حقوقی :
1-  تقاضای شرکت
  2- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهار نامه مالیاتی آن پذیرفته شده است .
  3-  اظهار نامه ابطال ثبت  دفاتر تجاری .
4- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهام عام و خاص و تعاونی ها و صورتجلسه  هیأت  مدیره برای سایر شرکتها .
  5- تصویر روزنامه رسمی اعلام رسمی  انحلال شرکت و در صورت انحلال شرکت نیازی به ارائه مدارک مذکور در ردیفهای 3 و 4 نمی باشد .
6- ارائه اصل کارت بازرگانی .
   اشخاص حقیقی :
1- تقاضای شخص .
2- گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی آخرین سالی که تا آن زمان اظهارنامه مالیاتی آن پذیرفته شده است  3- اظهار نامه ابطالی ثبت دفاتر تجاری.
4- ارائه اصل کارت بازرگانی .
ب : ابطال اجباری :
در صورتی که بعد از صدور کارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است وزارت بازرگانی میتواند رأسا" نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد میرساند . لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید (بند 1 ماده 10 مکررات صادرات و واردات )
ضمنا" افرادی که مرتکب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرک ایران اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت علاوه بر مجازات های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان بصورت موقت یا دائم محکوم و کارت بازرگانی نیز باطل می شوند . در صورتی که موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بود.           
تبصره 1 –محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مانع از ترخیص کالایی که طبق مقررات قبل از محرومیت برابر گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود (ماده 30 قانون امور گمرک)
تبصره 2- به هر جهت ابطال کارت بزرگانی چه در صورت اختیاری و چه بصورت اجباری توسط اداره بازرگانی (معاون بازرگانی خارجی) وزارت بازرگانی انجام می شود .
ح- تعلیق کارت بازرگانی :
در مواردی که کارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مفقود و یا به سرقت میرود متقاضی می تواند برای پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از کارت توسط دیگران درخواست تعلیق کارت بازرگانی خود  را با ارائه مدارک زیر نماید .
  درخواست کتبی شخص اعم از حقیقی یا حقوقی .
   آگهی موضوع در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار .
   در صورتی که کارت به سرقت رفته باشد علاوه بر مدارک مذکور گواهی اداره آگاهی لازم است .
 
 
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir