Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ درک تجربه های استراتژیک در ایران
      اگر نان در دست ما نیست،  در دست دیگران هست،  باید از تجربه دیگران درس گرفت.  اهل علم و فن و تخصص،  درباره استراتژی می دانند،  این نیز مانند همه موارد بر دو اصل آموزه های علمی و تجربی استوار است.  درباره بخش های علمی کتبی و شفاهی آن زیاد گفته و نوشته اند،  اما درباره بخش های تجربی آن کمتر گفته شده،  این بخش بقدری زیاد است،  که تمام نشدنی است.  من سعی می کنم در این صفحه تجربه هایی از دید و درک تجربه های استراتژیک بنویسم،  تجربه های کلان و کشوری و یا تجربه های کوچک و متوسط شخصی و شرکتی.
تاریخ درک تجربه های استراتژیک در ایران
تصویر انوش راوید در یک سایت تاریخی،  عکس شماره ۳۴۳۲.
تاریخ درک تجربه های استراتژیک
تصویر لوگو درباره دانایی نوین و قدرت تشخیص اندیشه کنید،  مشروح در اینجا،  عکس شماره.۱۶۱۹
ادامه پیش گفتار
      در تاریخ ایران استفاده و درک از تجربه های استراتژیک تدوین شده نیست،  اما در بخش هایی از گذشته های دور دیده می شود،  مانند در کتیبه بیستون و یا در شاهنامه فردوسی،  ولی در هیچ کجا بطور مستقیم و علمی این تجربه ها تدوین نشده.  این صفحه را نوشته و امیدوارم اشخاص متخصص پیدا شوند،  تا تجربه های استراتژیک را علمی تدوین کنند،  تا از آنها در همه بخش ها استفاده شود.  من تا آنجا که بتوانم مطالب مهم را در اینجا گرد آوری می کنم،  البته بمنظور درک نه یادگیری.  وقتی این درک وجود نداشته باشد،  هیچی چیز نخواهد بود،  و همه چیز داستان های بی سرانجام می شوند.
این صفحه پیوست تاریخ استراتژی در ایران است
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
شبه کودتای ترکیه
      در تاریخ ۲۵ تیر ۹۵ چیزی مانند کودتا در ترکیه اتفاق افتاد،  درباره این اتفاق زیاد نوشته و خواهند نوشت،  و در اینترنت فراوان است،  اما من می خواهم نگاهی متفاوت به این جریان داشته باشم.
ارتش های پزی و پوکی
      درباره کودتای الکی ترکیه خیلی ها خیلی چیزها گفته و نوشته اند،  اما هیچکدام درباره موضوع مهم ارتش های توخالی پزی و خالی بند پوک هیچ نگفته اند.  پز هایی که می گویند چهارمین و یا پنجمین ارتش جهان است،  ولی می بینیم به چه راحتی با یک ترفند نفوذی یک کودتای الکی،  و سپس با ۲۰۰ تا ۳۰۰ لباس شخصی،  که فقط با تفنگ های دستی مسلح بودند،  تحقیر می شود و فرو می ریزد،  و یه دفعه تمام فرمانده ها دستگیر و کتک می خورند و کشته می شوند،  بدون کوچکترین اطلاعات و ارتباطات توسط یگان های ارتش با یکدیگر،  و تحلیل های جنگی و چریکی و سیاسی و جاسوسی و نفوذی در ارتش،  و بدون کوچکترین مقاومت نظامی و دفاعی.  ارتش های پزی و پوکی و خالی بند،  که زورشان فقط به ملت های بی پناه و بی گناه می رسد.
      این ارتش به اصطلاح قوی،  اصلاً فکر نکرد،  چون نداشت،  که شاید این نفوذ در ارتش و ایجاد شبیه کودتا توسط اسرائیل یا روسیه و آمریکا یا غیر،  و در جهت ایجاد طعمه و قلاب برای نوک زدن اردوغان،  و سپس از بین بردن سیستم و نظم موجود در منطقه و ترکیه بوده باشد،  که در نهایت صدمات جبران ناپذیری به ترکیه خواهد زد،  قلابی که دهان آنها را پاره می کند.  این موضوع می توان درسی برای سازمانها و نیرو های مسلح ایران باشد،  تا با تجزیه تحلیل های جدید،  برنامه های موضعی و تحلیلی و دفاعی جدید و بهتر اتخاذ کنند.
تاریخ درک تجربه های استراتژیک در ایران
   عکس از اجساد فرماندهان رژیم شاه سابق ایران،  و عکس تعدادی از فرمانده های کتک خورده ارتش ترکیه،  عکس شماره ۸۶۱۲.
تاریخ درک تجربه های استراتژیک در ایران
   عکس از لباس شخصی ها که تعدادی نیز از احرار شام سوریه بودند،  عکس شماره ۸۶۱۳.
تاریخ درک تجربه های استراتژیک
  عکس از سه مرد دلاور مقاوم و مبارز در تاریخ،  نادرشاه افشار، مصطفی کمال، جوزف تیتو،  عکس شماره ۸۶۱۴.
      حرکت های جدید دفاع مردمی،  و دگرگونی های سیاسی اجتماعی در ترکیه بزودی آغاز می شود،  مانند:  عبدالله ویران از احرار شام،  عکس ۸۶۱۳ سمت راست،  که سَر سرباز اصالتاً کُرد ارتش ترکیه را برید،  دو روز بعد از جنایت،  با یازده گلوله جلوی خانه اش در استانبول به هلاکت رسید.
تاریخ درک تجربه های استراتژیک
   تصویر بمباران مناطق مسکونی کردنشین کشور،  ترکیه توسط نیروی هوایی این کشور،  عکس شماره ۸۶۱۵.
تاریخ درک تجربه های استراتژیک
اینفوگرافی کودتای نافرجام در ترکیه از آغاز تا پایان، عکس شماره ۸۶۱۶.
   مهم:  قبل از اینکه بقدرت بازو نازیده شود،  باید دانایی بالا رود،  توانایی و ارزش ارتش و همه تشکیلات حرفه ای،  نیازمند افراد متخصص و باهوش و داناست،  نه تعداد نفرات و ابزار های زیاد.
      بسیاری از مفسران یا حتی فرماندهان ارتش ترکیه می گویند،  بخشی از ارتش خودسر اقدام به کودتا کرد.  همانطور که در بالا نوشتم صحبت من درباره کودتای ترکیه یا شبیه کودتا نیست،  صحبت من درک از تجربه استراتژیک است،  یعنی این چه ارتش بزرگ و مهمی است،  که براحتی بخشی از آن می تواند کودتا کند،  یعنی یک نیروی دشمن براحتی می تواند،  ارتش را با ترفند های مختلف از هم بپاشد.
      گاهی نیز می گویند کار فتح‌الله گولن است،  درصورتیکه با نگاه بسابقه فکری و ذهنی اسلام گرایی ویژه این نوع سیستم فکری،  اینها همه در یک جهت بوده و هستند،  و بسیاری از گفته ها و نوشته های آنها در رابطه با مخالفت شان با یکدیگر،  ترفند های مختلف است،  و نباید با سادگی پذیرفت،  نمونه واضح آن کلیپ سخنان فتح‌الله گولن است،  که در آن از ایرانیها اظهار تنفر می کند،  آن کلیپ را در اینترنت بیابید.
      گاهی نیز می گویند کار خود اردوغان بود،  بنظر من با تحلیل رفتار و فکر و توانایی اینها،  امکان نداشت چنین چیزی را انجام دهند.  اینها در مدت داشتن دولت و حکومت،  توانایی ایجاد طرح و برنامه و انجام آنرا نداشته اند،  و حتی در دو سال گذشته برای چند کارشان مثلاً در رابطه با جنگنده ساقط شده روسی،  و ماجرای کشتی مرمره و غیره،  خراب کاری و معذرت خواهی بود.
   مهم:  کار های کلان،  طرح و نقشه های بلند مدت،  با کار فکری و اندیشه های باز نوآور سازمان یافته علمی می خواهد،  افرادی با دید ضعیف و فسیل نمی توانند چنین باشند.
مطالب جالب در رابطه با کودتای ترکیه،  از اینترنت
       در اینترنت پر از مطالب و تحلیل های مختلف درباره چیزی به نام کودتای ترکیه است،  در زیر مطالب منتخب خوب را می نویسم.
   کودتای ترکیه ــ  نه تئاتر بود… — نه کودتا… —  نه نمایش.
هدف نابودی ارتش و قسمتی از سریالی بود که برای ترکیه توسط غربی ها ساخته شده،  که ادامه خواهد داشت…
کی گفته کار اردوغان بود که محبوب بشه تا بتونه سرکوب کنه… او بیشتر از همه تحقیر شد و خواهد شد…
کسانی که از بیرون این سریال را طراحی کردن، کشور ترکیه را هدف قرار دادن. نه این حزب و یا آن حزب را،  به هیچ عنوان هم به فکر مردم نیستند. چون نونشون تو تضعیف هست.
اولین خبر را CNN آمریکا داد:  حال رئیس جمهور خوب است و جایش امن است. یعنی مردم گوش به زنگ باشید…
تعدادی از ارتشی ها که اشتباه کردن و دست به این کودتا زدن، و از آنها سوء استفاده شد خبر نداشتن این کودتا قرار نیست فرجامی داشته باشد.
نمی دونستن رو دست می خورند و CNN ترکیه قراره با گوشی آی فون و با فیس تایم درخواست رئیس جمهور را پخش کنه که مردم به خیابان ها بیائید / برای همین زمانی که ارتش تلویزیون ملی ترکیه را اشغال کرد، در بیانیه ای اعلام کردن او محاکمه خواهد شد… در واقع کار را تمام شده می دانستند…
کودتاچیا خیلی زود بعد از پیام اردوغان از CNN ترک، فهمیدن وارد بعد بازی شدن.
چون زنگ زدن به شماره یک موبایل و یک شبکه به این راحتی ها نیست ، اونم در این شرایط…
حالا اردوغان چه بخواهد و چه نخواهد باید خیلی از ارتشی ها را محاکمه کند…
درحالی که ارتش بدون هیچ مقاومتی تصمیم گرفت تسلیم شود. عده ای با شلاق زدن ارتشی ها، آنها را تحقیر و ذلیل کردن. در صورتی اون کسانی که شلاق خوردن نه تیری شلیک کردن نه مقاومتی … فقط پل را بسته بودن…
فکر نمی کنم اگر شما جزء ارتش ترکیه بودید با این رفتارها دوست داشته، دیگه برای ارتش خدمت کنید و حتی جلوی داعش و مخالفین ترک بجنگید….
هدف این سریال ابتدا نابودی ارتش ترکیه بود و با محاکمه ارتشی ها توسط اردوغان تضعیف ترکیه وارد فاز جدید خواهد شد….
یکماه دیگه مردم ترکیه که آروم می شوند از خود می پرسند این چه رئیس جمهوریه که از روسیه عذر خواهی کرد و با اسرائیل آشتی کرد و با سوریه هم کنار آمد. مدت ها هم نفت داعش را می خرید، مملکت داری هم که بلد نیست و ارتش اینجوری کودتا کرد… اردوغان محبوب نخواهد شد و از بین هم نخواهد رفت/ چون غربی ها می تونستن CNN ترک را در اختیارش نزارند و ترتیب دستگیرش هم بدهند. ولی قرار نبود کودتا فرجام داشته باشه و قرار نیست وضع ترکیه بهتر بشه… قراره تضعیف و تضعیف تر بشه…
از همه جالب تر آمریکا براش پیغام فرستاده مایلیم باهات همکاری کنیم!!!  یعنی بهش گفتن فهمیدی با CNN ترک و شبکه اجتماعی و یکی از تلفن های همراه کشورمون نجاتت دادیم، هیچ کس اندازه اردوغان تحقیر نشد…
قسمت دوم سریال بعد از محاکمه ها و اعتراض (احزاب مخالف) و استعفای بعضی از ارتشی هایی خواهد بود که با ارتش خداحافظی خواهند کرد… چون رفتار مشکوک شلاق زدن ارتش و تنبیه کردن ارتش جلوی دوربین ها خیلی حرفه ای صورت گرفت.
ما زمان انقلاب به ارتش گل هدیه کردیم و ارتش را خورد نکردیم،  ولی امروز ارتش ترکیه خورد شد
تعدادی هم که با هلیکوپتر در خاک یونان وارد شدن تا پناهنده شوند،  یعنی این پرونده باز خواد بود و سریال تضعیف ترکیه توسط شیاطین بزرگ ادامه خواهد داشت…
حالا ترکیه به غیر از حمله از بیرون و بمب گذاری در داخل با اختلاف های داخلی روبرو خواهد شد،  چون اردوغان مجبوره محاکمه کنه و دیگه نمی تونه شبکه های اجتماعی را فیلتر کنه.
شاهرخ زرگری سامانی شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۲۲
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.
 
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x