جریان فراروایت در ادبیات ایران

جریان فراروایت در ادبیات ایران هر کدام از علوم دارای یک روایت هستند،  که در درون خود بی شمار روایت ریز و درشت دارند.  جریان فراروایت
جریان فراروایت در ادبیات ایران
 پیش نویس
      جریان فراروایت در ادبیات ایران هر کدام از علوم دارای یک روایت هستند،  که در درون خود بی شمار روایت ریز و درشت دارند.  جریان فراروایت قبل از هر چیز انسان را یک روایت می داند،  که تمام روایتها در درون آن شکل گرفته اند،  و هر کدام در راه تحول خود پیش میروند.  ادبیات نیز از نظر این جریان یک روایت است،  که در سطوح مختلف درون روایتی میتوان در آن به فراروایت رسید.  یعنی اگر شعر و داستان هر کدام یک روایت هستند،  فراروایت حاصل همراهی و سهمی است،  که این روایت ها از هم دارند،  که در نهایت به مخلوط وارگی از هم میرسند و گونه فراروایت را شکل میدهند.  در ادامه نمونه آثاری در این زمینه از صفحه رسمی این جریان در فضای مجازی انتخاب کرده ایم که در اختیار شما علاقه مندان گذاشته خواهد شد.
 
https://t.me/fararavayat
جریان فراروایت در ادبیات ایران
تصویر از کانال تلگرام جریان فراروایت،  عکس شماره ۹۳۱۱.
جریان فراروایت در ادبیات ایران
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره ۱۵۲۹.
این برگه بشماره ۱۳۸۰ پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد . . .
جریان فراروایت در ادبیات ایران
داستانک فراروایت
برخی از نویسندگان جریان فراروایت
میثم رجبی
جریان فراروایت در ادبیات ایران
مردی به وقت پیاده رو
ایستاده ها
دیروز فصل مردگی
برای کودکان کار
جریان فراروایت در ادبیات ایران
 
کتاب دیوارهای ناتمام
جریان فراروایت در ادبیات ایران
اندازه یک فانوس روشنی می خواهم
اندازه یک فانوس روشنی می خواهم
تصویر کتاب اندازه یک فانوس روشنی می خواهم،  عکس شماره ۹۳۷۶.
      مجموعه فراروایت،  به قلم:  آوا خورشیدی،  با مقدمه استاد میثم رجبی،  انتشارات:  مختومقلی فراغی در شهر گرگان.

پرچم و نشان تارنمای ارگ ایران
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

کلیک کنید: تماس شما

املاک ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید:  ارگ یا ارک

کلیک کنید فهرست ارگ ایران

درباره وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: پارسی سخن بگیم

 فروشگاه ها و گردشگاه ها

کلیک کنید دانلود های ارگ

کلیک کنید:  لینکدونی ارگ ایران

کلیک کنید تقویم ایرانی

جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران

کانال ارگ ایران

کتابهای مهم تاریخی در ایران

کلیک کنید:  دوران های تاریخی ایران

 اکلیک کنید:  ایران و ایرانیان ارگ

کلیک کنید: موزه مجازی ارگ ایران

کلیک کنید:  پرسش و پاسخ های وبسایت

هواداران وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: مستندهای نماشای ارگ ایران

آپارات وبسایت ارگ ارگ ایران

کلیک کنید:  جالب خواندنی شنیدنی دیدنی></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/611 -->
 <!-- start logo cod off http://arq.ir/630 --><p align=

کلیک کنید: دیدنی های ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/630 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/118 --><p align=

کلیک کنید: مدنی و اجتماعی ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/118 -->
<!-- start logo cod off http://arq.ir/100 --><p align=

کلیک کنید: ویژه ارگ ایران></a></p><!--finish logo cod off http://arq.ir/100 -->

<!-- start logo cod off http://arq.ir/510 --><p align=

مطالب فنی و مهندسی وبسایت ارگ ایران

کلیک کنید: آینده بینی ارگ ایران

کلیک کنید: کارگاه اندیشه ارگ ایران

کلیک کنید:  تماس با ما
وبلاگ-کد جستجوی گوگل

Share

املاک ارگ ایران