بایگانی دسته: ویژه وبسایت

مطالب ویژه وبسایت

داستان آگهی شما در ارگ ایران

داستان آگهی شما در ارگ ایران داستانی برای یاری رسانی به ارگ ایران است،  ارگ ایران برای گسترش تصمیم به آگهی گرفتن نموده است. داستان آگهی شما در ارگ ایران پیش نویس       داستان آگهی شما در ارگ ایران داستانی … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در ویژه وبسایت | برچسب‌شده | یک پاسخ

دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی

دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی در میان ما هستند،  افرادی که با دروغ و شیادی سعی می کنند جغرافیا و هویت و تاریخ ایران و ایرانی را زیر سوال ببرند و هیچ شمارند. دشمنان جغرافیا هویت تاریخ ایرانی پیش نویس … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | پاسخ دهید:

رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی

رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی برای ادامه حیات ایران و ایرانی در قرن ۲۱ اهمیت فراوان دارد.  قوانین ناسیونالیسم ایرانی اول از همه دمکراسی خواهی و برپایی و نگهداری آزادی اندیشه و قلم است. رعایت قوانین ناسیونالیسم ایرانی پیش نویس       … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | ۳ پاسخ

سرگردانی در شالیزار بدون نقشه

سرگردانی در شالیزار بدون نقشه سرگردانی یک ارباب رجوع به یکی از ادارات است.  وظیفه همه مردم است،  که از مشکلات اداری بگویند و بنویسند،  تا نسبت به رفع آنها اقدام شود. سرگردانی در شالیزار بدون نقشه پیش نویس       … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | یک پاسخ

داستان اولین ماجرای اداری ثبتی

داستان اولین ماجرای اداری ثبتی انوش راوید برای گفتن و نوشتن از یک ماجرای عادی اداری در ایران نیست،  برای ایجاد درک نیاز به کار حرفه ای فنی و تکنولوژیکی در ادارات است. داستان اولین ماجرای اداری ثبتی پیش نویس … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در مدنی ایران, ویژه وبسایت | برچسب‌شده | یک پاسخ