Skip to main content
نظرات شبهات پرسشها پاسخها 58 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی و شبکه های اجتماعی و ایمیل است.  پرسشها خلاصه شده،  درود و سپاس،  خوب و بد،  و اينقبيل را حذف كردم،  و تا آنجا كه شده اشتباه های املايی و انشايي آنها را اصلاح نموده ام.  لازم به ذکر است تمام نظرات و پرسشها را پاسخ میدهم،  ولی ممکن است چند روز زمان ببرد.  خواهش میکنم دیدگاه های شخصی سازی ننویسید،  دیدگاه های تخصصی بنویسید.

نظرات شبهات پرسشها پاسخها 58

نظرات شبهات پرسشها پاسخها 58 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی و شبکه های اجتماعی و ایمیل است
تصویر انوش راوید یک سایت تاریخی،  عکس شماره 3698.
نظرات شبهات پرسشها پاسخها 58 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی و شبکه های اجتماعی و ایمیل است
لوگوی پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره 1625.
این برگه بشماره 1502 پیوست لینک زیر است:
نظرات شبهات پرسشها پاسخها 58
نظرات شبهات پرسشها پاسخهای 58
   پرسش بهزاد 6874:  درود فراوان آقای راوید عزیز میخواستم بپرسم مسلمانانی که چند صد سال زودتر از غربی ها توانایی داشتند بزرگترین و بهترین کشتی ها را بسازند و تا آنسوی قاره را طی کنند، نتوانستند هواپیما بسازند و با هواپیما وارد قاره شوند؟؟
   پاسخ انوش راوید:  عکس شماره 6134
نظرات شبهات پرسشها پاسخها 58 شامل تعداد ديگری از پرسشها و پاسخهای قابل توجه پستهای مختلف تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی و شبکه های اجتماعی و ایمیل است
تصویر یک تکه از آثار مصر باستان،  عکس شماره 6134.
      در آثار هیروکلیف مصری 3000 ساله،  مانند بالگرد و هواپیما و سفینه و زیر دریایی و تانک جنگی زیاد دیده میشوند،  ولی تاکنون هیچ اثر واقعی از ساخت آنها در دوران باستان دیده نشده است.
   نظر بهزاد 6875:  این عکس نمونه یک زن است،  که نشان دهنده قرابت ایرانیان با مردم جنوب اروپا است.  ویژگی ایشون کوچکتر بودن فک هست،  ولی متاسفانه کمی مشکل چشم دارند،  که خطوط چشمانشان بلند تر هست.  اما اصل چهره با وجود فک زیبا و تیز بسیار درخشان هست.  در ایران متاسفانه همانند ایشون خیلی خیلی کم پیدا میشود،  ولی در جنوب اروپا و آمریکا به فراوان از این چهره ها وجود دارد. 
توضیح ارگ ایران:  عکس بدلیل روزنامه نگاری پست نشد.
   پاسخ انوش راوید:  بمنظور بررسی های تاریخی و جغرافیای تاریخی و تاریخ اجتماعی،  این نوع ویژگیهای گفته شده ارزش ندارند.  در گذشته های تاریخی،  زبان، دین، فرهنگ،  مورد نظر برای گسترش تاریخ بود.  کلاً ژن و ژنتیک برای تاریخ نویسی یک دروغ و حقه بازی است،  و هنوز علم درست و کاملی نیست.
نظر شما چیست؟
   پرسش رسول 6876:  ترک تبار یعنی چه؟
   پاسخ انوش راوید:  ترک تبار ایرانی و در قاره کهن،  بخشی از انشعابات تمدن کهن ار یا ایر میباشند،  تبار ایر به هندو ایرانی منشعب از هندو اروپایی معروف شده است.  درباره ریشه تاریخی ترک تبارها گفته های مختلف زیادی وجود دارد.
تعریف کلی ترک تبار آسیایی می شود،  بخش از مردم که خود را در ریشه اوراسیایی زبان ترکی میدانند.  ترک تبارها دارای صفات مختلف چهره ای و زیستی و زبانی هستند،  بهمین جهت باید مطالعه درباره ترک تباری خیلی حرفه ای باشد.
   پرسش حسین 6877:  کمک در مفهوم اسم روستایی در استان خراسان جنوبی و شهرستان قاین و بخش مرکزی با قلعه قدیمی و قدمت نامشخص، با قبرستان قدیمی و قدمت نامشخص و قنات قدیمی و قدمت نامشخص،  بنام رزدنبل میخواستم لطف میکنید .
   پاسخ انوش راوید:  ریشه یابی نام مکانها مشکل است،  بویژه که باید پژوهش میدانی صورت گیرد،  اما در جمع و بنا به داده های مشابه:
  ــ  رزدنبل = ارز = زمین + دنبل = تپه و نیز محصول.
  ــ  رزدنبل = سرزمین پر برکت.
      در مطالعاتم میان کتب قدیمی این واژه را در نظر میگیرم،  و اگر معنی و ریشه یابی دیگر دیدم،  بشما خبر میدهم.  پاینده باشید.
   نظر یک لات 6878:  جفنگیاتی که نوشتی دادا ساقیتو عوض کن،  بهتره بری جنس خوب تهیه کنی اینقدر جفنگ نگی.
   پاسخ انوش راوید:  معمولأ افرادی که غیر موضوع و اهانتی میگویند،  باید حذف کرد،  تا محیط فقط برای علاقمندان باشد.  جایگاه کامنت برای نوشتن پرسش و نظر درباره موضوع مربوطه است،  در اینترنت و نتیجه سبک کار سیستم آموزشی،  پر شده افرادی که هیچ شعور و سواد و ادب ندارند،  بهمین جهت حتماً باید آنها دور انداخت و بلاک کرد،  مانند بشر نظر بالا.
   پرسش تورک 6879:  تومریس یک روس سکا بود نه اسلاو و سکا ها ترک تبارند.
   پاسخ انوش راوید:  گفته های بی سند و مدرک زیاد است،  سند و مدرک شما چیست؟
   پرسش سیروس:  آیین مزدایی پس از دوران ارشک هخامنشی به وجود آمد.  با توجه به کتیبه های شاهان هخامنشی هیچ گاه همچون ساسانیان خود را مزدیسنا معرفی نکردند ، غربی ها خیلی سعی میکنند هخامنشیان را دشمن آیین مهرپرستی نشان دهند زیرا میخواهند میترایسم را مصادره برای رومیان اروپا کنند.
   پاسخ انوش راوید:  تمام مردم زیر ریشه ایر،  یا اصطلاح کذایی هندو اروپایی و هندو ایرانی دین مهری داشتند،  که در تمام آثار دیده میشود.  دین مهری با دین میترایی متفاوت است،  دین مهری دوران تمدن،  از جنوب ایران و تمدن کهن جی بود،  و ریشه در دین قبایل اولیه شمال آفریقا داشت.  دین میترایی ریشه در ساتراپ هخامنشی گندهار دارد،  و قبل از آن در هیچ جا دیده نشده است.  درضمن دین مزدایی سابقه چهار هزار ساله در تمدن ایران دارد.  در ارگ ایران توضیح دارند.
   پرسش مازیار 6880:  روم همان کوردهای ماد نژاد نسل اسکندر آرومی فرزند خلف کرمانشهر…..
   پاسخ انوش راوید:  اور و روم به معنی شهر هستند،  و با پسوندها و پیشوندها هویت مکانی مییابند،  مانند ارز روم،  ارومیه و اورشلیم که می شود شهر سلم پسر فریدون.  تمام مردم زیر شاخه ایر،  همه از یک تیره و زبان هستند،  در طول هزارهها با دینهای مختلف از هم جدا شدند،  و جدایی در زبان آنها،  گویشهای مختلف بوجود آورد.  بزبان فردوسی مردوک و ایشتار بتی،  دشمن کردهای آتشی بودند،  و سپس توسط مادها براندازی شدند.
   پرسش جواد 6881:  تفاوت مزدایی با مزدیسنا چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  مزدایی یعنی خدایی،  بر ضد بت پرستی.
  ــ  مزدا = مز = بزرگ، مزیت + دا = دانا = بزرگ دانا.
  ــ  مزد یسنا = سوره مزدا = فلسفه ای از مزدایی.
در واقع دینهای ابراهیم مزدایی هستند،  نفوذ یهودی در تاریخ نویسی،  باعث شده ابراهیم جای مزدا را بگیرد.
  ــ  اهورامزدا =  مرد حوری بزرگ دانا = خدا.
ایرانیان از ابتدای مادها بروشنی مشخص است،  مزدایی بودند،  همان زمان در بین النهرین دینها بت پرستی بود.  بهمین جهت ایرانیان یک دوره در تاریخ اجتماعی از مردم شرق و غرب جلو بودند،  و راحت توانستند به آنها پیروز شوند.
   پرسش بهناز 6882:  زرتشتیها چه زمان بهند رفتند؟
   پاسخ انوش راوید:  از ابتدای پیدایش دین زرتشت تا همین اواخر رفتند و آمدند.  تاریخ سراسر مهاجرت مردم است.  اما باید پرسید آثار تاریخ زرتشتی در هند چیست؟  من آثار مهم قدیمی از زرتشتیهای ایرانی در هند پیدا نکردم،  چند مورد هست،  که مربوط به کمتر از دویست سال گذشته است.  اینهمه میگم پژوهش کنید،  فکر را جلو بکشید،  و اغفال تاریخی نویسی استعماری نشوید، ساده نباشیم.  با امکانات وسیع امروزی،  بگردید پاسخ اینقبیل پرسشهای این چنین خود را بیابید.
   پرسشهای مهدی 6883:  1 ــ  این سکاها از همون ساخا استان شروع کردن حمله به روسیه و چین و اروپا و بعد بغداد یا اول اومدن مرکز ایران بعد حمله کردن؟
۲ ــ  برای چه حمله کردن؟  ۳ ــ  چرا با اینکه تا قلب اروپا آمده بودند و می توانستند تا کل اروپا پیشروی کنند کارشان را نصف نیمه ول کرده و آن مناطق را به حال خود رها کردند؟
۴ ــ  پایتخت شان کجا بود؟  5 ــ  حکومتشان توسط چه کسانی ریشه کن شد؟
   پاسخ انوش راوید:  بارها در تارنما نوشتم این تارنما،  اشخاص اهل پژوهش می خواهد،  هر که می تواند ادامه دهد،  و هر آدمی که معنی پژوهش را نمی داند،  بی خیال این تارنما.  شما که این پرسشها را روزانه چند مورد دارید،  درباره پرسش های خود تحقیق،  و سپس پرسشها را با پاسخهای خود منتشر کنید.
      ساخاها یا سکاها یا سغدها و… نام دیگری برای ایران شمالی است،  وسعت بیش از ده میلیون کیلومتر مربع،  در طول تاریخ چند هزار ساله داشتند.  معنی این وسعت و تاریخ می شود،  مطالعات زمان بر جداگانه.  ایرانیان اهل تاریخ،  بخاطر کم کاری و طوطی گونه بودن،  این بخش مهم تاریخ ایران را بسنده به داده های تاریخ نویسی استعماری کرده اند.  من با نوشتن و گفتن بخشی از ایران شمالی،  می خواهم راه را برای پژوهش خود و دیگران باز کنم.
      کشوری که امروزه بنام روسیه می شناسیم،  و یک تاریخ برای آن دست و پا کرده اند،  در واقع همان پادشاهی سغدی است.  در راستای جنگهای ایران و روم،  فرستادگان از یونان،  ابتدا یک پادشاهی کوچک در روستای مسکو درست کردند.  سپس خط فعلی روسی و زبان روسی را ساختند.  رومیان دشمن شاهنشاهی ایران توانستند،  پادشاهی بنام روسیه بنا کنند،  و حتی نام پادشاه آنجا را تزار یا سزار گذاشتند.  این داستان سر دراز دارد.
   تکرار و تذکر:  پرسشهای کلی خود را الکی نگویید،  بلکه با پژوهش درباره آنها،  از میان آثار و واقعیتهای تاریخی،  بدور از کتابهای تاریخ نویسی استعماری،  پاسخها را بیابید.  شخص من وقت ندارم بجای همه بدنبال پاسخها بگردم،  من یک خط کلی دارم و آنرا پیگیری می کنم.  هر فردی که بتعداد زیاد پرسشهای کلی میکند،  بنظرم منظور او سربسر گذاشتن و وقت تلف کردن خود و دیگران است.
   پرسش مهم 6884:  چگونه باید فرهنگ ایرانی و اسلامی را دوباره احیا کرد؟
   پاسخ انوش راوید:  پاسخ در برگه "ویروس زدایی از جامعه" این تارنما.
   پرسش از عموم 6885:  آیا بعنوان یک استاد و یا یک ایرانی،  در راه بهبود سیستم آموزشی اقدامی کرده اید؟
   پرسش مهیار 6886:  آیا تاریخ علم است؟
   پاسخ انوش راوید:  هر چیزی علم است،  جهان تشکیل شده از فرمولهای علمی،  حتی یک خط نوشته عادی هم علم است.  هر شخص بنا به مقدار دانش خود،  می تواند تعریفی از علم داشته باشد،  و این تعریف نیز بر پایه علم است.  داستانهای تاریخی که بدون سند و مدرک واقعی در کتابهای تاریخ نوشته شده،  آنها هم علم هستند،  و یک حرفه ای آنها را علمی بررسی میکند.
تاریخ های داستانی،  که بدون پشتوانه باستانشناسی جدید علمی نوشته شده اند،  در تقسیم بندی های مورد نظر من،  ادبیات حساب میشوند،  ادبیات سبک تاریخی،  ادبیات تاریخی با سبک تاریخ نویسی،  و این قبیل نام میگذارم.  هر شخصی می تواند بنا به برداشت خودش از دانش و علم تعریف داشته باشد،  و این تغییری در واقعیت تعریف علم و دانش نمیدهد.
   پرسش از عموم 6887:  پاسخ شما به این پرسش چیست؟
   پرسش مجید 6888:  آیا جهت پروژه ترانس اومانیسم،  بخشهایی از مردم استانی ایرانی مانند کرد و کرمانشاهی هدف نظام برداری هستند؟
   پاسخ انوش راوید:  آینده که از آن بنام تمدن کنترل انرژی انسانی نام میبرم،  به مردم یک سرزمین مربوط نمیشود،  تمام جهان را شامل می شود.  ترانس اومانیسم نیز تکنیکی کردن وجود انسان است،  این کار با دانش و تکنولوژی روزبروز،  بروز شده انجام میشود،  و از اینکه چه خواهد شد نیاز به مطالعات وسیع تخصصی دارد.  پیگیر نوشته ها و گفته های من در گذشته و روزهای آینده باشید،  شاید با کمک هم تا حدودی بتوانیم آینده را پیش بینی نماییم.
   پرسش محمود 6889:  آیا دستمزد سربازان ساده هخامنشی روزی یک سکه دریک طلا بود؟
   پاسخ انوش راوید:  تاریخ پر از داستان و ماجراست،  دقت و کشف واقعیت کار مشکلی است،  و وظیفه حرفه ای هاست.  اما امروزه همه در کار تاریخ هستند،  خوب معلومه خیلی شلوغ و بی منطق میشود.  کلیه مطالب منتسب به تاریخ نویسان یونان،  دروغ و غیر قابل باور هستند.  اما در دوره ای که هخامنشیان به معدن طلای روشا در شرق اروپا و مصر نیل دست یافتند،  حجم عظیم طلا وارد کشور شد،  و همین موجب سقوط آنها شد.  به مقاله دوران گذر تاریخی طلا و نقره در تارنمای ارگ ایران مراجعه شود.
   پرسش مهدی 6890:  سلام نظر شما درباره معماری که به ارمنی ها منصوب میکنند،  یا بناهایی که به اسم کلیسا به ارامنه منصوب میکنند چی هست؟ چرا بناهای سنگی مثل کلیساها در ترکیه و ارمنستان و اروپا با چنان ظرافت و زیبایی تراشیده و استحکام داشتند؟ درحالی که در ایران با خشت و آجر هستند،  و خیلی کم بنای سنگی هست.  اصلا چطور میشود که ارامنه در معماری پیشرفت میکنند،  ولی خب بقیه اقوام خیر یک توضیحی میدهید با سپاس.
یا مثلا همین موضوع درباره معابد هندوها هم مطرح هستش،  در حالی ایران خاستگاه معماری هست و باید روند تکاملش در ایران از همه باشکوه تر و قدیمی تر میبود،  که ارمنستان و ترکیه بناهای مستحکم تر و برتری دارند.  آیا ممکن است درباره قدمت این بناها دروغ گفته باشند یا جعل شده در همین چند قرن گذشته باشند؟
   پاسخ انوش راوید:  بسیاری از بناهای تاریخی قرون میانه در اسپانیا و ترکیه نام معمار ایرانی دارند،  حتی کولوسِئوم شهر رم را ایرانیها ساختند.  در کل تاریخ در هر جا از مصالح موجود محل استفاده میکردند،  و بندرت اتفاق میافتاد سنگ را از راه های خیلی دور بیاورند.
ارمنستان بصورت فنی و حرفه ای از زمان فرزند ارشد هرمز اردشیر،  که عنوان شاه بزرگ ارمنان را داشت،  آغاز به رشد کرد.  همچنین ورود تاژ ها به فلات مرکزی ایران،  مهاجرت اهل فن فلات مرکزی ایران را به کشورهای دیگر باعث شد،  آنها معماری و علم را نیز با خود بردند.
اینها یک طرف قضیه است،  طرف دیگر را در ساختارهای تاریخی اجتماع توضیح دادم،  بعد از ساسانیان سرزمین ایران وارد تمدن سازمان قبیله ای دینی شد.  دیگر اثری از حاکمان قدرتمند و مرکزیت قوی نبود،  پس نیازی هم به ساختن بناهای بزرگ باشکوه هم نبود.
عده ای که درکی از دانش جامعه شناسی تاریخی ندارند،  میگویند که بدلیل نبود بناهای بزرگ در دوران بعد از ساسانیان تا صفویه،  ایران خالی از جمعیت بود.  آنها نمی توانند درک کنند آزادی در سرزمین وجود داشت،  که همین آزادی باعث پیدایش انبوهی اندیشمند و شاعر و غیره در ایران شد.
   نظر شهریار زرشناس 6891:  در واقع این داستان آریایی ها سر تا پا دروغ است. این جریان ناسیونالیسم [ملی گرایی] باستانگرا توسط طیف دوم روشنفکرانی همچون میرزا حسین خان سپهسالار و عبدالحسین زرین کوب ساخته شده.  داستان میسازند که ایران قبل از ورود اسلام یک بهشت است.  در واقع این یک ناسیونالیسم ضد اسلامی است.
   پاسخ انوش راوید:  در این متن نشان میدهد،  که تاریخ را نه برای علم،  بلکه میخواهد برای ایجاد دید مکتبی جدید بگوید.  با کسی که می خواهد از تاریخ سوء استفاده حزبی و سیاسی بکند مخالف هستم.
      بارها نوشتم و توضیح دادم،  آریایی نژاد و طایفه نیست،  فرهنگ است،  و نیز مهاجرتها در هزارههای تاریخ بفراوانی وجود داشته است.  یافتن این مهاجرتها،  نیاز به تسلط کامل به علم حرفه ای تاریخ است،  نه سطحی نگری بازمانده از سیستم آموزشی.
   پرسش ب 6892:  آیا ایران در دوران نادرشاه دست به جنایت غارت منابع هند نزده بود؟  خود هندی ها و ما ایرانی ها در کتب تاریخمان خواندیم،  بحث سرقت الماس هند در تاریخ نوشته شده زیاد مورد تاکید هست.
   پاسخ انوش راوید:  این الماسها یک الماس بودند،  و ریشه در ایران دارند و از ایران سرقت شده و به هند رسیده بودند.  جنگ کشتار هم دارد.
   پرسش ب 6893:  آقای راوید سوال دیگری داشتم اینکه آیا ایرانیان در دوران باستان همانند انگلستان با مهاجرت و انتقال تمدنش سرزمین و خط مرزی برای ملل تعیین نمیکرد؟
   پاسخ انوش راوید:  قبل از صفویه مرزهای سیاسی نداشتیم،  مرزها قبیله ای و دینی بودند.
   پرسش ب 6894:  دلیل عدم نامگذاری منشور کوروش کبیر به نام شخصی دیگر هنوز پاسخ داده نشده.
   پاسخ انوش راوید:  امکان نداشت،  زیرا چشم انبوهی تاریخی به آن بود.
   پرسش مستند 6895:  پذیرش اسلام در ایران + حمله اعراب به ایران و دلایل شکست ساسانیان – مسلمان تی وی.
   پاسخ انوش راوید:  بدلیل اینکه یوتوب و آپارات به تولید کنندگان فبلم پول میدهند،  در آنجاها پرشده فیلمهای شلوغ کن بازاری بی محتوا برای پول،  و سادگان آنها را می بینند و میلیونی پول به تولید کنندگان آنها میدهند.
   پرسش و نظر 6896:  مذهبی ها بدجور به دنبال تخریب هخامشیان و ساسانیان هستند،  ولی درباره ضحاک و فریدون و سورنا و برخی اشخاص نمیخواهند تخریب کاری کنند.
   پاسخ انوش راوید:  علم متفاوت از داستان است،  در نهایت علم و واقعیت پیروز است.
   پرسش ب 6897:  چه دلیلی باعث شد تا ایرانیان در زمانی که اعراب به آنها حمله نکردند، دین‌ اسلام را بپذیرند و زرتست را کنار بگذارند؟
   پاسخ انوش راوید:  در ارگ ایران در این باره زیاد نوشته شده،  به آنها مراجعه نمایید.
    توجه:  پرسشها با نامهای مختلف و آی پی های مشخص،  که آدرس نویسنده را میگویند.  قبلآ نوشتم پرسشهایی که مربوط به صفحه ای که در آن کامنت شده نباشند،  حذف و در برگه ای جدا پاسخ میدهم.  عزیزان سعی کنید پرسشهای خود را در صفحه مربوطه بنویسید.
   پرسش 6898:  خوانده ام وایکینگ ها گروهی از ژرمن ها بودند که ساکن جنوب اسکاندیناوی، آنها لاپلندی ها و اسکیمو ها را در اسکاندیناوی شکست دادند،  و خود ساکن آنجا شدند،  با این وجود وایکینگ ها آلمانی هستند.؟
   پاسخ انوش راوید:  پژوهشهای مهاجرتهای دوران کهن و باستان همچنان توسط پژوهشگران حرفه ای ادامه دارد،  و در حال حاضر هر آنچه در این باره می نویسند نظرات تحقیقی آنها تا زمان است،  نه نتیجه قطعی پژوهشها.
   توجه:  در سیستم آموزشی یاد دادن هر آنچه را که برای بار اول خواندید قبول کنیم،  و هیچ پژوهشی برای آن نداشته باشیم.  بارها نوشتم علم پایانی ندارد،  بویژه علم تاریخ که اول راه آن هستیم،  و نباید هر نوشته و گفته ای را بطور قطع تاریخ دانست.
   ادامه پرسش:  با توجه به برگه تاریخ کشتی در ایران شما کشتی مصری را قدیمی تر از همه می دانستید بد می گویید ایرانیان اولین سازندگان هستند اصلا عکسی چیزی در رابطه با این موضوع ایرانیان است؟ بعد میگید نخستین کسانی که رفتند ناوگان هخامنشی هخامنشیان ۲۵۰۰ سال قدمت دارند،  اما عکس اون کشتی مصری ۴۵۰۰ با این حال با همین برگه خودتان جوابتان را میدهم و میگویم مصری ها بودند.
   پاسخ انوش راوید:  شما خیلی سطحی مطالب را میخوانید و برداشت میکنید،  لطف نمایید با دقت بخوانید.
   پرسش 6899:  در ضمن روم شرقی وجود خارجی ندارد،  و اگر هم داشت همان طور که در دروغ ها گفته شد باید توسط سلجوقیان براندازی می شد،  پس روم شرقی این وسط چه میکند به نظر من کار کار کلیسا است.
   پاسخ انوش راوید:  نظر شماست.
   پرسش ای پی فوق:  انوش جان من یک نوجوان پانزده ساله ای بیش نیستم و هنوز هم مستقل نشدم و وابسته به خانواده هستم و دستم هم با توجه به شرایط تنگ است . گفتم نظر شما و چندین استاد را بپرسم سپس تحلیل کنم و ببینم مال کدامیک به واقعیت نزدیکتر است،  و با توجه به اینک تلگرام . خوب آمدین.
      آن قسمت که گفتید یونانی ها رفتند روسیه روستای مسکو را امپراطوری تشکیل دادند و تزار را آوردند، مردم روسیه غربی دارای نژاد اسلاو هستند اما یونانی ها شبیه به اسلاو ها نیستند و مخصوصا چند یونانی عقل می پذیرد که امپراطوری به آن وسعت را براندازد؟ و این زبان روسی بنظر من تغییر داده شده ی زبان تاجیکی است.  
   پاسخ انوش راوید:  بارها نوشتم،  نژاد شناسی تاریخی غیر ممکن است،  و در ضمن موضوع ربطی به نژاد و زبان ندارد.  سعی کنید مطالب خود را با مطالعه بیشتر بیان کنید،  نه هر آنچه فکر میکنید.
   پرسش احمد:  استاد این نقشه برنارد سیلویانوس من در اینترنت سرچ کردم هیچ نامی رو از ایشون ندیدم ایشون وجود خارجی ندارد.
   پاسخ انوش راوید:  لطف کنید این را در همان برگه مربوطه یا تلگرام استاد بنویسید تا پژوهشگر جناب فرشیدراد پاسخ دهند.
   نظر 6901 :  من ثابت میکنم انسان از ایران بوده.
   پاسخ انوش راوید:  لطف کنید نظرات خود را در وبلاگی منتشر نمایید،  این نظر بدلیل سطحی بودن حذف شد.
 این پرسشها و پاسخها در بخش پرسشها و پاسخهای ارگ ایران پست میشود.
   پرسش 6902:  سکاییها مگر در سال 47 میلادی پایان نیافت؟
   پاسخ انوش راوید:  منظور شما این است:  در سال ۴۷ میلادی گندفر از پادشاهان پارتی هند،  سکاهای شمالی را از گنداره اخراج کرد.  نه اینکه سکاها پایان یافتند.
      سکایی یک ملت چند تیره بود،  که هم اکنون بنام ساخا استان در روسیه باقی است،  و این ساخاها توسط تزار روسیه بشدت صدمه دیدند،  و دولت شوری برای آسمیله آنها تلاش نمود.  هر چند که خود دولت روسیه بخشی از سکایی است.  یک ملت بزرگ که میلیونها کیلومتر مربع و میلیونها نفر جمعیت داشت،  از بین نمی رود،  بلکه در شرایط زمان تغییر دولت و نام میدهد.
      سکاها بدلیل وسعت طی هزاره های تاریخ،  دارای چندین گویش و دین شدند،  بخش بزرگی از سکایی در بخش جنوبی دولت سغد را تشکیل داد.  تاریخ سکایی و سغدی بسیار مفصل تر از داده های تاریخ نویسی استعماری است.  بارها سفارش کردم پیگیران تارنمای ارگ ایران،  باید توانایی تحقیق و تحلیل مستقل از نوشته های موجود،  بر اساس آثار تاریخی را داشته باشند.  مهمتر از همه تمام تلقینهایی را،  که برای کوچک شمرده ملت ایران،  در تاریخ جا زده اند باید دور ریخت.
   دیدگاه مهدی 6903:  درود، با احترام یک انتقادی هم داشتم، شما تصویر یک فرد زباله جمع‌کن را گزاشتید و نوشتید: …هر هالویی می‌تونه پدر یا مادر بشه، خب این افراد از سر ناچاری این‌کار را انجام میدهند.  اگر هزینه‌هایی که صرف ساخت و توسعه مواردی که نیاز نیست در خارج از میهن و… میشود،  صرف رفاه و آموزش و خدمات بهداشت و درمان این افراد و سایر افراد ملت میشد،  این افراد این‌کار را انتخاب نمی‌کردند.
   پاسخ انوش راوید:  درود،  گرامی منظور پدرها و مادرهای بچه های خیابانی هستند،  که این روزها بطور انبوه در حال تولید شدن میباشند.  در نشریات میخوانیم و میبینیم،  که روزانه چند مورد نوزاد در سطل آشغال پیدا میشوند.  درصورت امکان لطف کنید از کودکان خیابانی شهر و محل خود عکس و گزارش تهیه کنید.  درضمن جهان در دستان سرمایه داری جهانی و گلوبالیست است،  و آنها حکومتهای کشورها را به نوعی تعیین میکنند و خط میدهند،  لطف کنید مقالات و فیلمهای متعدد من یا دیگران در این مورد را پیگیری نمایید.  پاینده باشید.
   پرسش پوریا 6904:  خب آقای راوید در متن بالا که پاسخ به پرسش شما را یک دوست نوشته شده،  مثلا با تجزیه شدن اروپا و آمریکا،  این نظم نوین مگر نباید در جهان امروزی شکل بگیرد؟  بالاخره ابر قدرت آینده دنیا پس از تجزیه آمریکا چین خواهد بود.
   پاسخ انوش راوید:  پیش بینی آینده خیلی شجاعت میخواهد،  از توانایی آبروی وبلاگ نویسی من خارج است.  در ارگ ایران بخشی درباره آینده نگری وجود دارد،  ولی با طرح پرسشها و توجه به نمودارهای آینده بینی است،  و ترسیم مستقیم آینده نیست.  دوستان لطف کنند دیدگاه خود را درباره مسائل مطرح شده ارسال کنند،  تا در کانال پست کنم.
ستادگرامی سلام
نظر مسعود 6905:  در مورد واژه شانگهای می خواستم براتون چند جمله ای بنویسم،  شانک به معنی چینه دان و سنگدان مرغ.  شانگ یا شنگ نوعی از غله باشد و آن از باقلی کوچکتر و از عدس بزرگتر است و دانه های آن در غلاف طولانی دراز متکون شود،  و آن غلاف را با دانه شنگ خوانند.  در ضمن روستایی در بندر انزلی هستش بنام شانگهای که با توجه به تحقیقات محلی, شانگها به گیاهانی میگفتن مثل نی،  که از مرداب گرفته و بشکل دیوار دور تا دور خانهای محلی قدیم نصب میکردند.
   پاسخ انوش راوید:  البته شاید هم ریشه یابی مانند زیر باشد:
  ــ  شانگ = شنگ=  شنگل = شن = سان = خورشید + های = هور = مقدس.
  ــ  شانگهای = معبد خورشید مقدس.
      ایر ها سه گروه عمده دینی بودند،  آتش پرستان, خورشید پرستان, الهه پرستان.  در تاریخهای سنتی:  خورشید پرستان تورانی یا منگل,  و آتش پرستان ایرانی یا شنگل،  و الهه پرستان رومی یا انگل ذکر شده.
 
……………
   برچسبها:  نظرات شبهات, پرسشها پاسخها, آتش پرستان, خورشید پرستان, الهه پرستان.
   هشتگها:  #پرسشها_پاسخها..
…………
نظرات شبهات پرسشها پاسخها 58
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
قبرستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر درس عبرتی برای استعمارگران بود، که دانستند نمی توانند با نیروی نظامی به ایران و ایرانی پیروز شوند. از آن تاریخ آنها شیوه ترفندهای فرهنگی برای شکست ایرانی پیشه کردند. مراقب باشیم و از تاریخ و فرهنگ و جغرافیا و تمدن ایرانی بشدت و دقیق و علمی دفاع نماییم. مشروح در http://arq.ir/127
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.