Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ و جغرافیای کشور روسیه بخاطر پهناوری و سابقه تاریخی بسیار مفصل است و برای دانستن آن باید بصورت حرفه ای و موضوعی آنرا دانست.  در اینجا کوتاهی مینویسم که از تاریخ نویسی سنتی قرون جدید است،  و کمی توضیح برای قسمتهای ذکر میکنم که امیدوارم با دید نوین تاریخ نویسی بررسی نمایید.

تاریخ و جغرافیای کشور روسیه

نقشه تاریخی از روسیه، عکس شماره 3834.
این برگه بشماره 362 پیوست لینک زیر است:
لوگو ذهن کپی پیسی سبک کار سیستم آموزشی را کنار بگذاریم،  عکس شماره 1613.
تاریخ و جغرافیای کشور روسیه
تاریخ و جغرافیای کشور روسیه
      در تاریخ سنتی قرون جدید مینویسند:  تاریخ روسیه از گروه نژادی اسلاوهای شرقی آغاز میشود، که نهایت به روسی‌، اوکراینی و بلاروس تقسیم میشوند.  درصورتیکه تاریخ کشور روسیه از سکا یا سغد یا سقلاو است،  و بستگی کامل به تاریخ ایران از زمان فریدون دارد.
  ــ  روس =  رو+ سر =  بالا دست.  روسیه =  سرزمین روس.
  ــ  اسلاو =  اس + لاو  یا لاب =  سرزمین پاک یا مقدس.
  ــ  اس =  سک = سق =  پاک یا مقدس + لاو یا لاب = سرزمین.
  ــ  سقا =  سق + آ =  سقآب =  آورندگان آب پاک و مقدس.

فهرست تاریخ و جغرافیای کشور روسیه

       نوشته های بیشتر تاریخ و جغرافیای کشور روسیه را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطالب مورد نظر شما در این فهرست بروز نشده باشد،  و در برگه های دیگر باشند.
 
لینکها
 
1
کلیک کنید:
 
2
کلیک کنید:
 
3
کلیک کنید:
 
4
کلیک کنید:
 
 
 
 
…………

خلاصه تاریخ و جغرافیای کشور روسیه

      بیشتر مردم روسیه اسلاو هستند،  در واقع اسلاو نام سرزمین است،  همچنین به باشندگان آنجا اسلاو یا اسلاوی گفته میشود،  مردمان اسلاو یک گروه قومی ایر و گویشوران یکی از شاخه‌های زبان‌ ایر یا همان هندو اروپایی کذایی هستند.  در نوشته‌های کهن به شکل سقلاب یا سقلاو یا سکلاو یا با حرف ص و در جمع عربی به شکل صقالبه نوشته‌اند.  بر اساس پژوهشهای ژنتیکی،  اکثریت هاپلوگروپ پدری اسلاوها،  متعلق به هاپلوگروپ R1a است،  که بیانگر جد مشترک با آریاییها است.  احتمال میرود اسلاوها و آریاییها یک کیان بودند،  و حدود ۸۰۰۰ سال قبل در حوالی کیف یا کی اف یا پادشاهی افسر یا فریدون زندگی میکردند.
      پیش از دوره مسیحیت،  نواحی گسترده استپ محل سکونت قبیله‌هایی همچون نیاهندواروپاییان و سکاها بود.  بازمانده تمدنهای قدیمی نواحی استپ،  که در دوره قرن بیستم کشف شدند،  در نواحی همچون ایپاتووو کورگان، سینتاشتا، آرکائیم و پازیریک قرار داشتند.  در قرن ۷ پیش از میلاد تجار یونانی تمدن کلاسیک را به مراکز تجاری تانائیس و فاناگوریا آوردند.  بین سدههای سوم و ششم پس از میلاد،  در قلمرو بوسفر به عنوان یک حکومت یونانی جانشین مستعمرات یونان گردید.  از طریق امواج پیاپی حملات چادرنشینان سرکوب گردید،  که توسط قبایل جنگجویی هدایت میشد،  که اغلب به سوی اروپا حرکت میکردند،  و از جمله آنها هونها و آوارها بودند.
      طی قرن هشتم،  گروهی از قبایل اشکی بنام خزر یا خضر بر حوزه آبگیر ولگا در نواحی استپ بین خزر و دریای سیاه حکومت میکردند.  خزرها با توجه به قوانین و روحیه آزادی و جهان ‌وطنی خود، اتصال اصلی بازرگانی بین ناحیه بالتیک و امپراتوری مسلمان عباسیان بودند،  که مرکز حکومتش در بغداد واقع بود.  آنها متحدین مهمی برای امپراتوری بیزانس بودند،  و جنگهای موفقیت ‌آمیزی را علیه خلیفه‌ های عرب به راه انداختند.  آنها در قرن هشتم،  دین یهودیت را پذیرفتند.
      نخستین ایالت اسلاویک شرقی،  روس کی‌یف،  دین مسیحیت را در سال ‌۹۸۸ از امپراتوری بیزانس پذیرفت،  ولی با شروع تجزیه بیزانس فرهنگهای اسلاویک فرهنگ روسیه را برای هفت قرن بعدی تعریف نمودند.  روس کی‌یف در نهایت به عنوان یک استان به چند ایالت تجزیه گردید،  که برای کسب مطالبات خود به عنوان وارثان تمدن و جایگاه غالب آن با یکدیگر رقابت مینمودند.
      روسِ کیف نام یک دولت قرون وسطایی اروپایی بود،  که در اواخر سده نهم میلادی تشکیل ‌شد،  و پس از تازش خانات میان سالهای ۱۲۳۷ تا ۱۲۴۰ میلادی از میان رفت.  این مملکت در منابع هم‌ عصر خویش از جمله در متنهای اسلامی،  همواره روس خوانده میشد،  و عنوان روسِ کیف مربوط به سده نوزدهم میلادی است،  که تاریخ‌نگاران موضوع روسیه برای اشاره به دولتی که پایتختش کی‌یف بوده این عنوان را بدان اطلاق نموده‌اند.
      پس از قرن سیزدهم حکومت مسکو به تدریج بر مرکز فرهنگی سابق غلبه نمود.  تا قرن هجدهم دستگاه حکومت مسکو تبدیل به امپراتوری روسیه گردید،  که از لهستان در شرق تا اقیانوس کبیر امتداد مییافت.  توسعه در جهت غرب موجب آگاه شدن روسیه نسبت به پیشرفت کند آن کشور و نیز ایجاد انزوایی برای آن کشور گردید،  که مراحل اولیه گسترش در آن واقع شده بود.  رژیمهای جانشین در قرن نوزدهم به یک چنین فشارهایی با ترکیبی از اصلاحات ناخواسته و سرکوب بیگاری روسی پاسخ دادند،  که لغو رعیت‌داری در ۱۸۶۱ از آن جمله بود.  اما این الغاء به قیمت ناخوشایندی برای رعیتها تمام شد،  و فشارهای انقلابی را افزایش داد.  بین لغو رعیت ‌داری و آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ اصلاحات استولیپین،  قانون اساسی سال ۱۹۰۶ و مجلس کشور تغییرات چشمگیری را در اقتصاد و سیاست روسیه ارائه نمود،  اما تزار‌ها هنوز مایل به واگذاری حکومت استبدادی خود نبودند.
      شکست نظامی و کمبود آذوقه سبب انقلاب روسیه در سال ۱۹۱۷ شد،  و بلشویکها و حزب کمونیست شوروی را به قدرت رساند.  بین ۱۹۲۲ تا ۱۹۹۱،  تاریخ روسیه که اساساً تاریخ شوروی میباشد،  به شکلی مؤثر به عنوان امپراتوری مبتنی بر ایدئولوژی تقریباً هم ارز با امپراتوری روسیه گردید.  از همان سالهای،  ابتدا دولت روسیه بر مبنای یک حکومت تک حزبی از کمونیستها پایه‌گذاری شد،  که با آغاز آن در مارس ۱۹۱۸،  آنها خود را بلشویک نام نهادند.  اما تا اواخر دهه ۱۹۸۰،  با ضعف ساختارهای اقتصادی و سیاسی،  که شرایطی حاد پیدا کرده بودند،  در پایان دوره حکومت اتحاد شوروی،  تغییرات چشمگیری در رهبریهای اقتصادی و حزبی آنها رخ داد.
      از این رو تاریخ فدراسیون جدید روسیه کوتاه میباشد و تنها به فروپاشی اتحاد شوروی در اواخر سال ۱۹۹۱ برمیگردد.  از زمان دستیابی به استقلال، روسیه خود را در صحنه بین‌المللی جانشین قانونی اتحاد شوروی سابق میداند.  اما روسیه جایگاه خود را به عنوان ابرقدرت از دست داد،  چرا که مواجه با چالشهای جدی در تلاشهای خود برای ایجاد یک نظام جدید سیاسی و اقتصادی پس از شوروی سابق میباشد.  در جدال بر سر مالکیت سوسیالیستی برنامه‌ریزی متمرکز دولتی اموال در حوزه شوروی سابق.  روسیه در تلاش برای ایجاد اقتصادی مبتنی بر عناصر سرمایه‌داری بازار با پیامدهایی مشقت‌بار بوده ‌است. حتی امروز هم روسیه در اموری یکسان همچون فرهنگ سیاسی و ساختار اجتماعی با تزارها و اتحاد شوروی سابق سهیم میباشد.
   منبع بخشی از نوشته فوق،  از آن تاریخ نویسی سنتی قرن گذشته است،  به امید پژوهشهای مستقل نوین.
تصویر طرح برای داشتن و نوشتن دیدگاه،  عکس شماره 7434.
      داشتن و نوشتن دیدگاه و نظر  خوبست،  اما باید متوجه،  سطح دانش و تحصیلات،  درک و شناخت موضوعی،  ضریب هوشی و نظم فکری،  سابقه و تجربه خود هم بود.  اگر هر کدام از اینها به حد بالا و مورد نیاز نباشد،  آنگاه نظر مغشوش میشود،  و در طول زمان زندگی فرد دیدگاه هایش تغییرات کلی میکند.  در نهایت شخص از نظرهای گذشته خود بر میگردد و شاید به آنها بخندد،  و دیگران هم به او بی اعتماد میشوند.
……………
   @:  تاریخ روسیه, جغرافیای روسیه, کشور روسیه, ریشه اسلاو, ریشه روس, شوروی سابق.
   #:  #روسیه.
…………
تاریخ و جغرافیای کشور روسیه
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
ویدیو کمیاب رنگی از کنفرانس‌تهران در سفارت شوروی یا باغ اتابک با حضور چرچیل و استالین و روزولت، آذر ۱۳۲۲ برابر نوامبر ۱۹۴۳. مشروح در  http://arq.ir/290
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوی ارگ ایران بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را مییابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت منبع مورد نظر نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  تاریخ و جغرافیای کشور روسیه
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x