Skip to main content
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی که شناساندن آن وظیفه سیستمهای آموزشی جمعی مانند رادیو و تلویزیون است،  که در این باره با فیلم و سریال و میزگرد و غیره مرتب بگویند. روند تبدیل شدن به انسان اجتماعی امروزی،  و یادگیری چگونگی پیش بردن زندگی در جامعه نوین،  نیازمند آموزش از ابتدای زندگی است.

مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی

مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی
تصویر آسیب رساندن به آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی،  عکس شماره 9328.
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی
لوگو جهت آینده ای بهتر در گفتگوهای اجتماعی شرکت کنید،  عکس شماره 1605.
این برگه بشماره 1022 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی
      هر یک از ما،  بله ما ملت ایران،  در هر کجا هستیم،  در روستا و شهر،  مسئولیت های مهم اجتماعی در قبال مردم و کشور داریم.  البته و مطابق معمول دانش ایرانی بودنمان،  همه ما بهتر از همه مردم این مسئولیت را می دانیم.  اما کمی اشاره کردن به آن بد نیست،  منجمله دفاع از قوانین کشور،  دفاع از حقوق شهروندی خود و دیگران.  حفظ محیط زیست،  و سفارش دائم درباره محیط زیست،  کمک مالی و فکری به نیازمندان،  و گوشزد کردن چه باید کرد،  و درک آینده بینی و انتقال تدبیر آینده بینی به افراد دم دست و آشنا.
      دفاع از قوانین کشور بسیار مهم است،  همانطور که می بینیم و می دانیم پاسگاه و دادگاه های کشور پر از مردم است،  برای اینکه همانطور که گفتم همه ادعا داریم قوانین را می دانیم،  ولی نشانه های موجود خبر از ناآگاهی ما دارند.  دانستن قوانین کشور امر مهمی است،  که باید درباره آن اندکی مطالعه داشت و بدیگران نیز گفت،  نیاز به حفظ کردن تمام قوانین نیست،  اما لازم است اندکی بدانیم.
      دفاع از حقوق شهروندی خود و دیگران را هم باید بخوبی بدانیم،  در بسیاری از جاها حقوق شهروندی ما و دیگرانی که می شناسیم پایمال می شود.  متاسفانه متوجه نیستیم حقوق شهروندی ما چیست،  و در کجا از بین رفته،  تا بتوانیم از آن بدرستی دفاع نماییم.  حقوق شهروندی مردم در قانون اساسی کشور نوشته شده،  و می توان با کمک آن قانون از حقوق شهروندی دفاع نمود.
      حفظ محیط زیست و گفتن و نوشتن از آن برای آینده همه ما ملت است،  همانطور که می بینیم محیط زیست کشور نابود شده،  و دارد بیشتر و بیشتر از بین می رود.  مهمترین آنها آب است،  می شنویم و می بینیم که آب خوردن درست و حسابی هم نداریم،  ولی در عین حال که همه داناییم  ولی همه بی خیال و خواب هم هستیم.  هرگز محیط زیست نباید فراموش کرد،  سلامتی و بود و نبود ما و آینده های ما در محیط زیست است.
      کمک مالی و فکری به نیازمندان در راستای کمک به خودمان است،  موضوعی که باعث شد این چند خط را بنویسم تقاضای نیاز کمک به یک کودک یکساله است.  این تقاضا را در شبکه های اجتماعی مطرح کردم،  جمعی به این تقاضا پاسخ دادند.  اما مهمتر از کمک مالی کمک فکری است،  با پیش دستی و دادن کمک فکری،  براحتی می توان از آینده بد و نیاز به کمک مالی نیازمندان جلوگیری کرد.
      اگر مسئولیت کمک فکری،  امری واجب برای اطرافیان و بزرگان فردی بود،  که اینک گرفتار شده،  چه بسا از مشکلات مادی هم جلوگیری می شد.  مثلاً اگر فامیل نزدیک به پدر آن فرزند نیازمند کمک می گفتند،  "تو که بیماری و خانم تو هم بیمار و پول هم ندارید،  بچه دوم را نباید بیاوردید".  خود بخود مشکلها مضاعف روحی و مادی آن خانواده کمتر یا هیچ می شد.  این مسئولیت غیر از نزدیکان و فامیل،  بعهده تمام سازمانهای مربوطه هم هست مانند خانه بهداشت.
      گوشزد کردن چه باید کرد بخود و دیگران اطرافمان هم نباید فراموش شود.  همیشه باید برای اینکه چه می خواهیم بکنیم و چه باشیم و چه میزان رشد و تکامل مادی و فکری و دانشی داشته باشیم،   برنامه ریزی و طرحهای دارای جایگزین یک و دو سه داشته باشیم.  مهمتر از همه نیز این است،  که همیشه این طرحها را تدوین و مرور کنیم،  و بنا به تغییرات مختلف آنها را بروز کنیم.
      درک آینده بینی و انتقال تدبیر آینده بینی به افراد دم دست هم موضوع مهمی است،  هیچ کس نمی داند آینده چه می شود.  اما می توانیم ریتم و آهنگ آینده را،  بنا به آنچه که بوده و هست پیش بینی کرد.  در این قرن یکی از مهمترین مسائل این درک و هوش است،  که نباید آینده را به قضا و قدر سپرد،  بلکه باید آنرا ساخت.  برای ساختن هر چیزی نیازمند دانش مهندسی درباره آن موضوع است،  کار سختی نیست،  فقط باید کمی آنرا خواست و فرا گرفت.
   توجه:  دیدگاه خود را درباره نوشته مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی،  در بخش نظرات همین پائین بنویسید.
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی

مسئولیت اجتماعی فردی

  ــ  نشان مسئولیت اجتماعی،  یک امتیاز محسوب می شود.
  ــ  مسئولیت اجتماعی کمک می کند کیفیت زندگی مردم افزایش یابد.
  ــ  اول همسایه بعد خود از آموزه های انسانی در حوزه مسئولیت اجتماعی است.
  ــ  کمکهای بلاعوض مردم به یکدیگر در زمان مصایب و مشکلات،  از مسئولیت اجتماعی سرچشمه می گیرد.
  ــ  مسئولیت اجتماعی نسبت علاقه‌مندی هر شخص به اتفاقاتی،  که در جامعه می‌افتد،  و شرکت فعال برای حل برخی از مشکلات محلی است.
  ــ  مسئولیت اجتماعی فردی را می‌توان با کارهای خیریه برای حل مشکلات و مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی و محیطی تعریف کرد.
  ــ  مسئولیت اجتماعی فردی اساس مسئولیت اجتماعی گروهی است،  زیرا یک اجتماع از افراد مختلف تشکیل شده است.
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی

معلم دانا قاضی عادل

      در سريال معلم دهكده، نامزد معلم ازش ميپرسه شما كه قاضي بوديد،  چرا رها كرديد و معلم شديد؟
      معلم جواب ميدهند:  چون وقتي به مراجعينم و مجرميني كه پيش من مي آمدند دقيق مي شدم،  مي ديدم كه اونها كسايي هستند،  يا آموزش نديده اند و يا آموزش درستي نديده اند،  و به خودم گفتم:  به جاي پرداختن به شاخ و برگ بايد به اصلاح ریشه بپردازیم.
   مهم:  ما چقدر به معلم دانا بیش از قاضی عادل نیازمندیم….
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی

عبور از خندق تاریخ

      بدلیل برکت اینترنت،  جوامع در حال عبور و تجربه جابه جایی از یک سری توهمات و قوانین فکری نسلهای گذشته هستند.  این جابجایی باعث ایجاد احساس عدم امنیت روحی و فکری،  بدلیل ترک عادات چند صد ساله،  و کج فهمی و نافهمی در تعریفها و طرحهای جدید شده است.
      مهمتر از همه،  از دست دادن کنترل بر انسانها توسط گروهی کوچک بنام زمامدار است،  که خودبخود ناملایمات برای چندین سال،  حتی چند دهه را در پی خواهد شد.  بشر در حال یاد گرفتن است،  که برای مردگان کاخ نسازد،  بلکه برای زندگان با عقل و خرد زندگانی بسازد،  هر چند خوشایند گروه کوچکی از انسانها نیست! راه ناهموار است ولی گذر از آن اجتناب ناپذیر.
 شیر و خورشید
   تصویر شیر و خورشید،  در گذشته ایران تنها کشوری در جهان بود،  که نشان مددکاری ویژه خود را داشت،  عکس شماره 9327.
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی
آسیب رساندن به آثار و بناهای تاریخی
      آسیب رساندن به آثار و بناهای تاریخی ایران موضوع جدیدی نیست،  و هر چند وقت یکبار خبرهایی از تخریب و آسیب رسیدن به یک بنا منتشر می شود.  در این میان آنچه که بسیار به چشم می خورد،  یادگاری نویسی روی آثار و بناهای تاریخی است.  موضوعی که رئیس پلیس پیشگیری ناجا از برخورد با آن خبر داده،  و از شهروندان هم خواسته که هرگونه تخریب و تعرض به آثار تاریخی را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
 تخریب آثار تاریخی
تصویر تخریب آثار تاریخی،  عکس از مشرق نیوز،  شماره 9329.
      با نوشتن نام خود بروی آثار فرهنگی و تاریخی جاودان نخواهید شد،  فقط نشان از نداشتن مسئولیت اجتماعی و فردی است.  بمنظور جلوگیری از رشد افرادی که مسئولیت پذیری ندارند،   بهتر است پلیس و دادگستری کمیته مجازات تشکیل دهد،  و افراد خاطی برای عبرت دیگر غیر مسئولان تنبیه شوند.
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی
نمونه مسئولیت اجتماعی
مریم عمید سمنانی
   تصویر مریم عمید سمنانی،  ملقب به مزین‌السلطنه از زنان روشنفکر و روزنامه‌نگار دوران قاجاریه بود.  وی دومین نشریه زنان ایران را با نام روزنامه شکوفه در سال ۱۲۹۲ خورشیدی منتشر کرد.  مسئولیت اجتماعی عالی در زمان خودش،  عکس شماره 9330.
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی که شناساندن آن وظیفه سیستمهای آموزشی جمعی مانند رادیو و تلویزیون است
طرح هادی روستایی را جمع کنید تا ادارات بنیاد مسکن و کشاورزی به کار اصلی خود برسند،  یعنی مسکن و کشاورزی،  که شرایط بحرانی در کشور دارند.  چه بسا مسئول آن همین طرح هادی روستایی است،  که این ادارات را از وظیفه اصلی خودشان خارج کرده است.  قانون باید به گونه ای تنظیم شود،  که بستر سالم اقتصادی درست کند،  نه شرایط غیر معقول مالی.  مشروح در لینک زیر:
……………
   برچسبها:  مسئولیت ما, مسئولیت فردی, مسئولیت اجتماعی, قوانین اجتماعی, قوانین فردی, حقوق شهروندی, معلم دانا, قاضی عادل, عبور خندق, خندق تاریخ, آسیب رساندن, مریم عمید سمنانی, روزنامه شکوفه, کمیته مجازات.
………….
مسئولیت ما در قوانین اجتماعی و فردی
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آلودگی اثرات نفتی خزر و ماهی گیری، و نیاز به طرح اکولوژیکی این دریاچه، مشروح در http://www.arqir.com/110
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x