آینده پژوهی و آینده بینی ارگ ایران

آینده پژوهی و آینده بینی ارگ ایران

پیش نویس
   صفحه آینده بینی و آینده پژوهی ارگ ایران،  رصد خانه و دیدبان و ردیاب تغییرات گسسته و پیوسته آشکار و نهان،  بمنظور خلق چشم انداز برای درک از آینده و یافتن آینده مطلوب است،  شاید هم بتوانم با تشویق و مشارکت بخشی از نخبگان جامعه ایرانی و قاره کهن،  آنها را در جهت گسترش نو اندیشی و آینده پژوهی به ایجاد دیدمان وسیع مورد نظر همراه کنم.  دروازه های عصر اطلاعات و دانایی،  با درک از آینده بیشتر و بهتر گشوده می شود.  تحلیل داده ها و اطلاع رسانی و شناخت تهدید ها و فرصت های آینده،  می تواند کمک مهمی به اشخاص و سازمان ها برای راهبری و شکوفایی در آینده باشد. 
آینده پژوهی و آینده بینی ارگ ایران
تصویر یک ظرف ایرانی آینده بینی از دوران میانه،  عکس شماره ۸۵۴۸.
آینده پژوهی و آینده بینی ارگ ایران 
    طراحی برنامه پژوهی ــ    در جهان امروز توسعه در معنای گسترده آن،  سخت وابسته به توسعه علم و فن آوری است،  و رقابت فزاینده ملتها برای پیشی گرفتن از دیگران و به منظور . . .
   ترسیم سناریوی آینده  ــ  می توان برای آینده دو نوع سناریو، * اکتشافی و * تصمیم سازی،  نوشت و ترسیم کرد،  اکتشافی آن چیز ها و اتفاقاتی است که در آینده می باشد،  و تصمیم سازی . . .
   آینده و بحث های بنیادی ــ  دو نیروی بنیادی که هر دو نتیجه جنگ سرد بود،  به سرعت باعث تحول و پیشرفت دنیا گردیده و همچنان شکوفا تر ادامه دارد.  یکی اینترنت است،  که همگان با . . .
   روش مطالعات آینده پژوهی ــ  بحث و بررسی روش های مختلف مطالعات آینده پژوهی و آینده نگری،  و فراهم سازی پیشینه دانش،  برای فنون در دسترس،  به کار ارزیابی کیفیت . . .
   خواسته از آینده پژوهی ــ  امروزه تشبیه زمین به فضا پیما استعاره جالب و آشنایی است،  این تشبیه در ذهن آدمی تصویری از ساکنان زمین را که در فضا شناورند و برای حفظ و بقای . . .
   نگرشی دگر در آینده بینی ــ  در این پست آینده را با دیدگاه دیگری بررسی می کنم،  بدین منظور به نیم قرن گذشته باز می گردم،  تا بتوان این نگرش را بخوبی درک کرد،  البته بدین منظور . . .
   بحران در تولید علم ــ  با جهان بینی محدود دیدگاه نیز محدود می ماند و روشها و راه حلها هم محدود می شود،  از ابتدای قرن ۲۱ شرکت ها و کارخانه های بزرگ،  یا با یکدیگر متحد یا تجزیه . . .
   الکی بودن و توهم اخلاص ــ  بسیاری از اشخاص در اندیشه ها و مرام های مختلف در فکر خودشان می پندارند،  دارند با خلوص کار می کنند، و تمامی طرح ها و اندیشه های دیگری را رد می کنند. . .
   آینده شغل های چه می شود ــ  بسیاری از عزیزان درباره کار و شغل و آینده خود نگران هستند،  با وب گذر دیده ام که در جستجوی گوگل می پرسند،  آینده شغلی این و یا آن کار و تخصص . . .
   محل کار شما خانه دوم نیست ــ  کار در قرن ۲۱ با طرح های نوین،  درست و سالم عمل کردن است،  دیگر مثل گذشته نیست که مشاغل یک سازمان خانه دوم شخص باشد،  که نیمی از زندگی . . .
   حرکت گسترده را درک نماییم ــ  در قرن سنت گریزی ما با تهاجم گسترده تکنولوژی و دانش نو روبرو هستیم،  در صورتیکه نتوانیم این حرکت گسترده و در ضمن سازنده را درک کنیم سرخورده . . .
  درس آینده سازی در آموزشگاه ها ــ  پایان قرن ۲۰ و آغاز قرن دیگر،  مقطعی با اهمیت زیاد است،  بازنگری در قرن قبلی و سعی در تحلیل تاریخ پیچیده آن،  کار جالبی تلقی خواهد شد . . .
   نظام آموزشی و آینده پژوهی ــ  نظام آموزشی تاکنون در به چالش کشیدن موضوعات و مسائل آینده،  در برنامه های آموزشی پیش دبستانی تا دبیرستان پاسخ مناسبی را نداده است.  این مسئله تا . . .
   چگونگی آموزش آینده ها ــ  برنامه آموزشی ابزار اساسی و مهمی است،  که اهداف آموزش آینده را به دانش آموزان منتقل می کند،  و به آنها می شناساند،  از این رو است که مفهوم نوسازی برنامه . . .
   دیدگاه آینده پژوهان ــ  کسی نمی تواند در آینده پژوهی تمام جهات را در نظر بگیرد،  آینده اقلیم شناسی، آینده پژوهی جامعه، آینده بینی علم و دانش، آینده نگری کار و شغل، تحصیل در . . .
   مقاومت ابله ها در تغییرات ــ  مردم در گذشته های دور زندگی دایره ای داشتند،  در تاریخ نیک توضیح داده ام،  هر روز کار آنها بیدار شدن و خوردن و خوابیدن و چیزای ساده دیگری و . . .
   سر درگمیها و نگرانیها ــ  بیشتر مردم اگر بتوانند و زحمت فکر کردن به خود بدهند،  میپندارند جهانی که میشناسند تا ابد دوام خواهد داشت،  برای آنان دشوار است که شیوه ای براستی . . .
   ادامه رشد و تکامل تمدن ــ  این روزها شاهد جنبش های ضد سرمایه داری در تمام جهان کاپیتالیستی هستیم،  روزی نه چندان دور نسبت به تاریخ،  حدود سی چهل سال پیش،  غرب سرمایه داری . . .
   تحقیق و تحلیل امروزی ــ  از ابتدا شروع کنم،  چگونه می توان تحلیل و تحقیق درست و جامع امروزی داشت،  و اصلاً از دید انوش یعنی چه؟  آیا مفهوم دیگری است؟  در قرن گذشت برای  . . .
   جوهر قرمز نداریم ــ   . . . . . . . . قسمت هایی از صحبت های اسلاوی ژیژک،  فیلسوف اسلوونیایی،  در جمع اشغال کنندگان وال استریت . . .
همه و مطالب دیگر در:
آینده پژوهی و آینده بینی ارگ ایران
آینده پژوهی و آینده بینی ارگ ایران
 ارگ ایران   http://arq.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
وبلاگ-کد جستجوی گوگل