Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

نگرشهای نو به علم و جهان در ایران باید مرتب بروز شود،  و نگاه کهنه و تاریخ مصرف گذشته به علم تغییر نماید،  جهان را نیز باید هر روز با دید جدید نگاه کرد.  برای عده ای که نمی توانند ذهن بروز شونده داشته باشند،  نه علم نو معنی می دهد،  نه جهان جدید مفهومی دارد.  این عده همه درک آنها قدیمی مانده و خواهد ماند،  ولی بسیاری مفهوم بروز شدن و نگرش نو را بخوبی می دانند و پیگیر هستند.

نگرشهای نو به علم و جهان در ایران

نگرشهای نو به علم و جهان در ایران
تصویر انوش راوید در دریاچه خشک شده بختگان سال ۱۳۸۷،  عکس شماره ۳۴۶۴.
نگرشهای نو به علم و جهان در ایران
لوگو ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید،  عکس شماره ۱۶۱۳.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
نگرشهای نو به علم و جهان در ایران

فهرست مطالب و مقالات این بخش

نگرشهای نو به علم و جهان در ایران
لوگو دیدگاه خود را بنویسید،  عکس شماره ۱۵۳۲.
نگرشهای نو به علم و جهان در ایران

علم و آینده

      در قرن  21  بشر با حرکت های مضاعف،  به دست آورد های بزرگ علمی و اجتماعی میرسد،  حرکت سریع رشد تمدن کاملاً در تمام زمینه های این قرن پیداست.  البته قبول پیشرفت های ویژه این قرن،  در دید تعدادی کمی از مردم،  که در جهالت عمیق و با مغزی فسیل شده هستند،  غیر ممکن است.  برای گذر تاریخی از این سال های مهم راهی جدید و مرز های نو فرای دانش و فکر سنتی امروزی می طلبد،  مردم نیازمند ابزاری هستند،  که به آنها آگاهی لازم را بدهد.  با وجود وب و اینترنت براحتی امکان آن می باشد،  تا روشنفکران با تبادل نظر راهی نو برای دیگر هم میهنان عزیزشان بگشایند.  بدین منظور با روش استفاده از اینترنت،  میتوان بدون هر گونه اختلال در مسائل جانبی زندگی،  به مرامی نو دست یافت.  باید مسیر فکری توده مردم را در چت ها و فیس بوک ها، وبها و وبلاگها، تحت تاثیر قرار داد،  و نگاهی نو و بینش علمی به آینده و سرنوشت ایجاد کرد.  آنچه که روشنفکران جامعه می توانند انجام دهند،  ابتدا باید خود را قبول،  و سپس عشق به مردم و میهن داشته باشند،  توانایی و نوع برخورد برای چگونگی این انجام به زمان و تجربه و همگرایی روشنفکران،  همراه برداشت موج نو است.  
   تغییراتی که می توان بدست آورد:
   اول ـ  تغییرات در فکر و بینش،  که چگونه بیاندیشیم،  و از دانش و به چه منظور استفاده و کار نماییم.
   دوم ـ  تغییرات کوچک و معمولی در زندگی،  و پدید آوردن شیوه های نوین برای گذران روزگار مان.
   سوم ـ  تغییرات بزرگ و مهم برای جامعه،  و نیز چگونگی و هماهنگی ساخت روش های علمی و ملی.
      همانگونه که گفتم،  اینترنت ابزاری نو در قرن ۲۱ است،  که ما را وارد دنیای مجازی می کند،  و مهم ترین چیزی می باشد،  که تاثیر آن در همه جوانب زندگی واقعی بشر به روشنی قابل درک و رویت است،  اما افسوس وقتی وارد آن می شویم بد گویی ها به فراوانی،  و ارزش ها را به ندرت می بینیم!!   اما باید دید مقصر چنین وضعیتی کیست؟  و سهم ما در این میان چیست؟  هر کاربری چون قطره ای وارد این فضای بیکران می شود،  و با جمع شدن دور هم اقیانوسی تشکیل می دهند.  عشق به ایران عزیز و ملت خوبمان،  که مرکز تمدن های جهان است،  به ما راه نیکویی برای پیمودن می دهد.  شما نیز می توانید با ایجاد پیوند این وبلاگ،  در وب و سایت خویش،  مرا در انجام کار مهم خدمت یاری نمایید،  که نیاز کار گروهی و موج سومی و نو است،  در این میان برای کشیدن کاربر و خواننده به هر روش و بهایی دست نمی زنم،  بنابر این هرگز از عکس ها و مطالب،  برای خشنودی یا تحریک هوا های نفسانی افراد استفاده نخواهم کرد.
      با دانش و تجربه،  و در آزمایشگاه های زندگی و علمی می توان به رمز و راز برتری،  و فراز و فرود ملتها پی برد،   انوش راوید  سعی می کند،  در وبلاگش آگاهی های لازم جهت چگونگی یافتن واقعیتها و حرکت به جلو با استفاده از تجربه ها را بدهد.  در جهانی که بسرعت می رود،  ما نیز ناچاریم هماهنگ باشیم،  در غیر اینصورت استعمار و امپریالیسم،  که مزه آنرا در چند سده گذشته چشیده ایم،  یکبار دیگر خود را به ما تحمیل می کند.  باید همه چیز را بدرستی بشناسیم،  از جمله سرمایه داری ها و کارها و ترفند ها،  و به فرهنگ یاد گیری بسپاریم.  شناختن های درست از چگونگی دانایی قرن ۲۱  بساط خوبی در فکر ما می گستراند،  که میهن و خود و دیگران را نجات می دهیم.  ابتدا می بایست افکار قرن گذشته یا قرن های گذشته را دور ریخت،  و آنچه از تازه ها می باشد در اندیشه چید.  شجاع باشید و نترسید هیچ اتفاقی نمی افتد،  فقط شما نو می شوید،  انسانی برای قرن ۲۱ و جهانی دگرگون.
   پرسش از عموم:  آیا درک جدیدی متوجه شدید؟،  و آیا می توانید نو شوید؟ 
      در اواخر دهه اول قرن  21  هستیم و می بینیم و می دانیم،  بسیاری از کشورها به دست آورد های بزرگ علمی و اجتماعی رسیده اند،  آینده متفاوتی،  که آینده نگران امروز آن را پیش بینی میکنند،  حتماً اتفاق می افتد،  و باید با دیدی نو بدانیم که چگونه خواهد بود،  تا بتوانیم بر آن تاثیر گذاریم،  در این روزگار ما میتوانیم با دانش و بینش نو مسئول سرنوشت خود و اطرافمان باشیم،  و دیدی علمی و نو به همه چیز داشته باشیم.  اهرم های تغییرات و حرکت از قرن سابق به این قرن در دست روشنفکران اینترنتی است،  اما اول باید بوسیله ای از چگونگی این حرکت سریع آگاه شد،  و با هماهنگی به رشد آینده و تمدن نو رسید،  که برای شخصیت ایرانی برازنده است.
نگرشهای نو به علم و جهان در ایران
   عکس کلاه خود های دلاوران ایرانی جنگ ایران و عراق،  عکس گویاست،  اما امروزه بسیاری از جوانان ایران،  خیلی بی خیال از مرز های تاریخی و جغرافیایی کشور هستند،  عکس شماره ۷۱۸۱.
نگرشهای نو به علم و جهان در ایران

جغرافیا ــ تاریخ

      جغرافیای طبیعی نقش تعیین کننده ای در تاریخ داشته،  و تاریخ با ساختار جغرافیایی شکل گرفته است،  با دانایی قرن ۲۱ راه برای بررسی حوادث و رخداد های تاریخی در زمینه علم جغرافیا ـ تاریخ فراهم آمده است.  در طول تاریخ از دانش جغرافیای طبیعی برای نبردها استفاده می گردید،  ولی از آن برای ارتقاء علم تاریخ و تحلیل و تعلیل تاریخ اجتماعی نتوانسته اند بهره ای بگیرند،  منجمله از دلایل نقش جغرافیا در رشد و تکامل جامعه بشری چیز مهمی گفته نشده است.  از تجربیات جغرافی دانها در نبرد های کوهستانی و سردسیر، بیابانی و سوزان، اقیانوس های پر طوفان و جنگل های پر باران بهره برداری زیادی می شد،  اما دروغ گویان و نویسندگان داستان هایی چون دروغ های حمله اسکندر مقدونی و دروغ چنگیز مغول و حمله اعراب بیابانی هرگز جغرافیا نمی دانستند،  و نتوانستند از تجربیات علم جغرافیا ـ جنگ در دروغ هایشان استفاده نمایند،  تا بلکه کمی واقعی تر بنویسند.
      اولین بار در هزاره سوم خورشیدی ایرانی،  حکومت های بین النهرین چون سومر با انباشت مازاد محصولات،  جمع آوری ثروت را ابداع کردند،  بنابر این وسعت اراضی ابزار قدرت شد،  که در واقع نقش جغرافیا در تاریخ است.  اما هر گز در تاریخ کسی نتوانست رابطه آشکار جغرافیا ـ تاریخ را عالمانه بنویسد،  و به صورت آکادمیک و سلسله مرتب دسته بندی نماید،  پنج تمدن و فرهنگ اصلی ایرانی شکل گرفته در ایران بزرگ حاصل نقش جغرافیا ـ تاریخ است.  گاه در امور نظامی و مالیاتی از جغرافی دانان و تاریخ نویسان هم زمان استفاده گردیده،  ولی هرگز مجموعه کاملی در یک علم از آنها دیده نشده است،  در تمام ماجرا های کوچک و بزرگ تاریخی جای علم جغرافیا ـ تاریخ خالی است.  اندیشمندان و استراتژیست های قرن ۲۰ پیرامون جغرافیا ـ جنگ یا جغرافی ـ امنیت نظریه های ژئوپلتیک و ژئواستراتژی ارایه داده اند،  ولی هرگز آنها نقش جغرافیا ـ تاریخ را نتوانستند بیابند و از آن علم بهره برند.  مولفه ها و فاکتور های فیزیکی و فرهنگی جغرافیا را بدون درک زیر ساخت های جغرافیا ـ تاریخ بکار بردند،  فقط پژوهش آنها به آثار کلاسیک موجود و تبیین و طراحی دانش نظم جغرافیا بود.
      بسیاری از تاریخ نویسان در طول زمان عوام پسندانه و بویژه برای خوشایند حاکمان به تعریف و تمجید و بزرگ و کوچک شمردن پرداخته اند،  ولی هرگز از علم جغرافیا ـ تاریخ بهره ای نداشتند،  امروز هم بصورت کاملاً غیر منطقی همان نوشته ها را هر کسی از دیگری دوباره نویسی می کند.  هر گز در کتاب های تاریخی و تاریخ اجتماعی دیدگاه های جغرافیایی بطور کامل دیده نشده است،  هیچ وقت چگونگی شکل گیری های فرهنگ بشری زیر نفوذ غیر عمدی جغرافیای طبیعی گفته نشده،  عوامل شکل گرفتن تمدنها،  قبایل بدوی،  قبایل اولیه،  حکومت های شاه خدایی،  سازمان قبایل دینی،  فئودالی و بورژوازی و سرمایه داری را که نتیجه جغرافیا به تمام معنی آن است،  یعنی طبیعی، انسانی، اقتصادی، در تاریخ به حساب نیامده،  بدین جهت تاریخ نگاری پوپولیستی خوشایند حکومت های دمگراف قرار گرفته،  و آکادمسین های غربی هم که سردمداران علوم در قرون جدید و حاضر هستند،  منافع استعمار و امپریالیسم را در نظر گرفته،  و علم جغرافیا ـ تاریخ برای آنها اهمیت نداشته،  فقط پول مهم بوده است.
      بزودی زمان و مکانی که در آن بسر می بریم به تاریخ می پیوندد،  شاید بپرسید مکان چرا؟  در واقع این مکان است که فعلیت ما را شامل می شود،  مکان ما را ساخته،  و ما مکان را آراییده ایم و در آینده مکانی که از آن می گوییم چنین نخواهد بود.  با دید تاریخ و فرهنگ یادگیری،  در آینده مکان فعلی ما،  اقتصاد دیگر و انسان هایی دیگر خواهد داشت،  که هر چند ممکن است با ما هم ریشه باشند،  ولی تفاوت هایی خواهند داشت،  و جغرافیای طبیعی را هم باید با نگرشی خاص زمان بررسی کرد.  پرسش بنیادی این است،  که در آینده علم جغرافیا ـ تاریخ چه نقشی خواهد داشت،  استدلال ها و شواهد این پژوهش چه می تواند باشد،  دینامیسم ارتقاعی آن چگونه باید طراحی شود،  تا نگرش ها و تعریف های کلاسیک را تحت شعاع قرار دهد.
   پرسش از عموم: هویت خواهی و در کانون بودن این علم مهم چطوری شکل خواهد گرفت؟
نگرشهای نو به علم و جهان در ایران

تاریخ و جغرافیای تاریخی نظری و سنتی

      تا قبل از قرن ۲۱ و پیدایش وسایل ارتباطی جدید،  تاریخ و جغرافیا تاریخی فقط در شکل سنتی آن رایج بود،  و همه بدون توجه به اینکه تاریخ و جغرافیا تاریخی می تواند،  تعریف دیگری هم داشته باشد،  به همان نوشته های سنتی اکتفا می کردند،  نوشته های سنتی که اکثر توسط تاریخ نویسی استعماری بود.  بنظرم اولین شخصی که اقدام به تبین و تعریف جدید در تاریخ و جغرافیای تاریخی نمود،  در وبلاگ فیلتر و حذف شده بدست بالا دستی ها "جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران" و اینک در "ارگ ایران" من بودم،  که از سال ۱۳۸۴ با استفاده از اینترنت،  دید جدید در فلسفه تاریخ و جغرافیای تاریخی را گشودم.  البته قبل از من تعدادی از اشخاص درباره تاریخ و جغرافیای تاریخی،  مطالبی بر خلاف تجربه های تاریخ نویسی سنتی گفته و نوشته بودند،  اما همه آنها در روش،  همان شیوه سنتی را پیش گرفته بودند.
   تاریخ و جغرافیای تاریخی نظری، درست مانند علوم نظری ریاضی و فیزیک و شیمی است،  با استفاده از تعریفها و مدل‌سازی‌ های جدید،  از سابقه ها و پدیده‌ ها و درک انتزاعی،  سعی در توضیح ها و تعریف های جدید برای قانونمند سازی اصولی و علمی تاریخ و جغرافیای تاریخی دارد.  منجمله استفاده از علوم جدید،  و آزمایشگاهی و ژنی و غیره،  که در کار سنتی هرگز وجود ندارند.  پیش بینی ‌های نظریات مطرح شده در تاریخ و جغرافیای تاریخی نظری،  باید قابل آزمایش در آزمایشگاه‌ های جدید باشند،  کاری که در نوع سنتی آن وجود ندارد،  و پیش بینی نشده است.  البته پیش می آید،  که بعضی از نظریه های تاریخ و جغرافیای تاریخی نظری،  قابل بررسی و محک زدن علمی با فن آوری امروزی نباشند.
      تاریخ و جغرافیای تاریخی نظری،  در مقابل کارها و روشهای سنتی و تجربی در قرن گذشته قرار دارد،  و خودبخود انبوهی از افراد و نوشته های سنتی را در برابر خود دارد.  در تاریخ و جغرافیای تاریخی نظری،  مسائلی وجود دارد،  که با گذر زمان شکل جدّی تری به خود گرفته ‌اند.  این مسائل در مبانی فلسفه و نظریه های خورد سنتی،  علم مربوطه را تا فراسوی بحران پیش برده،  تعدادی از آنها در عناوین زیر است:
  1 ــ  دروغ مهاجرت آریایی ها از استپ های سیبری،  در اینجا.
  2 ــ  دروغ حمله الکساندر یونانی یا اسکندر مقدونی،  در اینجا.
  3 ــ  دروغ حمله اعراب ابتدای اسلام به ایران،  در اینجا.
  4 ــ  دروغ حمله مغول مغولستانی به ایران،  در اینجا.
  5 ــ  هفت کشور جغرافیای کهن و سرزمین های کهن،  در اینجا.
  6 ــ  حضور ایرانیان در قاره آمریکا پیش از کریستف کلمب،  در اینجا.
      . . . و بسیاری مسائل دیگر که در ارگ ایران گفته و نوشته شده است.
 
    تاریخ و جغرافیای تاریخی سنتی،  که بیشترین کتابها و نوشته ها و فیلمهای موجود را شامل می شود،  همه داستان گونه هستند،  و بر پایه تکرار نوشته های قبلی است.  اگر خیلی کار شده باشد،  جملات را جابجا و یا چند عکس و فیلم به آن اضافه می کنند،  بدون هیچ ایجاد کردن محیط برابر با علوم امروزی،  مانند مدارک آزمایشگاهی، ژنتیکی، فرگشتها و سند های رشد و تکامل و غیره.  در تاریخ و جغرافیای تاریخی سنتی،  همیشه سعی در القاء این دارند،  که بگویند آنچه که نوشته شده واقعیت است،  و غیر قابل تغییر،  که این خود به نوعی ضدیت با علم است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود. . .
نگرشهای نو به علم و جهان در ایران
   عکس تاریخی یک سید ایرانی،  حدود ۱۳۰۰ خورشیدی،  مشروح در تاریخ اندیشه در ایران،  عکس شماره ۱۲۲۳.
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
  
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.
 
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها


0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x