Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

کارگاه فکر سازی ارگ ایران 

پیش نویس
     کارگاه فکر سازی ارگ ایران از دید شخصی که در یک زمینه علمی و تکنیکی تربیت شده باشد،  آزمایشگاه جایی آرام، آشنا، نسبتاً منظم و قابل پیش بینی است،  که در آن انسان با لوله های آزمایش،  مدار های الکترونیک،  فرضیه های مستدل و آزمایش های دقیق سرو کار دارد.  اما دنیای مدیریت وبلاگی در زیر مجموعه های علم جغرافیا ـ تاریخ،  سرو کار انسان با انسان ها و تجربه در محیط های گسترده است،  انسان هایی که هر کدام شخصیت متفاوت،  اندیشه دگر،  دانشی کم و بیش دارند.  تجربه در محیط های گسترده نیز توانایی برخورد با موضوعات را می خواهد.  برای داشتن آزمایشگاه وبلاگی،  کارگاه فکر سازی می تواند جایگزین مناسبی باشد،  امیدوارم با نظرات خود در بهبود کار این کارگاه کمک نمایید.
   توجه:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir .
کارگاه فکر سازی ارگ ایران
تصویر انوش در سعدی شیراز،  تابستان ۱۳۸۷ ،  عکس شماره ۲۶۷۱.
کارگاه فکر سازی ارگ ایران
   تعریف ساده علم هرمنوتیک ــ  این علم خیلی ساده است،  فقط در کتابها و سایتها مقدار زیاد حرف های خارجی ها را نوشته اند،  و شاید نویسنده ها خواسته اند،  با نوشتن اسامی و . . .
   استراتژی و مدیریت استراتژیک ــ  تعریف های زیاد و گاه ناسازگار،  از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده است.  به تعبیر یکی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند هنر است که . . .
   پارادایم و تحلیل های جدید ــ  واژهٔ پارادایم  Paradigm  پارادیگما   paradeigma به معنی الگو و مدل یا به طور کلی چارچوب نظری و فلسفی از هر نوع است،  این واژه نخست در سده . . .
   اندیشه ادبیات و هنر ــ  اندیشه ادبیات و هنر در طول تاریخ اندیشه در ایران،  همیشه مورد بحث و جدل و کشمش بوده،  ادبیات و هنر،  مقوله علمى، تجربى و یا قانون ریاضى و . . .
   بزرگان علم و دانش جهان ــ  در پست های مختلف وبلاگ،  از اندیشمندان و دانشمندان ایران نوشته ام،  در این پست چند دانشمند و بزرگ علم و ادب غیر ایرانی را می نویسم،  که با سختی . . .
   فلسفه اطلاعات نوین ــ  امروزه در دانایی نوین،  فعالیت فلسفیِ کامپیوترگرا یا مبتنی بر نظریه اطلاعات نوین،  به حوزه ای پربار و رو به رشد در عرصه پژوهش های فلسفی بدل شده است . . .
   رمز موفقیت جامعه ــ  جامعه ای موفق است،  که توده مردم آن رمز موفقیت را نیک آموخته باشند،  باید توجه داشت که آموزش ها منحصر به مواد درسی نظیر تاریخ و فیزیک و ریاضی و . . .
   شهروند خوب در تاریخ ــ  حدود ۴۰۰۰ سال پیش،  در دوره ای از تاریخ مصر باستان به نام دوره پادشاهی قدیم،  نشانه هایی از اندیشه جوابگویی آیند به مضنه ظهور رسید،  و پس . . .
   دیدگاه ها در ماهیت جامعه ــ  همه ما سعی می کنیم جامعه ای آزاد و دمکرات داشته باشیم،  برای کلمات آزاد و دمکراتیک معانی زیادی وجود دارد ولی بطور کلی مفهوم کلمات . . .
   قورباغه ها پخته می شوند ــ  نگاه تحلیل به اینترنت ایران:  90 درصد جوانان زیر ۲۲ سال به مسیر های سطحی و بی محتوا رفته اند،  80 درصد ۲۲ تا ۲۸ سال چیزی مشابه هستند،  همراه . . .
   استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی ــ  واژه ها غالباً پلهای تغییرات اجتماعی و نوعی نشانه ناپیوستگی هستند،  که آغازگر تفکر واژگون میباشند،  در واقعی ما نباید اجازه دهیم انبوه قوانین . . .
   تعیین صلاحیت کاری افراد ــ  تعیین صلاحیت افراد،  مستقیم به آینده مربوط می شود،  برای اینکه بدانیم آینده مان چه میشود،  و سوالات را پاسخ دهیم،  و بتوانیم گذر تاریخی موج سوم و . . .
   تغییر در انسان ــ  باورها، عادتها، اعتقادات و نگرش های ما به دنیا ناشی از آموخته هایی است،  که در گذشته از طریق ارث یا اکتساب (تربیت، تجربه و رفتار)،  به ما انتقال داده . . .
   تاریخ بی برنامگی افکار ــ  یک از مهمترین موضوعات برای آیند نگران دانستن نوع و شاخص فکرها در گذشته و حال است،  امروز بسیاری از مردم نمی توانند برای آینده خود طرح و . . .
   اندیشه اوهام و خرافات ــ  از بسیاری به اصطلاح تحصیل کرده ها گفتم که در جهان امروز غرق اوهام و خرافات شده اند و به جای اینکه جهان آفرینش را علمی نگاه کنند آنرا چشم انداز . . .
   کار هایی برای افزایش بهره وری ــ  با بهره گیری از تعدادی فرمول و قانون می توان بهره وری در زندگی روزمره را افزایش داد،  اما باید توجه کنید،  وجود شما جزو زیر مجموعه کدام . . .
   سیستم های فلسفی ــ  به منظور پویایی وبلاگ،  در بخش کارگاه فکر سازی به موضوعات ذهنی و نظری و عینی می پردازم،  اکثر این بحث ها مربوط به قرن های گذشته می باشند . . .
   منطق نظری ــ  منطق نظری گویند بوسیله ارسطو تدوین،  و بعدها بابهایی بدان افزوده شد،  در تعریف منطق گفته اند،  منطق نرم افزاری است،  که انسان را از خطای در فکر . . .
   استدلال (حجت) ــ  اگر تصورات معلومی،  آدمی را به تصور مجهولی راهنمایی کند،  و چنانچه تصدیقات معلوم،  ذهن را بتصدیق مجهولی بکشاند،  حجت یا استدلال گفته می شود . . .
   بازبینی در شتاب حرکت ــ  خلاقیت و درخشش یک اندیشه و بوجود آمدن نظرات و ایده‌ های نو می باشد،  از نظر معنی، بیشتر در جنبه ‌های فکری و نظری و به اصطلاح  . . .
   قضاوت خود را تقویت کنید ــ  برای اجتناب از بعضی عادات مسخره که بشر بدان متمایل است،  مجاهدت و نبوغ فوق بشری احتیاج نیست،  چند قاعده ساده از ارتکاب اشتباهات پیش پا . . .
   روش مذاکره ــ   مهمترین موضوع برای مذاکره این است،  که شنوده خوبی باشیم نه صرفاً گوینده،  زیرا هر چه بیشتر حرف بزنیم فرد مقابل فکر می کند،  که قصد فریب و گمراه کردن وی . . . . .
   تمرکز برای مطالعه ــ  میخواهید یک جلسه مطالعه را شروع کنید، اما دست و دلتان به کار نمیرود و شرایط  جور نمیشود،  مطالعه را شروع کرده اید، اما بعد از گذشت زمانی، متوجه . . .
   نوشتن مقاله علمی در وب ــ  بسیار دیده ام که در وبلاگ ها بدون در نظر گرفتن اصول لازم می نویسند،  برای کمک به بهبود نگارش مقاله و تحقیقات در وبلاگها سری مطالبی جهت یاد آوری . . .
   نگارش و بیان تحقیق ــ  بهتر است صورت مسئله تحقیق سئوالی نوشته شود،  و از بیان آن به صورت عبارت کلی یا جملات خبری خود داری کرد،  نمونه در صفحه و کتاب و وب . . . .
   احترام به حقوق دیگران ــ  احترام به حقوق دیگران برای ارزش معنوی مقاله و تحقیق بسیار مهم می باشد،  بهره برداری از آثار دیگران و ذکر آن در گزارش تحقیق به دو صورت مستقیم . . . .
   شناخت دانایی و تاریخ فکر ــ  سپاس محققان را که از پیدایش تمدن بشری و در طول تاریخ و تمام حکومتها،  با تحقیق و تعلیل در موضوعات گوناگون زندگی و سرنوشت بشر را تغییر . . .
   مفهوم تحقیق علمی ــ  تقریباً همه انسان ها برای یافتن پاسخ سئوال ها و حل مشکلات خود ناچار به کاوش هستند،  می توان گفت که همه مشغول تحقیق هستند،  ولی آنان تشریفات و . . .
همه و مطالب دیگر در:
کارگاه فکر سازی ارگ ایران
کارگاه فکر سازی ارگ ایران
 ارگ   http://arq.ir
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
فروغ
فروغ
1 سال قبل

درود ،  در معنی کلی امروزی دمکراسی یعنی حکومت احزاب.  وقتی آنرا با سکولار آمیخته کنیم،  آیا از حالت دمکراسی خارج نمی شود؟

eleven
eleven
3 سال قبل

در عنوان سایت ارگ را ارک نوشتید اصلاح کنید

یوسف
یوسف
4 سال قبل

سلام، کارگاه فکر سازی واقعن فکر خیلی خوبی است و احتیاج است6
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x