Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

      تبلیغات ضد تاریخ ایران همیشه تاریخ بوده،  این تبلیغات باعث شده،  علاقه ایرانیان به تاریخ بیشتر و بیشتر شود،  یعنی این تبلیغات نتیجه عکس برای پدید آورندگان آن داده است.  کشور عزیز ما یعنی سرزمین کهن ایران،  اولین تمدن جهان را داشت.  دشمنان نوظهوری نیز بودند،  که نمی خواستند مردم بدانند تمدن ایران خیلی کهن تر از تمدن آنهاست.  بهمین جهت با تبلیغات ضد تاریخ ایران،  سعی مذبوحانه در حذف تاریخ ایران داشته و دارند.
تبلیغات ضد تاریخ ایران
تبلیغات ضد تاریخ ایران
تصویر یک کوچه شهر تاریخی تخلیه شده ایران،  در اینجا،  عکس شماره 4873.
تبلیغات ضد تاریخ ایران
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره 1606.
برگه 1292 پیوست لینک زیر است:
تبلیغات ضد تاریخ ایران
تبلیغات ضد تاریخ ایران
      با درود من انوش راوید از تارنمای ارگ ایران،  از گذشته ها مانند دوران صفویه دشمنی با هویت تاریخی ایران توسط عثمانیها و خلفا شبه جزیره عربستان و عوامل مشکوک یهودی شروع شد.  تلاش آنها این بود،  که با انواع ترفندها بگویند ایرانیها بی هویت تاریخی هستند،  تا بتوانند کشور و ملت ایران را تماماً یا استانی صاحب شوند.
      در این راه و روش هم همیشه توانستند عده ای ایرانی ساده را با خود همراه کنند،  این عده هیچ وقت متوجه این شیادیها نشدند،  و چه بسا هرگز هم متوجه نخواهند شد.  بدون هویت تاریخی کردن یک ملت،  مانند آتش تهیه جنگ برای پیروزی است،  جنگ نرمی است،  که توانایی دفاعی یک ملت را بطور کامل یا نسبی صلب می کنند.  در مقابل چشمانمان بدبختی ملتهای بی هویت شده مانند ملت روهینگیا  را دیدیم،  این ملت نمی دانند کجایی بودند،  و چه تاریخ و سرزمینی داشتند.
      دشمنان برای بی هویت کردن یک ملت،  ابتدا ریشه های تاریخی آنها را هدف می گیرند،  و سپس به ملتی که تاریخ خود را از دست داد،  براحتی می توانند بگویند تو از این سرزمین نیستی و متعلق به جای دیگری هستی،  و راحت هم در جنگ و نبرد این ملت بی هویت و چند پاره شده را شکست می دهند.  سپس آوارگی و کشته شدن ملت و پایان تمدن و زبان و هویت و همه چیز آن ملت شکست خورده در جنگ نرم است.
      آیا از خود پرسیده اید داعش ساخته چه کسانی بود؟  و چرا آثار تاریخی را از بین می برد؟،  از خود پرسیده اید که چرا در نقشه های قرن حاضر هخامنشی،  خاک کشور عربستان جز این نقشه ها نیست؟  آیا از خود پرسیده اید،  چرا عده ای در تلاش هستند بگویند کوروش و هخامنشیان نبودند؟  آیا از خود پرسیده ای سرمنشا کسانی که در نادیده گرفتن تاریخ و هویت ایرانی هستند،  از کجا پول می گیرند؟  و بی نهایت پرسش دیگر برای بی هویت کردن ملت ایران.
      ذهن خود را درباره جنگ نرم فعال کنید،  و با پرسشهای اساسی درباره موضوع بی هویت تاریخی کردن،  و رو در رو قرار دادن مردم به بهانه های یک موضع تاریخی،  و تبدیل آن به یک اپیدمی خطرناک،  گردونه یادگیری را بچرخانید.  برای این منظور مطالعه تارنمای ارگ ایران کمک بزرگی است.
تبلیغات ضد تاریخ ایران
پرسشهای تکراری درباره کوروش
      در 1383 وبلاگ نویسی را شروع کردم،  بمرور و طی چند سال در اینترنت و وبلاگها پان های بنیاد گرا هم بوجود آمدند.  عوامل اصلی پانهای بنیادگرا بدون نام و نشان و با اسامی الکی و با خط مشی مشخص،  کاملاً آشکارا از عوامل استعمار و امپریالیسم بودند.  آنها با احساسات نو رسیده ها به اینترنت بازی کرده،  و این تازه کارها با اینترنت و وب را بسوی پان مورد نظر خودشان می کشاندند.
      از جمله تعدادی از این پانهای بنیاد گرا موضع ضد کوروش و هخامنشیان گرفته،  و شروع به انتشار مطالب و ایجاد شبه در میان تازه آمده به محیط وب می کردند.  آنها از ترفندهای مختلف استفاده می کردند،  مانند پرسشهایی درباره کوروش،  قصد آنها ادامه در اینجا بوده و می باشد.  ولی خیلی زود افرادی که اغفال آنها شده بودند،  متوجه ترفند و شیادی این عوامل استعمار و امپریالیسم شدند.
تبلیغات ضد تاریخ ایران
پرسشهای شبه افکن درباره کوروش
      این نوع از پرسشهای ضد تاریخ ایران برای بی هویت تاریخی کردن ملت ایران و رو در رو قرار دادن و سرگرم کردن مردم است.  حتی در این باره فیلم کوتاه هم ساخته،  و در اینترنت و وبسایتهای نمایش فیلم ایران هم براحتی منتشر کردند.  با تمام این تلاشهای مذبوحانه نتیجه ای نگرفتند،  جز آگاهی بیشتر مردم برای مطالعه عمیق تاریخ شکوهمند ایران و شناخت عوامل استعمار و امپریالیسم،  که در تلاش ایجاد ساده پنداری و تفرقه ذهنی بین مردم و هستند.
      پرسشها و شبهات زیر صدها بار توسط تازه واردها به وب از من پرسیده شده.  با گشتی در اینترنت متوجه می شویم،  که هزاران بار پرسیده و پاسخ داده شده است.  این عمق موفقیت موقت عوامل استعمار و امپریالیسم،  و درضمن رشد علاقه و تلاش برای یافتن واقعیتهای تاریخ ایران نیز می باشد.  تلاش و آگاهی نسلی در محدود ضد تاریخ ایران،  برای رفتن بسوی هویت تاریخی کهن ایران است.
      چه منابع تاریخی از کوروش نام بردن؟ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻭ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﯿﺴﺖ؟  ﺳﻌﺪﯼ، ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﻌﺮﺍ ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﮐﺒﯿﺮ ﻧﺒﺮﺩﻥ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺣﺘﯽ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺣﮑﻮمت‌های قبل‌تر ﺍﺯ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻭﻧﺴﺘﻪ ﮐﻮﺭﻭﺵ ﭼﻪ ﮐﺴﯿﻪ؟  چرا روز جهانی کوروش تا قبل از پهلوی نبود،  و اکنون در جهان ثبت نشده است؟ چرا اسم هیچ کدام از پدربزرگها و مسنهای یرانی تا اوایل قاجار، به نام کوروش نیست؟ چرا آثار تاریخی زمان هخامنش فقط هخامنش،  تنها در غرب ایران یافت میشود؟ چرا آثار کتیبه و ساختمانی از فتوحات کوروش نیست؟ 
      این پرسشها و شبهات نشان از عدم درک و دانش نویسنده آن به تاریخ است،  و نشان می دهد برای مطرح کردن آنها قصد و نیتی فراتر از پرسش تاریخی دارد.  برای هر کسی که بخواهد پاسخ این پرسشها را بداند،  کار ساده ای است.  در اینترنت هر آنچه درباره تاریخ ایران بخواهیم،  براحتی و بفراوانی وجود دارد.  منجمله در همین ارگ ایران،  مثلاً درباره پاسخ این پرسشها می توانید در جستجوهای این وبلاگ بنویسید "کوروش"  و مطالب را بخوانید.
……………
   برچسبها:  موضوع تبلیغات، ضد تاریخ، پرسشهای کوروش، پرسشهای هخامنشی.
…………
تبلیغات ضد تاریخ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید