Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

راز نمادهای کهن و باستانی ایران نشان دهند بخش مهمی از رشد و تکامل تاریخ فرهنگ و تمدن جهان است.  غربیها با تاریخ نویسی استعماری،  میخواهند تمام تمدن و نمادهای تمدن را از غرب بگویند و بدانند،  و میخواهند غرب و بویژه یونان را مهد تمدن و دمکراسی،  و اولین پایه گذار تمدن بدانند،  و سپس تمام اروپا را بدست آورنده دانایی و دانش و تمدن بگویند.  آنها با تخریب آثار تاریخی در قاره کهن و دزدیدن بسیاری از آنها،  و با نفوذ در سیستم آموزشی کشورهای زیر دست استعمار زده،  میخواهد ایران و ایرانی و مردم قاره کهن را،  هیچ و شکست خورد و بیخود در تاریخ نشان دهند.  ولی کور خوانده اند امروزه جوانان باهوش ایران با آنها برخورد میکنند،  و خواهند توانست تاریخ سرزمین خودشان و قاره کهن را،  از نو و با دست توانای متخصصهای ایرانی بنویسند.

راز نمادهای کهن و باستانی ایران

راز نمادهای کهن و باستانی ایران نشان دهند بخش مهمی از رشد و تکامل تاریخ فرهنگ و تمدن جهان است
تصویر ظرف تمدن کهن جی با نقش تمام نمادهای دوران های بعدی تاریخ،  عکس شماره ۳۴۶۲.
راز نمادهای کهن و باستانی ایران نشان دهند بخش مهمی از رشد و تکامل تاریخ فرهنگ و تمدن جهان است
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره ۱۶۱۶.
این صفحه پیوست تاریخ عمومی ایران است.
راز نمادهای کهن و باستانی ایران

پیدایش اولین نمادهای جهان

راز نمادهای کهن و باستانی ایران نشان دهند بخش مهمی از رشد و تکامل تاریخ فرهنگ و تمدن جهان است
   تصویر ظروف تمدن کهن جی با نمادهایی که قرنها بعد در نقاط دیگر و بین النهرین استفاده کردند،  عکس شماره ۴۱۹۴.
      نماد های موجودات و گردونه مهر و صلیب و بعلاوه و درخت زندگی و اولیه فروهر،  نیز در ظرف بفراوانی وجود دارند.  جوانان علاقمند به تاریخ ایران،  یک آلبوم از ظروف و آثار تمدن کهن جی درست کنید،  بدین منظور به زبان های فارسی و انگلیسی در عکس گوگل بنویسید "آثار جیرفت"،  و نیز در موزه ایران باستان تهران و موزه های کرمان و جیرفت و غیره،  از این اثار عکس تهیه نمایید،  و منتشر نمایید.  پیش درآمد تمدن،  و تمام نمادها و دینها و راز آنها،  در تمدن های کهن ایران است.

بهترین اسناد تاریخی

      در زیر بهترین اسناد تاریخی توسط بانوی پژوهشگر گرامی پرنیان حامد گردآوری شده است،  عزیزان بسیاری از پژوهش های ناب و عالی این بانوی گرامی استفاده می کنند،  و نام زیبای ایشان را نیز ذکر می کنند.  اما دیده ام اندکی این پژوهشها را بنام خودشان می نویسند،  از آن اندک می خواهم،  حداقل معرفت را داشته باشند، و  نام ایشان را بنویسند،  تا در مقابل پرسش های متعدد علاقمندان گیر نکنند،  و بتوانند جهت پاسخ به این بانوی پژوهشگر بنویسند،  تا پاسخ بگیرند.
راز نمادهای کهن و باستانی ایران

راز نماد کتیبه پسرخورشید (شمش) در سیپار چیست ؟

معبد پسر  خدای خورشید در شهر باستانی سیپار واقع در کشور عراق کنونی است.
راز نمادهای کهن و باستانی ایران
      در این معبد آثار باستانی از جمله کتیبه ای یافت شده است،  که متعلق  به نبو اپال ایدینا پادشاه بابل به سال ۸۸۸ الی ۸۵۵ ق.م است.
راز نمادهای کهن و باستانی ایران
Nabu apla iddina  (888-855B.c)
در میانه کتیبه نمادی است که به نماد خورشید شهرت یافته است.
      پیشینه این نماد در این منطقه را می توان به سالهای ۱۱۸۶-۱۱۷۲ زمان پادشاهی ملیشیپاک اول رساند،  چرا که نماد در بالای کتیبه او نیز موجود است و از آنجا که او از پادشاهان سلسله کاسها در بابل است،  لذا خاستگاه این نماد را باید در شرق بابل و خاستگاه کاسپ ها که کشور ایران امروز باشد جستجو کرد.
راز نمادهای کهن و باستانی ایران
Melishipak 1 (1186-1172 B.c)
      این نماد هشت پر،  که قدمت قابل اثبات ٱن به کاسپ های کاسپین( قزوین )، کاسپین (دریای خزر) کاسان (کاشان)  و… میرسد را میتوان در تمدن های قبل از این کتیبه ها و بعد از آن ها به صورت های مختلف و منسوب شده  به ایزدان آن منطقه و یا نمادهای کشوری یافت.  از آن جمله و در کشور مبداء درفش کاویانی است،  که به استناد سخنان مورخان آن زمان تا پایان سلسله ساسانیان وجود خارجی داشت،  و توسط بیابانگردان تکه تکه شد.
راز نمادهای کهن و باستانی ایران
درفش کاویانی نماد ایران باستان
این نماد چیست،  که نه تنها در آثار باستانی قبلی و بعدی خاور میانه نمایان است،
راز نمادهای کهن و باستانی ایران
بلکه در باورها،  صنعت بافندگی (سپند بافی)،  سفال سازی (گرک) و …کشور مبداء‌ هنوز موجود است.
راز نماد های کهن و باستانی
      و تا بدان جا که  حتی در ایلات و عشایر در مقامات خاص آن را به هر دو صورت موجود به بدن خود خالکوبی می کنند؟
راز نماد های کهن و باستانی
      دو نقاشی دستی فوق چند سال پیش توسط شاهدی عینی برای تجسس ریشه این دو علامت که بر بازوان گروهی در ایران دیده بود به وبلاگ گفتمان ارسال شد،  که تشخیص این جانب در آن زمان تنها در حد نماد ایزد مهر بود.  برای اطلاع بیشتر به وبلاگ گفتمان  www.cae.blogfa.com  رجوع فرمایید.  
      می دانیم در سیپار و درهمان  معبد پسر خورشید (شمش) قدیمیترین نقشه جهان نیز کشف شده است.  
راز نماد های کهن و باستانی
Sippar map
      اطلاعات این نقشه :  14 تا ۱۷ دریای شور ۱۳ شهر بابل ۳ اورارتور ۴ اشور ۵ درder))،  8 شوش ۱۰ کلدانیان شهر یاکین ۱۲ هابان ۲ و ۱۱ انها لغت شهر مکتوب است ۱ کوهها ۳ اورارتو۶ قابل خواندن نیست ۷ و ۹ swamp    23 و ۲۵ خوانا نیست.  18 دیوار بزرگ جایی که آفتاب نیست.  
<><><><><><><><><><><><><><><><><><> 
      از آنجا که در زمان گذشته نقشه ها بدون جهت کشیده می شدند و یر ما مسلم است،  که شوش در شرق بابل و آشور شمال آن است،  لذا این نقشه به روال امروزی و عادت امروز جهان که شمال را بالای نقشه می دانیم،  می بایست نیم دور گردانده شود.
راز نماد های کهن و باستانی
راز نماد های کهن و باستانی
      از آنجا که لوح شکستگی دارد تعداد شعاع های آن را هفت یا هشت عدد حدس زده اند  با در نظر گرفتن سه شعاع متوالی ۱۹-۲۰-۲۱ می توان حدس زد،  که در هر ربع دایره یک شعاع عمود و دو شعاع مورب در دو طرف موجود بوده است.  این نقشه در همان معبد شمش سیپار یافت شده است،  که کتیبه کیلشیپاگ اول در همین مکان مزین به ستاره هشت پر می باشد.
راز نماد های کهن و باستانی
      نماد میانی خالکوبی که ما آن را امروزه  از روی نااگاهی آغشته به خرافات کرده ایم،  نماد دایره حکومتی بابل در میان دو رود دجله و فراتی است،  که در سرچشمه و آبریز مشترک هستند.
راز نماد های کهن و باستانی
نماد هشت پر در آثار هخامنشی نیز دیده می شود.
      این نقشه در ذهن پژوهشگر داده های اوستا و مکتوبات بازمانده کشور ایران را تدایی می کند.
خونیرس در این مکتوبات دقیقا شانزده قسمت دارد:
 1. ایرانویج:۲ . جلگه سوگود: ۳. مرو:  4. نسایه:  5. باختریش: ۶. هریو:هرئی :۷ . وئه کرته: ۸. اورو: ۹ خننت : ۱۰. هرهویتی: ۱۱. هیرمند:  12. رگا:  13. چخر : ۱۴. ورن ۱۵. هفت رود :۱۶ . سرزمین گرداگرد رود رنگها:
     که به استناد اسناد ارائه شده از همین منابع در کتاب "اسکندر تاریخ ایران الکساندر یونانی نیست" همه مکان های نامبرده در غرب کشور ایران امروزی می باشند.
      اصل سنگواره به صورت فوق است.  نقشه های بعدی رونوشت های دستی تهیه شده از آن می باشد،  که گاه نام بیت المقدس و گاه  نام یونان در مرکز آن دیده می شود.  دو فرضیه به نظر می رسد:
      یا تحریف به سبب ارضاء  برای تفسیر کمبود است.
     و یا واقعا تمدن های ذکر شده در زمان باستان در این ناحیه بوده اند.
      که نظر پژوهشگر امید به مورد دوم می باشد.
      در باب نماد دوم که در میانه کتیبه نمایان است و به ایزد مهر منسوب می باشد،  تکرار دیگری از نقشه جغرافیا،  نماد دیگری از درفش کاویانی و طریق دوم خالکوبی است:
راز نماد های کهن و باستانی
     نماد منطقه چلیپا مانندی است،  که چهار سوی آن را آب فرا گرفته است،  این نماد بر کاسه هفت هزار ساله یافت شده در همین نواحی رمز گشایی شده است.
راز نماد های کهن و باستانی
      چلیپای شکسته نماد ایزد مهر نشان منطقه ای است چلیپایی که چهار سوی آن را آب فرا گرفته است،  
این منطقه جغرافیایی چلیپایی با چهار آب اطراف  در نقشه های قدیمی نقشه های جغرافی  و عکسهای ماهواره ای زمین به وضوح دیده می شود.
راز نماد های کهن و باستانی
      این هر دو نشانه نشان از منطقه جغرافیایی چهار سو است که در کتیبه های پادشاهان فاتح کل منطقه به آن اشاره شده است
۲۰ a-na-ku mKu-ra-áš LUGAL kiš-šat LUGAL GAL LUGAL dan-nu LUGAL TIN.TIRki LUGAL KUR šu-me-ri ú ak-ka-di-I LUGAL kib-ra-a-ti er-bé-et-tì
I am Cyrus, king of the world, great king, mighty king, king of Babylon, king of Sumer and Akkad, king of the four quarters,
29 ša ka-li-iš kib-ra-a-ta iš-tu tam-tì e-li-tì a-di tam-tì šap-li-tì a-ši-ib n[a-gi-I né-su-tì] LUGALmeš KUR a-mur-ri-I a-ši-ib kuš-ta-ri ka-li-šú-un
throughout the world, from the Upper Sea to the Lower Sea, who live in the dis[tricts far-off], the kings of the West, who dwell in tents, all of them,
30 bi-lat-su-nu ka-bi-it-tì ú-bi-lu-nim-ma qé-er-ba ŠU.AN.NAki ú-na-áš-ši-qu še-pu-ú-a iš-tu [ŠU.AN.NAk]I a-di URU aš-šurki ù MÙŠ-ERENki
brought their heavy tribute before me and in Babylon they kissed my feet. From [Babylon] to Aššur and (from) Susa,?
31 a-kà-dèki KUR èš-nu-nak URU za-am-ba-an URU me-túr-nu BÀD.DINGIRki a-di pa-at kurqu-ti-I ma-ha-z[a e-be]r-ti ídIDIGNA ša iš-tu pa!-na-ma na-du-ú šu-bat-su-un
Agade, Ešnunna, Zamban, Me-Turnu, Der, as far as the region of Gutium, the sacred centers on the other side of the Tigris, whose sanctuaries had been abandoned for a long time,
راز نماد های کهن و باستانی
      این نماد نیز نه تنها در آثار هخامنشیان یافت می شود،  بلکه مقبره آنان با این نماد بنا شده است،  که همان مفهوم چهار سوی جهان شناخته شده آن زمان را دارد،  که وهمان صلیب شکسته و علامتی برای مردم این منطقه است.
راز نماد های کهن و باستانی
      منم کوروش شاه جهان شاه بزرگ شاه توان مند شاه بابل شاه سومر شاه اکد شاه چهار گوشه جهان.
راز نمادهای کهن و باستانی
      این نماد های تاریخی که متعلق به جغرافیا و فرهنگ مشرق زمین است،  در حال حاضر با کمال تعجب بر تاج های سلطنتی و نمادهای غرب دیده می شود،  که متاسفانه مناسبتی در این باره به نظر نمی رسد!
راز نمادهای کهن و باستانی
راز نمادهای کهن و باستانی
راز نمادهای کهن و باستانی
فرجام یافت به درود و شادی و رامش
پژوهش :  پرنیان حامد
تهران  اول مهرماه سال هزار و سیصد و نود و پنج
استفاده از پژوهش فوق با ذکر ماخذ و نام پژوهشگر بلامانع است.
راز نمادهای کهن و باستانی
لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره ۱۶۱۸.
راز نمادهای کهن و باستانی ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.