Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
سالن مجازی دوران حکومت اشکانیان
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
از 2000 تا 1500 سال پیش
. . . این صفحه بزودی کامل پست می شود و ادامه دارد . . .
لباس زنانه اشکانیان
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
    عکس تصویری از بازسازی یک لباس زنانه اشکانی بر گرفته از پوشش تندیس یک بانوی اشکانی مربوط به سده 49 خورشیدی ایرانی، عکس شماره 5351.  بازسازی لباس های بانوان ایرانی تمدن ایران پیش از اسلام به کوشش بانوی هنرمند ایرانی مریم انتظامی مقیم کشور هلند انجام گرفته است.  پژوهش ها در باره نوع پوشش اشکانیان بر تندیس ها و منابع بجا مانده از این دوران نشان میدهد ﻟﺒﺎﺱ ﺍﺷﮑﺎﻧﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﻦ ﭘﻮﺵ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺍﺳﺖ.  ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻥ اشکانی غربی ﻓﺎﻗﺪ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻋﺮﻳﺾ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﭘﺎﺭﭼﻪ، ﺭﻭﻳﻪ ﺩﻭﺯﻱ، ﺣﻤﺎﻳﻞ ﻭ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،  و تنوع آن بیشتر در قطعه های تزیینی این لباسها بوده است.
دوشیزه اشکانی
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس تندیسی از یک زن اشکانی در شهر باستانی هترا یا الحضر ایران باستان،  محل نگهداری موزه عراق،  عکس شماره 5352.  نوع پوشش این بانوی اشکانی که در تندیس وی مشاهده میشود بسیار جالب و در عین حال زیباست.
      بطور کلی ﺯﻧﺎﻥ ﻋﻬﺪ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﻗﺒﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺯﺍﻧﻮ و حتی تا مچ پا ﺑﺮﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ،  و ﺷﻨﻠﯽ ﺑﺮﺳﺮ ﻣﯽ گذاﺷتند،  ﻭ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ،  ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً چون چادر ﺑﻪ ﭘﺲ ﺳﺮ ﻣﯽﺁﻭﯾﺨﺘﻨﺪ.  همچنین بانوان اشکانی پوششی عمامه مانند به همراه چادری مخصوص بر سر مینهادند،  که این نوع چادر از عهد هخامنشیان به ارث رسیده بود،  البته ﭼﺎﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺭﻧگ های ﺷﺎﺩ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻭﺭﻩ امپراطوری ایران ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ،  ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ دور جدید تمدن در ساختار های تاریخی اجتماع ﺍﺳﺖ . امروزه نیز این پوشش در قبایل بختیاری و لر و کرد هم دیده می شود.
تندیس نابود شده
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس تندیس بانوی اشکانی 2000 ساله،  در شهر هاترا (الحضر) کشور عراق،  که مورد آماج بی اعتنائی و نامهربانی و سرانجام تخریب قرار گرفته است،  عکس شماره 5353.  اینگونه پوشش هم اکنون در میان بانوان ایرانی کرد و لر و لک استفاده می شود.
ﺭﻳﺘﻮﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس ﺟﺎﻡ ﺭﻳﺘﻮﻥ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ 1900 ساله،  عکس شماره 5354.  ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﯼ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺘﻮﻥ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻓﻠﺰ ﻧﻘﺮﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﻣﻴ ﺒﺎﺷﺪ،  ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﻳد.  ﻗﺴﻤﺖ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺘﻮﻥ،  با ﻧﻘﺸﯽ شبیه به ﻳﮏ گونه گربه وحشی،  که بنام کاراکال در فلات ایران یافت می شود،  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،  ﮐﻪ خروسی ﺭﺍ ﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ،  و به چنگ خویش گرفته است،  ﺟﻨﺲ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭼﻨﮓ گربه وحشی ایرانی این ریتون ﺍﺯ ﻃﻼ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.  اثر در موزه میهو ژاپن نگهداری می شود.
انگشتر طلایی
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس انگشتر طلایی 1900 ساله با نگینی از جنس عقیق،  بر روی نگین سرخ رنگ این حلقه زیبا تصویر طاووس نقش شده است،  و متعلق به دوره اشکانیان ایران میباشد،  عکس شماره 5358.   محل نگهداری موزه کیلولند ایالات متحده آمریکا می باشد.
انگشتر پادشاهی
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس انگشتر 1900 ساله که تصویر شخص شاهنشاه اشکانی بر آن حک شده است،  و به عنوان مهر پادشاهی هم از آن استفاده می شده است،  متعلق به خسرو اشکانی (اشک بیست و چهارم)،  بیست و چهارمین پادشاه از حکومت اشکانیان است،  که در سال 107 میلادی بر تخت نشست بود.  این انگشتر پادشاهی خسرو با حلقه ای با سنگ گرانبها (یا شیشه) و نگین رویی تمام نقره با تصویر چهره خود خسرو پادشاه اشکانی میباشد.  محل نگهداری موزه لندن،  عکس شماره 5360.
گردنبند طلا
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس گردنبند طلا ضخیم دوران اشکانیان، که با سنگ های قیمتی کبود مزین شده است،  محل نگاهداری تهران،  مجموعه موزه رضا عباسی،  عکس شماره 5363.
      یک عدد دیگر از همین نمونه گردنبند دقیقا با همین شکل و ساختار وجود دارد،  فقط روی سنگ های قیمتی آن تصویر شاپور دوم ذوالاکتاف پادشاه مقتدر ساسانی نقش شده است،  شاید گنجینه گرانبهای اشکانی به ساسانیان منتقل شده باشد،  و هنرمندان دوره ساسانیان از روی این گردنبد،  یکی دیگر را ساخته اند.
یک جفت گوشواره
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس یک جفت گوشواره طلایی مربوط به دوران اشکانی،  که با سنگ های متفاوت گرانبها مزین شده است،  عکس شماره 5364.  این جفت گوشواره کنار اسکلت یک زن پارتی در کشور عراق کشف شده است،  چون هر دو لنگه این گوشواره موجود می باشند،  ارزش و زیبایی این اثر را می افزاید.  در قسمت سه تیکه میانی این گوشواره طلا،  سنگ های قیمتی تقریبا به شکل قلب عشاق امروزی می باشد،  و در موزه موصل کشور عراق نگهداری می شود.
عود سوز
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس عود سوز برنزی هنر اشکانی،  احتمالا یافت شده در بروجرد،  قرن اول بعد از میلاد،  عکس شماره 5599.
تکوک سیاهگوش
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس تکوک به شکل سیاهگوش،  جنس نقره زراندود، قدمت سده 49 خورشیدی ایرانی،  یا دوره اشکانی،  محل نگهداری موزه میهو.  عکس شماره 5608.
تابوت اشکانی
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس تابوت 2000 ساله دوره اشکانی،  تابوتی از جنس سفال لعاب کاری شده،  حدوداً متعلق به سده اول میلادی،  محل کشف اوروک در جنوب کشور عراق،  محل نگهداری موزه هنر بریتانیا،  عکس شماره 5568.
گردنبند طلا
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
عکس گردنبند طلا،  هنر اشکانی،  عکس شماره 5378.
چراغ روغن‌سوز
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس چراغ روغن‌ سوز سرامیک،  دوران اشکانیان،  که در خوزستان نیایش‌گاه برد نشانده کشف شده ‌است.  این چراغ روغن‌سوز سرامیکی در موزه ایران باستان تهران نگهداری می‌شود،  عکس شماره 5214.
سگک کمربند
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس سگک کمربند طلا 1900 ساله،  با نقشی از یعقاب و بز و تزئین شده با سنگ های قیمتی،  کشف ﺩﺭ ﺗﭙﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺍﻃﺮﺍﻑ شهر ﻧﻬﺎﻭﻧﺪ،  در موزه بریتانیا نگهداری می شود،  عکس شماره 5396.
چنگ نواز سفالی
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس تندیس نیمه تنه چنگ نوار سفالی،  حدود 4600 تا 5000 خورشیدی ایرانی،  در شوش یافته شده است،  در موزه لوور نگهداری می شود،  عکس شماره 5211.
جام ریتون
عکس جام ریتون - آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس جام ریتون،  دوران اشکانیان،  جنس : نقره طلا کاری شده،  محل نگهداری: موزه متروپلیتن شهر نیویورک،  ایالات متحده امریکا،  عکس شماره 5231.
گوشواره طلا
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
    عکس گوشواره طلا به شکل مشک شراب،  از زمان اشکانیان،  که در بین النهرین کشف شده،  و در موزه متروپلیتن شهر نیویورک،  ایالات متحده امریکا نگهداری می شود،  عکس شماره 5234.
گوشواره یا آویز
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   عکس گوشواره یا آویز،  جنس طلا، اندازه:3.7 در 5.8 سانتی متر،  دوره اشکانی، محل نگهداری موزه هنر کلیولند.
کلاه خود
کلاه خود اشکانی - آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران
   تصویر کلاه خود از جنس برنز، ارتفاع 34 سانتی متر، دوره: 249 پیش از میلاد- 224 پس از میلاد (دوره ی اشکانی)، محل ساخت: ایران یا شرق آناتولی،  عکس شماره 5256.
آثار اشکانی پارتی موزه ارگ ایران از 2000 تا 1500 سال پیش بیشترین آثار هنری و مجسمه ای در موزههای جهان
    توجه:  اگر وبسایت به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir