Skip to main content

تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین

     تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین بمنظور درست دانستن و فهمیدن تاریخ تخصصی در گرایش های مختلف،  لازم است،  اطلاعات عمومی متفاوت غیر از آن گرایش تاریخ داشت.  یکی از این اطلاعات،  بخش های مختلف زمین شناسی است،  که بمنظور درک واقعی از تاریخ باید مقداری دانسته شود.  بدین جهت آخرین دوران یخبندان زمین را در این صفحه می نویسم،  و به مرور ادامه می دهم.
     زمین ما دوران متعدد زمین شناسی داشته است،  یکی از این دورانها،  که بسیار به اولین بخش دروغ های تاریخ ایران یعنی دروغ مهاجرت آریاییها به ایران،  مربوط می شود،  آخرین دوران یخبندان است.  بعضی از دانشمندان  به آن یخبندان کوچک می گویند،  این دوران تأثیر زیادی در تاریخ ایران و جهان داشته است.  محیط جغرافیایی نه تنها صحنه زندگی ماست،  بلکه مبنای زندگی ما نیز می باشد،  لذا آشنایی با خصوصیات آن،  از قدیمی ترین زمانها تا بحال،  برای درک بهتر تاریخ هر سرزمین،  بوسیع ترین معنای کلمه تاریخ ضروری است.
تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین
تصویر کوه یخ گرینلند در حال آب شدن،  مشروح در اینجا،  عکس شماره ۳۴۵۵.
تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین
لوگو تاریخ را علمی بدانید نه داستان روی داستان،  عکس شماره ۱۶۱۸.
این صفحه پیوست جغرافیای تاریخی جهان است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین

تعریف آخرین یخبندان

      آخرین عصر یخبندان کلی،  در اواخر دورهٔ پلیستوسن،  از ۱٫۸ میلیون سال تا ۱۱ هزار سال پیش بود.  آخرین زمان یخبندان دورهٔ پلیستوسن،  که بعضی به آن یخبندان کوچک می گویند،  بطور تقریبی از ۷۰ هزار تا ۱۰ سال پیش بود.   در طی این دوران درجه حرارت نیم کره شمالی زمین در حدود ۷ تا ۹ درجه نسبت به درجهٔ کنونی کمتر بود.  قاره های شمالی بطور وسیعی از قشر یخ پوشیده بودند،  و عمق آب دریاها بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ متر کمتر از عمق کنونی بود،  در مستند انتهای صفحه.
تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین
   جهان نمای دوران یخبندان کوچک،  عکس شماره ۵۷۵۱ ، A  و  B،  یخبندان اروپا و آسیا در ۱۵ هزار سال پیش،  این دوران یخبندان کم و بیش از ۱۰۰ هزار سال قبل شروع شده بود،  و ۱۲ هزار سال پیش آغاز پایان آن دوران بود.  در باره دوران های زمین شناسی در قرن ۲۱ تحقیقات عمیق و علمی انجام یافته است،  که در قرن های گذشته این علوم در اختیار تاریخ نگاران نبود.
تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین
   جهان نمای دوران یخبندان،  عکس شماره ۵۷۵۲ ،  A قاره آمریکا در ۱۲ هزار سال پیش،  B اروپا در ۱۲ هزار سال پیش،  C اروپا در ۱۰ هزار سال پیش،  D اروپا در ۸ هزار سال پیش.
تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین

 دوران یخبندان های زمین ما

      دوران یخبندان یا عصر یخی،  دورهٔ درازمدت کاهش دمای آب ‌و هوای زمین است،  که در گسترش یخسار های قاره‌ ای،  یخسار های قطبی و یخسار های ارتفاعات،  تأثیرگذار است.  از دیدگاه یخبندان‌ شناسی، دوران یخبندان بیشتر به دوره هایی از یخسارها در نیمکرهٔ شمالی و جنوبی، گفته می‌شود.  آخرین دوران یخبندان حدود ۸۰۰۰ سال پیش پایان یافت،  ولی عده ای عقیده دارند ما هنوز در عصر یخبندان هستیم،  چرا که یخسار های گرینلند و قطب جنوب هنوز وجود دارند.
      یخبندان گوتر از ۵/۲ تا ۱ میلیون سال پیش است،  اطلاعات در این مورد کم می باشد،  از ۱ میلیون تا ۷۰۰ هزار سال پیش،  دوره ی گرم بین یخچالی گونزو میندل.  از ۷۰۰ تا ۵۰۰ هزار سال پیش دوره سرد میندل،  که از بقیه عصر یخبندان ها سردتر بود،  و سرتاسر اروپا در زیر لایه ای از یخ قرار می گیرد.  از ۵۰۰ تا ۳۰۰ هزار سال پیش مجدداً هوا رو به گرمی می نهد،  از ۳۰۰ تا ۲۰۰ هزار سال پیش زمین بار دیگر با سرمای شدیدی مواجه می شود،  و دوره یخچالی ریس نام دارد.  زمین از ۲۰۰ تا ۷۵ هزار سال پیش با سرمای شدیدی مواجه می شود،  و دوره بین یخچالی ریس و وورم است.  از ۷۰ تا ۱۰ هزار سال پیش آخرین عصر یخبندان وروم،  یا یخبندان کوچک مورد نظر این صفحه بود.   از ۱۰ هزار سال پیش تاکنون زمین رو به گرمی می رود.

دوره های مختلف زمین

      بطور کلی می‌توان برای آن ۵ دوره آب ‌و ‌هوایی متناوب تعریف کرد:
   دوره گلخانه‌ ای ــ  که در آن درجه حرارت گرمسیری تا قطب های زمین امتداد داشته،  و هیچ لایه یخی روی زمین نبوده است.
   دوره یخچالی ــ  دوره ‌ای که بخشی از زمین پوشش یخ دائمی داشته،  اما وسعت این پوشش متغیر بوده است.
   زمین گلوله برفی ــ  زمانی که سرتاسر زمین پوشیده از قشر عظیم یخ بوده است،  2.4 تا ۲.۱‌میلیارد سال پیش.
   گسترش وسیع پوشش گیاهی ــ  360 تا ۲۶۰‌میلیون سال پیش.
   آخرین پیشروی یخ ــ  2.58‌میلیون سال پیش.

یخبندان دوره کواترنری

      یخبندان کواترنری از چند‌ میلیون سال پیش آغاز شده،  و در حال ‌حاضر نیز ادامه دارد،  به همین دلیل شناخت این دوره و جزئیات آن برای زمین شناسان به مراتب ساده‌تر است.  مطالعه در این دوره نشان می‌دهد،  صفحات یخی دوره‌ های متعددی از پیشروی و عقب ‌نشینی را پشت ‌سر گذاشته‌ اند.  در طول یخبندان کاهش حرارت زمین باعث می‌ شده،  گسترش این صفحات به فراتر از مرز های قطب شمال و جنوب ادامه پیدا کند،  اما در فاصله میان دو عصر یخبندان با گرم ‌شدن بیشتر زمین،  یخها عقب ‌نشینی کردند.  پیش ‌بینی می‌ شود دوره‌ های بی‌ پایان گسترش یخبندان در این زمان حدود ۱۰هزار‌سال به طول انجامیده باشند.
      در طول دو ‌سوم ابتدای دوره کواترنری،  تناوب ظهور یخبندان و افزایش دما تقریبا هر ۴۱ هزار سال یکبار و هم‌ آهنگ با تغییرات محور زمین ادامه داشته است.  حدود یک ‌میلیون سال پیش،  فاصله تناوبی این دوره‌ ها به دلایل نامعلومی به ۱۰۰هزار سال یکبار تغییر پیدا کرده است.  اطلاعات دقیقتر در مورد زمان ‌بندی یخبندان‌ ها می ‌توانند به یخبندان شناسان برای درک بهتر دوره‌ های اخیر و رسیدن به پاسخ این پرسش کمک کنند.  چیزی که باعث پیچیده‌ تر شدن این موضوع می‌ شود این است،  که پیشروی یخ و عقب ‌نشینی آن در تمام نقاط زمین از الگوی ثابتی پیروی نمی‌کند.  در اغلب موارد پیشروی یخ که در یک قاره آغاز شده است،  با تأخیری هزاران‌ ساله در قاره‌ ای دیگر ادامه می ‌یابد،  و گاهی با فاصله ‌ای چندین ‌هزار ‌ساله از توقف پیشروی یخ در یک قاره،  یخبندان در قاره‌ ای دیگر آغاز می ‌شود.
      در واقع اعصار یخبندان بسیاری در دوره کواترنری با یکدیگر هم ‌پوشانی داشته‌ اند،  که هر یک بخش‌ هایی از کره زمین را در برگرفته بوده‌ اند.  حدود ۱۳۰ تا ۱۱۴هزار سال پیش زمین شاهد مرحله تازه‌ ای از عقب ‌نشینی یخ بوده،  و پس از آن عصر یخبندان حاضر،  که همان تصویر آشنای هر  یک از ما از عصر یخبندان است،  شکل گرفته است.

دوران یخبندان کوچک

      از ۷۰ تا ۱۰هزار سال پیش،  محققان احتمال می‌ دهند کاهش دمای زمین در دوره کواترنری باعث افزایش گنجایش مغز ما نسبت به اجداد مان در دوره ‌های پیشین شده باشد.  این تنها یک فرضیه است،  اما نمی شود احتمال تأثیر نزدیک ‌ترین دوره‌ های یخبندان را روی گونه انسان رد کرد.  می توان دلایل متعددی را برای انقراض انسان‌ های اولیه،  که تا حدود ۲۰هزار سال پیش سیاره‌ مان را با آنها شریک بودیم عنوان کرد.  اما ظهور عصر یخبندان هم می‌ تواند شرایط آنها را برای ادامه حیات پیچیده ‌تر کرده،  و به از میان ‌رفتن زیستگاه‌‌ های آنها منجر شده باشد.  با این حال «انسان بخرد» گونه کنونی انسان،  از انقراض در آخرین عصر یخبندان جان سالم به در برده،  بلافاصله پس از افزایش دمای زمین به کشاورزی رو‌ی آورده،  و اولین قدم‌ ها را برای رسیدن به تمدن برداشته است.
      با پایان عصر یخبندان و افزایش دما در این دوره،  دو مرحله کاهش دمای زمین رخ داده است،  یکی در یاس کهن،  حدود ۱۴۷۰۰ تا ۱۳۴۰۰ سال پیش،  که منجر به تبدیل اروپا از جنگل به تندرا،  مانند سیبری کنونی شده،  و دیگری در یاس جوان،  که با فاصله اندکی از آن بین ۱۲۸۰۰ تا ۱۱۵۰۰ سال پیش بوده است.  دریاس جوان که قاره اروپا را درگیر یخبندان شدیدی کرد،  می ‌تواند حاصل توقف جریان اقیانوسی اقیانوس‌ اطلس به دلیل آب‌ شدن یخ‌ های آن یا برخورد یک دنباله ‌دار با زمین باشد.
      حدود دوازده‌ هزار سال پیش با افزایش دمای زمین،  صفحات عظیم یخ شروع به عقب ‌نشینی کردند و در نتیجه انسان توانست باز هم ساکن مناطق شمالی زمین شود.  مطابق اعلام نظر محققان این دوره بین یخبندان نسبتا گرم است،  و شرایط آب ‌و ‌هوایی تقریبا ثابتی دارد.  دما کمی کمتر از دوره بین ‌یخبندان پیشین،  تخمین زده می شود،  و سطح دریاها حداقل ۳‌ متر پایینتر از این دوره برآورد شده است.  اما این دوره آرامش زمین حداقل در مقیاس زمین ‌شناسی بسیار ‌کوتاه است.  تناوب دوره‌ های یخچالی و گلخانه ‌ای بی‌ آن که انسان در ظهور و افول آنها اثر چندانی داشته باشد،  ادامه خواهند یافت،  و باز گسترش صفحات یخی روی زمین آغاز خواهد شد.
تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین
   عکس بالا منطقه یخی در ۱۲ هزار سال پیش،  عکس پائین یخساری در جنوبگان،  عکس شماره ۵۷۵۳.
منبع:  اینترنت.
   توجه:  جهت اطلاعات بیشتر،  بزبان انگلیسی در جستجوها بنویسید:  "آخرین دوران یخبندان زمین".
تاریخ آخرین دوران یخبندان زمین
 مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.