Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

نظر برهان پاسخ میثم در راستای آزادی اندیشه و قلم تارنمای ارگ ایران است،  آینده ایران با درک از آزادی دانش و بینش است.  بدون این درک ایرانیان هرگز نخواهند توانست وارد تمدن جدید شوند.

نظر برهان پاسخ میثم

نظر برهان پاسخ میثم
تصویر نقشی از تخت جمشید،  عکس شماره 9324.
نظر برهان پاسخ میثم
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 1401 پیوست لینک زیر است:
نظر برهان پاسخ میثم
نظر برهان پاسخ میثم
   نظر برهان:  سلام،  شما یک ایرانی به شدت ناسیونالیست هستید،  برای اثبات خودتان به نفی دیگران می پردازید.  نگاه شما سیاه و سفید است،  و بجای صحبت علمی بیشتر مشغول شعار دادن و گلایه کردن هستید.  فقط یک جمله از ویل دورانت را به خاطر بسپارید:  هیچ تمدنی نابود نمی شود مگر از درون پوسیده باشد.
   پاسخ میثم:  جناب برهان درود بر شما ……… هم وطن گرامی مگر شما خودت را ایرانی نمیدونی ……. ما جدای از برخی اختلافهای خود ساخته و برنامه ریزی شده میان قومیتهایمان،  بر سر هویت ایرانی خود فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم.  یادمان باشد ایرانیان در درازای تاریخ در برگیرنده گروه های جمعیتی گوناگون با شاخه های زبانی گسترده را شامل میشدند.  در درازای تاریخ نه تنها هیچ گاه تکثر قومیتی ایرانیان رد کننده همگرایی و ملیت آنها نبوده،  بلکه به گواه اسناد تاریخی و باستانی،  دوشادوش هم در راه پدافند از موجودیتشان متحد بودند.
      این اختلافهای موجود امروز ناشی از جریاناتی است،  که از ایجاد تشویش و درگیریهای مذهبی و قومی بهره سرشاری میبرند.  یکی از این راه ها نام گزاری کردن متفاوت مردمان هر یک از مناطق ایران و در تضاد قرار دادن منافع این اقوام نام گزاری شده،  برای راه انداختن آشوب و درگیری است.  برای آنکه تا همین ۶ سده پیش این تفاوتهای گروهی و قومی مشکل ساز و ژرف میان ایرانیان نبوده،  و برای مطالعه و رسیدن به واقعیت،  نه تنها نباید فقط به سراغ منابع غربی بروید چرا،  که آنها تاریخ ما را بر پایه منافع امروز و آینده شان به صورت پیش بینی شده تفسیر می کنند.
      بنا بر این بسیاری از منابع تاریخی و کهن باقی مانده،  که به زبان عربی یا گروه کوچکی به زبانهای ایرانی است،  باید بهره ببرید.  اگر چه همان منابع عربی هم متناسب با منافع اعراب در دوران تاریخی نگاشته شده است.  ولی با همه این گفته ها میتوان به بسیاری از راستی ها پی برد،  و یکی از آنها این است،  که ایرانیان بی قید و شرط و سراسر فلات ایران پشتیبان و متحد یکدیگر بوده اند،  بدون آنکه نامهای گروهی و اتنکی خود را برجسته کنند.
      برای نمونه کتاب های ابن بلخی و ابن خلدون خصوصا ابن بلخی در کتابی با نام فرس اعظم این مطلب را اشاره کرده.  در حقیقت با خواندن این منابع این حقیقت آشکار میشود،  که ایرانیان همیشه خود را یک پیکر میدانستند،  و غربیان برای تاراجمان چاره ای نداشتند جز آنکه با نام گزاریهای گوناگون و دروغین برابر همدیگر قرارمان داده اند،  تا مانع همگرایی دوباره ایرانیان شوند.
      با نگاهی به آرشیوهای انگلیسی زبان و گوگل کردن نام (((اندرز ادوارد والپول))) مبنی بر جلوگیری از اتحاد دوباره ایرانی تباران،  و ظهور ژنرال نادر دیگر،  و حفاظت از منافع نامشروعشان در منطقه خصوصا هند تضمین کنند،  و در همین راستا حتما به وصیّتنامه پتر کبیر رجوع کنید،  (((فقط برای آنکه گرفتار سیاه بازی گروه های مختلف نشوید،  آنرا به انگلیسی یا به روسی در کتابخانه ملی روسیه جستجو فرمایید))).
      گذشته از اینها اگر ناسیونالیسم و میهن پرستی جرم باشد،  همه دنیا و کشورها به جز گروه اندکی جهان وطن سرمایه دار همه مجرم هستند.  فقط در نظر داشته باشید،  کشورهای مدعی لیبرالیسم و حقوق بشر،  که برای ویران کردن سایر کشورها نسخه حق تعیین سرنوشت را برای اقوام گوناگون میپیچند،  در صورتی که گروه هایی از همان کشورها پیگیر حقوق مورد ادعایشان شوند،  را تا نفر آخر خاک خواهند کرد.
      وضعیت ایرلند جنوبی و کاتالونیا و… را فراموش نکنید.  از این گذشته اگر گفته های افراد محقق و  میهن دوستی مانند جناب انوش راوید،  و یا سایر محققین ایرانی،   که مبتنی بر مدارک و مستندات است،  چرا به جای پیرش آن گفته ها،  و یا در خواست منبع و تحقیق خودمان چشم بسته تنها به انگ زدن و متهم کردن به  متعصب بودن،  و، و چه و چه بکنیم،  و چرا بازگو کردنشان را از روی تعصب خودمان و به جای پذیرش برابر با تعصب و خودخواهی و تجاهل و ……. تعبیر کنیم،  در حالی که مطابق حقیقت است.
      دوست گرام جدای از اینها باید در نظر داشته باشید،  ندانستن ما دلیل بر عدم درستی مطالب طرح شده نیست.  مگر سواد ما ایرانی های معاصر منابعی جدای از مجموعه ای از آگاهی های پر از اشتباه و غلط های هدفمند تلگرامی و فیسبوکی و اینستاگرامی دارد…  در  تمام تاریخ  حاکمان برای تامین منافع نامشروعشان و انحراف افکار عمومی جوامع،  دست به قلب و تحریف حقایق میزدند،  و میزنند،  و اگر حقیقتی را به جامعه بدهند یا سراسر تحریف شده است،  و یا ملغمه ای از راست و دروغ است، که بسته به اهداف حکام  از آنها  استفاده میشود.
      یکی از بزرگ ترین پنهان کاری ها دروغ گویی،  و مخفی کردن نتایج تحقیقات ۴ دهه اخیر در زمینه تاریخ ایران،  به ویژه تاریخ مقطع خاص پایان ساسانیان است،  که بدون اشاره کردن به عوامل رخداده جغرافیایی و زیست بوم و گسترش بیماری های اپدمیک و جنگهای فرسایشی ایران و روم  سعی در  بی هویت کردن و تخریب وجهه ملی ایرانیان با القای شکست ایران از اعراب در اوج قدرت را دارند،  تا به این وسیله با استحاله واقعیت و خلط بحث القا دروغهای منسوب به ساسانیان را انجام دهند.
      تمام آن ادعاها را با توسل به این کلی گویی که تاریخ را فاتحین مینویسند،  به عنوان بخشی از جنگهای روانی اجتماعی میکوشند،  تا با این پنهان کاریها،  نشدنی را شدنی کنند،  و به این وسیله و با توسل به هجمه گسترده دروغها،  سعی در جلوگیری از شکل گیری امواج ناسیونالیسم مخالف خود دارند،  چرا که تحت تاثیر تبلیغات گسترده منفی و تکمیل آن حملات و با ریشخمد گرفتن و تمسخر و توهین و… به اهداف خود برسند.
      یکی از این موارد علل گوناگون شکست ایرانیان در نبردگاه اتحادیه اعراب و روم و حبشه است،  و دلیل دیگر تضعیف دو کشور ایران و روم بر اثر نبردهای فرسایشی ۲۰ ساله میان آنها بوده است.  اما دو دلیل عمده ای که تحریف شده و بازگو نمیشود،  گویی چنین رویدادی هرگز رخ نداده،  و در حالی که چندین مستند در دنیا هم برای آن ساخته شده است،  رویدادی جغرافیایی است،  که به عنوان آخرین عصر یخبندان انتیک در ۱۵۰۰ سال پیش یعنی ۵۵۰ میلادی رویداد،  و در بسیاری از مناطق جهان موجب دگرگونی های آب و هوایی و اقلیمی شد.
      بسیاری مناطق سرد سیر سرد تر،  و دگرگونی آب و هوایی مناطق گسترده ای از زمین شد،  که نتیجه آن به راه افتادن قحطی های گسترده ای بود،  که انگیزه به حرکت در آمدن گروه های چادر نشین گوناگون و سرازیر شدن آنها از مناطق اورال التایی به مدارهای پایین تر شد.  به همین شکل یکی از انگیزه های تهاجم بادیه نشینان به مناطق شمالی مانند ایران و بروز نبردهای شناخته شده گشت در کنار این سرد تر شدن هوا شیوع بیماری طاعون،  که در ایران و روم قتل عام گسترده ای ایجاد کرد،  جمعیت این دو کشور را در اندازه نصف جمعیت کاهش داد.
      این زمان دقیقا هنگامی است،  که ایران و روم در جنگ هایشان برای نخستین بار شروع به بهره بردن از مزدوران عرب کردند،  که همینها پس از پایان جنگهای بی نتیجه ایران و روم و با تکیه بر تجارب و آموزشهای جنگی ای که در ارتشهای ایران و روم به دست آورده بودند،  مانند تکنیکهای پاتک و قلعه گیری.  بعدها تحت لوای اسلام ایران را از پای در آوردند.
      بنا براین برای همه جا استفاده از جملات زیبایی مانند آنچه که منسوب به ویل دورانت است،  که هیچ تمدنی نمیپاشد مگر از درون پوسیده باشد،  جوابگو نیست.  به یاد دارم این جمله خوشگل را در فیلم اپوکالیپتوی مل گیبسون دیدم،  که سعی بر ماله کشی بر جنایات غربیها ساکسون ها و اسپانیایی ها و قتل و عام وحشیانه بومیان امریکا داشت.  که مثلا بگه اگر قتل و عام و کشتار شدند تقصیر خود بومیان بود،  که به واسطه ابتلا به فساد دچار پوسیدگی ساختاری و درونی شده بودند.
      آنچه که آشکار است،  تاریخ و باستان شناسی مانند همه دانشهای دیگر سیال و پویا هستند،  و به مرور زمان با یافته ها و حفاریهای  جدید کامل تر میشوند.  تنها استناد به نه تنها ویل دورانت،  بلکه سایر دایرة المعارف هایی که مانند ویل دورانت نزدیک به یک سده از هنگامه نوشته شدنشان میگذرد،  بی شک دید و آگاهی های مناسبی را به فرد جستجو کننده نمیدهد.
      چه بسی اگر ویل دورانت تاریخ خود را بر اساس یافته های امروز مینوشت،  با آگاهی از نقش بسیاری از فاکتورهای منفی و ویرانگر،  مانند روی دادهای طبیعی و طبی و زمین شناسی و…. که  خارج از کنترل تمدن های باستانی بوده  با این قدرت سخن از نقش مطلق پوسیدگی درونی تمدنها در انزوا و فروپاشی و انقراض نهایی آنها نمیزد …… به هر روی منابع موثقی را در زیر لینک میدهم تا در صورت تمایل اگر خواستید بخوانید.
he plunging temperatures also coincided with a period of mass migration across Eurasia. The researchers argue that the cold may have led the proto-Slavic peoples to first move from the greater Carpathian region to more hospitable climes in Eastern Europe. Farther east, ice age-induced food shortages may have caused nomadic steppe peoples to migrate toward China, sparking infighting and political strife. Some of these steppe groups would later ally themselves with the Eastern Romans and help topple the mighty Sasanian Empire in Persia
وبسایت رسمی کتابخانه ملی روسیه برای جستجوی وصیتنامه پتر کبیر بدون پارازیتهای ایرانستیزان 
   نظر انوش راوید:  درود به شما گرامیان،  و درود ویژه به میثم عزیز،  که موضوع را تحلیلی بررسی کردید.  میثم عزیز درست می فرمایید،  همیشه در وبلاگ گفته و نوشته ام،  که کشور ما هدف اصلی و اولیه استعمار و امپریالیسم بوده و هست.  این دشمنان ملتها برای منافع و منابع از هیچ ترفندی کوتاهی نمی کنند،  منجمله ایجاد جنگهای سرد و گرم در کشورهای پایین دست.  در هر صورت ملت ایران هستند،  که باید با درک و درایت،  خود را نجات دهند،  و آینده نوین را بسازند. 
      در ایران با اغفال ساده های پانهای مختلف،  مانند پان ترک و پان کرد و پان فارس و یا بنیادگرهای دینی و یا باستانی ایجاد کردند.  شکل این پانها و بنیادگرها مخالفت با ناسیونالیسم است،  درصورتیکه ملی گرایی باید در درون مفهوم آنها وجود داشته باشد.  اما اینها قرار نیست بدرستی از تاریخ و فرهنگ و مدنیت بدانند،  آنها را یاد داده اند،  تا مخالف باشند،  یعنی ابزار جنگ نرم استعمار و امپریالیسم با ملتها و کشورها هستند.
……………
   برچسبها:  نظر برهان, پاسخ میثم, فیلم اپوکالیپتوی, آدرس کتابها, آدرس مقالات.
………….
نظر برهان پاسخ میثم
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آپوکالیپتو APOCALYPTO فیلم سینمایی آپوکالیپتو، مانند فیلم 300 اوج دروغگویی سینمایی در تاریخ است. هالیوود منبع تحریف و دروغ و شستشوی مغزی در تاریخ است. اطلاع از واقعیت تاریخ بومیان آمریکا در www.arqir.com/667
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید