Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

لشکر و سلاح و جنگ در سومر اولین برخورد انسان در کتیبه ها و آثار سومری در مورد لشکر و سلاح و جنگ است.  وقتی صحبت از لشکر و جنگ میشود،  باید دید کدام طرف تکنیک بالاتری دارد،  مانند طرحهای راهبردی نظامی،  درک و دانش نظام جمع و آرایش نظامی و اسلحه ها و پشتیبانی.  همچنین باید دانست هیچ وقت هیچ نیرویی در جنگ بدون اینها پیروز نمیشود،  مگر در کاغذ کتاب و داستان و خیال برای سادهها.  پیش زمینه های اصلی و مهم لشکر و جنگ در سابقه ملتها قرار گرفته،  و بنا به تاریخ و فرهنگ یادگیر یک شبه و یکساله بوجود نمیآید.

لشکر و سلاح و جنگ در سومر

لشکر و سلاح و جنگ در سومر اولین برخورد انسان در کتیبه ها و آثار سومری در مورد لشکر و سلاح و جنگ است

تصویر کلاهخود طلایی سومری از قرن 24 گاه ایرانی،  عکس شماره 3785.
 این برگه بشماره 1487 پیوست لینک زیر است:

لشکر و سلاح و جنگ در سومر اولین برخورد انسان در کتیبه ها و آثار سومری در مورد لشکر و سلاح و جنگ است

لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
لشکر و سلاح و جنگ در سومر

لشکر و سلاح و جنگ در سومر

      در طول دوره اوروک مشاغل در سومر تخصصی تر شد،  و منجر به تشکیل ارتش شهرها گردید.  ارتش دولت شهرهای سومری شامل سربازان زره پوش برنزی بود،  که به سلاحهای مختلفی از جمله نیزه و شمشیر کوتاه و داسی مسلح بودند.  در میدان جنگ از ارابه ها و هنگام محاصره شهرها از قلعه کوبها استفاده میشد.  ارتش دولت شهرهای سومر تا هزاران سرباز داشت،  برخی از دولت شهرها پنج یا شش هزار نفری داشتند.
      جنگ در سومر عمدتاً شامل درگیری‌های مقیاس کوچک بین دولت ‌شهرهای مجاور بود.  سربازان به خوبی آموزش نظام جمع دیده و مجهز بودند،  فرماندهان نیز ارزش نظامی داشتند.  در ارتش از گاریهای جنگی و سلاحهای آهنی و برنزی استفاده میکردند.  سربازان  مجهز به تبر و خنجر و نیزه بودند.  واحدهای نیزه دار و زره دار،  کلاهخودهای مسی و برنزی داشتند.  پیاده نظام سبک مجهز به نیزه و کمان وجود داشت.
      شهرها دیوارهای دفاعی داشتند،  که از گذشته های دور برای مانع شدن از ورود حیوانات وحشی بود.  قبل از دیوار خندقها نیز از هزاره چهارم گاه ایرانی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفتند.  هنگامی که یک شهر تصرف میشد،  دیوارهای آن به منظور تحقیر شهر غارت شده،  تخریب میشد.  بخش بزرگی از مردم اغلب اسیر و به بردگی میگرفتند،  در حالی که پیروز غنائم جنگی را به خدای حامی تقدیم میکرد. 
      به تصویر کشیدن جنگ موضوعی رایج در هنر بین النهرین بوده،  معمولاً این هنر توسط فاتحان و پادشاهان خالی بند سفارش میشود.  آنها یک پیروزی نظامی واقعی و خیالی را جشن میگرفتند و تجلیل میکردند.  گاه با دروغگویی نقش یک پیروزی را برای بزرگنمایی یا ایجاد حقانیت خود بتصویر میکشیدند.  نمونه آن نگاره ای سربازانی به رهبری پادشاه اور را نشان میدهد،  که بر روی اجساد دشمن خود رژه میروند،  در حالی که دیگران اسیران جنگی را پشت سر خود میکشند.
لشکر و سلاح و جنگ در سومر

سنگ نگاره نظام جمع و آرایش نظامی سومری

لشکر و سلاح و جنگ در سومر اولین برخورد انسان در کتیبه ها و آثار سومری در مورد لشکر و سلاح و جنگ است
   تصویر سنگ آهک نگاره نظام جمع و آرایش نظامی سومری از نیمه هزاره سوم گاه ایرانی.  ارتفاع 180 سانتیمتر،  عرض 130 سانتیمتر،  ضخامت حدود 20 سانتیمتر.  کشف اوایل دهه 1880 توسط باستانشناس فرانسوی ارنست دو سرزک در سایت باستانشناسی تل گیرسو در جنوب عراق.  مکان اولیه موزه ملی عراق،  مکان فعلی موزه لوور،  عکس شماره 4272.
      در داستانهای تاریخی برای آدمهای ساده گفته شده،  که عده ای بدون هیچ سابقه و شعور نظامی،  یکدفعه حرکت میکنند و سرزمینهای دیگر را میگیرند.  آنها برای توجیه این دروغ خیلی احمقانه میگویند،  که آنها مجهز به ایمان یا فرمانده قوی بودند،  و بقیه مسائل را هیچ میشمارند.  ولی یک تاریخ دان واقعی اغفال دروغهای تاریخ نمیشود،  و هر لحظه از تاریخ را با درک از همه مسائل مورد نظر در زمان و مکان بدقت بررسی میکند.
      بمنظور درست دانستن از تاریخ باید نکات مهمی را هوشیارانه بررسی نمود،  منجمله تاریخ نظام جمع و آرایش نظامی،  و یا پشتیبانیهای مختلف در زمان و مکان،  و یا طرحهای راهبردی و راهبری در آثار.  همچنین اول از همه باید ساختارهای تاریخی اجتماع را بخوبی دانست و شناخت،  تا بتوان همه موضوعهای تاریخی را با دقت درک کرد.  برای تمام اینها کلی مطالب در تارنمای ارگ ایران وجود دارد،  و میتوان در جستجوهای ارگ ایران براحتی یافت.
لشکر و سلاح و جنگ در سومر

اولین آرایش تشریفات نظامی جهان در موزائیک سومری

لشکر و سلاح و جنگ در سومر اولین برخورد انسان در کتیبه ها و آثار سومری در مورد لشکر و سلاح و جنگ است
      تصویر موزاییک با استفاده از لاجورد و سنگ آهک قرمز،  حدود اوایل هزاره سوم گاه ایرانی،  کشف گورستان سلطنتی اور،  جنوب عراق در موزه بریتانیا.  تصویر شماره 4273.
      نگاره ای از جزئیاتی به اصطلاح صحنه آرایش تشریفات نظامی معمول اور است.  شش سرباز سومری با آرایش کامل نظامی تشریفاتی ایستاده،  و به سمت راست قدم برمیدارند.  آنها کلاه و روپوش چرمی و همچنین دامنهای پشمی دارند.  تبر را با دست راست خود نگه داشته،  انگار پا برهنه هستند.  از این دست نگاره در هیچ یک از تمدنهای دروغی و داستانی ساخت اروپا و غرب،  برای هزارههای سوم و چهارم گاه ایرانی یافت نمیشود.
لشکر و سلاح و جنگ در سومر
خنجر طلایی سومری
لشکر و سلاح و جنگ در سومر اولین برخورد انسان در کتیبه ها و آثار سومری در مورد لشکر و سلاح و جنگ است
تصویر دو خنجر طلایی سومری از اوایل هزاره سوم گاه ایرانی،  عکس شماره 4274.
      فقط همین دو تصویر خنجر،  نشان از پیشرفت تسلیحاتی در سومر دارد.  بدون درک و دانش از صنعت و تولید تسلیحات نظامی و جنگی در هر دوره از تاریخ،  درست دانستن تاریخ غیر ممکن میشود.  تاریخ کشور ما را بصورت داستانی بخورد ملت میدهند،  و گاهی نام آنرا تاریخ روایی میگویند،  درصورتیکه تاریخ روایی آغاز بررسیهای تاریخ است،  و ربطی به کلیت تاریخ ندارد،  در تارنمای ارک ایران توضیح دارد.
لشکر و سلاح و جنگ در سومر
کوتاهی از سومر
لشکر و سلاح و جنگ در سومر اولین برخورد انسان در کتیبه ها و آثار سومری در مورد لشکر و سلاح و جنگ است
تصویر نقشه سومر،  عکس شماره 3786.
      سومِر یا شومِر،  نخستین تمدن شهری در منطقه تاریخی میانرودان جنوب کشور عراق بود.  سومر بعد از تمدن کهن جی،  در ردیف تمدن با مصر باستان است.  ابتدای تمدن سومر در دوره مس ‌سنگی و اوایل دوره مفرغ بود.  نمونه‌های خطی کشف ‌شده در این ناحیه قدمتی حدود4500 را نشان میدهند.  تاریخ نگاران جدید بر این باورند،  که با توجه به نام شهرها، رودها، شغلها و دیگر مدارک به دست آمده،  این منطقه در هزاره دوم گاه ایرانی،  دارای تمدنی با زبان سومری بود.
      پژوهشگران امروزی بر این باورند،  این مردم نخستین تمدن پویا در این منطقه بشمار میروند،  که دست به خشک ‌کردن مردابها برای کشاورزی و همچنین گسترش بازرگانی زدند.  صنایعی چون بافندگی، چرمگری، فلزکاری، بنایی و کوزهگری را ایجاد کردند،  و با تمدن کهن جی و ایلام روابط تجاری برقرار کردند.  اطلاعات زیادی درباره سومر وجود دارد،  هر شخصی که میخواهد تاریخ ایران را بداند،  لازم است درباره تاریخ سومر هم بدرستی بداند.
   مهم:  فقط لازم است دقت شود بیشتنر نوشته ها درباره سومر،  قبل از کشف تمدن کهن جی است،  و در واقع تمدن سومر بعد از تمدن کهن جی،  و سپس همزمان با آن بود.  بهمین جهت مطالب تاریخ سومر بدون در نظر گرفتن تمدن کهن جی نوشته شده،  باید این مهم را در درک ذهنی خود اصلاح نماییم.
……………
   برچسبها:  لشکر سومری, سلاح سومری, جنگ سومری, آرایش سومری, نظام سومری, سنگنگاره نظامی, نگاره سومری, آثار سومری, تشریفات نظامی, موزائیک زیرخاکی, خنجر طلایی.
   هشتگها:  #سومریان.
…………
لشکر و سلاح و جنگ در سومر
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
منتخب بخشی از آثار و ظروف کشف شده در سایتهای باستانی شهرستان جیرفت مشروح در http://arq.ir/114
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.