Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ پدافند ملی مردمی در ایران
تاریخ پدافند ملی مردمی در ایران
   این نوشته بزودی بازنویسی و کامل می شود،
   ــ  آفند =  پیکار، جنگ، نبرد، دشمنی.  فردوسی در شاهنامه:
* دلیر و جهان سوز و پر خاشخر  <><>  ندارد جز آفند کار دگر *
   ــ  پدآفند =  دفاع،  در فرهنگ فارسی به پارسی،  پد = پا = وسیله ورود و خروج + آفند.
   ــ  تک =  دو،  تاخت، تیزی.  مثال از سعدی:
* اسب تازی دو تک رود بشتاب <><> شتر آهسته می رود شب و روز *
   ــ  پاتک =  دفاع، حمله متقابل.
 تاریخ پدافند ملی مردمی در ایران
تاریخ پدافند جنگی در ایران
      شش هزار سال پیش با تقسیم بزرگ شهر نشینی آغاز شد،  چه چیزی باعث شد که مردم زندگی ساده را ترک کنند و شهر نشینی را آغاز نمایند.  دلایل کشاورزی داشت،  ترس از موجودات ناشناخته فرا زمینی، یا موضوعات دیگر،  شاید هم جنگ و دفاع باعث شد مردم در یک شهر گرد هم آیند.  تا آنجا که می دانیم شهر نشینی اولیه در ایران پیدا شد،  که در تاریخ شهرهای ایران نوشته ام و از تکرار خود داری می کنم.  آنچه که در آثار باستان شناسی تمام شهرها پیداست ابزار جنگ و پدافند است،  جوامع برای دفاع از خود سازمان درست کردند،  سلسه مراتب شاه و فرعون و جادوگر،  کارگر و کشاورز پدید آوردند.  باستان شناسان سالها در آثار شهرها گشتند تا علائم بیشتری بیابند،  اما همیشه در تاریخ شهرها روی یکدیگر ساخته شدند،  و کار تحقیقاتی آنها مشکل است.  ولی در هر صورت اسناد و اشیایی پیدا شده،  که تجمع اولیه انسان ها در ایران و بسیاری از سرزمین های قاره کهن برای دفاع از خود بوده است.
      سرزمین ایران کنونی از بدو تاریخ تمدن بدلیل قرار گرفتن در میان سه تمدن عمده که در ایران و ایرانیان نوشته ام دارای موقعیت حساس و سیال و تغییر پذیر بوده،  گاه سرعت تحولات از درک و توانایی حکومتها خارج بود. از هر طرف اقوام و طوایف و خانواده ها می آمدند و می رفتند،  بلایای طبیعی از همه جای مسکونی گیتی بیشتر بود،  هر جنگ و سر و صدای سیاسی و نظامی گریبان مردم این سرزمین را می گرفت.  اما تحولات در دورانی که گذر تمدن و زمان و تاریخ و فرهنگ یادگیری آرام و کند بود،  نیاز به طی دوره هایی داشت که گاه بسیار طولانی و چند نسل بودند.  ولی امروزه بدلیل انفجار اطلاعاتی و ارتباطی وضع متفاوت از هر گذشته ای است،  حتی یک دهه قبل،  بنابر این مردم در این زمان می بایست بسیار هوشیار باشند،  سریع موضوعات را درک کنند تاکتیک و برنامه ریزی داشته باشند تا بتوانند بر مسائل فائق آیند.
      ابتدا باید به تمام جغرافیا سیاسی و اقتصادی ایران توجه داشت،  و واقعیت ها را بدون احساسات الکی درک نمود.  هم اکنون تولیدات صنعتی و کشاورزی ایران کمتر از نیاز ۵۰ درصد کشور را تأمین می کند،  در آمد فقط از فروش نفت و اندکی تولیدات معدنی است،  که در واقع نیاز کامل به خارج را می رساند.  آن خود کفایی که می گویند باید همه چیز را در کشور تولید نمود،  امری غیر منطقی است،  ولی می بایست تا حدودی تراز مثبت در کل ارکان جامعه وجود داشته باشد.  همچنین تولید علم و دانش واقعی و عملی وجود ندارد،  حجم بالای پول و تورم خطر ترکیدن ناگهانی فوق العاده است،  و خیلی موضوعات خوب و بد دیگر که همگان می دانند،  بررسی آنها کار این وبلاگ نمی باشد.  در این شرایط وظیفه همه افراد باهوش است،  که موقعیت تمامی جغرافیای ایران را خوب یاد بگیرند،  حرکت زمین و تمدن را درک نمایند،  دشمنان تاریخی را بشناسند،  و به دیگران آگاهی برسانند،  کوتاهی از دانستن و پیگیری این جستار آسیب خواهد داشت.
      گاه می شنویم که عده ای با بر پا کردن برنامه های سبز و سفید، انتخابی و انتصابی، و کار های خوش و بش،  سعی در از بین بردن هشیاری ملی و جو آمادگی نظامی تاریخی ایران را برای مقابله با دشمنان دارند.  همانگونه که در پیش گفتار نوشته ام و در کل تاریخ پیداست،  داشتن دشمن و جنگ واقعیت است و نباید گذاشت فراموش شود،  و خواب غفلت حاکم گردد.  ورزش های تاریخی ایران همگی رزمی بودند، ورزش باستانی، مشت زنی و کشتی های محلی و استانی مختلف، بند بازی، چوب بازی، چوگان و سوار کاری و بز کشی،  و غیره و غیره برای دختر و پسر همگی دلیل بر آمادگی رزمی ایرانیان در طول تاریخ بوده.  همین نوع ورزشها خود دلیل بر دروغ شکست ایرانی ها از دشمنان است،  و آن دروغ های تاریخی را کاملاً رد می کند.  در تاریخ جنگ و نبرد موضوعی نبوده که خواسته ایرانی باشد،  بلکه شرایط سیاسی جهان و دشمنان به ملت ایران تحمیل کرده اند.  بهمین جهت همیشه در گذشته ها مردم آمادگی نظامی داشتند،  در هر خانه ای شمشیر و کمان و تفنگ بود،  و جوانان ضمن ورزش های رزمی آموزش نظامی و یاوری می دیدند.  ولی از زمان پیدایش استعمار،  آنها سعی می کردند کاری کنند که مردم ایران اغفال شوند،  و آمادگی پدافندی نداشته باشند.
      شهرها و روستاهای ایرانی در طول تاریخ تماماً چون دژ جنگی بودند،  کوچه های تنگ پیچ و خم دار مسقف، خانه ای تو در تو،  بوم در بام،  دیوارها با امکان نبرد، انبار های ذخیره آذوقه، و غیره که بسیاری از این قبیل شهرها در همه جای ایران تخلیه شده و خرابه باقی و قابل دیدن است،  معروف ترین آنها ارگ بم می باشد.  انبوه حماسه های جنگی ایرانی،  محل های تجمع در شهر ها همه دلیل بر دانایی نسبت به توانایی توده های مردم است،  که می دانستند فقط باید به خود اتکا و اطمینان داشته باشند،  و اغفال ترفند های بظاهر صلح طلبانه و سازش کارانه دشمن و عوامل آن نشوند.  در طول تاریخ ایران سنگر و دژ،  ایرانی سرباز و سلحشور بود،  و برای کوتاه کردن دست و یا اندیشه دشمن از این آب و خاک به مسجد و کلیسا فقط برای دعا نمی رفت بلکه،  همه جا را پادگان پدافندی روح و جسم می کرد.  چهره های استعمار مانند سایکس در کتاب های تاریخی دروغی خود هیچ وقت از این توانایی ملت ایران چیزی نگفتند،  و نمی خواستند مردم آینده ایران از تاریخ خود بدرستی بدانند تا مقاصد شوم خود را پیش ببرند.
      در گذشته با یک نظام جمع ساده و ورزش رزمی و ساخت قلعه می توانستند،  در مقابل دشمن بایستند،  اما امروزه دشمن غیر از جنگ افزار با اشکال مختلف اقتصادی و سیاسی، و ابزارهای گوناگون مانند،  شیمیایی و میکروبی، سایت و ماهواره، گوگل و یاهو،  پول و بورس و بهره گیری از تاکتیک ها و تکنیک های نو آور وارد کار زار می شود.  بنابر این می بایست برای هر آفند و تک،  جوانان ایرانی در علوم مختلف آمادگی آفند به همراه پاتک داشته باشند،  این درصورتی است که خواه ناخواه،  خواسته یا نخواسته،  عده ای اغفال شگرد های دشمن شده و  می شوند.  این را هم یاد آوری نمایم دشمنان تاریخی ملت های قاره کهن بیشترین بودجه و تحقیقات را در امور نظامی و جنگی دارند،  و برای بقیه می گویند بد است.  یکبار دیگر بگویم،  عدم آمادگی و آگاهی از تاریخ پدافند در ایران،  نابود شدن، کشتار، خرابی،  را در پی دارد،  که در تاریخ و کشور های مختلف زیاد دیده و شنیده ایم.
    تاریخ پاتک نظامی در ایران
      . . . . بزودی . . . .
   تاریخ دفاع فرهنگی در ایران
     باید پدافند نظامی با دفاع فرهنگی در هماهنگی از پایه ها باشند،  البته نیاز و میزان آن را شخصیت جامعه تعیین می کند،  که در نهایت دمکراسی جامعه را بنیان می گذارند و حفظ می کنند.  استفاده و بهره برداری و کلاً تاکتیک و تکنیک آن در این صده بستگی به شرایط دارد،  که باید توسط دانشوران و متخصصان طراحی و به شیوه های نو اجرا شود.  ادامه دارد
   تاریخ تهاجم فرهنگی در ایران
     غیر از پدافند ملی فرهنگی،  داشتن توانایی پاتک فرهنگی بسیار مهم است،  که در صورت نیاز از آن استفاده شود،  امروزه پاتک های جنگی کار برد کمی دارند،  ولی پاتک های فرهنگی بسیار و گسترده هستند،  در زبان، ادبیات، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، ماهواره و اینترنت، فیلم و غیره.  ایرانی ها در طول تاریخ توانایی های زیادی در تهاجم فرهنگی داشتند،  اما از ابتدای قرن ۲۰ این توانایی بسیار کم و کمرنگ شده است.  ادامه دارد
 سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 ارگ   http://arq.ir