Skip to main content

      عده ای بدون ارائه یک سند تاریخی مانند کتاب و کتیبه،  دائم سر واژه ها بحث می کنند،  یکی می گوید مغولی است،  دیگری می گوید عربی و ترکی  فارسی و غیره است.  همه واژه ها ریشه در یک زبان مشترک دارند،  که در تاریخ نویسی استعماری آنرا هندو اروپایی می گویند،  و من آنرا زبان ار یا ایر می دانم،  و برای آن نیز تعریف دارم،  در اینجا.

      اگر می خواهیم تاریخ را علمی بررسی کنیم،  باید کارها و درک نژادپرستانه را کنار گذاشت،  و با دلایل علمی از تاریخ گفت و نوشت.  تمام ارگ ایران دور موضوع تاریخ نویسی استعماری،  و کاوش علمی در تاریخ واقعی است.

      در ارگ ایران به هیچ عنوان مطلبی برای کار نژادپرستانه،  و راسیسم و فاشیسم استفاده نشده و نمی شود.  ما مردم باید متوجه شویم،  دو نوع تاریخ نویسی داریم،  یکی تاریخ نویسی استعماری،  و یکی تاریخ نویسی مردمی و ملی و سرزمینی.  واقعیتهای تاریخی در تاریخ نویسی مردمی،  متفاوت از تاریخ نویسی استعماری است.

واژه آقا خانم ایرانی است

واژه آقا خانم ایرانی است
تصویر انوش راوید در یک اثر تاریخی،  عکس شماره ۸۷۶۷.
واژه آقا خانم ایرانی است برگه شماره 1157
واژه آقا خانم ایرانی است
      یکی از واژه هایی که درباره آن زیاد بحث می شود،  خام و آقا و تومان و گلنگدن و تعداد دیگری است،  که می گویند مغولی کشور مغولستان است.  ولی حتی یک سند تاریخی برای اینکه در آن کشور،  زبان و واژه های فوق طی دوران تاریخی بوجود آمده باشد ارائه نمی دهند.
      مغولهای دوران تاریخی مغول،  ریشه در مغ های چین استان ایران در مرکز ایران دارند،  مانوی بودند و زبان آنها هم ریشه در زبان ایران میانه و سغدی داشت.
  ــ  خان کوتاه شده خاقان است،  که به حاکمان چین استان در زمان ساسانیان گفته می شد.
  ــ  خان نیز به معنی خانه است.
  ــ  خانقاه خان گا = خانه مقدس.
  ــ  خاقان = خان گا = بزرگ مقدس.
  ــ  خاقان = بزرگ مقدس و خان فقط بزرگ.
  ــ  خان تفنگ نیز به معنی خانه لوله تفنگ است.
  ــ  خان، خانم، خانیم، خاتون،  در ابیات سنتی نوشتاری ایران از قرن چهارده میلادی با ورود مغول و گورگانی به ایران دوباره وارد ادبیات ایران شد.
      همانطور که می دانید ساسانیان در دو گروه عمده گوری بازماندگان اشکانی و ساسانی بودند،  گوریها که به اشتباه یا دروغ می گویند گورخر می گرفتند.  گوریها مانوی و بنیان گذار پادشاهی بزرگ بابری و گورگانی در هند و ترکستان بودند.
      در تاریخ نویسی استعماری سعی شده بخش های ساسانی در ایران مرکزی،  که همان چین استان است را حذف کنند.  برای همین اطلاعات تاریخی و آثار باستانی بسیار کمی از خاقانهای ساسانی در ایران مرکزی داریم. 
      در دوره اسلام،  و سپس بعد از ورود موفقیت آمیز مغولهای مانوی نزدیک به مذهب شیعه بازماندگان گورکانیان ساسانی به ایران،  بخش های زیادی از زبان ایران سغدی،  یا همان چین استان شمالی دوباره وارد ادبیات کتبی ایران شد.
   توجه:  زبان و فرهنگ مغولی دوران مغول ریشه در زبان و فرهنگ سغدی دارد،  و زبان و فرهنگ سغدی ریشه در دوران کهنتر و ایران باستان دارد.
  ــ  بانو = با = دارنده بار برکت و نعمت،  مانند: بابا، + ن = نان و غذا + و.
  ــ  بانو = دارنده برکت و نان.
  ــ  بانه = با + ن + ه =  جایگاه برکت و نعمت و نان،  یا معبد آناهیتا.
  ــ  خانم = خان = دارنده سفره نعمت و برکت + م = میر یا زمین.
  ــ  خانم = خانه دار برکت و نان.
  ــ  بانو به دارنده بار برکت و نان گفته می شود،  خانم به خانه دار برکت و نان گفته می شود.
  ــ  بانو به بانوان بیرون از خانه گفته می شود،  خانم به خانه دار داخل خانه گفته می شود.
  ــ  آقا = آ = اول، بالاتر، سر + ق = گ = حرف مقدس + ا = راست و بلند، آلت مردانه.
      ببینید که ایرانیان باستان چقدر واژه ها را بخوبی بکار می بردند،  اطلاع بیشتر در اینجا.
واژه آقا خانم ایرانی است

گفته ای جالب

      استاندار اسبق آذربایجان شرقی:  متاسفانه تبریز استامبولیزه شده است! چرا نام های رستوران ها در تبریز به فارسی نیست؟!  باید احساس ایرانی بودن مان را حفظ کنیم.
      نورالدین وحیدی غروی استاندار آذربایجان شرقی در دوران دولت موقت،  امروز طی سخنانی گفت:  وقتی در "لیل آباد" (شریعتی)،  که زادگاهم است قدم می زنم،  متاسفانه شاهد استانبولیزه شدن این منطقه شدم!  همه جا رستوران ها و فروشگاه های مربوط به ترکیه دیده می شود!  لیست غذاهای رستوران ها را که دیدم متعجب تر شدم!  یک توریست حق دارد سوال کند،  که چرا این غذا ها در تبریز سرو می شود!
      پیتزاسوپریم، بیگ چیف، کراکف، استیک گوشت، چیز بلغاری و… نام های که نه فارسی اند نه انگلیسی و نه ترکی!  الان کجاییم تبریز کجاست!  ما باید با بهره بری از گرانقدرترین میراث تاریخی مان احساس ایرانی بودن مان را گم نکنیم.
 واژه آقا خانم ایرانی است

سیستم آموزشی مانده

      سیستم آموزشی حافظه محوری بر پایه نمره و قبولی و مدرک در ایران،  به طرز آشکاری در حال تباه کردن نسل هاست.  این روند سیاه،  که توسط آکادمی غرب بنا گذاشته شده،  دهه هاست که به شکل معاصر ادامه دارد.
      توانایی تولید دانش و بینش و تکنیک و کالا را از بیرون آمده های خود گرفته است،  و در این زمینه ها،  کشور ایران در جهان صفر و آخر جدول است.
      کشور با جمعیت فراوانی از دکتر، مهندس و فارغ التحصیل دانشگاهی روبروست،  که بسیاری از آن ها در رشته تخصصی خود،  مهارت لازم را خیلی کم دارند یا اصلاً ندارند.  به همین دلیل توان برای ایجاد کار مناسبی نداشته،  و در بهترین حالت در جستجوی کارهای اداری،  پشت میز نشینی و یا مشاغل کاذب هستند.
      مدرک گرائی در جامعه ما تبدیل به معضلی ناخوشایند شده است،  هر کس و در هر جایگاهی با حضور در کلاس مدرسه و دانشگاه،  تنها به فکر دریافت برگه‌ای بنام پایان نامه دانشگاهی است.  تا بتواند بوسیله آن موقعیت اجتماعی خود را ارتقاء داده،  و یا به حقوق دیگران که در بسیاری از موارد در جایگاه و حق او نیست دست پیدا کند.
      ایجاد تحول در نظام آموزشی عقب مانده ناکارآمد،  استعداد کُش و پر هزینه کنونی ایران،  یک کار ملی است.  چرا که به طور جدی و راهبردی،  با سرنوشت تک تک انسان های جامعه و نیز کلیت کشور ایران سر و کار دارد.
      نباید متخصص ها در این ماجرا صرفاً تماشاگر باشند،  و همه چیز را به عهده چند مدیر بگذارند،  تا پشت درهای بسته تصمیم بگیرند.  به ویژه آن که برخی تجربیات در کشور نشان می دهد،  گاه برای اصلاح یک روند،  تصمیماتی گرفته و کار را خراب تر کرده اند.
      البته آنچه مهم است،  افراد متخصص بیرون آمده از این سیستم،  توانایی و قدرت لازم برای تغییر در اصول پایه ای آموزشی این سیستم را ندارند.  بدو دلیل،  یک در این سیستم طرح دانش و بینش جدید از آنها گرفته شده،  دوم جستجوگری و کنشگری هم گرفته شده.
   مهم:  اگر ایران دوست هستید،  اگر می خواهید کشور ایران رشد کند،  درصورت تخصص،  درباره سیستم آموزشی ایران بگویید و بنویسید.
 واژه آقا خانم ایرانی است

رابطه سیستم آموزشی با وبلاگ ارگ ایران

      در ابتدای وبلاگ و سخن ارگ ایران نوشتم،  این وبلاگ برای افراد جا مانده در ذهنیت سیستم آموزشی ایران نیست،  این وبلاگ برای اشخاص دارای بینش و دانش جدید با روحیه جستجوگری و کنشگری است.  در تمام مطالب وبلاگ نوشته ام،  ادامه دارد و باز نویسی می شود.
      این ادامه و بازنویسی وبلاگ،  حتماً نباید توسط من انجام شود،  افرادی که وبلاگ را مطالعه می کنند،  بنا به وظیفه ای که بعهده مطالعه کنندگان در سخن وبلاگ گذاشتم،  باید با دید دانش و بینش جدید،  و روحیه جستجوگری و کنشگری،  ادامه دهند.
      بارها می بینم،  با اینهمه توضیح،  باز همان ذهنیت سیستم آموزشی حاکم است.  این ذهنیت حافظه محوری واکنشگرا را کنار بگذارید،  پرسشها و نظرات و شبهات خود را درباره مسائل وبلاگ ارگ ایران بگردید در خود ارگ ایران،  یا در اینترنت و کتابها و آثار پیدا کنید،  و بنویسید و منتشر کنید.
      درصورتیکه فکر کردید پاسخ پیدا نکردید،  بدانید یک جای قضیه اشتباه است،  یا خوب تحقیق و تحلیل نکردید،  یا تخصص و توانایی شما کم است.  تمام پرسشها و شبهات در ارگ ایران این را نشان می دهند.  برای یافتن پاسخ عجله نکنید،  زمان و زمان بگذارید،  و کار و کار کنید،  تا حرفه ای شوید.
واژه آقا خانم ایرانی است
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.