Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

 تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران اگر به ریشه نویسندگان کتابهای سنتی تاریخی ایرانی درباره تعریف حمله مغول یا دروغهای تاریخ مراجعه نماییم میبینیم آنوسی هستند.  باید درباره آنوسی دانش خود را بالا برد،  تا بتوان در تاریخ و تاریخ نویسی و سرنوشت سازی درک درست پیدا کرد.  بهمین جهت از تاریخ خوانها و تاریخ نویسها می خواهم،  ابتدا ریشه وجودی هر نویسنده قدیم و جدید را بیابند.

تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران

تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
تصویر نقاشی خیالی از دروغ آتش در تخت جمشید در اینجا،  عکس شماره 4855.
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره 1610.
این برگه بشماره 1256 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
      آنوسی یا آنوسیم، آنوس و آنوسه،  درعبری به معنی مجبور شدگان است.  در هلاخا شرع یهودی،  به یهودیانی که مجبور به ترک غیر اختیاری آئین یهودیت شده‌اند،  ولی همهٔ تلاش خود را می‌کنند،  تا در شرایط اجبار به آیین یهودی خود پایبند باشند،  این کلمه اطلاق می‌شود.  آنوسیم در تضاد با مشومد می باشد،  مشومد به معنی فردی است،  که با اختیار خود یهودیت را ترک کرده‌ است.
      در فقه یهودی یا هلاخا،  سه نوع فردی را که دین یهودیت را ترک کرده باشند،  شامل زیر است:
  1 ــ  آنوسیم (عبری: אֲנוּסִים) فردی که به واسطه زور و نه اختیار خویش از دین یهودیت خارج شده و تمامی تلاش خود را برای اجرای قوانین یهود به صورت مخفیانه می‌کند.
  2 ــ  مین (عبری:מין) فردی که دین یهود را ترک کرده و خدا را انکار می‌کند.
  3 ــ  مشومد (عبری: מְשֻׁמָּד) فردی که به دین یهود کافر شده ‌است،  و به صورت عامدانه به مقابله با دین یهودیت و قوانین آن می‌پردازد.
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران

تاریخچه استفاده در متون یهودی

      اولین اشاره‌ها به آنوسی در قرن ۱۱ میلادی و گرایش اجباری یهودیان اشکنازی در آلمان ذکر شده ‌است.  رشی،  که یک خاخام فرانسوی بود،  در این زمان در مورد مسئله آنوسیم مطالبی را نوشته است.  چندین قرن بعد یهودیان اسپانیا بعد از اینکه مسیحیان کاتولیک موفق به باز پس گرفتن اسپانیا شدند،  به صورت ظاهری مسیحی شده،  و در خفی به یهودیت ادامه دادند. از این زمان استفاده از واژه آنوسیم در بین متون یهودی شدت یافت.
       یک نمونه گروه آنوسی معروف دیگر یهودیان مشهد در ایران هستند،  که پس از واقعه الله‌داد مجبور به ترک اجباری دین یهودیت شدند.  لغات دیگری که در متون غیرمذهبی یهودی برای اطلاق به این گروه افراد وجود دارد عبارت است از:
  ــ  کانورسو،  به معنی کسی که به دین مسیحیت گرویده باشد،  مسیحی جدید در اسپانیایی و پرتغالی، یهودی مخفی و مارانو به معنی خوک در اسپانیایی و پرتغالی.
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران

در یهودیت ربانی

      در بین خاخامها مطالب زیادی در مورد آنوسیها بیان شده ‌است.  کسی که به صورت اختیاری دین یهودی را ترک کند،  در زمره مشومد قرار میگیرد . مشومد هنوز هم به عنوان یهودی محسوب می‌شود،  ولیکن نمی‌تواند از تمامی مزایای یهودی بودن استفاده کند.  ولیکن آنوسیم به صورت کامل یهودی محسوب شده،  و برای تمامی مقاصد به عنوان یهودی محسوب می‌شوند.  به دلیل اینکه گرویدن اولیه بر خلاف میل باطنی فرد یهودی انجام شده ‌است، در صورتی که او تمامی تلاش خود را برای نگه داشتن شرع یهودی انجام دهد،  حرجی بر او نیست.  از این رو این فرد به‌طور کامل یهودی محسوب می‌شود.
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران

در گفتار بزرگان دین یهود

      حاخام سعدیا بن میمون ابن درتان که یکی از حاخامهای معروف سفاردی بود در قرن ۱۵ نوشته است:
      قطعا، وقتی مسئله نژاد مطرح می‌شود تمامی فرزندان اسرائیل برادرند. ما همه فرزندان یک پدر هستیم، چه یاغیان (رشائیم) و دزدان، کافران (مشومدیم)، مجبور شدگان (آنوسیم) و پخش کنندگان (گریم) همه از اهل بیت یعقوب هستند.  همه اسرائیلی می‌باشند.  حتی اگر خدا را ترک کنند و او را انکار کنند، قانون او را بشکنند،  آن قانون همیشه بر روی شانه هایشان است و هیچوقت از آن‌ها جدا نمیشود.
      حاخام موسی ابن میمون در میشنا توراه بخش سفر شوفتیم نوشته است:
      ولیکن فرزندان و نوادگان (یهودیان یاغی)،  که پدران خود را گمراه کردند، …و در دید آن‌ها مانند فرزندانی هستند،  که توسط جنتیلها مورداسارت قرار گرفته باشند، و در قوانین و سنتهای آنان باشند،  وضعیت آنان وضعیت آنوس است،  با اینکه او بعدا میفهمد که یهودی بوده‌ است،  با یهودیان معاشرت می‌کند،  و قوانین آنان را رعایت می‌کند،  وضعیت او وضعیت آنوسی است،  زیرا تحت قوانین نادرست پدرانش بزرگ شده ‌است، …. از این رو باید تلاش کنیم که او را توبه‌ کننده به یهودیت بازگردانیم،  و با آنان دوستانه برخورد کنیم،  که آنان به منبع قدرت اصلی که تو راه است بازگردند.
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
آنوسی در ایران
      معروفترین گروه آنوسی در بین ایرانیان،  یهودیان مشهد هستند،  که پس از واقعه الله‌داد در مشهد ظاهراً مسلمان شدند.  این گروه افراد بعد از درگیریهای شدید بین یهودیان و مسلمانان در شهر مشهد در ۱۸۳۹ میلادی،  به اجبار به اسلام گرویدند.  بیشتر این افراد زندگی دوگانه‌ای را آغاز کردند،  که در بیرون از خانه مسلمان و در درون خانه یهودی بودند.  بیشتر آنان برای جلوگیری از ازدواج فرزندانشان با مسلمانان از کودکی آنان را به عقد یکدیگر در میاوردند.
      آن‌ها گوشت حلال خریداری میکردند،  ولیکن آن را دور ریخته و به صورت مخفیانه از قصابهای یهودی گوشت کوشر میخریدند.  بعضی از این افراد حتی کودکان خود را از یهودی بودن خود آگاه نمیکردند،  زیرا در بعضی موارد مسلمانان برای امتحان کردن آنان از کودکانشان در مورد روزه گرفتن پدر و مادرشان در اعیاد یهودی سؤال میکردند.  یکی از یهودیان تازه مسلمان مشهد زندگی یهودیان را این‌گونه بیان می‌کند:
      تمامی یهودیانی که به اسلام می‌گرویدند دارای دو نام بودند: به‌طور مثال پدربزرگ من دارای نام مسلمان شیخ ابوالقاسم و نام عبری بنیامین بود.  نام مسلمان پدر من ابراهیم و نام عبری او آبراهام بود.  بیرون از خانه مرا موسی و در خانه موشه صدا می‌زدند.  در زمان زندگی پدر من بیشتر یهودیان نامهای به شدت اسلامی داشتند.  آن‌ها حتی به مکه می‌رفتند و حاجی می‌شدند.
      بیشتر این یهودیان از مسلمانان در دستورهای مذهبی دو آتشه تر بودند.  گاهی اوقات دلیل این دو آتشه تر بودن این بود،  که آن‌ها تلاش میکردند به قوانین شرعی یهودی (هلاخا) که در بسیاری موارد از قوانین اسلامی سختگیرانه ترند پایبند بمانند.
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
در دولت مغولان
      در دوران مغول تا صفویه،  بسیاری از نویسندگان کتابهای تاریخی دوران مغول آنوسی بودند،  در همان صفحه کتابهایشان در ارگ ایران از هر کدام توضیح نوشتم.  نقشه این آنوسی ها با نوشتن کتابهای تاریخی،  ایجاد تفرقه بین دینها و مردم در ایران فرهنگی و قاره کهن،  و درهم و برهم کردن تاریخ بود،  که موفق هم شدند،  و باعث اغفال سادگان در تاریخ شدند.
      رشیدالدین همدانی وزیر معروف دربار مغولان که به اجبار توسط شاه به اسلام گرویده بود،  توسط بسیاری از دشمنانش آنوسی خوانده میشد.  در دادگاهی که برای وی به جرم مسموم کردن شاه تشکیل شد،  نسب یهودی وی بارها مورد اشاره قرار گرفت.  بعد از اعدام وی،  سر او توسط مردم تا چند روز در شهر حمل می‌شد،  و مردم می‌گفتند:  «این سر یهودی است که از نام خدا سوء استفاده کرد.  خدا او را لعنت کند.»  حدود ۱۰۰ سال بعد جلال‌الدین میران‌شاه تیموری قبر رشیدالدین همدانی را نابود کرد،  و بازمانده او به قبرستان یهودیان منتقل شد.
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
در زمان جنگ جهانی
      در زمان جنگ جهانی دوم،  رضاشاه تصمیم به نزدیک شدن به آلمان نازی گرفت.  در این زمان بخش فارسی رادیو برلین،  در برنامه‌های شبانه بسیاری از سران دولت ایران را که با آلمان نازی مخالف بودند،  و احساسات طرفدار انگلستان و یهودیان داشتن، د را یهودی مخفی یا آنوسی میدانست.  عده بسیاری در این زمان معتقد بودند،  که محمدعلی فروغی معروف به ذکاء الملک نیز یک یهودی مخفی است.  ملک الشعرا بهار شاعر معروف در شعر زیر این ادعا را تکرار کرده‌ است:
شاها، کنم از خبث فروغی خبرت <><> خون می‌کند این جهود ناکس جگرت
خطبه شهی و عزل تو را خواهدخواند <><> زانگونه که خواند از برای پدرت
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
در دوران فعلی ایران
……………
 
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
در اسرائیل
      با تشکیل کشور اسرائیل بسیاری از یهودیانی،  که به صورت مخفی در کشورهای اسلامی و مسیحی زندگی میکردند،  به این کشور مهاجرت کردند،  و به دین یهودیت بازگشتند.  در ۲۰۱۵ کنست مجلس اسرائیل قانونی تصویب کرد،  که به مجرد آن مهاجرت یهودیانی،  که به زور به مسیحیت گروانده شدند،  و بنی آنوسیم شناخته می‌شوند،  را تسریع کند.
        رابرت ایلاتوف نماینده‌ای که پیش نویس این قانون را به مجلس ارائه کرده بود گفت:  "این افراد میخواهند بعد از ۵۰۰ سال به ریشه یهودی و کشور یهودی خود بازگردند."
      امروزه بسیاری سازمان‌های بین‌المللی یهودی به دنبال بازگرداندن آنوسیان به یهودیت و تشویق آنان به مهاجرت به کشور اسرائیل (عالیا) هستند.
………………….
    برچسبها:  تعریف آنوسی, تاریخ آنوسی, آنوسی در ایران, مغولان آنوسی, آنوسی در مغول, آنوسی اسرائیل, آنوسیهای ایران.
……………
تعریف آنوسی تاریخ آنوسی در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
تعدادی از آثار تاریخی زیر خاکی جیرفت کهن، در موزه مجازی تارنمای ارگ ایران، مشروح در http://arq.ir/240
* * * * * * * * * *
 
……………………….
     توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.