بایگانی برچسب: s

دانش و تکنولوژی ابزار تمدن سازی انسان هوشمند

دانش و تکنولوژی ابزار تمدن سازی انسان هوشمند است، انسان توانایی کسب اطلاعات و بکارگیری آنها را در همه موقعیتها برای اهداف گوناگون دارد. این توانایی تمدن را بوجود آورده، و همین توانایی رشد و تکامل تمدن را شامل میشود. رشد و تکامل تمدن گذرها و دوره های مختلف را دارد، که در ساختارهای تاریخی اجتماع تارنمای ارگ ایران توضیح دارد. مسئله من گفتن از تکنولوژی دیجیتال نیست، بلکه تعریف دوره های تمدنی، جهت آینده بینی برای تعیین و تدوین راهبرد بهتر است. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عمومی جهان, فلسفه و بینش | برچسب‌شده , , , , , , , , | 8 دیدگاه