Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
      ابزار ها و ادوات جنگی،  نرم و سخت،  و نیز تولید و کاربرد همراه تاکتیک های جنگی در تمام تاریخ تعیین کننده تمدن یک سرزمین بوده است.  اخیراً در جنگ افغانستان،  آمریکا با ابزارها و تجهیزاتی که بکار می برد،  نمونه یک کشور با بورژوازی پیشرفته بود،  و افغانستان حکایت از سازمان قبیبله ای دینی داشت.  طبق قوانین و فرمولها و فاکتور های تاریخ اجتماعی همیشه تمدن جلوتر در ساختار تاریخی اجتماعی پیروز می شود،  همین گونه در عراق که نماینده دوره هایی از شاه خدایی نمونه سازی شده قرن ۲۰ بود.  مثال دیگر،  چند سال است می شنویم که آمریکا می خواهد به ایران حمله کند،  و مرتب شعار می دهد و می گوید نقشه روی میز یا توی کشوی میز است،  و این قبیل،  ایران هم متقابلاً چیز هایی می گوید.  هر دو،  آمریکا و ایران در ساختار تاریخی اجتماعی،  شکل بورژوازی پیشرفته دو دهه اخیر هستند.  یعنی ما در این ماجرا تمدن برتر و جلو تری نداریم،  به همین جهت این مسئله چیزی مانند گره سیاسی شده است.  البته در همین مدت کوتاه از تاریخ و بویژه در دهه دوم قرن ۲۱ دارد تمدن جدید کنترل انرژی پدید می آید،  که برتری هایی به بورژوازی خواهد داشت،  جهت اطلاع بیشتر به سازمان آینده بینی مراجعه شود.
 
      همانگونه که قبلاً نوشته ام،  تاریخ و تاریخ اجتماعی دانش هایی از مجموعه علم جغرافی ـ تاریخ می باشند،  پایه های دید نوین این علم توسط وبلاگ انوش راوید گذاشته شده است.  البته بنا به تقاضای ذهنی جامعه وبلاگ وارد کلاس بالاتری خواهد شد،  این سبک کار نیازمند ورود افراد باهوش علاقمند به این علم و فلسفه وبلاگ می باشد.  این عزیزان با نظر و نقد و مقاله و مهمتر از همه پرسش های خود باعث می شوند،  بتوانم و بدانم که وبلاگ را باید به سطح بالاتری ببرم.  ضمن توجه به تاریخ و فرهنگ یادگیری با هر پرسشی در علم،  انبوهی پرسش دیگر ایجاد می شود.  بدین جهت بخش مهم از تاریخ را که در ساخت و بهره برداری از ابزار های جنگی است،  و تعیین و آشکار کننده واقعیت هایی از تاریخ نبردها در طول زمان می باشد،  به پرسش و تحقیق و تحلیل می گیرم.  چون وبلاگ جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران  تاریخ نوین را از دوران آخر سلسله هخامنشیان  پیگیری می کند،  ابتدا تاریخ نبرد ها را از همین زمان می نویسم.  ادامه دارد و بازنویسی می شود.
تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
   عکس تاریخی تاختن سواره نظام ملی مردمی ایران،  حدود ۱۳۰۰ خورشیدی،  اواخر پادشاهی قاجار،  کیفیت اسب خالص ایرانی کاملاً پیداست،  مشروح در تاریخ ابزار جنگ در ایران،  عکس شماره ۲۹۳۲.  در دروغ های تاریخی دشمنان تاریخ ایران،  برای اینکه ایرانیان را ضعیف و شکست پذیر نشان دهند،  انواع ترفندها بکار می برند،  مثلاً می گویند در زمان قاجاریه،  نظامیان و میلشیا یا بسیج ملی مردمی ایران ناچیز و ناتوان بودند.  آنها از ترفند ها و حقه بازی های سیاسی،  که باعث ضعف حکومت های ایران می شد،  چیزی نمی گویند،  و فقط تقصیر را از آن ایرانیان می نامند.  درصورتیکه تاریخ تمدن ایران به آرامی و با آهنگ تاریخی،  مسیر خودش را طی می کرد،  هرچند این حرکت از زمان پیدایش استعمار و امپریالیسم تغییرات ناپیوسته سطحی کرده بود،  ولی زیر ساخت تمدنی ایران همچنان محکم بود.
تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
   عکس مجسمه سنگی اسب با دهانه و زین،  متعلق به هفت هزار سال پیش،  این مجسمه سنگی تحول بزرگی درباره تاریخ پرورش اسب ایجاد کرد،  محل کشف منطقه تاریخی استان حائل کشور عربستان،  در جوار این اسب کتیبه ای بنام مکعب الحمرا کشف گردیده است،  که نشان از تمدن ایرانی دارد.  عکس شماره ۴۶۳۹ .
   اسب و نبرد
     از بدو تاریخ تمدن اسب همواره انسان را یاری داده است،  در ابتدا به عنوان منبع غذایی بعدها نیروی بارکش و وسیله ای برای حمل و نقل،  و همچنین مهمترین ابزار جنگ بوده است.  امروزه از اسب به عنوان وسیله تفریحی و ورزشی استفاده می شود،  و گاه قیمت های بسیار زیادی هم دارند.  اولین و مهمترین وسیله ای که انسانها در نبرد استفاده می کردند اسب بود،  که تأثیر مهمی در جنگها و سرنوشت ها داشت.  مثلاً بسیاری به اشتباه و یا به دروغ نوشته اند،  که مغولها سوار کارانی بسیار زبلی بودند،  که بعد از پیمودن بیش از ۵ هزار کیلومتر توانستند شهر ها و قلعه های ایران را فتح کنند.  اگر کسی از سواره نظام نداند،  براحتی اغفال این قبیل دروغ های نظامی می شود،  و اما اگر شخصی از تاریخ ابزار جنگی بداند گول نمی خورد.  در واقع نفراتی که سوار کار بودند،  بدلیل اسب سواری از نوجوانی پا های پرانتزی داشتند،  و نمی توانستند بصورت پیاده نظام قلعه و شهر را فتح کنند.  برای گرفتن شهر حتماً می بایست نفرات پیاده نظام باشند،  به همین ترتیب افراد پیاده نظام نمی توانستند سوار کاری کنند،  چون بعد از مدت کوتاهی پا و کمر آنها درد می گرفت.  در جنگها بنا به مصلحت نقشه و صحنه نبرد از پیاده نظام و سواره نظام استفاده می کردند.  یا مانند دروغ حمله اسکندر مقدونی،  در آن زمان مقدونی ها و یونانی ها توانایی شناسایی نژادها و انواع اسبها نداشتند،  همچنین برای بهره برداری و تربیت هیچ نمی دانستند.  ولی در دروغ های تاریخی آنها سواره البته روی کاغذ همه جا را پیموده و فتح کردند.  در واقع پرت زن های پاک سلسله هخامنشیان سواران ماهر بودند،  ولی آنها آموزش قلعه گیری و پیاده نظام نداشتند.  عزیزان به این مسائل دقت کنید،  بپرسید و تحقیق نمایید،  و هر پرت و پلا و شعری را به جای تاریخ باور نکنید.
تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
   عکس اسب،  عکس شماره ۲۲۰۱،  اسب تا قبل از چنگ اول جهانی مهمترین ابزار جنگی بود،  در دروغ های تاریخی از نبرد ها گفته و نوشته اند،  ولی چون از اسب و نژاد اسب و سوار کاری شناختی نداشتند،  دروغشان براحتی آشکار می شود.
   اولین دستور پرورش اسب را آریایی ها نوشتند
      در سال ۱۳۴۵ ق.م،  مردی از قوم میتانی به نام کیکولیش،  کهن‌ترین رساله را درباره‌ پرورش اسب به خط میخی نوشت.  بر پایه این رساله که بر لوح‌ های گلی برجای مانده است،  دوره‌ پرورش اسب شش ماه بوده است،  و بهترین اسب‌ها پس از یک اسب دوانی آزمایشی برگزیده می‌ شدند.  پس از آن، اسبان را زیر روپوش پشمی می‌ تازاندند تا عرق کنند،  و از وزن آن‌ها کاسته شود.  اسب‌ها را پیوسته در مسافت ‌هایی که به تدریج زیادتر می‌شد،  به حال چهار نعل یا یورتمه می ‌دواندند،  تا به راه رفتن و دویدن عادت کنند.  برای خوراک دادن و آب دادن دستورهای ویژه‌ای داده شده،  که به هنگام معین و به اندازه آب و خوراک به آن‌‌ها بدهند.  همراه خوراک آن‌ها باید کاه خرد شده باشد،  تا بهتر بتوانند خوراک خود را بجوند.
      این رساله در سده‌ 14 ق.م،  نوشته شده است،  و باید یادآور شد،  که کهن ‌ترین کتاب پرورش اسب یونانی ۱۷۰۰ سال پس از این نوشته شده است.  اقوم آریایی ایرانی میتانی از ۱۵۰۰ تا ۱۳۶۰ ق.م،  در شمال عراق کنونی ساکن و حاکم شده بودند.  آن‌ها زمانی بر کاخ ‌های آشوریان دست یافتند،  اما سرانجام به زیر فرمان هیتی‌ها،  اقوام ‌ دیگری از آریایی‌ها رفتند.  میتانی‌ها در پرورش اسب و ذوب آهن مهارت زیادی داشتند،  و این مهارت را به هیتی‌ها و مردمان میان‌رودان آموختند.  کتاب پرورش اسب نیز برای یکی از فرمان ‌رویان هیتی نوشته شده بود.
      کتاب ‌هایی که در دوره اسلامی،  درباره‌ پرورش اسب نوشته شده است،  همگی نام فروسیه دارند،  فروسیه به معنای پرورش فرس (به فتح ف و ر)،  و فرس به معنای جانوری که از فارس آمده است.  مهم‌ ترین رساله‌ فروسیه را،  نجمالدین ایوب الاحدب الرامه (وفات ۶۹۴ هجری/۱۲۹۴ میلادی) نوشته است،  که کتاب الفروسیه فی رسم الجهاد نام دارد،  و از ویژگی‌های آن داشتن تصویر های فراوان است.  این کتاب منبع اصلی کتاب‌ های دیگری بوده که در این باره نوشته اند.
تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
   عکس اسب بارکش ایرانی با کره اش،  در ییلاق چلاسر و جل،  این نوع اسب قرنها وظیفه حمل و نقل را در بیشتر نقاط ایران بعهده داشتند،  عکس شماره ۲۲۰۵.
    نژاد های اسب
   * آپالوزا Appaloosa ــ  نژادی از اسب که منشأ آن ایالات متحده بوده،  و با لکه های متنوع رنگی روی پوست به راحتی قابل تشخیص است امروزه این اسبها به عنوان حیوانات اهلی و نمایشی مورد استفاده قرار می گیرند.
   * اسب ابلق Paints ــ  یکی از نژاد های آمریکایی است که به سبب رنگ خاص پوست خود یعنی ترکیب رنگ سفید با رنگ های دیگر قابل تشخیص است،  امروزه این اسبها به عنوان حیوانات اهلی و در جهت مقاصد تفریحی نمایشی مورد استفاده قرار می گیرند.
   * اسب سیلمی Stallion ــ  حیوان نر بالغ که ۳ سال یا بیشتر از عمر آن گذشته باشد.
   * اسب یورقه Racking Horse ــ  اسبی که حالت راه رفتنش بین یورتمه و چهار نعل ملایم است،  به این حالت یک پا هم می گویند.
   * پاسو فینو Paso Fino ــ  این اسب از پرو کوبا و کلمبیا بر خاسته و به سبب گام های بریده،  بریده خود شهرت دارد،  از آن به عنوان اسب تفریحی رژه یا نمایش استفاده می شود.
   * خونگرمهاWarm bloods  ــ  نژادها یا آمیخته هایی که حاصل آمیزش اسب های خونگرم عربی و نژاد تاروبرد،  با نژاد های خونسرد و انواع بارکش است،  و در نمایش های سوار کاری و نیز به عنوان اسب شکاری مسابقات پرش و سایر انواع مسابقات اسب دوانی مورد استفاده قرار می گیرند.
   * عربی Arabian ــ  نژادی از اسب که بیش از ۲۰۰۰ سال پیش در جنوب قاره کهن و آفریقای شمالی و بعد ها در شبه جزیره عربستان وجود داشته،  و مبنای نژادی بسیاری از اسب های کنونی گردیده است.
   * مادیان Mare ــ  اسب ماده بالغ دارای ۳ سال یا بیشتر.
   * کره اسب Foal ــ  اسب جوان یک ساله نر یا ماده می باشد.
   * کره اسب Colt ـ  اسب نر جوان زیر ۳ سال.
   * مورگان Morgan ــ  نژادی که سابقه آن به ناحیه نیوانگلند آمریکا باز می گردد،  اعتقاد رایج آن است که این نژاد از یک اسب برجسته به نام جاستین مورگان حاصل شده،  که خود آمیخته اسب های اصیل عربی بوده است،  این نژاد به عنوان اسب سواری تفریحی و نمایشی استفاده می شود.
   * نژاد اصیل Purebred ــ  اصل یک نژاد شناخته شده را گویند،  بدون آنکه اختلاط نژادی در نسل های متمادی بین آنها رخ داده باشد.
   * نژاد تاروبرد Thaoroughbred ــ  اسب های حاصل از آمیزش اسب های اصیل بریتانیایی با اسب های مراکشی، ترکمن و عربی است،  امروزه این اسبها را در مسابقات اسب دوانی پرش و نمایش سوار کاری مورد استفاده قرار می دهند.
   * ترکمن  Turkmenــ  نژادی از مرکز قاره کهن،  برای مسابقات سوار کاری استفاده می شود.
   * اسب سواری Saddlebred ــ  اسب های سواری در مزارع و گاهی نمایشی مورد استفاده هستند.
   * اسب بارکش Draft breeds ــ  معمولاً از قد بلند و وزنی سنگین تر از اسب های دیگر دارند،  و جهت بارکشی استفاده می شوند.
   * خر یا الاغ Donkey ــ  از لحاظ جثه کوچکتر از اسب هستند،  حیوان نر را خر نر و مادینه را الاغ ماده می گویند.
   * قاطر Mule ــ  حاصل آمیزش مادیون با خر نر است.
   * نعلFarr  ــ  تکه ورق آهن برای نصب در کف سم اسب.
   * نعلبند Farrier ــ  فردی که نعل را به سم اسب می کوبد.
تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
   عکس حمل و نقل های نظامی و غیره نظامی توسط اسب در تاریخ ایران،  عکس شماره ۱۲۴۰،  مشروح در تاریخ مسافرت ایران.  البته تقریباً تمام جهان همین وضع را داشتند،  و هر سرزمینی که نزدیک آب بود،  برای حمل و نقل بیشتر از دریا و آب بهره می بردند.
تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
اسلحه در دوران جدید ایران
  تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران
   عکس تفنگ AK47 یا کلاشینکف،  اسلحه ای که نقش مهمی در تاریخ جنگ افزار های ۵۰ سال گذشته ایران و جهان داشته است،  و بسیاری از انیرانی ها و دشمنان ایران با آن نابود شده اند،  مشروح در تاریخ جنگ افزار های ایران،  عکس شماره ۴۲۴۰.
پرورش اسب بزکشی و سختی و زمان و خرج پرورش اسب برای ورزش رزمی بزکشی، اسبهای رزمی در لینک http://arq.ir/327
تاریخ ابزار و ادوات جنگ در ایران 
سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.