Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

      مغول ایرانی مغول مغولستانی تاریخ نویسان الکی هرگز اندیشه و پژوهش نکردند،  تا تفاوت مغول ایرانی و مغول مغولستانی را بیابند،  و تعریف علمی نمایند.  آنچه در نوشته های آنها می بینم،  درک و دانشی از کیانهای ایرانی در جهان نداشته،  و انسان را در نژادهای مختلف تعریف کرده اند.  درصورتیکه تمام بشر یک نژاد است،  ولی در دوران کهن کیانهای ایرانی وجود داشت،  و بر اساس آن تمدنهای مختلف یک ریشه شکل گرفت.
مغول ایرانی مغول مغولستانی
مغول ایرانی مغول مغولستانی
تصویر مغول ایرانی مغول مغولستانی،  عکس شماره ۴۸۴۶.
مغول ایرانی مغول مغولستانی
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره ۱۶۰۶.
برگه 1263 پیوست لینک زیر است:
مغول ایرانی مغول مغولستانی
مغول ایرانی مغول مغولستانی
      یک  PDF بنام:  "واکنش برخی شاعران و ادیبان در برابر مغولان"  برایم رسید،  قبلاً آنرا مطالعه کرده بودم،  و دنبالش می گشتم.  موضوعی را یکبار دیگر تکرار کنم،  می دانید مشکل من با عوامل تاریخ نویسی استعماری در ایران چیست؟،  آنها بسیار سطحی نگرند.  مشکل من با نویسندگان قدیمی نیست،  آنها درباره مغول درست نوشته اند،  هیچ کدام ذکر نکردند،  که مغول از صحرای مغولستان است،  و چنگیز از شمال کشور چین کنونی بوده است.
      عدم تشخیص درست تاریخ،  سطحی نگری امروزی است،  که حاصل تلاش سیستم آموزشی استعماری در ۷۰ سال گذشته جهان می باشد.  این سبک کار باعث شده علاقمندان به تاریخ،  براحتی اغفال ترفندهای استعماری شوند.  منجمله مغولان ایرانی اهل دامغان،  مانند اسکندر و تیمور و… را غریبه گویند.  چین یعنی کاشان را بکشور چین ببرند،  و…،  و در ادامه همان ترفند،  ندانسته مردم با تنفر از شکستهای تاریخی ایرانی،  دروغگو شوند،  یعنی دروغهای آنها را تکرار و کپی پیس کنند.
      من و پدرم و بیشتر از ما پدر بزرگم،  در نیم قرن گذشته،  بیشتر کتابهای تاریخی را بدنبال سر نخ اینکه آیا مغولان از کشور مغولستان بودند خوانده ایم.  هیچ ندیدیم که خارجی باشند،  بلکه ایرانی و از بازماندگان خاندانهای ممتاز ساسانیان بودند،  که به انتقام اغفال و انهدام ساسانیان،  بغداد را گرفتند.  سپس در ادامه تاریخ اجتماعی با ورود آن اندیشه و زندگی جدید در ساختار تاریخی اجتماع ایران،  نوفئودالی ظاهر شد،  که خود بخود تغییرات در سیستم دینی سازمان قبیله ای سابق پدید آمد،  و مذهب جدید در ایران شکل گرفت.
      نام های چین، هند، مغول، تبت و ژاپن و…  همگی در ابتدای تاریخ در هزاره های اول تا سوم خورشیدی ایرانی در ایران بودند،  در اینجا.  سپس در پایان سرمایش زمین و مهاجرت از ایران توسط مردم نامها به آن سرزمینها برده شده اند.  یعنی مهاجران نام سرزمین اجدادی خودشان را در آن سرزمینها جدید گذاشته اند.  این نام گذاریها بنا به مختصات جغرافیایی خاص چیده شده و اتفاقی نبوده است،  در این باره بحث هایی در وبلاگ گفتمان تاریخ داشته ایم.
      البته نام مغول کشور مغولستانی نیز بر گرفته از نام همان مغ لی های مغ دونی های ایرانی است،  در کشفیات جدید در کشور مغولستان چند مغ دونی یا همان مقدونی کشف شده است،  مانند فیلم زیر.
      در دروغ حمله مغول به ایران نوشته ام،  منظور از مغول ستان،  استان سمنان و دامغان کنونی ایران بوده است،  این را من نمی گویم،  زبان مردم پیر روستایی دامغان می گوید،  ریشه یابی نام دامغان می گوید،  پیرمرد روستایی دامغانی،  مردم دامغان را از نسل ساسانیان می دانست،  او دامغان را دممغون می گفت.
  ــ  دممغون = دم = دام = تکیه + مغون = مغان = مغ ها.
  ــ  دامغان =  تکیه مغها،  شهر مغها.
      بمنظور ریشه یابی نام و تاریخ دامغان و بنای تاریخانه دامغان،  ده ها وب را بازدید کردم،  انگار مغز و دانش آنها از روی یکدیگر کپی شده است.  گویا هیچ کدام توانایی آنرا ندارند نگاهی به اطراف و زبان و داستانهای خانوادگی خودشان بیاندازند.  همه مطالب اشتباه را کپی پیس کرده،  و به راه اشتباه بدون پژوهش واقعی رفته اند.
  ــ  تاریخانه = تا = مضاعف، بزرگ + ری = رای = راه و خدای خورشید + خانه.
  ــ  تاریخانه = خانه بزرگ خدای خورشید.
       همان بی سواد هایی که واژه های اصیل ایرانی را ترکیب فارسی و ترکی مغولی از مغولستان آمده گفته اند،  همانها مغ های ایرانی را نیز مغول و خونخوار کشور مغولستان معرفی کرده اند.  همانها بی سند و مدرک کلی داستان و پرت و پلا از حمله مغول کشور مغولستان گفته و نوشته اند،  یک سند واقعی بمنظور پرت و پلاهایشان ندارند.
      اگر می خواهید از تاریخ کشورتان از اجدادتان بدرستی بدانید،  اول باید شستشوی مغزی و دروغ های سیستم آموزشی قرن گذشته را از مغز خارج کنید.  در ذهنها جا افتاده که مغول های ایران قیافه ای منگولی دارند،  و از کشور مغولستان آمده و خونخوار و آدمکش بودند.  این غیر ممکن است و در دروغ حمله مغول آنرا کاملاً رد کرده ام.  دروغها را از مغز خارج کنید،  تا بتوانید واقعیت ها را درک کنید.
      مغولها همان مغ های ایرانی بودند،  با قیافه زیبا و دوست داشتنی ایرانی،  نه خونخوار بودند،  نه آدمکش،  بلکه آنها با مکتب آمدند،  و از همه ایران به آنها پیوستند.  مردم از همه ایران با آنها همراه شدند،  و یکی از مهمترین گذر های تاریخی ایران بوجود آمد.  سپس بعد از این حرکت ساختار تاریخی اجتماع ایران در ادامه رشد و تکامل از سازمان قبیله ای دینی به فئودالی اولیه تغییر کرد.
      می گویند مغلها با اسب آمدند و در دامغان اسب نداشتند.  دامغان هم مانند بقیه ایران اسبهای پرورشی و نظامی داشته است.  حتی در زمان رضا شاه یک هنگ سواره نظام قاجاری را به نیروی مکانیزه تبدیل کردند،  هرچند که هزار جریب دامغان مرکز اسب است.  حتی در روستاهایی مانند فیروز آباد دامغان مراسم تاریخی دینی را با اسب اجرا می کنند،  بهانه از این بزرگتر نداشتید.
      مغ های تاریخانه دامغان،  از همه ایران بودند،  نه تنها از شهر دممغون،  مغول های حمله کننده به اروپا مربوط به دوره های بعد و خانات ایرانی بودند.
      چقدر بدبختی است،  که دست آورد های تاریخی ایران را بنام مردم کم جمعیت و کم اهمیت بیابان های کشورهای مغولستان و عربستان و… گفته و نوشته اند.  مغزهای بدون تحلیل و درک کپی پیسی،  آنها را باور داشته و توانایی و قدرت تاریخی ایرانی را نمی بینند،  که هیچ،  بلکه براحتی تاریخ ایران واگذار می کنند.  اگر این وضع همچنان ادامه پیدا کند،  بسیار بد است.
مغول ایرانی مغول مغولستانی
عکس مسجد بزرگ تاریخی تاریخانه شهر دامغان،  عکس شماره ۷۶۹۴.
مغول ایرانی مغول مغولستانی
ایرانی و عرب در صدر اسلام
      در ادامه افشای دروغ حمله اعراب به ایران،  و سکه و اسناد موجود بر عدم این حمله،  برای بسیاری این پرسش پیش آمده که حاکمان و سران دو سده اول اسلامی ایران ایرانی بودند یا عرب.  البته بعضی موضوعات تاریخی بدلیل همسویی و هم ریشه ای و ادغام در دین،  برتری دینی پیدا کرده اند،  و بهتر است از روحانیون دینها و مذاهب مختلف پرسیده شوند.
      اما در رابطه با اینکه خلفای صدر اسلام،  عرب یا ایرانی بودند یا نه،  ابتدا باید مرز جغرافیایی انسانی را مشخص کرد،  بدین منظور باید تعریف از عربی و ایرانی و غیره داشت.  ایران نام خاص یک قوم و ملت و زبان نیست،  ایران نام سرزمین مردم ار است،  در اینجا.
      این ار شامل مردم کیانهای گوناگون است،  حتی در ابتدای قرن ۲۰ وقتی نام ایران را جهانی کردند،  بمنظور نام قوم خاص نبود،  زیرا آنها تصمیم به بزرگ کردن و اتحاد کشورهای حاشیه ایران داشتند.  عرب نیز نام یک ملت خاص نیست،  عرب نام زبان است،  و ملتهای عرب زبان از همه اقوام هستند،  از سیاه سیاه در آفریقا تا سفید سفید و….
      توجه داشته باشید بحث من این نیست،  که چه کسی چه حاکمی عرب و ترک و فارس و کرد و… است،  همه این ملتها ستم دیده سرمایه داری سابق و نوین هستند.  بحث من این است،  که باید جوانان باهوش ایران متوجه شوند،  استعمار و امپریالیسم در تاریخ دروغ گفته اند،  و باز هم خواهند گفت،  باید هوشیار باشند،  و اغفال ترفندها و دروغ های جدید دشمنان نشوند.  یکی از همین ترفندها فرستادن فکر ناسیونالیستی فاشیستی در جامعه است،  که با آن بتوانند جوانان علاقمند به تاریخ و کشور را گمراه کنند.
      من شخصاً هیچ سند و مدرکی پیدا نکردم،  که حاکمان و سران حکومتی صدر اسلام غیر ایرانی بوده باشند.  زیرا در آن زمان کشور مستقل در جنوب ایران وجود نداشت،  و همه در ادامه خاک جغرافیایی سلسله هخامنشیان و در ساختار تاریخی قبیله ای،  که حکومت اشکانیان ایجاد کرده بود بسر می بردند.  از نظر تحقیقات من نیز زبان عربی شاخه ای جدید از زبان ایرانی تمدن کهن ار می باشد،  و سیستم حکومتی در اوایل صدر اسلام ادامه حکومت داری شاهنشاهی ساسانیان بود.
      این دشمنان تاریخی ملت های قاره کهن هستند،  که می خواهند با دروغ و دونگ در تاریخ،  ملت های قاره کهن را در طول تاریخ جدا از یکدیگر و دشمن بگویند،  تا در ادامه سیاست گذاری های امپریالیستی منافع و منابع ببرند.
      آنها با انواع ترفندها دروغ های زیادی سرهم می کنند و می گویند.  حتی تعدادی مجری حرفه ای در تلویزیون های فارسی زبان لوس آنجلس،  با داد و فریاد هر ساعته می گویند،  اعراب به ایران حمله کردند،  و ایرانیان را کشتند و غارت کردند.  متقابلاً  همین بازی با زبان عربی برای اعراب منطقه پخش می شود،  که ایرانیها در طول تاریخ به اعراب ظلم کردند،  و طناب از کتف های اعراب رد کردند،  و بچه های اعراب را برای غلامی خواجه کردند و بردند.
      دشمنانی که این برنامه ها را چیده اند،  سابقه طولانی در این ترفند دارند،  شیعه را مقابل سنی، اسلام را مقابل بودایی،  و هر روزه یک ترفند و بازی سیاسی و نظامی در می آورند.  در راستای سیاست گذاری های استعماری جلساتی مانند بیلدربرگ و آرماگدون برگزار می کنند،  تا بهترین طرحها و نقشه ای استعماری را پیدا کنند.
      متأسفانه جوانان ما هم بسادگی اغفال این ترفندها می شوند،  که نشان از قدرت تبلیغاتی و تلویزیونی آنها دارد.  حال من هر چه بگویم هوشیار باشید،  و سعی کنید حرفه ای عمل نمایید،  ابتدا محیط دمکرات و بعد تخصص را در نظر داشته باشید،  فایده ای ندارد.  چون فقط یک تارنمای معمولی دارم،  و آنها با ۷۰ سال کنترل سیستم آموزشی،  ساده و سطحی نگری را یاد داده اند،  تا براحتی بتوانند برنامه های خودشان را پیش ببرند.  در هر صورت آن عده جوانان عزیز که وب مرا مطالعه می کنند،  سعی نمایند حرفه شوند.
 
مغول ایرانی مغول مغولستانی
فراخوان از اساتید تاریخ
      از ابتدای پیدایش استعمار،  استعمارگران با انواع ترفندها سعی در نگهداری مردم و سرزمین های اشغالی داشتند.  یکی از مهمترین این ترفندها دروغ گفتن و نوشتن در تاریخ و سرنوشت کشورها و ملتها بوده،  و می باشد.  امروزه با وجود تکنولوژی های جدید منجمله اینترنت،  مردم می توانند با آزادی بگویند و بنویسند،  و درباره تاریخ و سرنوشت ها بدرستی تحقیق کنند و بدانند.
      در این میان وظیفه اساتید دانشگاه است،  که با قدرت دانش جدید،  و بدور از آموخته های استعماری،  وارد کارزار نوین تاریخ نویسی و سرنوشت سازی شوند،  و ثابت کنند که ایرانی می تواند و می تواند،  و باید خود درباره تاریخ کشورش تحقیق و تحلیل های مستقل نماید،  و دروغها را دور بریزد.  باید شکوه تاریخی ایران را ثابت کرد،  که دیگر دشمنان تاریخی ایران،  نتوانند با انواع ترفند،  هر آنچه می خواهند بگویند و بنویسند،  و تاریخ و سرنوشت سازی کنند.
      عزیزان اساتید تاریخ و تاریخ اجتماعی،  بیایید وارد کارزار تاریخ و سرنوشت شوید،  و با مطالعه تارنمای ارگ ایران،  نظرات سازنده و مفید بگویید و بنویسید.  نظراتی بگویید،  که شامل دانش شما از تاریخ و تاریخ اجتماعی است.  مطالب مطرح شده در ارگ ایران را نقد و بررسی کنید،  و با حفظ محیط دمکرات،  موافقت و مخالفت خود را با موضوعات نوشته شده،  مشروح بگویید و بنویسید.  کوتاهی از این موضوع پیامد های بدی را در پی خواهد داشت،  زیرا دشمنان تاریخ ایران و کشور ایران بیکار ننشسته اند،  آنها دارند برای سرنوشت جدید برنامه ریزی و اجرا می کنند.
   مهم:  کوتاهی از این مهم و عدم توجه به این فراخوان،  عواقب بدی خواهد داشت،  و شما در مقابل آیندگان مسئول خواهید بود.  در هر صورت ما در این تارنما با کمک و یاری بسیاری از جوانان باهوش و فهمیده ایران،  کار خودمان را بخوبی پیش می بریم،  و جاماندگان همیشه جا خواهند ماند.
مغول ایرانی مغول مغولستانی
عکس تصویر اساتید و دانشمندان تاریخ ایران،  عکس شماره ۲۹۷۷.
مغول ایرانی مغول مغولستانی
دروغ گویی های جدید استعماری
      در ادامه ترفند های استعمار و امپریالیسم مطلب زیر نوشته شده است:
      در جریان حمله نیرو های ویت کنگ به پایگاه نظامیان آمریکایی در ویتنام،  یک ویت کنگ دستگیر شد و ژنرال "نگوک لو آن" با اسلحه کمری خود و با شلیک بر سر ویت کونگ نگون بخت تاریخ را تغییر داد. انتشار این عکس که توسط عکاس آمریکایی "ادی آدامز" گرفته شده بود فشار مخالفان جنگ را بر دولت مردان آمریکایی بیشتر کرد،  و در نهایت جنگ ویتنام پایان یافت.
      ادی آدامز با این عکس و چندین عکس تکان دهنده دیگر از جنگ ویتنام به قله شهرت رسید و این بار خود او و نه عکس هایش مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. او در باره عکس خود اعلام کرد،  در آن لحظه ابتدا ژنرال "لو آن" ویت کنگ را کشت،  و بعد من با دوربین ژنرال را کشتم.  این داستان تا سالها به همین شکل ماند تا آدامز در یک اعتراف تکان دهنده اعلام کرد در آن لحظه سه نفر مردن، ویت کنگ، ژنرال "لو آن" و من،  علت مردن من هم اینست که من به بینندگان نگفتم که آن ویت کنگ باعث کشته شدن پنج نفر شده بود.
مغول ایرانی مغول مغولستانی
عکس شلیک مرگ نوکر امپریالیسم،  به یک کشاورز بیچاره،  عکس شماره ۴۳۲۷.
      این اعتراف موجب پیدایش نظریه ای در عکاسی شد،  و آن هم اینست که عکاسی همه واقعیت نیست و تنها بخش از آن است.  در واقع ما بخش از واقعیت را دریافت می کنیم،  که در درون عکس هست،  و بخش عمده ای از واقعیت را اصلآ نمی بینیم،  که بتوانیم درباره آن قضاوت کنیم.
      ادی آدامز بخاطر اینکه نتوانسته بود همه واقعیت را در عکسش بگنجاند،  و با انتقال بخشی از واقعیت به چهره و حیثیت ژنرال لطمه وارد کرده بود،  از او و خانواده ژنرال عذر خواهی کرد.  کار به آنجا رسید که بعد از مرگ ژنرال،  او را قهرمان خواند.  و حالا ما باید بعد از گذشت سال ها در مورد این چهار نفر، ۱- ویت کنگ ۲- ژنرال ۳- ادی آدامز ۴- واقعیت، قضاوت کنیم و قضاوت کردن مشکل ترین کار دنیاست.
   نظر انوش راوید:  متن فوق از ترفندهای امپریالیسم برای دروغ گفتن و تغییر در واقعیت هاست.  ویت کنگ بیچاره کسی را نکشته بود،  این ویت کنگ هم مانند چند میلیون نفر مردم ویتنام بدست دشمنانش بقتل رسید.
      امپریالیسم با جنایات در ویتنام،  و کشته و معلول شدن ده ها میلیون نفر ویتنامی و حتی جوانان بیچاره آمریکایی،  حالا دارند با شیادی برای خودشان آبرویی دست و پا می کنند.  به هیچ عنوان با دروغ و دونگ و شیادی نمی توانند به آبرو برسند.
………………
   برچسبها:  مغول ایرانی،  مغول مغولستانی، ریشه دامغان، فراخوان ارگ ایران، اساتید تاریخ، دروغ گویی، قتل ویتنامی.
……………..
مغول ایرانی مغول مغولستانی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
. . جهت آینده ای بهتر،  دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی شرکت کنید . .