Skip to main content

تاریخ و جغرافیای توانایی مردمی ایران

      تاریخ ایران پر از استعداد های درخشان است،  که هر کدام از آنها در پیشبرد تمدن و علم و دانش جهان سهم بسزایی داشتند،  در این صفحه تعدادی از این استعدادها را می نویسم.
بزودی پست می شود
تاریخ استعداد های درخشان ایران
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ   http://arq.ir