Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

قولنامه مبایعه نامه قرارداد واژه هایی هستند که باید تعریف آنها را بدانیم،  تا در شرایط مختلف کاری و زندگی دچار مشکل،  و یا دادگاه و پاسگاه نشویم.

قولنامه مبایعه نامه قرارداد

قولنامه مبایعه نامه قرارداد
   تصویر قرارداد فروش یک برده روی کتیبه گلی مربوط به سومر در قرن 23 تا 24 گاه ایرانی،  عکس شماره 4013.
قولنامه مبایعه نامه قرارداد
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 1381 پیوست لینک زیر است:
قولنامه مبایعه نامه قرارداد

قولنامه و مبایعه نامه

اصول نوشتن قولنامه شفاف و محکم در معاملات
      قولنامه دارای قواعد خاصی است،  عدم رعایت آن موجب ایجاد اختلافات بین خریدار و فروشنده،  و عدم ارزش لازم برای مراجع قضایی می شود.  اصول نوشتن قولنامه یا مبایعه نامه که خریدار و فروشنده باید بدانند:
      قولنامه انواع مختلفی دارد،  و هر قولنامه اصول خاصی برای نوشتن دارد. گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، در این زمان قراردادی میان طرفین به نام قولنامه تنظیم می شود.
      برای نوشتن یا تنظیم قولنامه اصول مشخصی وجود دارد،  در صورت رعایت نشدن این اصول،  قولنامه از حالت یک سند عادی خارج شده،  و برای مراجع قضایی فاقد اعتبار می شود.  بنابراین هنگام تنظیم قولنامه خریدار و فروشنده،  باید به برخی نکات توجه داشته باشند، تا دچار مشکل نشوند.
تفاوت دو واژه قولنامه و مبایعه نامه
   مبایعه نامه ــ  سندی است،  که در آن برای خرید مال، خریدار و فروشنده با هم توافق می کنند،  و در زمان تحویل دادن مال از جانب فروشنده و تحویل گرفتن آن از جانب خریدار، تعهداتی را هر دو طرف متقبل می شوند. مبایعه نامه یک سند عادی بوده،  و با سند رسمی کاملاً متفاوت است.
      قولنامه قول مکتوب است،  و زمانی که خریدار و فروشنده قصد خرید یا فروش مالی را دارند، اما مقدمات آن فراهم نیست، به صورت قراردادی میان طرفین تنظیم می گردد.
      از نظر لغوی این دو با یکدیگر تفاوت دارند، اما جالب است بدانید که از نظر حقوقی، تفاوتی فاحشی بین مبایعه نامه و قولنامه وجود ندارد، اما تفاوت جزئی بین قولنامه و مبایعه نامه وجود دارد.
قولنامه به معنی مالکیت خریدار نیست. درقولنامه نباید به محض تنظیم قرارداد، وجه را به فروشنده پرداخت کنید، بلکه شما با این تعهد نامه در واقع از فروشنده قول خواهید گرفت،  که تا آماده کردن وجه اولیه، مال را به کس دیگری نفروشد. در مورد مبایعه نامه به محض اینکه قرارداد منعقد شد، لازم است، وجهی را به فروشنده پرداخت کنید،  و فروشنده در ازای دریافت وجه، باید سند مبایعه نامه را به شما ارائه کند.
قولنامه مبایعه نامه قرارداد

نوشتن قولنامه

نمونه متن قولنامه ملک و زمین
خریدار:
نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
محل صدور:
متولد سال:
کد ملی:
شغل:
آدرس محل سکونت:
شماره تلفن:
فروشنده:
نام و نام خانوادگی:
نام پدر:
شماره شناسنامه:
محل صدور:
متولد سال:
کد ملی:
شغل:
آدرس:
محل سکونت:
شماره تلفن:
مورد معامله:
تمامی ششدانگ یک باب خانه/ یکدست گاه آپارتمان به مساحت …. مترمربع احداثی در پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی بخش ….. به نشانی ….. با کلیه توابع و لواحق آن از هر جهت از جمله امتیازات آب، برق، گاز و تلفن شماره ….
 
بهای مورد معامله:
قیمت مورد معامله مبلغ ….. ریال برابر ….. تومان است که به ترتیب ذیل پرداخت می شود.
 
الف:  مبلغ …. ریال نقداً پرداخت شده است ( طی چک بانکی شماره …… مورخ …… حساب جاری …… بانک …… به فروشنده تحویل گردید.)
 
ب: مبلغ ….. ریال باقیمانده بهای مورد معامله به هنگام تنظیم سند رسمی / تحویل/ پرداخت می شود. ( عدم پرداخت هریک ازمبالغ فو ق در موعد مقرر موجب من فسخ شدن و بی اعتباری معامله و تعلق وجوه پرداختی به فروشنده خواهدبود، در اینصورت فروشنده مختار است به لحاظ من فسخ شدن قرارداد مورد معامله رابه ثالث بفروشد، با توجه به این توافق طرفین در اینصورت نیازی به رجوع به داد گاه و ابطال این قرار داد خواهدبود.)
قولنامه مبایعه نامه قرارداد

متن قولنامه

در نوشتن قولنامه چه اصولی را باید رعایت کرد
      در زمان نوشتن قولنامه ملک باید به دقت اصول مشخصی را رعایت کنیم تا در صورت به وجود آمدن اختلاف خریدار یا فروشنده بتواند به مراجع قضایی رجوع کند و مرجع قضایی بدون هیچ ابهامی با استناد به قولنامه اختلاف را رفع کند.اگر در هنگام نوشتن قولنامه این اصول رعایت نشود، قولنامه برای مراجع قضایی فاقد اعتبار است.
      با افزودن برخی موارد می توان به راحتی از به وجود آمدن اختلافات جلوگیری نمود:
همانطور که در این بخش از نمناک اشاه شده است اگر فروشنده وارث باشد، اسم تمام وراث باید قید شود و هنگام پرداخت، پرداخت متناسب با مقدار سهم هر وراث به صورت جداگانه صورت گیرد.
برای انجام امور انتقال سند ملک الزام به تنظیم سند، حتماً باید قید شود.
      زیر قولنامه را باید دو نفر عادل به عنوان شاهد امضا کنند.
      برخی ویژگی های ملک مانند متراژ، شماره طبقه، انباری، شماره پارکینگ، شمالی یا جنوبی بودن ساختمان و… در متن قولنامه دقیقاً قید شود.
      اگر همراه ملک لوازم منزل نیز به فروش رود باید در قولنامه از آنها نام برد.
      در قولنامه ثبت آدرس و شماره دفترخانه ای تنظیم سند، انجام شود.
      در قولنامه مبلغ دقیق بیعانه قید شود.
      اگر در زمان تنظیم قرارداد مبالغ را به صورت چک می پردازید حتما مبالغ به صورت چک در وجه فروشنده صادر شود و در متن قولنامه نوشته شود که هر چکی برای چه موضوعی صادرشده است.
   مهم:  در صورتی که در روز نوشتن قولنامه یکی از طرفین در دفترخانه حاضر نشوند چه باید کرد؟
      در روز انتقال سند در دفترخانه اگر یکی از طرفین قرارداد حاضر نشوند، طرف مقابل از دادگاه می تواند درخواست الزام معامله به تنظیم سند دهد و پس از قطعی شدن، حکم صدور اجرای آن را دریافت کند. پس از آن اگر طرف معامله برای امضای حکم در دفترخانه حضور نیابد، سند انتقال را، نماینده اجرای احکام امضاء می کند.
      لزوم هر شکایتی این است که خود شاکی همه اصول را کاملاً رعایت کرده باشد بنابراین قبل از اقامه این دعوا خریدار یا فروشنده باید حضور خود در دفترخانه و حاضر نشدن طرف دیگر را از طریق دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه در دفترخانه به ثبت برساند.
قولنامه مبایعه نامه قرارداد
اعتبار قولنامه در دادگاه
      قولنامه در دادگاه معتبر است. اگر بنگاهی که در آن قولنامه نوشته شود، فاقد مجوز رسمی از اتحادیه مشاورین املاک باشد قولنامه فاقد اعتبار حقوقی است و در صورت بروز مشکلات هیچ مرجع قضایی به مفاد قولنامه استناد نمی کند بنابراین توجه به اعتبار بنگاه یا مشاور املاک مهم ترین نکته ای است که باید به آن توجه کرد.
   مهمترین جزء قولنامه ــ  اولین و مهم ترین بخش در قولنامه مشخصات خریدار، فروشنده و ملکی که قرار است معامله شود، است. در این سند زمان آغاز و پایان معامله ذکر می شود و طرفین بنا به توافقی که بین خودشان می کنند، حقی را برای فسخ معامله در صورت به وجود آمدن شرایط خاص در نظر می گیرند.
   اجزای قولنامه ــ  قولنامه وجه التزامی (اجباری) چیست و قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟
برای محکم کردن قولنامه طرفین قرارداد، مبلغی را تعیین می کنند و در قرارداد قید می کنند تا اگر متعهد، تعهد خود را انجام نداد، باید مبلغی به طرف دیگر (معهد له) بپردازد، به این مبلغ را وجه التزام می گویند.
   درج وجه التزام در قولنامه به طریق زیر صورت می گیرد:
      در قولنامه طرفین موافقت می کنند در تاریخ….. در دفترخانه شماره….. حضور پیدا کنند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ…. به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.
       اگر فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نمایند، باید مبلغی را باید به طرف دیگر بپردازد. اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار وجه التزام تعیین شده را با احراز عدم اجرای تعهد مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.
   قولنامه وجه التزامی ــ  فروشنده و خریدار در ضمن تنظیم قولنامه چه نکاتی را باید رعایت کنند؟
نکاتی که فروشنده در ضمن تنظیم قولنامه باید رعایت کند:
با بررسی توان مالی خریدار در تنظیم قولنامه شروطی قرار دهد که اگر خریدار توان مالی نداشت معامله فسخ شود.
قبل از دریافت کل مبلغ قرارداد نسبت به انتقال ملک اقدام نکند.
هنگام تنظیم قولنامه زمانی برای روز انتقال سند، تعیین نماید تا اگر در زمان مشخص پرداخت صورت نگرفت، بتواند معامله را فسخ نماید.
در صورتی که ملک مورد معامله مالکین متعدد دارد باید قولنامه را همه مالکین امضا کنند و یا یکی از مالکین از سایرین وکالت برای فروش داشته باشد و قولنامه را به وکالت از سایرین امضا کند.
فروشنده باید در قولنامه همه مشخصات ملک را قید نماید.
در صورتی که فروشنده مبلغ مورد معامله را از طریق چک دریافت کند باید در قولنامه قید کند در صورت برگشت خوردن چک معامله فسخ می شود.
خرید و فروش ملک
   نکاتی که خریدار باید در ضمن قولنامه به آن توجه کند:
خریدار هنگام تنظیم قولنامه باید دقت کند که توابع، ملحقات و مشاعات ملک مانند آب، برق، گاز، انباری، پارکینگ و …دقیق در سند عنوان شده باشد.
باید تمام مشخصات ملکی که خریدار قصد خرید آن را دارد باید مطابق آنچه باشد که در سند قید شده است.
خریدار با ید به مشخصات سند دقت کند که ملک در وثیقه، رهن و یا توقیف نباشد.
اگر ملک مورد معامله به فروشنده ارث رسیده است، خریدار برای اینکه دچار مشکلات انحصار ورثه نشود، باید گواهی انحصار وراثت و برگه تصفیه حساب مالیات بر ارث را مشاهده نماید.
اگر طرف مقابل خریدار، فروشنده وکیل، ولی یا قیم مالک است، باید خریدار علت عدم حضور خود مالک را دریابد و سپس برگه وکالت نامه را ببیند تا مشخص شود که وکالت حق فروش و دریافت مبلغ فروش را دارد یا نه؟ اگر طرف معامله، قیم مالک است باید دید که قیم حق فروش دارد و یا به دخالت مقام قضایی نیاز است.
اگر فروشنده ممنوع المعامله باشد یا مشمول فرار نظام وظیفه باشد انتقال سند ممکن نیست.
در صورتی که مالک پیر باشد باید در مورد محجور بودن آن تحقیق شود.
خریدار در زمان قولنامه باید به پرداخت بیعانه اکتفا کند و هرگز کل مبلغ قرارداد را تا زمانی که انتقال کامل سند صورت نگرفته پرداخت نکند.
قولنامه مبایعه نامه قرارداد
قرارداد
       قرارداد یا عقد یا پیمان یا کنترات،  یک توافق الزام آور میان اشخاص است،  که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند.  در تعبیر حقوقی به توافق دو یا چند اراده در جهت ایجاد یک اثر حقوقی گویند.  به عبارت ساده‌تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن،  نیاز به تلاقی و تراضی ضروری حداقل دو اراده باشد،  عقد محقق می‌گردد.  با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می‌شوند.
   قانون مدنی ایران ــ  قانونگذار ایران در ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف نموده‌است:  «عقد عبارت از اینست،  که دو یا چند نفر در مقابل دو یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند،  و مورد قبول آنها باشد»  بر این تعریف ایراداتی شده‌ است.  از جمله اینکه این تعریف عقود تملیکی را به واسطه حصر عقود به تعهد طرفین در جمله قانونگزار دربر نمی‌گیرد.
      این ایراد از سوی بزرگان علم حقوق ایران اینگونه پاسخ داده شده ‌است:  اگرچه متن این ماده از قانون فرانسه مأخوذ است،  اما نویسندگان قانون مدنی ایران با نظر به فقه این ماده را تغییر داده‌اند.  فلذا چون در فقه عهد در معنی عقد نیز به کار می‌رود،  این ماده همه عقود را در برمی‌گیرد.  ایراد دیگر این ماده قانونی استفاده از کلمه نفر است،  بهتر بود از کلمه شخص استفاده می‌شد،  تا اشخاص حقوقی را نیز شامل می‌شد.  منبع تارنمای ارگ ایران
جمع عقد، عقود است.
در مقابل عقد، ایقاع قرار دارد،  که ماهیات حقوقی را گویند که با یک اراده ایجاد یا ساقط می‌شوند. همچون طلاق که تنها با اراده مرد واقع می‌شود. مبحث عقد جزء حقوق مدنی به حساب می‌آید.
عقد به اعتبارات مختلف، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی یافته‌است. از جمله تقسیم عقود به اعتبار موضوع آن، به مالی و غیر مالی یا تملیکی و عهدی.
اقسام عقود درفقه و قانون مدنی:  بیع, اجاره, رهن, امانت, نکاح, قرض, وصیت, عاریه, شرکت, وقف, وکالت, جعاله, مزارعه, مساقات, سلف, سلم, مضاربه, و…
 
   تصویر قرارداد فروش یک برده روی کتیبه گلی مربوط به سومر در قرن 23 تا 24 گاه ایرانی،  عکس شماره .
……………
   برچسبها:  قولنامه, مبایعه نامه, قرارداد, قانون, اقسام عقود, قانون مدنی.
………….
قولنامه مبایعه نامه قرارداد
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.