Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده را بدانیم تا نابود نشویم ابتدای هزاره ها تمدن با انقلاب کشاورزی و نویسایی و مس و مفرغ آغاز شد.  هزاره ها زمان برد و آدمها کشف کردند و ساختند و جنگیدند،  تا به سدههای انقلابهای صنعتی اول و دوم و سوم رسیدند.  امروزه با سرعت وارد تمدن انقلاب صنعتی چهارم شده ایم،  این انقلاب جدید در دوران کنترل انرژی آدم،  یعنی پایان آدمهای ساده است.

انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده

انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده را بدانیم تا نابود نشویم ابتدای هزاره ها تمدن با انقلاب کشاورزی و نویسایی و مس و مفرغ آغاز شد
تصویر طرحی تکنیکی،  عکس شماره 3787.
 این برگه بشماره 1485 پیوست لینک زیر است:
انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده را بدانیم تا نابود نشویم ابتدای هزاره ها تمدن با انقلاب کشاورزی و نویسایی و مس و مفرغ آغاز شد
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده

انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده

      تا قبل از انقلاب صنعتی چهارم،  آدمهای ساده برای تولید خام و صنعتی و مصرف،  نیازمند جهان سرمایه بودند.  اما در انقلاب صنعتی چهارم روز بروز بیشتر و بیشتر آدم باهوشتر و ربات و دستگاه جای آدم ساده کم هوش را میگیرد،  و  بزودی رایانه ها نیز اندیشه ورزی خواهند کرد.  اگر همچنان مانند گذشته انرژی آدمها کنترل نشود،  باعث نابودی کره خواهند شد.  دیگر نیازی به انبوه آدم نیست،  پس چه بهتر آنها کم باشند،  و ابتدا نبود و حذف از ساده ترینها شروع میشود.
      ساده ترینها قدرت تشخیص تمدن جدید را ندارند،  و تمام فکر و ذکر آنها کار و پول و خوردن و تفریح و خوابیدن و تولید مثل،  با کمی چاشنی دینی است.  روشنفکر ترین آنها نیز توانایی ایجاد نفوذ دید نو به تمدن جدید را ندارند،  بهمین جهت خودبخود ساده ها ساده میمانند.  در نظم نوین جهان،  که ابتدای تمدن کنترل انرژی است،  و با انقلاب صنعتی چهارم آغاز میشود،  باید درک و دانش خود را نسبت به این دوران بالا برد.  این دورانی است،  که زمین ما فقط برای باهوشها خواهد بود.
      در واقع انسان تنها موجود خردگرا و تدبیرگرا و خلقگرا است،  از ابتدای هزارههای اول با خرد تولید کشاورزی،  تدبیر انباشت آذوقه،  خلق طبقات اجتماعی،  تمدن را بوجود آورد.  تمدن در خودش هم رشد و شکوفایی داشت،  و هم دشمنی آشکار با پویایی و جویایی انسان.  شناخت و حرکت تمدن در هزارهها اصل مهمی برای یافتن آینده است،  که بدون درک و دانش از آینده،  یعنی نبود خرد و تدبیر و خلق،  در نهایت جاماندن در قعر تاریخ است،  تا دیروزمان تاریخ بود.
      وارد یک تجسم شویم،  کره زمینی فرض کنیم مانند یکصد هزار سال پیش،  همه جا جنگل و طبیعت،  و آب و هوای تمیز و حیوانات شاد،  نگرانی از گرمایش زمین و خیلی چیزهای دیگر نیست.  فقط در چند نقطه از این کره،  چند شهر با همه امکانات فوق مدرن غیر قابل تصور امروزی در اختیار داریم،  و براحتی زندگی میکنیم.  کره و نسل بشر و حیوانات نجات پیدا کرده،  و دیگر خطرات احتمالی کنونی،  زمین و باشندگان را تهدید نمیکند،  هرچند بشر کمتر ولی کاملاً مفید بهتر است.
      برای اینکه بتوانیم وارد تمدن جدید شویم،  ابتدا لازم است آنرا بشناسیم،  بدون درک و دانش هرگز نمیتوان وارد هیچ جا شد،  چه برسد به تمدن جدید.  درباره تمدن جدید خیلی نوشته و فیلم وجود دارد،  مانند انقلاب صنعتی چهارم،  نظم نوین جهانی،  علوم کوانتومی،  تمدن کنترل انرژی و غیره،  که باید آنها را خواند.  البته باید دانست بعضی از این نوشته ها کم و بیش سیاسی و شعاری و فلسفی هم هستند،  که نیاز است با دید تخصصی آنها را دید.  #انوش_راوید
    مهم:  نگذاریم چشم و گوش بسته بمانیم،  و نسل ایرانی در بازی سرنوشت تمدن نو جایی نداشته باشد.
   پرسش از عموم:  آیا راهکار عملی برای آگاه سازی همه مردم،  از مسیر حرکت تمدن نو و انقلاب صنعتی چهارم و غیره میدانید؟
انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده

تعریف انقلاب صنعتی چهارم

      انقلاب صنعتی چهارم اصطلاحی است،  که این روزها زیاد به آن مواجه میشویم،   و تعریف آن تغییراتی بنیادین است،  که تحولاتی گسترده در نحوه زندگی و کارکردن ما بر روی زمین ایجاد خواهد کرد.  فناوریهای نوظهوری که دانش دیجیتال و فیزیک زیست شناختی ما را متفاوت میکند.  نحوه زندگی و کار و ارتباطاتمان را بکلی زیرورو خواهد کرد.  چنین تحولی با این مقیاس و دامنه و پیچیدگی،  شبیه هیچ ‌کدام از تجربه‌های پیشین بشر نیست.
      تغییرات سریع فناوری و صنایع و هوشمندی الگوهای اجتماعی و عملیاتی و ژنی فرگیر طی قرن بیست و یک را  انقلاب صنعتی چهارم میگویند.  این لغت برای اولین بار توسط بنیان ‌گذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد،  کلاوس شواب استفاده شد.  او ادعا میکند این تغییراتی که شاهدش هستیم،  فراتر از پیشرفتهایی در زمینه بهینه‌ سازی است،  و تحول اساسی در بعد زیستی و سرمایه ‌داری را نشان میدهد.
      بخشی از این تغییرات صنعتی حاصل بکارگیری فناوریهایی مانند:  هوش مصنوعی،  ویرایش ژن تا رباتیک پیشرفته و ابررایانه موبایلی است.  این فناوریها مرز بین دنیای فیزیکی و دیجیتال و بیولوژیکی را از بین میبرد.  در همین دوران، تغییراتی بنیادی در زمینه چگونگی تولید و عملکرد زنجیره عرضه از طریق اتوماسیون فرآیندهای تولید سنتی و روشهای صنعتی، استفاده از فناوریهای مدرن هوشمند،  ارتباطات گسترده ماشین به ماشین و اینترنت اشیا رخ داده ‌است.
      این انقلاب اتوماسیون را اصل قرارداده و افزایش میدهد،  ارتباطات و خود نظاری را بهبود میبخشد،  و استفاده از ماشینهای هوشمندی که بتوانند مسائل را بدون دخالت انسان تحلیل و شناسایی کنند را تسهیل میکند.  همچنین نمایانگر تغییرات مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است،  که ما را از دوره های قبلی تمدن بطور کامل جدا میکند.   درک بشر را از دنیای اطراف و تاریخ و حال و آینده بطور کلی تغییر میدهد.
      بطور خلاصه انقلاب صنعتی چهارم با بهره‌ مندی از فناوریهایی،  با ده روند برتر تغییر زیستی ایجاد میکنند.  مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین،  اینترنت اشیای مصرفی و صنعتی،  کلان داده،  بلاکچین،  رایانش ابری و لبه‌ای،  رباتیک،  ماشینهای خودران، شبکه 5 جی، ویرایش ژنتیکی، محاسبات کوانتومی.  در نهایت با وجود هوشمندی کلی،  باعث بهبود تولید و مصرف میگردد،  که این نیز نیازمند بشر باهوشتر است،  و نیاز به نیروی کار انسان کم هوش از بین میرود.
   پرسش از عموم:  آیا انقلاب صنعتی چهارم انسان مدار است یا معیارهای دیگری دارد؟
انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده

خلاصه تاریخ انقلاب های صنعتی

   انقلاب صنعتی اول ــ  مشخصه اصلی اولین انقلاب صنعتی تغییرات تولیدات دستی به ماشینی با بهره‌مندی از ماشین بخار و آب است.  پیاده‌ سازی فناوریهای جدید بسیار زمان ‌بر بود و شامل بازه زمانی ۱۷۶۰ تا ۱۸۴۰ در اروپا و آمریکا میشود.  تأثیرات این انقلاب بر صنعت تولید پارچه بسیار چشمگیر بود.  این تغییرات را در صنایع دیگری مانند معدن و کشاورزی هم میتوانیم ردیابی کنیم.
   انقلاب صنعتی دوم ــ  انقلاب صنعتی دوم که با نام انقلاب فناوری نیز شناخته میشود،  در ۱۸۷۱ تا ۱۹۱۴ اتفاق افتاد،  و نتیجه آن خطوط راه‌ آهن و شبکه‌های تلگراف بود،  که تبادل سریع‌تر مردم و ایده‌ها را امکان‌پذیر کرد.  اختراع الکتریسیته در این بازه زمانی، به کارخانه‌ها امکان گسترش خطوط تولید مدرن را داد.  در این دوره اقتصاد رشد سریعی داشت و بهره‌وری افزایش یافت.  انقلاب صنعتی دوم مشکلاتی را هم برای جامعه در پی داشت،  مانند افزایش بیکاری در راستای ماشینی شدن بیشتر کارها در کارخانه‌ها.
   انقلاب صنعتی سوم ــ  انقلاب صنعتی سوم که به اسم انقلاب دیجیتال نیز شناخته میشود،  اواخر قرن بیستم بعد از پایان دو جنگ جهانی،  در نتیجه کاهش پیشرفتهای فناورانه و صنعتی شدن رخ داد.  تولید اولین رایانه z1 در دهه بعد،  آغازگر پیشرفتهای دیجیتال بیشتری بود.  پیشرفت چشمگیر بعدی با حضور ابر رایانه‌ها رخ داد،  که ارتباطات را در فرایند تولید آسان میکردند.
انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده
شناخت رشد و تکامل تمدن
انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده را بدانیم تا نابود نشویم ابتدای هزاره ها تمدن با انقلاب کشاورزی و نویسایی و مس و مفرغ آغاز شد
تصویر انوش راوید در یک مکان باستانی ایران،  عکس شماره 7130.
رشد و تکامل تمدن در هزارهها و سدهها و دهه های تاریخ را بشناسیم،  تا بتوانیم آهنگ تمدن جدید آینده را بیابیم و با آن هماهنگ شویم.  در غیر اینصورت،  ساده گونه قربانی نبود درک و دانش خود میشویم،  و تمدن جدید ما را می بلعد،  و شاید اساسی و کلی نابود کند،  و نه برایمان تاریخ میماند،  و نه حال و نه آینده.
انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده
جهانی گرایی و انقلاب صنعتی چهارم
      جهانی گرایی و انقلاب صنعتی چهارم،  رابطه مستقیم و تعریف در یکدیگر دارند،  به معنی دیگر با جهانی گرایی انقلاب صنعتی چهارم پدید آمد،  و هم با انقلاب صنعتی چهارم جهانی گرایی شکل گرفت.  در تعریف امپریالیسم سنتی و امپریالیسم نو در اینجا نوشتم،  که امپریالیسم سنتی انرژی خود را از سرمایه داری ملی گرفته،  و امپریالیسم نو انرژی را از سرمایه داری بیهویت دارد.  دقت کنیم،  و تعریفهای هر یک را بجا و درست بدانیم،  تا بتوانیم از مطالعه خود نتیجه بدست آوریم.
      سرمایه داری ملی درون مرزهای کشوری نهفته است،  مانند سرمایه داری آمریکا و انگلیس و فرانسه،  که بروشنی دارندگان این سرمایه در یک کشور شناخته شده هستند.  اما سرمایه داری بیهویت مشخص نیست،  از آن کیست و در کجاست.  این نوع سرمایه داری پایه های اصلی جهانی گرایی را پدید میآورد،  که مرز ندارد،  و هرچه وسعت خاکی و جمعیتی بیشتر باشد،  توانایی بهتری کسب میکند.  هم اینک شرکتهای بزرگ فراملی و جهانی،  که نامهای معروفی هستند،  از این دست میباشند.
     یک اصل که باعث پیدایش سرمایه داری بیهویت شده،  آی تی و رایانه است،  در واقع پیشرفتهای آی تی و رایانه،  انقلاب صنعتی چهارم را پدید آورده است.  به جمله قبل دقت کنید،  یک مورد تکنیکی امروزی،  دو مورد را پدید آورده،  سرمایه داری یک سخت افزار است،  امپریالیسم یک نرم افزار است،  و انقلاب صنعتی یک تعریف است.  اگر با دقت سخت سرمایه داری بیهویت،  و نرم امپریالیسم نو،  و تعریف انقلاب صنعتی چهارم را بررسی کنیم،  متوجه هماهنگی کامل آنها در عمل میشویم.
      با درست دانستن از واژه ها براحتی خواهیم توانست،  گذشته و تاریخ را درست بفهمیم،  و آهنگ آینده را بدانیم،  درضمن راهبرد مناسب شخصی و ملی و کشوری را هم تدوین کرد.  بنا به فرمول تاریخ و فرهنگ یادگیری در اینجا،  بزودی تمدن از انقلاب صنعتی چهارم عبور میکند،  و وارد دوران جدید میشود.  چه خوب است روشنفکران و دانایان ایران،  بتوانند راهنمای عبور کشور و مردم از این گذر مهم تمدنی باشند.  اینبار تمدن جدید به احتمال زیاد،  جا مانده ها در گذشته را نابود خواهد کرد. #جهانیگرایی
   پرسش از عموم:  آیا شما مطالعه آینده بینی درباره تمدن پیش رو دارید؟
……………
   برچسبها:  انقلاب صنعتی, صنعتی چهارم, انقلاب چهارم, پایان آدم, آدم ساده, شناخت رشد, تکامل تمدن, رشد تمدن, انسان کودن, انسان باهوش.
   هشتگها:  #انقلاب_صنعتی_چهارم.
…………
انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.