بایگانی دسته: مدنی جهان

انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده را بدانیم تا نابود نشویم ابتدای هزاره ها تمدن با انقلاب کشاورزی و نویسایی و مس و مفرغ آغاز شد

انقلاب صنعتی چهارم پایان آدم ساده را بدانیم تا نابود نشویم، ابتدای هزاره ها تمدن با انقلاب کشاورزی و نویسایی و مس و مفرغ آغاز شد. هزاره ها زمان برد و آدمها کشف کردند و ساختند و جنگیدند، تا به سدههای انقلابهای صنعتی اول و دوم و سوم رسیدند. امروزه با سرعت وارد تمدن انقلاب صنعتی چهارم شده ایم، این انقلاب جدید در دوران کنترل انرژی آدم، یعنی پایان آدمهای ساده است. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در دسته‌بندی نشده, فلسفه و بینش, مدنی جهان | برچسب‌شده , , , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: