Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ جغرافیای کشور افغانستان قبل از هر تعریف در ارگ ایران،  واژه ها را ریشه یابی می کنیم،  زیرا در پس واژه ها،  کلی تاریخ و اصل ماجرا قرار دارد.

تاریخ جغرافیای کشور افغانستان

        در ارگ ایران قرار نیست مطالب تکراری،  که بفراوانی در کتابها و اینترنت وجود دارد،  نوشته یا کپی پیس شود.  در ارگ ایران جدیدترین پژوهش های تاریخی و جغرافیایی نوشته می شود،  و چون این تحقیقات زمان بر است،  بهمین جهت بمرور هر چه نوشته شد،  پست می شود.  در ضمن از کمک پژوهشگران و اشخاص دانای دیگر،  که با ما تماس می گیرند بهره برده شود،  اطلاعات و دانش خود را برای تاریخی کردن به ارگ ایران ارسال کنید.
تاریخ جغرافیای کشور افغانستان
تصویر کاخ شاه شجاع،  عکس شماره ۸۷۷۶.
پرسشگر و مطالبه گر باشید
لوگو پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره ۱۶۲۵.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
 تاریخ جغرافیای کشور افغانستان

ریشه یابی واژه ها

      قبل از هر تعریف در ارگ ایران،  واژه ها را ریشه یابی می کنیم،  زیرا در پس واژه ها کلی تاریخ و اصل ماجرا قرار دارد.
   ــ  افغانستان = اوگان استان = او + گان Gun + استان = سرزمین آبهای خروشان.
   ــ  او = آب + گان = خروش و غرش + استان = سرزمین.  مشروح در لینک زیر:
   ــ  افغانستان بخشی از آریانا یا ایرانا یا ایران یا ارن و اریانا و اریانه است.  این واژه نامها،  همه یکی است،  و در طول زمان و مکان تغییر آوا داشته است.
   ــ  افگان یا اوگان یا افغان صفت مکان است،  و با اضافه کردن استان یا ستان نام سرزمین جغرافیایی گرفته است.
   ــ  تاجیک یا تاژیک نام برگرفته از یک کیان آریانی است،  و با اضافه کردن ستان یا استان، نام سرزمین جغرافیایی گرفته است.
   ــ  پشتون یا پختون،  همان پستون یا پرس تون که می شود پارس + تون،  یعنی جایگاه پارس یا سرزمین پرهیزگاران،  و اصالت آریانی از نام واژه آن پیداست.
   ــ  خورآسان یا خراسان،  نام جایگاه طلوع خورشید است، خور= خروج + سان = خورشید.  خراسان واژه جغرافیایی ستان یا استان بخود نگرفته است،  زیرا در پهنه بیکران از جهان را دارد.
سر بت کشف شده در مرکز افغانستان
تصویر سر بت کشف شده در مرکز افغانستان، عکس شماره ۸۷۷۷.
تاریخ جغرافیای کشور افغانستان

افغانستان سرزمین آب خروشان

      افغان یا اوگان که می شود آب خروشان،  نام یک سرزمین وسیع و نام فلات شرقی آریانا است،  فلات شرقی در میان دو فلات آریانی دیگر،  اراک یا اراق یا راکستان در دو طرف آن قرار دارد.
      ریشه یابی نام های افغان و پشتون، تاجیک، خراسان، تاتار، ترک،  هیچ کدام دلیل بر تیره خاص انسانی نیست،  اینها یا نام جغرافیایی،  یا نام کیان یا نام عبادتی است،  همه مردم یک ریشه ار یا ایر یا آریا یا آریانی دارند.
      این گفته ها را در بسیاری از مطالب و بحثهای مردم عزیز کشور افغانستان یا در واقع اوگانستان نوشتم،  ولی علاقه ای برای ادامه این مورد نشان ندادند.  بیشتر مردم دوست دارند گوش به حرفهای استعمارگران بویژه انگلیس و شعب استعماری مانند بی بی سی بدهند.
      ملت عزیز افغانستان یا اوگانستان،  یک ملت هستند،  و در سرزمین یا ستان،  بنام آبهای خروشان زندگی می کنند.
شی زینتی بدست آمده از طلا تپه افغانستان
   تصویر بی نظیر و محشر،  شی زینتی بدست آمده از طلا تپه افغانستان متعلق به سکایی ها یا سغایی یا سغدی،  در اینجا،  عکس شماره ۸۷۷۸.
تاریخ جغرافیای کشور افغانستان
. . . تاریخ افغانستان بزودی کامل پست می شود . . .
. . . .
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.