Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

عبور از بحران تاریخی ایران و غرب در دور جدید تمدن طی میشود،  و بعد از این دوران گذر تاریخی تمدن،  هیچ وقت این بحران را نخواهیم داشت.  بحران تاریخی ایران و غرب،  در واقع بحران امروزی نیست،  یک بحران ساختاری تاریخی در تمدن است.  بهمین جهت بعد از این مرحله رشد و تکامل تمدن،  این بحران تمام خواهد شد.

عبور از بحران تاریخی ایران و غرب

عبور از بحران تاریخی ایران و غرب
    تصویر اشکانیان درفش رومیان را بازمیگردانند،  صحنه حکاکی شده بر روی تندیس آگوستوس در پریما پورتا،  عکس شماره 3765.
 این برگه بشماره 1456 پیوست لینک زیر است:
عبور از بحران تاریخی ایران و غرب
لوگو تاریخ مند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
عبور از بحران تاریخی ایران و غرب

عبور از بحران تاریخی ایران و غرب

عبور از بحران تاریخی ایران و غرب
   پرسش اول:  جناب انوش راوید،  شما در ساختارهای تاریخی اجتماع تارنمای ارگ ایران تعریف کردید،  که از نیمه دوم قرن بیست،  ایران و غرب سرمایه داری،  در یک راستای تمدنی کاپیتال قرار گرفتند.  پس چگونه اکنون،  اختلاف دیدگاه های سیاسی بین ایران و غرب،  بویژه ایالات متحده آمریکا پیش آمده است؟
   پاسخ انوش راوید:  با درود،  ابتدا بگم من انوش راوید،  تحقیق و تحلیل تاریخی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می کنم،  نه فعالیت در آن موضوعها.  فعالیت برای دست اندرکاران مربوطه است.  تحقیق و تحلیل نیاز به وقت برای پژوهش دارد،  و کامل متفاوت از کار عملی در یک رشته است.  وظیفه یک پژوهشگر گفتن و نوشتن درباره موضوعی است،  که بتواند راهگشای ذهن کارگزاران مربوطه باشد.
      برای پاسخ به پرسش اول کمی توضیح دهم،  از ابتدای قرن بیست با انقلاب مشروطیت،  ایران وارد دنیای جدید سرمایه داری بورژوازی شد،  یا در واقع انقلاب مشروطیت نیاز ایران برای ورود به تمدن جدید بود.  سرمایه داری یا کاپیتال،  مطابق بقیه دوره های تمدنی نیز رشد و تکامل دارد،  این رشد و تکامل نهایت ملی شدن صنعت نفت ایران را در پی داشت.  با این ملی شدن،  ایران نیز با کشورهای پیشرفته سرمایه داری،  در یک راستای تمدنی قرار گرفت.
      راستای تمدنی سرمایه داری نیمه دوم قرن بیست،  شامل استقلال اقتصادی و مالی،  بازار بورس و توانایی تولید در کشاورزی و معدن و صنعت است.  همانطور که در ساختارهای تاریخی اجتماع تعریف کردم،  از ابتدای پیدایش تمدن،  این ساختار همیشه در حال رشد و تکامل بود،  و بنا به فرمولهای تاریخ و فرهنگ یادگیری هر دوره جدید ساختارهای تاریخی اجتماع کوتاه تر از دوره قبل از آن است.
      در یک زمان،  برده داری شاه خدایی بین النهرین و مصر بیش از دوهزار سال بدرازا کشید،  و سپس دوره جدید تمدنی شاه خدایی مزدبگیری مادی تا هخامنشی کمتر از یکهزار سال زمان برد.  همین طور هر دوره کوتاه شد،  در تارنمای ارگ ایران مشروح توضیح دارند.  تا به قرن بیست کشید،  و دوره سرمایه داری قرن بیست کمی بیش از یک قرن با دورهای مختلف شد.
      در تاریخ بوضوح دیده می شود،  هر کشور و سرزمینی که یک دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع از دیگران جلو افتاد،  براحتی توانست آن سرزمین های عقب افتاده را اشغال کند،  و راحت بگیرد.  مانند هخامنشیان براحتی بر جهان پیروز شدند،  اروپائیان به بومیان آمریکا،  یا بریتانیا قرون اخیر،  سه چهارم دنیا را در کنترل داشت،  زیرا یک و دو و حتی سه دوره از ساختارها تاریخی اجتماع از بقیه جلوتر بود.
      با این مقدمه می توانم پاسخ دهم،  تا آخر قرن بیست،  در یک ساختار با غرب بودیم،  مشکلی نداشتیم،  ولی غرب دارد یک دوره تمدنی از ما جلو میزند.  تمدن به نوع سلیقه زندگی نیست،  بلکه به دانش ما در زندگی است.  در سلیقه برای زندگی چین و ژاپن با آمریکا خیلی تفاوت دارند،  ولی سعی میکنند در دانش به زندگی با غرب هماهنگ باشند.  این مورد را دقت کنیم،  سلیقه برای زندگی متفاوت از دانش برای زندگی است.
      یک مثال جالب بزنم،  می خواهم کاریکاتوری بکشم،  یک اتوبوس شمس العماره که همیشه بیش از ظرفیتش سوار میکرد،  دارد از مقصد یک شهر رویایی قرن گذشته مانند نیویورک،  بسمت یک شهر رویایی آینده میرود.  در این کاریکاتور راننده اتوبوس رئیس جمهور چین است،  و شاگردش بایدن،  و مسافران آن روسای جمهور کشورهای بیست هستند.  دو سه نفر هم سعی می کنند،  به آن سوار شوند و به در آویزان هستند،  مانند اردوغان و ولیعهد خود خوانده عربستان.  ترامپ نیز مانند بچه های شیطان خیابانی و شلوار وصله دار روی رکاب عقب یواشکی سوار شده،  و شصت خود را بعنوان موفقیت این سواری نشان میدهد.  ولی قبل از شهر رویایی یک تور دیجیتال منتظر آنهاست،  که اتوبوس را بدام بیاندازد.
      این کاریکاتور نکشیده نشان می دهد،  خیلی ها از آینده می دانند،  می دانند که رشد و تکامل تمدن،  شیوه های دیگری از زندگی را پیش روی ما گذاشته،  و باید بطرف آن بروند.  عده ای هم تلاش میکنند،  که به این آینده بپیوندند،  ولی با دید قدیمی.  دید آنها نمی تواند تور دیجیتال در جلو،  و ابرهای دیجیتال را بالای سرشان تشخیص دهد.  این آینده چیست؟  که گروه بیست می دانند هست،  ولی نمی دانند چیست،  و ما چرا باید درگیر آن باشیم؟.
      اینجا چند پرسش مطرح شد،  امیدوارم شنوندگان گرامی سعی کنند،  برای آنها پاسخها بیابند،  و پرسشهای دیگر،  و سپس تامل بیشتر،  و سرعت دادن بگردش گردون یادگیری.  پاسخ این پرسشها ما را بجایی میرساند،  که بدانیم چرا غرب با ایران و همچنین جهان اسلام رودررو شد،  و چرا ما و جهان اسلام نمی توانیم دلایلی تاریخی و اجتماعی و اقتصادی مستند برای آن و پاسخها بیابیم.
      همه میدانیم که دانش فوق العاده رشد کرده،  و تولیدات بشکل غیر قابل باوری در حال تغییر و تکامل هستند.  شهرهای بزرگ خودکفا از نظر انرژی و ساز و کار در حال ساخت هستند.  نوع کار انسانی در حال تغییر است،  رباتها جای انسان را میگیرند،  و انسان فقط باید تولید اندیشه کند،  اندیشه هایی که روز بروز جدید شوند.  دیگر نیازی به انبوه انسان مانند قرن بیست برای تولید،  از غذا گرفته تا کالا نیست،  ولی برعکس نیاز به انسان فوق باهوش و داناست.
      تفاوت و اختلاف ما با غرب نیست،  تفاوت و اختلاف ما در نگرش به آینده است،  ما همان نگرش بیست و یک سرنشینان اتوبوس شمس العماره،  که مثال زدم را داریم،  و این یک واقعیت است،  با دقت در واقعیتها براحتی متوجه میشویم.  این آینده که از تولید و دانش نوشتم،  دیگر بدست حکومتها نیست،  تغییر کلی در ساختارهای تاریخی اجتماع همین جا و زمان صورت میگرد،  و دوره جدید تمدنی آغاز میشود.
      امروز شرکتها هستند که حکومت میکنند،  شرکتها هستند که تمدن جدید را میسازند،  شرکتهایی که از سرمایه داری بی هویت شکل گرفته اند.  مثلن هر کدام از چند شرکت اپل، آمازون و تسلا و مایکروسافت و غیره،  تکرار کنم هر کدام،  بیش از کل کشور انگلستان و فرانسه ثروت و تولید دارند.  بله هر کدام،  و روز بروز بر ثروت آنها افزوده میشود،  آنها هستند که آینده را میسازند،  و کنترل میکنند،  مانند پیش درآمد آن کرونا و واکسن کوید.
      این شرکتها هستند که دولتها را می آورند و می برند،  به ثروت و تولیدات و درآمد آنها دقت کنید،  در جستجوها براحتی قابل دسترسی است.  پاسخ به پرسش این است،  در واقع ما با غرب هیچ مشکلی نداریم،  بلکه با شرکتها مشکل داریم،  آنها می خواهند بر انبوه ثروت خود بیافزایند،  و دولتها را سرگرم و سردرگم یکدیگر میکنند.  شرکتهایی که خود ما،  بله همه ما نیز ندانسته از سهامداران آنهاییم.  در این باره بپرسیم و نظر دهیم.
   پرسش دوم:  برای بیرون رفت از بحران ایجاد شده،  بین ایران و غرب سرمایه داری چکار باید کرد،  و وظیفه مردم ایران و روشنفکران و نویسندگان و گویندگان عادی مردمی چیست؟
   پاسخ انوش راوید:  پاسخ به پرسش دوم،  برای برون رفت باید ابتدا بطور کامل بشناسیم مشکل کجاست،  همانطور که گفتم،  مشکل را در شرکتهای سرمایه داری بی هویت می دانم،  که باعث پیدایش امپریالیسم نو شده اند.  وقتی ما شرکتها را بشناسیم،  مفهوم امپریالیسم نو را بدانیم،  خواهیم توانست تحقیق و تحلیل های درست ارائه دهیم.  خود بخود بجای حمله به حکومتهای دست نشانده در غرب،  به مردم آن کشورها می توانیم آگاهی برسانیم،  که بتوانند موقعیت خود را تشخیص دهند.
      مردم غرب بطور کامل غرق در اطلاعات و دانش دروغ و اشتباه هستند،  و بشدت آنها را سرگرم و سردرگم کرده اند.  همه تلویزیونها و همه جا را شرکتها گرفته اند،  و اجازه هیچ نشر واقعیت داده نمی شود.  حداقل ما با امکاناتی که داریم،  مانند نداشتن مانع نشر و نشر مجدد و کپی رایت،  باید بدانیم و بفهمیم و پیگیری کنیم،  تا مشکل را بیابیم.  رفع مشکل با ایجاد مضاعف دشمنی نیست،  زیرا دشمنی بیشتر را شرکتها می خواهند نه ما.
      یعنی بحران ایران با غرب را شرکتها درست کرده اند،  نه ما درست کردیم،  نه مردم برده گونه غرب.  این یک بحران تاکتیکی در راستای استراتژیک امپریالیسم نو،  مانند تعدادی دیگر از بحرانهای جهانی برای پیشبرد اهداف شرکتهاست.  پاتکهای ما به این تاکتیک مسئله مهمی است،  که باید آگاهانه و با دقت طراحی و اجرا شود،  زیرا باید دانست،  که به هیچ روی نمی توان در مقابل رشد و تکامل دوره های تمدنی قرار گرفت.
      وظیفه مردم و روشنفکران ایرانی در برابر تقابل غرب با ایران،  بنظرم این است،  که باید تا می توانند آگاهی و دانش و اطلاعات درست بدست آورند.  بتوانیم دروغها و شگردها و ترفندهای تاریخی و خبری و دانشی را تشخیص دهیم،  و بسمت واقعیتها برویم،  و در نشر و گسترش دانایی نوین کوشا باشیم.  مهمتر از همه تا می توانیم گردونه یادگیری را در این موضوع بگردانیم،  و گردش آنرا سرعت دهیم.
      مفهوم هوش در این زمان را بخوبی بدانیم،  و تفاوت آن با خنگی را تشخیص دهیم،  در قرن گذشته خنگ به افراد گفته میشد،  که نمی توانستند مسائل ساده روزمره را تشخیص دهند.  امروزه نیز همین معنی را میدهد،  با این تفاوت که مسائل روزمره زندگی نسبت به قرن گذشته کامل تفاوت کرده،  مانند ورود کامپیوتر و گوشیهای هوشمند و نرم افزارهای مختلف به بود و باش.  دانستن مقدار پایه آنها نیاز روز است،  بسیاری از دوستانم،  که کوله بار،  چه عرض کنم،  کامیون کامیون مدارک تحصیلی و ادعا دارند،  هیچ دانش دیجیتال ندارند،  این یعنی عدم توانایی برای تشخیص گذر زمان به تمدن جدید.
     من همیشه می گویم باید سیستم آموزشی حافظه محوری به پردازش محوری تغییر کند،  هر چند که این تغییر انجام نشده،  و خیلی هم دیر شده،  اما باید این کار انجام شود.  درباره پردازش محوری در آموزش،  توضیح زیادی در تارنمای ارگ ایران وجود دارد.  با رویا و تصور و دلبخواه نمی شود به تمدن جدید رسید،  برای آن همانطور که گفتم به انسانهای هوشمند نیاز است.  تربیت انسان هوشمند نیز الکی حاصل نمی شود،  بلکه سالها در آموزش درست زمان می برد.
 عبور از بحران تاریخی ایران و غرب

چند شرکت بزرگ

   اپل   – Appel صنعت : تکنولوژی،  محصولات : سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتری.
ارزش بازار : ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
   مایکروسافت  – Microsoft صنعت : تکنولوژی،  محصولات : نرم افزارهای کامپیوتری، کنسول بازی و غیره.
ارزش بازار : ۲٫۴۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
   آرامکو  – Aramco صنعت : نفت و گاز،  محصولات : نفت ، گاز و محصولات پتروشیمی.
ارزش بازار : ۱٫۹۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
   آلفابت / گوگل – Alphabet/Google صنعت : تکنولوژی،  محصولات : محصولات اینترنتی مانند موتور جستجو.
ارزش بازار : ۱٫۹۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
   آمازون  – Amazon صنعت : تکنولوژی،  محصولات : خرده فروشی.
ارزش بازار : ۱٫۸۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
   تسلا  – Tesla صنعت : خودرو و انرژی،  محصولات : خودروی الکترونیکی و باطری.
ارزش بازار : ۱٫۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
   متا – فیسبوک   – Metaصنعت : تکنولوژی،  محصولات : شبکه اجتماعی.
ارزش بازار : ۹۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار
….و صدها شرکت بزرگ دیگر،  که سرمایه آنها درهم تندیده است و…
عبور از بحران تاریخی ایران و غرب

اصل مهم آموزش

عبور از بحران تاریخی ایران و غرب
تصویر برای سیستم آموزشی استعمار زده،  عکس شماره 7003.
      سیستمهای آموزشی بر پایه غرب استعماری،  باعث عقب ماندگی مردم و در نهایت کشورهایی میشود،  که از آن سیستم پیروی میکنند.  این موضوع با گشتی در جغرافیای کلی هر کشور براحتی دیده میشود،  مانند کشورهای عقب افتاده و استعمار زده.  آموزش باید بر پایه طبیعت باشد،  نه تلقینها و دروغها و استرسهای آموزشی،  طبیعت بهترین آموزگار است.
      کشورهایی که سیستم آموزشی خود را از آموزش استعماری دور،   یا حتی تا حدودی دور کردند،  به موفقیتهای زیادی رسیدند.  باید توجه داشت سیستم آموزشی در شبکه های مختلف،  منجمله تلویزیونها تا آخر عمر ادامه پیدا میکنند. در لینک زیر موضوع #پردازش_محوری و #حافظه_محور توضیح دارد.
   پرسش مهم:  شما دوست دارید فرزندان ایران در چه نوع سیستم آموزشی باشد؟
……………
   برچسبها:  عبور از بحران, بحران تاریخی, بحران ایران, بحران غرب, شرکتهای حاکم, استراتژی امپریالیسم, امپریالیسم نو, وظیفه روشنفکران, تاکتیک امپریالیسم, پاتک ایران.
   هشتگها:  #بحران.
…………
عبور از بحران تاریخی ایران و غرب
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
گفتگو و پرسشهای مدیر ارشد کانال و گروه طلایه داران بدون مرز با انوش راوید درباره امپریالیسم نو و سرمایه داری بیهویت و ارز دیجیتال.
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.