Skip to main content

تاریخ ترفندهای سیاسی در ایران
360
تاریخ ترفندهای سیاسی در ایران
      تاریخ دروغگویی و ترفند های سیاسی و اجتماعی شاه ها و حاکمان در ایران،  مانند بقیه جهان سابقه طولانی دارد،  سران سیاسی و اجتماعی بمنظور سرپوش گذاشتن بر شکستها و یا ادامه فعالیت های غیر مردمی و یا موضوعات دیگر حکومتی،  همیشه اقدام به گفتن دروغ و ترفند می زدند.  به مرور مقاله تاریخ ترفند های سیاسی در ایران را ادامه میدهم و می نویسم.
 
   اولین دروغها و ترفندهای تاریخ
   خالی بندی و ترفند آشور بانیپال ــ  اولین دروغ و ترفند سیاسی اجتماعی که می توانم از آن بگویم،  متن سنگ نوشته آشور بانی پال مقتدر ترین شاه کشور آشور از ۶۴۰ قبل از میلاد است:
  "من آشور بانی پال شوش این شهر بزرگ مقدس مسکن خدایان ایلامی مأوای اسرارشان را فتح کردم وارد کاخ هایش شدم،  در گنج هایش را گشودم و آنچه را که تا آن زمان هیچ دشمنی جز من بر آنها دست نیافته بود به غنیمت گرفتم.  من زیگورات شوش را شکستم ثروت و روحانیانش را به غنیمت به آشور آوردم،  سپاهیان من وارد بیشه های مقدس آن شدند که هیچ بیگانه ای از کنارش نگذشته بود،  اسرار آن را دیدند و به آتش سوختندش.  من دختران شاهان زنان شاهان تمام خانواده شاهی تمام فن آوران بدون استثنا ساکنان زن و مرد چهار پایان بزرگ و کوچک را که تعدادشان از ملخ بیشتر بود به منزله غنیمت به مملکت آشور فرستادم.  زین پس این شهر مأوای گورخرها غزالها و دیگر حیوانات وحشی خواهد شد،  ندای انسانی صدای سم چهار پایان فریاد های شادی همه و همه بدست من از بین رفت من آشور بانی پال."
   انوش راوید:  از نظر من نمی تواند این خرابی و نابودی درست باشد،  این کتیبه در ادامه تاریخی خالی بندی شاه ها است،  زیرا بلافاصله سلسله هخامنشیان با قدرت سر بر آورد.  از بین رفتن زیگورات و سیستم حکومتی قبلی ایران،  در ادامه رشد و تکامل تاریخ اجتماعی ایران بود،  و مطابق معمول تاریخ از این خلاء گذر تاریخی ایران سوء استفاده شده است،  بزودی در این باره خواهم نوشت.
تاریخ ترفندهای سیاسی در ایران
عکس مجسمه آشور بانی پال،  عکس شماره ۴۴۲۰ .
   دروغ کتیبه بیستون ــ  در تحقیق های کتاب "اسکندر تاریخ ایران الکساندر یونانی نیست" اثر پژوهشگر گرامی بانو پرنیان حامد آمده است:  …اما در اینکه داریوش شاه کلیه وقایع و نسبت ها را راست گفته باشد جای تردید می باشد.  پذیرفتن بی چون و چرای این وقایع تنها به علت آنکه کتیبه داریوش شاه می باشد،  کاری عجولانه و غیر منطقی می باشد.  بیایید این کتیبه را با در نظر گرفتن موقعیت این شاه و بدون تعصبات ایران پرستی و… بیشتر بررسی کنیم:
  ــ  داریوش شاه گوید:  این است این کارهایی که پس از شاهی به انجام رساندم.  یکی در نام کمبوجیه (پسر کوروش) از (تخمه) امان شهریاری را در اختیار داشت.  کمبوجیه برادری (در نام بردیا) داشت و آنها از یک پدر و مادر بودند و کمبوجیه بردیا را کشت.  مردم ندانستند که بردیا کشته شده است.
      چطور ممکن است مردم ندانسته باشند که بردیا کشته شده؟  این برادر کشی در تاریخ ایران موجود است،  هیچ شاهی با مردم تعارف نداشته است!  ختی اگر کمبوجیه نمی خواست که این مرگ به نام او رغم زده شود،  می گفتند تب نوبه گرفته و مرده است.  بردیا در این زمان زنده بوده است و کشته شدن بردیا به دست کمبوجیه دروغ محض است.
تاریخ ترفندهای سیاسی در ایران
عکس کتیبه بیستون،  مشروح در اینجا،  عکس شماره ۱۱۳۲.
بهار عربی
یکی از مهمترین ترفندهای سیاسی استعمار و امپریالیسم،  سوار شدن بر موج انقلابها و شورشهای مردمی،  و به انحراف کشاندن آنهاست.  سپس با ترفندهای خاص و تبلیغات که قدرت و توانایی آنرا دارد،  یک رهبر انقلاب بر مردم تحمیل می کند،  و مردم ساده دوباره در چنگال آنها اسیر میشوند
بهار عربی به انقلابها و خیزشها و اعتراضات در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا در سالهای ۲۰۱۰ گفته میشود،  که برخی از آنها تاکنون ادامه دارد.  این اعتراضات بدان سبب که در کشورهای عرب در حال پیگیری است،  با عنوان بهار عربی یاد میشود.
حاکمان در تونس و مصر و لیبی و یمن از قدرت ساقط شدند،  قیام مدنی در بحرین و سوریه فوران کرد.  تظاهرات بزرگ در الجزایر و عراق و اردن و کویت و مغرب و سودان گسترش پیدا کرد.  اعتراضات جزئی در لبنان و موریتانی و عمان و عربستان سعودی و صحرای غربی رخ داد.
در ادبیات سیاسی بکار برده شده توسط جمهوری اسلامی ایران،  بهار عربی،  بیداری اسلامی خواند شد،  که دارای ریشه‌ های مردمی و اسلامی و ضد استعماری ‌است.  در هر صورت بهار عربی،  انقلاب کشورهای عربی با جنبه ضد دیکتاتوری و حکومتهای خودکامه عربی بود،  که نهایت این انقلابها بی نتیجه ماند یا شکست خورد.
در بهار عربی اکثر شعار "الشعب یرید اسقاط النظام"  یعنی «مردم خواهان برکناری رژیم هستند» سر میدادند.  اعراب یا عرب زبانها در بهار عربی،  فاقد دانش لازم انقلابی بودند،  فقط تحت تاثیر آزادیهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی غرب،  خود را قابل انقلاب و تغییرات و گذر از سنت تاریخی،  به فرهنگ نوین دانستند.
فقط با خواستن تمدن دمکراسی،  و توانستن برای انقلاب،  نمی توان به نتیجه خواسته و توانسته رسید.  قبل از هر خواستن و توانستن،  داشتن برنامه های راهبردی و آموزشی و استراتژی قابل تحلیل لازم است.  درک و دانش های این موارد نیاز بکار گروهی زمان بر،  روشنفکران و پیشروان علوم تاریخی و اجتماعی است.
 . . . این مقاله ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
 تاریخ ترفندهای سیاسی در ایران
ارگ ایران   http://arq.ir