Skip to main content
تعریف واقعیت اجرایی جمهوری جمهوری ریشه تاریخی در پیدایش تمدن دارد،  مردم جایی جمع می شدند،  و یک نفر را بعنوان برگزیده انتخاب می کردند،  و درباره مسائل مهم خودشان بحث می کردند.  در واقعیت اجرایی جمهوری،  همه مردم و هر لحظه حضور دارند،  در غیر اینصورت جمهوری فاقد معنی واقعیت جمهوری می شود.

تعریف واقعیت اجرایی جمهوری

تعریف واقعیت اجرایی جمهوری
تصویر آثار ایوان مدائن در تیسفون جنوب بغداد،  عکس شماره ۳۵۷۱.
تعریف واقعیت اجرایی جمهوری
لوگو آزادی را بشناسیم و درک کنیم،  عکس شماره ۱۶۲۴.
برگه شماره 1207.
 تعریف واقعیت اجرایی جمهوری

ریشه جمهوری

      مطابق معمول کم کاری و کم سوادی،  برای واژه جمهوری می گویند از یونان باستان یا عربی است،  و کلی داستان می بافند،  درصورتیکه جمهوری،  واژه اصیل زبان ایر یا ایرانی است:
  ــ  جمهوری =  جم اوری =  جم + اوری =  محل تجمع شهر.
  ــ  جم = کم = گم = قم =  کلبه یا سالن بزرگ تجمع مردم.
  ــ  هور = اور = شهر و نام محل عبادتگاه.
….
تعریف واقعیت اجرایی جمهوری

تعریف جمهوری

      جُمهوری یا جُمهوریت نوعی حکومت است،  که در آن مسئولین حکومتی موروثی انتخاب نشوند.  ریاست کشور با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده شده،  و دوران تصدی او محدود باشد.  تأکید اصلی مفهوم جمهوری بر عدم وجود منصبی دائمی برای شخص اول مملکت است.
      جمهوری از نظر مفهوم واژه بیش‌تر درجاتی از مردم‌سالاری را نیز در بر دارد.  اما در عین حال،  بسیاری از دیکتاتوری‌های غیر سلطنتی نیز ممکن است،  به این نام نامیده شوند در نتیجه،  حکومت جمهوری تنها به معنای حکومت غیر سلطنتی است.
      به تعریف کلی جمهوری شیوه حکومت بر پایه مردم‌سالاری،  دموکراسی یا غیر دموکراسی است.  در جمهوری مردم حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خودشان را،  به طور مستقیم یا غیرمستقیم،  به شخصی می سپارند،   که با رضایت و رأی مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب شده است.  در جمهوری ارثی بودن دخالتی ندارد،  و مدت و اختیارات زمامدار در جمهوری توسط قوانین تعیین می شود.
      بسیاری از کشورهای دنیا به شیوه جمهوری اداره می شوند،  ولی قوانین در کشورهای جمهوری کمی با یکدیگر اختلاف دارند،  اما در معنی یکی است.
….
تعریف واقعیت اجرایی جمهوری

تاریخ جمهوری

       در تاریخ از جمهوری های زیادی نام برده شده،  بیشتر و مهمتر از همه جمهور قبیله ای اشکانی بود،  که در مجلس مهستان یکی از روئسای قبایل را بعنوان شاه انتخاب می کردند.  جمهوری های شهرهای یونان، و جمهوری مردانه اشراف روم نیز از جمهوری های ثبت شده در تاریخ هستند.
      مهستان نام پارلمان ایران در دوره اشکانیان است،  که رئیس جمهور کشور را به نام شاه انتخاب می کرد.  مهستان از نشست مشترک دو جرگه انجمن شاهزادگان و انجمن بزرگان تشکیل می شد.  این پارلمان نخستین نشست خود را در نوروز سال ۴۸۱۴ خورشیدی ایرانی،  با حضور مهرداد یکم  شاه وقت برگزار کرد.  نخستین برنهاده یا مصوبه آن انتخابی کردن و همچنین برکناری شاه بود.
   ــ مهستان = مه استان = بزرگ استان.
….
تعریف واقعیت اجرایی جمهوری
تقسیم بندی جمهوری
      جمهوری‌های جدید را می‌توان به سه دسته بخش کرد: 
   اول:  جمهوری‌های دموکراتیک غربی،  که ریشه‌های تاریخیشان به انقلاب‌های قرن هجدهم و نوزدهم می‌رسد.  در این کشورها جمهوری با آزادی حزب‌ها و مطبوعات و اجتماعات همراه است.
   دوم:  دولت‌هایی که رسماَ جمهوری نامیده می‌شوند،  اما در عمل رژیم‌های نظامی و پلیسی بر آنها حکومت می‌کنند.
   سوم:  جمهوری‌های دموکراتیک توده‌ای،  که در اروپا و آسیای شرقی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین فرمانروا هستند.  عنوان رسمی حکومت در این کشورها دیکتاتوری پرولتاریا است.  در این کشورها حکومت یک حزبی است،  و آزادی مطبوعات و اجتماعات وجود ندارد،  یا بسیار محدود است.
      تقریبا در تمام این کشورهای گروه سوم بالا،  رئیس‌جمهور به صورت دوره‌ای تغییر نمی‌کند،  حتی در بسیاری موارد مانند کشور سوریه،  ریاست‌جمهوری به صورت موروثی از پدر به پسر منتقل می‌شود،  یا علی‌اف پسر حیدر علی‌اف در جمهوری آذربایجان.  یا افرادی که برای دور بعد ریاست در نظر گرفته می‌شوند،  از طرف برخی مردم به وابستگی به رئیس‌جمهور پیشین متهم می‌شوند.  مانند اتهام وابستگی کسینا سابچاک به ولادیمیر پوتین در روسیه.  در بسیاری موارد هم پست‌های دولتی به فامیل و آشنایان سران قدرت واگذار می‌شود.
      انقلاب در بسیاری از این کشورها امری رایج است،  همچون انقلاب گل رز گرجستان یا دو انقلاب ۲۰۰۵ که موجب استعفای عسکر آقایف شد.  یا انقلاب ۲۰۱۰ طی ۵ سال در قرقیزستان،  همچنین تنش‌های مداوم در اکراین،  و تقسیم شدن این کشورها که در کشورهای پسا شوروی به‌طور مفصل به آن پرداخته شده ‌است.
….
تعریف واقعیت اجرایی جمهوری
تکامل جمهوری
      در تاریخ اجتماعی توضیح دادم،  که تمدن با رشد و تکامل تا به امروز رسیده،  و در هر دوره از ساختارهای تاریخی اجتماع رشد و تکامل وجود داشته است.  در سبک جمهوری اداره کشور نیز رشد و تکامل وجود دارد.  معمولاً در هر کشور بنا به شرایط خاص،  این رشد و تکامل جمهوری در تاریخ اجتماعی را جمهوری های اول و دوم و سوم و… می گویند،  مانند دوره های جمهوری فرانسه.
      پژوهشگران و تحلیل گران و برنامه نویسهای اجتماعی و سیاسی،  باید از تاریخ و تاریخ اجتماعی بدرستی بدانند،  تا بتوانند بدرستی وظیفه خود را انجام دهند.  یکی از این دانشها درک از رشد و تکامل جمهوری در دوره های تاریخی است.
      در کشورهای اطراف ایران،  اینک که این مطلب را می نویسم،  افغانستان و عراق هر کدام جمهوری دوم را تجربه می کنند.  این جمهوری دوم در این کشورها پایان رشد و تکامل جمهوری نیست،  زیرا هنوز خیلی ضعفها را دارند.
      عبور از هر دوره جمهوری به دوره دیگر یا تکامل یافته تر،  بدون تنش و اختلاف های سیاسی و نظامی نیست.  معمولاً آنچه که در تاریخ جمهوریها نشان داده،  عبور از جمهوری پایه به جمهوری دوم با تنش های زیادتری همراه است.  هر چه تکامل جمهوری افزایش می یابد،  یعنی به دوره های بعد سه به چهار و چهار به پنج،  تنشها کمتر می شود.
       هر دوره تاریخ اجتماعی جمهوری،  یعنی جمهوری اول یا دوم یا عددی دیگر،  در واقع یک دوره تاریخ اجتماعی است.  تاریخ اجتماعی رشد و تکامل دارد،  و خود بخود جمهوری هم شامل رشد و تکامل می شود.  دوره های جمهوری شامل میان دوره های:  آغاز،  تکامل،  و دوره گذر به دوره بعد است.  هر کدام از این میان دوره ها،  بنا به شرایط ذهنی و اجتماعی و نفوذ استعماری در کشورها متفاوت است،  و تعریف خاص خود را دارند.
   پرسش از عموم:  آیا جمهوری کشور خود،  و یا کشورهای اطراف را در تاریخ اجتماعی آن کشور تعریف و بررسی کرده اید؟  یا همین جوری الکی از جمهوری می دانید؟
….
تعریف واقعیت اجرایی جمهوری
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
اینفوگرافیک توزیع ثروت در امریکا است، نابرابری ثروت بوضوح نشان داده می شود، و تفاوت بین درک ما از نابرابری و اعداد واقعی گفته شده است. اغلب آنچه ما فکر می کنیم، واقعیت نمی باشد، ارقام واقعی در تصور ما نمی گنجد، در این مستند اینفوگرافیک بخوبی مشخص است
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.